VI Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 15-17 декабря 2021 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

15-17 декабря 2021 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-15-17-dekabrya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Берднікова О. Г.
ВПЛИВ СОРТОВОГО СКЛАДУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ.
17
2.
Бойчук І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРОКІВ СІВБИ ТА СОРТОВОГО СКЛАДУ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗА УМОВ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
24
3.
Зима О. О.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В НЕЗРОШУВАЛЬНИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ.
29
4.
Корнієнко В. О., Цуркан Л. В., Філіпов М. О.
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗИМІВЛЮ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ РИБНИЦТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
33

 VETERINARY SCIENCES

5.
Косянчук Н. І.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ТВАРИН ЗА ДЕЯКИХ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ.
38

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Chaudhari Aparna, Obradovych A. S.
THE INFLUENCE OF NEUTRAL MUTATION ON GENOME EVOLVABILITY.
43
7.
Skoryk O.
INVESTIGATION OF THE ROLE OF THE ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN THE FORMATION OF TUMOR RESISTANCE TO CISPLATIN.
47
8.
Агалаков В. С., Тімар В. С.
РЕКРЕАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
52
9.
Волкова Н. Е., Захарова О. О., Корчмарьов А. В.
КОНЦЕПЦІЇ РЕФЕРЕНТНОГО ГЕНОМА ТА ПАНГЕНОМА (НА ПРИКЛАДІ РОСЛИН).
60
10.
Яремчук А. В.
АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОПАЛИВА.
64

 MEDICAL SCIENCES

11.
Denysenko O. I., Hayevska M. Yu., Akshaieva I. M., Dovbush K. S.
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF SCABIES.
68
12.
Hayevska M. Yu., Chorna I. V., Cheban N. M.
TREATMENT OF PSORIATIC PATIENTS BY MEANS PROBIOTICS.
74
13.
Kolomiiets A.
DEVELOPMENT OF INSULIN PREPARATIONS IN A FIXED COMBINATIONS WITH C-PEPTIDE — FUTURE THERAPY TO PREVENT COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS.
81
14.
Kovpak A. V., Tymofiychuk I. R., Semenenko S. B., Savchuk T. P., Petriuk Ye. A.
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF METABOLIC THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DYSFUNCTION OF ENDOTHELIA IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.
84
15.
Kovpak A. V., Tymofiychuk I. R., Semenenko S. B., Savchuk T. P., Petriuk Ye. A.
THE USE OF QUERCETIN IN THE COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION WITH CONCOMITANT TYPE 2 DIABETES MELLITUS.
88
16.
Kovpak A. V., Tymofiychuk I. R., Semenenko S. B., Savchuk T. P., Petriuk Ye. A.
CLINICAL EFFICACY OF CANDESARTAN IN HYPERTENSIVE PATIENTS.
96
17.
Kyzovik V., Kolomiiets A.
DETECTION OF URINARY SYSTEM MICROLITHS USING SEMI-EXPERT ULTRASOUND DIAGNOSTIC SYSTEMS.
104
18.
Mandryk O., Kryzhevska A., Rusnak Z.
SPECIFIC FEATURES OF BLOOD LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND NON-ALCOHOLIC STEATOGEPATHITIS DEPENDING ON COMORBID HYPERTENSION AND OBESITY.
106
19.
Ахраров Х. Х., Юлдашева Х. Ф., Мирзамухамедова К. Ж., Гафорова С.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
109
20.
Борона В. О., Рудан І. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ МІОКАРДИТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ХВОРИХ НА COVID-19 ТА ВАКЦИН-АСОЦІЙОВАНИХ МІОКАРДИТІВ.
115
21.
Князева М. В., Прокопюк А. В.
АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ В РАБОТАХ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОРОВ.
119
22.
Колєснік Д. І., Меленко С. Р.
SARS-COV-2 ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЕПАТОБІЛІАРНУ СИСТЕМУ.
129
23.
Лахтадир Т. В.
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ.
132
24.
Печеряга С. В., Заньків М. М., Клантюк Я. М.
ЕТІОЛОГІЯ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ.
135
25.
Сергета І. В., Сергета Д. П., Макарова О. І.
ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАТЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.
141
26.
Твердохліб Н. Г., Іскендерова Севіндж Мехман Кизи
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.
147

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Бородіна Н. В., Семенова А. В., Ткаченко Л. М., Петрук Д. С., Савченко А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ЗБОРІВ З ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ.
151

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Алиева З.
ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА СШИТЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЛИЭТИЛЕНА С ВИНИЛОВЫМИ МОНОМЕРАМИ В ПРИСУТСТВИИ ПЕРЕКИСИ ТРЕТБУТИЛА.
156

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Kotilievska A. S.
THE APPLICATION OF SEMANTIC ANALYSIS IN THE INFORMATION REFERRAL SYSTEM OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION.
162
30.
Nikolaienko D. S., Marchenko R. M., Harashenko Ya. V.
MUSIC AND SOUNDS IN GAMING INDUSTRY.
166
31.
Voronko I., Zhabinets Yu.
VOLTAGE REGULATION SYSTEM WITH INTELLECTUAL REGULATOR.
169
32.
Борин В. С., Мінчак В. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЦУКРОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ.
171
33.
Жданова О. Г., Дорошенко К. І.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ З ІНТЕРАКТИВНОГО СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ.
179
34.
Іваненко А. В.
ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ПРОЄКТА ПО ОБРАНИМ ФІЛЬТРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ РІШЕНЬ.
187
35.
Камельчук В. В., Козуб Ю. Г.
СИСТЕМА ОБРОБКИ АУДІОІНФОРМАЦІЇ.
191
36.
Литвиненко В. В., Старощук К. Ю.
ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ ОДЕСЬКОГО ПОРТУ.
195
37.
Луговець Д. В., Петренко А. Б.
СТРУКТУРА ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ АТАК СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ.
201
38.
Машарова А. С., Узун Д. Д.
ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛЯ.
205
39.
Мосюрчак В. М., Боднар І. І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ CLOUD COMPUTING.
211
40.
Панасенко Е. А.
ШАБЛОНІЗАТОР ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЗЖАТОЇ УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
214
41.
Петровський А. М., Білько М. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОБНИЦТВА ПИВНИХ ДИСТИЛЯТІВ У ФОРМУВАННІ ЇХ АРОМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ.
224
42.
Яворовенко К. В.
РАЗНОВИДНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ.
228

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

43.
Musii R. S., Shynder V. K., Hoshko L. V., Bandyrskyi B. Yo., Pyrih I. Yu.
SOLUTION OF THE PROBLEM OF THERMAL CONDUCTIVITY FOR INHOMOGENEOUS ORTHOTROPIC CYLINDRICAL SHELL DURING ITS HEATING.
233
44.
Ткаченко Р. В.
ДИНАМИКА ЦИЛИНДРА С ЖИДКОСТЬЮ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ.
240

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

45.
Антоненко В. С., Хуткий В. О., Мельник Д. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОШИРЕННЯ САМОСТІЙНИХ ПОДОРОЖЕЙ.
249
46.
Колісник А. В., Гордієнко Є. С., Шепіда І. М., Коваленко К. С., Лепіх Т. Д.
ВРАХУВАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЗДОРОВ’Я, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ХРОНІЧНИХ ПРОЯВАХ.
257

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

47.
Miedviediev O., Miedviedieva O.
BASIC PRINCIPLES OF MONITORING IN THE WORLD OF UKRAINE’S WATER STRATEGY.
263

ARCHITECTURE

48.
Lysko B., Nepelyak O.
STUDY ON RTN MEASUREMENT DURATION IMPACT ON  MARKING ACCURACY.
269

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Dekusar G., Davydova N.
TIME-MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF SOFT SKILLS OF A MODERN TEACHER.
274
50.
Krupenyna N.
PROBLEMS OF ADAPTATION OF PUPILS IN THE ARAB PEDAGOGY.
282
51.
Nisevych S. I.
MODERN APPROACHES TO TEACHING ENGLISH TO ART STUDENTS.
286
52.
Strilets V.
GROUP WORK IN TEACHING SPECIALIZED TRANSLATION.
289
53.
Аветісова І. С., Тимченко С. Р.
ВПЛИВ І ЗАСТОСУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СФЕРІ.
292
54.
Азімбек А. Б., Сламбекова Т. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ.
297
55.
Бражко Н. В.
#СТОПБУЛІНГ.
307
56.
Гадяцька І. В.
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ − ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
318
57.
Дніпровська Н. Г., Хохлова С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДВОГОЛОСНОМУ ХОРОВОМУ СПІВУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
323
58.
Дрозд Л. В.
МОДЕЛІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ТЯЖКИМИ РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ.
333
59.
Євмененко О. В., Мітько М. О.
ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ.
338
60.
Каніболоцька О. А., Педенко К. А.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ОСНОВНОЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ.
344
61.
Кізім С. С., Люльчак С. Ю., Грабійчук Т. Р.
ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ.
349
62.
Кузнєцова О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП ПРИ ПОРУШЕННЯХ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ФФНМ.
359
63.
Кулаева З. А.
КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
369
64.
Майєр Н. В.
ПРИНЦИПИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР.
379
65.
Мартинюк В. В.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
382
66.
Савенкова О. В., Єланська О. О.
АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК В СИСТЕМІ ОСВІТИ.
391
67.
Савченко В. В.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІДХІД У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ.
395
68.
Самая Т. В.
МЕТРОНОМ ЯК ПЕРЕШКОДА У ВИХОВАННІ МУЗИЧНОГО РИТМУ.
401
69.
Смаканова М., Ускенбаева С. Т.
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КАЗАХСТАНЕ.
408
70.
Тюльпа Т. М.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.
415
71.
Харченко І. І.
ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ.
419
72.
Чепурна С. П.
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ.
422
73.
Шкатуляк Н. М., Кожухар В. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО ПРАКТИКУМУ З ЕЛЕКТРИКИ.
428

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

74.
Hrechyshkin D. S., Prokopyev S. A., Mieshkov D. M., Zhylin M. Yu.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROCRASTINATION IN YOUTH AGE.
434
75.
Ripnyi V. V., Goncharov D., Morozov M. M., Chupakhin A. B.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE WAYS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT STUDENT PERSONALITY INTELLIGENCE.
439
76.
Волощук В. Г.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ.
443
77.
Гнітій О. О., Поденко А. В.
ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
446
78.
Колодяжна А. В.
ПРОБЛЕМА ДОВІРИ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ.
455
79.
Крупенина Н. А., Слотюк Д. В.
СЕНСИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
459
80.
Кузікова С. Б., Сіренко Ю. О.
ПРОКРАСТИНАЦІЯ: МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ.
462
81.
Лисіна К. А., Крупеніна Н. А.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА СТАТІ.
472
82.
Пашко Т. А.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АЗАРТНОСТІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ.
477
83.
Пелешенко О. В., Ільченко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ COVID-19.
485
84.
Пріснякова Л. М., Данько Д.
ПРОБЛЕМА ЗАЛЕЖНОСТІ ТА СПІВЗАЛЕЖНОСТІ В СУЧАСНІЙ СІМ’Ї.
494
85.
Просандєєва Л. Є.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЛІТНЬОГО ПОДРУЖЖЯ.
499

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

86.
Великий Ю. Ю., Меламед В. А.
РЕКЛАМА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН.
506
87.
Корнілова О. В., Колесникова О. А., Ушакова О. О.
ТАЄМНИЙ ПОКУПЕЦЬ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ПРИХОВАНОЇ ОЦІНКИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ.
516

 ART

88.
Артеменко М. П., Книга О. О.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ НА ЕТАПАХ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ КОСТЮМА.
521
89.
Байгулакова Р. Т.
ЖАНРОВО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МУЗЫКИ ХОРОВЫХ СЦЕН В ОПЕРЕ «БИРЖАН И САРА» М. ТУЛЕБАЕВА.
526
90.
Морозюк Ю. В., Рублева В. Н.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ШАХМАТНЫХ ФИГУР ВО ВРЕМЕННОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ.
530
91.
Осмачко Ю. О.
ТВОРЧА ПОСТАТЬ ЗОЇ МАРКОВИЧ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США.
542
92.
Петренко А. А.
РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРУ «БОГОРОДИЦЯ ПЕЧЕРСЬКА З ПРЕДСТОЯЧИМИ МУЧЕНИКАМИ» З МУЗЕЮ ІСТОРІЇ НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ.
547
93.
Шульга А. В.
ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ КЛАСИЧНИХ ГЕРОЇВ ДІСНЕЯ.
557

 HISTORICAL SCIENCES

94.
Поцулко О. А., Остапенко Є. С.
ЗOРЯНА МІСІЯ ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА (ДО 25-РІЧЧЯ З ЧАСУ СТАРТУ).
573
95.
Троцька В. І.
РИТУАЛ РОЗБИВАННЯ, ПЕРЕВЕРТАННЯ ГЛИНЯНОГО ПОСУДУ В ПОХОВАЛЬНОМУ ОБРЯДІ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.
584

 CULTUROLOGY

96.
Грищенко О. В., Айрапетян Т.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ.
590
97.
Грищенко О. В., Воєводін А.
СИМВОЛІКА ТВАРИН.
597
98.
Грищенко О. В., Гайман О.
РОЛЬ РОСЛИН У ЖИТТІ ПРАДАВНІХ УКРАЇНЦІВ.
603

 POLITICAL SCIENCES

99.
Алмашій А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ.
610
100.
Гурицька М. С., Рихлік В. А.
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ.
615
101.
Третяк О. А.
ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ ПОЛІТИКИ.
625

PHILOLOGICAL SCIENCES

102.
Chugunova N. V.
TEACHING ENGLISH LANGUAGE THROUGH INFORMATION-COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES.
628
103.
Kapinus O.
THE BASE ASPECTS OF CORPUS LINGUISTICS.
632
104.
Lytvyn S., Sikaliuk A., Perminova V.
PROBLEM OF ORGANIZING FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN MIXED GROUPS.
636
105.
Pylypiuk K. M.
HARVARD CONCEPT OF NEGOTIATION.
642
106.
Shevchuk S.
WAYS AND METHODS OF TRANSLATING MODERN ENGLISH BUSINESS DISCOURSE.
648
107.
Балабенко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ.
654
108.
Бєлова К. В.
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У МОВЛЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ М. ХАРКОВА.
659
109.
Гапоненко О. М.
ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЩО УТВОРЮЮТЬ КОНЦЕПТ ВОРОГА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ).
664
110.
Дакіч В. В.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У МЕРЕЖЕВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.
670
111.
Дубова О. А., Мовчан Л. С.
КОНОТАЦІЇ ФОРМУЛ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ.
674
112.
Карімова А. П.
МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТРЕТ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕЛЕСЕРІАЛІ «ЛЮЦИФЕР».
679
113.
Ліштаба Т. В., Делюрман М. О.
КОЛЬОРИСТИКА ПРОЗИ ЛЮКО ДАШВАР.
683
114.
Северіна К. Н.
ВИВЧЕННЯ БІБЛІЙНИХ РЕЦЕПЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
690
115.
Шевченко О. П., Тихонова В. С.
ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: РОЛЬ У ПЕРЕКЛАДІ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ.
696

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

116.
Літус І. І.
РОЛЬ МІФОЛОГІЧНОГО ТИПУ СВІТОГЛЯДУ У ФОРМУВАННІ ОПОЗИЦІЇ «СВІЙ-ЧУЖИЙ».
703
117.
Мараєва У. М., Долішняк В. Ю.
ІДЕАЛИ ГУМАНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ.
709

 ECONOMIC SCIENCES

118.
Bezrukova N. V., Novak M. A.
THE ROLE OF VENTURE BUSINESS IN THE COUNTRY’S ECONOMY.
716
119.
Bunda O. M., Korzh V. K.
ACCOUNTING SYSTEM OF FIXED ASSETS AT THE ENTERPRISE.
720
120.
Nikiforova L. O., Kondratyuk V. V.
PRODUCT STANDARDIZATION AND CERTIFICATION AS A BASIS FOR IMPROVING ITS QUALITY.
724
121.
Petrova I. P.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF INNOVATION.
727
122.
Shylina V., Nazarenko T., Shylina N.
DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY TO BUSINESS-ACCOUNTS IN INSTAGRAM ON ITS ALGORITHMS.
732
123.
Svichkar V. A., Orlenko R. V.
CRYPTOCURRENCIES IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF USE.
739
124.
Ажаман І. А., Пущіна Н. В., Мельник Д. М.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДИСТРИБУТИВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
744
125.
Варламова А., Варламова І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
752
126.
Гончарук Н. С.
РОЛЬ ТОКЕНОМІКИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.
756
127.
Заіка О. О.
РОЛЬ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ.
759
128.
Заяць О. І., Ярема Т. В., Кут В. В.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
768
129.
Калінін В. В.
СУЧАСНИЙ СВІТОГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОСТІР: ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ.
774
130.
Капліна Т. В., Москаль Л. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛЯХ.
782
131.
Клочан В. В., Клочан І. В.
ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
791
132.
Ковалевська К. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ.
796
133.
Лисенко Д. О., Лободзинська Т. П.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА БОРОТЬБА З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ.
801
134.
Лищенко О. Г., Філь Р. Є.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ.
805
135.
Майстренко Ю. В., Зюзь Н. Ю.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
810
137.
Матковський А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
817
138.
Нагорна І. В., Оберло Ю. Є.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
821
139.
Наумова М. А., Ткачук А. В.
РІВЕНЬ ВВП В УКРАЇНІ: ЙОГО ЗМІНИ ТА ДИНАМІКА.
831
140.
Пашкуда Т. В., Гринчук О. О.
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЯЄЦЬ В УКРАЇНІ.
834
141.
Пашкуда Т. В., Медері А. Ш.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ.
841
142.
Пашкуда Т. В., Харчук В. М.
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ.
847
143.
Петряєв О. О., Явнікова А. О.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ.
852
144.
Самосват В. О.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ.
858
145.
Сєрова І. А.
ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ: ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ.
863
146.
Ткаль Я. С., Бурякова О. С.
ОБЛІКОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ.
870
147.
Федорович А. Н., Макеенко Г. И.
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ.
880
148.
Циган Р. М., Лижова Є. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КАНАЛІВ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ.
886
149.
Шерстюк О. Л.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ.
891
150.
Шрейнер С. В., Белінська Ю. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІТ.
894

 LEGAL SCIENCES

151.
Koval O.
SOME PROBLEMS OF HOLOGRAPHIC PERFORMANCE.
900
152.
Meskhishvili-Epadze Mariam
INTEGRATION OF GEORGIAN LAW INTO LEGAL REGULATION IN THE CAUCASUS.
903
153.
Ануфрієва М. С., Рибалкін А. О.
ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ДУМКИ І СЛОВА В УКРАЇНІ.
910
154.
Блошкіна О. О.
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ.
914
155.
Віткова С. В., Савіщенко В. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СЛІДЧИМ.
920
156.
Ворона В. І., Наливайко Л. Р.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.
924
157.
Головко С. Г., Євченко А. О., Заліська Є. Я.
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ (1917-1921 РР.).
927
158.
Григоренко А. О.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ЧАС ДОПИТУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
932
159.
Демиденко Д. С., Наливайко Л. Р.
ГЕНДЕРНЕ ОНЛАЙН-НАСИЛЬСТВО ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ.
935
160.
Джаним А. С., Наливайко Л. Р.
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.
940
161.
Іванченко М. А., Савіщенко В. М.
ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА.
944
162.
Іванько Є. Д., Орлова О. О.
ҐЕНДЕРНІ ПИТАННЯ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ.
949
163.
Ксіонда Є. Г., Чепік-Трегубенко О. С.
СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
953
164.
Кусайко І. Ю., Кравченко А. В., Пожидаєв М. Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ COVID-19.
957
165.
Левадна В. С., Бахчев К. В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ.
964
166.
Павлішин В. Є., Примаков К. Ю.
КОРУПЦІЯ – ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ.
970
167.
Порохня Д. О., Припутень Д. С.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
975
168.
Рабада А. І., Задаля Д. К.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.
978
169.
Рабада А. І., Ковбаса В. М.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА НАГЛЯДУ ЗА СТАНОМ ДОРІГ.
983
170.
Твердохлiб Я. В., Талдикін О. В.
КОЗАЦТВО В КОНТЕКСТІ ПЕРЕТВОРЕНЬ, ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ НА УКРАЇНІ: XVI-XIX СТ.
987
171.
Темченко Е. П., Горбалінський В. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕЛЕМЕНТИ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ.
991
172.
Юдіна М. О., Мінакова Є. В.
ГЕНДЕРНІ ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ЖИТТЯ М. ХАРКОВА.
995

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: