VI Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 21-23 ноября 2021 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

21-23 ноября 2021 года в г. Берлин, Германия.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Tretiakova S., Novikova T., Yurchenko Yu.
STABLE BIODESTUCTOR — AN EFFECTIVE MEANS OF CROP RESIDUE MANAGEMENT.
18
2.
Вовк Л. І., Турак О. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУР КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ НА ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ТА БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ.
24
3.
Дементьєва О. І., Кулініч Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.
29
4.
Дуганець В. І., Єрмаков С. В., Олексійко С. Л., Майсус В. В.
ОГЛЯД ДИСКОВИХ ЗНАРЯДЬ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ.
33
5.
Ковтунюк З. І.
УРОЖАЙНІСТЬ КАПУСТИ САВОЙСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ.
41
6.
Пелих Н. Л.
ВИКОРИСТАННЯ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
46

 VETERINARY SCIENCES

7.
Bogatko A., Меlnyk A., Bogatko N., Utechenko M., Bogatko L. M.
DETERMINATION OF FRESHNESS OF CHICKEN-BROILER MEAT BY BACTERIOSCOPIC EVALUATION.
52

 BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Abdiyev V. B., Ismayilova S. M., Aliyeva N. F., Jafarzadeh B. A.
EFFECT OF SALT STRESS ON RESPIRATORY INTENSITY AND REDUCTION ACTIVITY IN HARD AND SOFT WHEAT GENOTYPES.
59
9.
Prilutskiy S., Danilenko D.
MAIN CAUSES OF DYSFUNCTIONAL WORK OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHILDREN.
61
10.
Taran O. P., Savchuk M. V., Smolyaninov D. I., Savytska L. V.
STUDY OF CHLOROPHYLL FLUORESCENCE CHANGES IN CUCUMBER PLANTS (CUCUMIS SATIVUS L.) IN CASE OF VIRAL INFECTION.
64
11.
Шинкаренко К. О.
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ МОЛОЧНОКИСЛОЇ ЗАКВАСКИ.
70

MEDICAL SCIENCES

12.
Lastivka І., Antsupova V., Anohina S.
EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY AMONG CHILDREN OF CHERNIVTSI REGION.
75
13.
Linovytska O., Dinets A., Lozinskiy V.
DIRECTIONS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CRISIS STATES: GENERAL ANALYSIS.
80
14.
Loza K. O., Yuriyiv K. Ye., Loza Ye. O.
THE INFLUENCE OF METHOD OF WOUND EDGE FIXATION ON THE EARLY STAGE OF MORPHOGENESIS OF WOUND HEALING UNDER THE CONDITION OF DIABETES.
86
15.
Malyk N. V., Kolodiazhna V. V.
FEATURES OF THE COURSE OF MYASTHENIC CRISIS IN LATE DEBUT DISEASE.
90
16.
Malyk N. V., Makarenko D. O.
THE STATE OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN WOMEN WITH MFO.
94
17.
Malyk N. V., Petrova E. S.
BIOCHEMICAL BIOMARKERS FOR PARKINSON DISEASE.
97
18.
Panasko I. I., Malyk N. V.
CLINICAL CASE OF ISAACS SYNDROME.
100
19.
Rusanova A. I., Malyk N. V.
BRUGADA SYNDROME DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
103
20.
Sharun A., Bilenko A., Rebedailo K., Shelar D.
THE CORRELATION BETWEEN TUBERCULOSIS AND COVID-19.
107
21.
Shatna A., Klymchuk V., Chervinko V., Bovtaliuk D., Romaniuk K.
HARDWARE MODEL DESIGN OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK USING FPGA AND MCU.
112
22.
Shvid S. O., Malyk N. V.
NEONATAL HYPERINSULINEMIC HYPOGLYCEMIA.
117
23.
Shyshko D. O., Malyk N. V.
CLINICAL CASE OF HEART DISEASE IN SARCOIDOSIS.
120
24.
Абдумаджидов А. А., Абдуллаев Нурбек Латифжон огли, Курунбоев Исломбек Мухиддин огли, Бобоев Бехзод Искандар огли
ЗНАЧЕНИЕ КРОВИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
123
25.
Абдумаджидов А. А., Равшанова Дилобар Хасан кизи, Упаходжаева М. У., Усмонова Диера Равшан кизи
АСПЕКТЫ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА.
132
26.
Абдумаджидов А. А., Мирсобитова М., Журабоева И., Зокирова К.
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ.
138
27.
Ахраров Х. Х., Кулдашева Одинахон Кобулжон кизи, Тургунова Зарнигор Абдулбори кизи, Даниярова Мухаббат Уразбек кизи
ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
145
28.
Бєздітна А. Д., Ванюшкіна О. А.
ФОТОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД АРТ-ТЕРАПІЇ.
151
29.
Бирчак І. В., Гладій Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПРИ ВАГІТНОСТІ.
158
30.
Бирчак І. В., Пижик М. А.
ПРОФІЛАКТИКА ЗВУКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ТУБООВАРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ.
163
31.
Божик С. С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЧЕРВОНИМ ПЛОСКИМ ЛИШАЄМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА.
168
32.
Кадиров Р. С., Лутпиллаев А. Х.
К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ТОФРНЦЭМП.
174
33.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
БУДОВА СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПОВОГО СУГЛОБА ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ У РІЗНОМУ ВІЦІ.
176
34.
Малик Н. В., Романенко І. О.
COVID-19 — АСОЦІЙОВАНИЙ ЛЕГЕНЕВИЙ АСПЕРГІЛЬОЗ.
178
35.
Рівіс О. Ю., Рівіс М. В., Лозюк П. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БІОМЕХАНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІІМПЛАНТАТІВ.
181
36.
Сливка В. И., Салехі Д. Д.
ВЛИЯНИЕ ЕЙКОЗАНОИДОВ НА ФУНКЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ.
183
37.
Шапаренко О. В., Макаренко Д. О., Петрова Є. С.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЗАХВОРЮВАННЯ НА ГАЛАКТОСІАЛІДОЗ.
187

 CHEMICAL SCIENCES

38.
Клімко Ю. Є., Писаненко Д. А., Семончук Я. А.
СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ АДАМАНТАН-1-ТІОНОЦТОВОЇ КИСЛОТИ У РЕАКЦІЇ З ПІПЕРИДИНОМ.
190
39.
Решнова С. Ф., Шанько І. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ.
197

TECHNICAL SCIENCES

40.
Choni I. V., Rogova A. L., Kryshtal A. M.
EFFECT OF AMARANT FLOUR ON THE NUTRITIONAL VALUE OF GINGERBREADS.
202
41.
Dvinskykh D. H., Skora N. A.
COMPARING ESP8266 & ESP32 MICROCONTROLLERS.
206
42.
Maladyka L. V., Nuianzin V. M.
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE COMPLEX FOR DETERMINING THE SCALE OF CHEMICAL ACCIDENTS TO ENSURE ACTIONS FOR THE PURPOSE OF UNITS OF OPERATIONAL AND RESCUE SERVICE OF UKRAINE.
209
43.
Nazarov A. I., Litvinov M., Kawakallah A., Jarrad M. I.
FEATURES OF TECHNOLOGIES OF TECHNICAL MAINTENANCE OF SYSTEMS FOR INJECTION «BOSCH L/LE-JETRONIC»OF ENGINES IN PASSENGER CARS PRODUCTION GERMANY.
216
44.
Shydakova-Kameniuka O., Stepankova G., Bolkhovitina O.
STUDY OF DONUT QUALITY WITH ADDITION OF PEA FLOUR.
223
45.
Zhuravlova Z. Yu., Chernobrovkin A. V., Vorokhta A. Yu., Likhtarov O. V.
APPLIED METHODS FOR ANALYSIS OF ACCENTUATION TYPES.
227
46.
Білоник І. М., Шумикін С. О., Білоник Д. І., Мірошниченко В. І., Облогін В. Д.
РЕГЕНЕРАЦІЯ ВІДХОДІВ ТИТАНУ ВТ1-0 З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПРОЦЕСУ.
233
47.
Бойчук А. М., Пашкевич О. П.
ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19.
238
48.
Бурдюгов Ф. В., Кулагін Д. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ.
242
49.
Верес О. М., Левус Я. І.
РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ЧАСОПРОВЕДЕННЯ У ПЕРІОДИ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ВДОМА.
244
50.
Губаренко М. С.
ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ.
249
51.
Гуцалюк Е. А., Дрегало Б. С.
АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ БПЛА.
256
52.
Джафарова В. Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ ПРОДУВКЕ ЖИДКОЙ СТАЛИ В КОВШЕ.
263
53.
Дрегало Б. С., Гуцалюк Е. А.
АНАЛIЗ РИЗИКIВ IНФОРМАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ ДIМ».
269
54.
Кравець П. О., Луценко О. В.
ТЕЗИ ДО ПРОЄКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ МАНДРІВОК.
275
55.
Кривохижа В. П., Халіков В. А.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
279
56.
Клюшник О. С., Буряк А. Р.
РЕЗИСТИВНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ НЕЙТРАЛІ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 20 КВ.
285
57.
Полянський О. С., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БІОУШКОДЖЕНЬ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ.
292
58.
Семененко Є. В., Медведєва О. О., Тепла Т. Д., Павличенко А. В.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІЛЬНОГО ПЛАВАННЯ РОСЛИН ПО ПОВЕРХНІ ВОДОЙМИ.
299
59.
Цихановська І. В., Нікулін А. С., Гонтар Т. Б., Александров О. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СУСПЕНЗІЙНОЇ НАНОДОБАВКИ.
309
60.
Чейлитко А. О., Ільїн С. В., Осаул О. І., Іванова А. С.
ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНО-ЕФЕКТИВНЕ ОПАЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.
315
61.
Якусевич Ю. Г., Трофименко А. О., Дорофєєва З. Я., Тришин В. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ ВАЛОПРОВОДІВ НА БАЗІ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ.
322

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

62.
Волох Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА СИСТЕМАХ.
327
63.
Мойко О. В.
СТВОРЕННЯ САЙТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ВЛАСНИМ ХОСТИНГОМ.
333
64.
Толок Д. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ.
340

GEOGRAPHICAL SCIENCES

65.
Денисенко М. П., Проценко І. А.
РЕКЛАМА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ.
345
66.
Тимошук С. В., Маліо Я. О., Портяник К. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНО-ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
350

ARCHITECTURE

67.
Dement’ev V. V., Petrushenko Ya. I.
TASKS OF ACOUSTIC COMFORT OF RESIDENTIAL SPACES — PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION.
354
68.
Габрель М. М., Парнета Б. З., Парнета М. Б.
СИМВОЛИ, СЕМАНТИКА ТА МЕДІЙНІСТЬ АРХІТЕКТУРИ ТА ПРОСТОРУ МІСТ.
359
69.
Жежеря О. М.
ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОЇ БІОНІКИ.
363
70.
Петля Н. А., Олейник Т. П., Кириленко Г. А.
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
371
71.
Яровицька Н. А., Зоря В. Р.
СУТНІСТЬ АРХІТЕКТУРНОЇ ІДЕЇ, ПРЕДПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ, ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ.
379
72.
Янтовська О. Л., Калмикова М. Р.
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО, БЕЗПЕЧНОГО ТА ЗДОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА.
383
73.
Яровицька Н. А., Янчур В. О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІЛОСОФІЄЮ ТА АРХІТЕКТУРОЮ.
388

 PEDAGOGICAL SCIENCES

74.
Chubar V. V., Titenko I. R., Dzvonyk Yu. R.
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SENIOR PUPILS IN THE COURSE OF PROFILE TRAINING OF TECHNOLOGIES OF TRANSFORMING ACTIVITIES.
392
75.
Voronina H., Meleshko I.
KEY ASPECTS OF EFFECTIVE CAREER GUIDANCE.
402
76.
Бащук О. Ю., Гончар С. В., Кучер А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЇХ СИСТЕМ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
407
77.
Бащук О. Ю., Ключко О. О., Панченко А. С.
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННІ.
413
78.
Дворник О. М.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ.
419
79.
Ємельянова І., Марков Р. А.
СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ.
423
80.
Кепенач Н. П., Пекар І. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SMART — ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ.
427
81.
Папач О. І., Стратієнко І. П., Тітова Н. Б.
МЕТОД ПЛОЩ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ.
433
82.
Підгорна В. С.
МЕТОДИ КОРЕКЦIЙНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ СЕНСОРНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ IЗ ЗПР.
440
83.
Рожанська Л. С., Цюпак І. М.
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ РЕДЖІО-ПЕДАГОГІКИ.
444
84.
Свінцицька Н. Л., Лисаченко О. Д., Білаш В. П., Пелипенко Л. Б., Волошина О. В.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.
451
85.
Скрипка І. М., Гарінов О. О., Сліпухін А. М.
ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ.
456
86.
Сопівник Р. В., Литюк А. П.
СУТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ».
463
87.
Стаднійчук І. П.
ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ.
470
88.
Стрітьєвич Т. М., Жеребенко В. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖНЬО СМАКУ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ.
480
89.
Шахіна І. Ю., Шевченко В. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
485

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

90.
Гарсія Лопес С. Т.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МОЛОДИХ ЖІНОК.
492
91.
Гур’янова Н. М., Волювач В. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ.
498
92.
Пріснякова Л. М., Бандур Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КРИЗИ У ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ.
502
93.
Пріснякова Л. М., Поляков І. Ф.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСІБ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ.
507
94.
Пономарьова В. Л., Захарченко В. В.
ВПЛИВ ПОРУШЕНИХ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН НА ПРОЯВИ ТРИВОЖНОСТІ.
510
95.
Рамбовська Н. В., Єльчанінова Т. М.
ЕМОЦІЙНІ СТАНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ.
515
96.
Товстуха О. М.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК ДО УМОВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.
520
97.
Туриніна О. Л., Боднар К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
526
98.
Черушева Г. Б., Качанівська Є., Качанівська В.
ЕМОЦІЙНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ.
532

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

99.
Krupenyna N.
SPECIFIC SOCIOLOGICAL RESEARCH VALUE ORIENTATIONS: EXPERIENCE OF APPLICATION.
539
100.
Яровицька Н. А., Крицький В. І.
СУСПІЛЬНА ДЕФОРМАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ.
543

 JOURNALISM

101.
Tomchakovska Yu., Lushyn R.
TRAVEL JOURNALISM IN A PANDEMIC.
548
102.
Торосян К. А.
ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА.
551

 ART

103.
Голіус В. А., Морозюк Ю. В.
ПРОЄКТУВАННЯ ОСОБОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ЛИСТІВКИ.
555
104.
Зінченко А. Г.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОЛІРНІ РЕЖИМИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ.
562
105.
Коломиец В. А., Зинченко А. Г., Морозюк Ю. В.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ «ГРАФИЧЕСКОЕ (КАРКАСНОЕ) ПОСТРОЕНИЕ «ПРОСТЫХ» ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР В ПРОСТРАНСТВЕ».
569
106.
Комаревич І. Л.
НІМЕЦЬКА ШКОЛА ВОКАЛУ В МАНЕРІ СПІВУ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ.
578
107.
Мальцева О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНИХ МЕТОДИК ДЕЯКИХ ВІДОМИХ ПЕДАГОГІВ.
583
108.
Стрітьєвич Т. М., Ратушна П. С.
СТИЛІЗАЦІЯ У ВИТИНАНЦІ, ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ.
589
109.
Шевченко К. С.
ІНТЕРФЕЙС КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ.
595
110.
Шевченко К. С.
МУЛЬТМЕДІЙНИЙ ДИЗАЙН ЯК СИНТЕЗ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК.
601
111.
Шуляк Е. Ю.
ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАХМАТ. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ.
607
112.
Яровицька Н. А., Кучашвілі Д. С.
ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА М. ВРУБЕЛЯ.
614

 HISTORICAL SCIENCES

113.
Кузьмінець Н. П., Стадник О. О.
ЛЬВІВСЬКИЙ СОБОР 1946 РОКУ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ КОНФЛІКТ МІЖ РЕПРЕСИВНОЮ ДЕРЖАВОЮ І НАЦІОНАЛЬНОЮ ЦЕРКВОЮ.
617
114.
Тімановська А. Д.
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ.
624

 CULTUROLOGY

115.
Колесник О. С., Карапуд А. Ю.
ІГРОВА ЦЕНЗУРА В КИТАЇ.
630

 LITERATURE

116.
Саламатина А. В.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ЗИГФРИДА ЛЕНЦА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ.
635

POLITICAL SCIENCES

117.
Bulakh I., Andrushchenko T., Kovchinа I., Panchenko M., Humeniuk A.
TOPICAL ISSUES OF TEACHING THE DISCIPLINE CONTEMPORARY TENDENCIES OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE FACULTY OF PSYCHOLOGY FOR INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS.
641
118.
Naumova N. H., Shelepova V. O.
DANISH AND UKRAINIAN ENVIRONMENTAL POLICY: COMPARATIVE ANALYSIS.
645
119.
Міненко Є. С., Любак Л. В., Логінов О. Ю., Ожегова Г. О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.
650

 PHILOLOGICAL SCIENCES

120.
Drebet V. V.
SYNERGETIC DIMENSION OF NOUNS DECODING IN THE CONTENT OF THE VERBAL MODALITY OF DÜRFEN IN GERMAN.
654
121.
Dyachenko G. F.
PRINCIPLES OF LEXICAL STRATIFICATION OF FREQUENCY LIST (ON THE BASIS OF TECHNICAL SPECIALTY “ACOUSTICS”).
662
122.
Shushkivska A.
A COMMUNICATIVE–PRAGMATIC ANALYSIS OF GERMAN ADVERTISING SLOGANS.
666
123.
Іршенко Д. С., Колесник М. Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
668
124.
Колеснікова А. Б., Мельниченко Г. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ.
673
125.
Лукинюк Ю. С.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ НОВИН БРИТАНСЬКОГО ВИДАННЯ THE GUARDIAN.
678
126.
Новікова-Коваль Ю. В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
682
127.
Поважук М. Т., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ.
687

PHILOSOPHICAL SCIENCES

128.
Яровицька Н. А., Білоус А. О.
СМЕРТЬ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ.
692
129.
Яровицька Н. А., Завгородня Ю. Д.
СВІТ КРАСИ І. КАНТА.
698
130.
Яровицька Н. А., Какуріна Т.
СПЕЦИФІКА ВЧЕНЬ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ.
701
131.
Яровицька Н. А., Калініна О. М.
СИНГУЛЯРНІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ.
704
132.
Яровицька Н. А., Калмикова М. Р.
ФІЛОСОФСЬКІ СЕНСИ БУТТЯ: ГУМАНІТАРНІ ПОШУКИ.
710
133.
Яровицкая Н. А., Кравец С. А.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН КАК ФИЛОСОФ-АРХИТЕКТОР.
715
134.
Яровицька Н. А., Кірєєва А. М.
ЕКЗИСТЕНЦІЯ ЛЮДИНИ «ЧЕРВОНОГО ПРОЄКТУ»: ДРАМАТИЧНІСТЬ ДОЛІ.
720
135.
Яровицька Н. А., Кльосова А. Д.
ФІЛОСОФІЯ НЕНАСИЛЛЯ.
724
136.
Яровицька Н. А., Лободюк З. І.
ДЕФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ БАЗИСІВ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ.
728
137.
Яровицька Н. А., Мараховська М. В.
ДЕМІАН ГЕРМАНА ГЕССЕ ЯК МОДЕЛЬ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ПОШУКУ «ВНУТРІШНЬОЇ СУТНОСТІ».
732
138.
Яровицька Н. А., Махінько К. І.
КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ ІММАНУЇЛА КАНТА.
735
139.
Яровицька Н. А., Мирна В. В.
ГОТИЧНІ СОБОРИ ЯК УЯВЛЕННЯ БОЖОЇ СУТІ.
738
140.
Яровицька Н. А., Оберкович М. В.
РИЗОМА ЯК СТИЛЬ ПАРАМЕТРИЗМУ.
742
141.
Яровицька Н. А., Павленко В. Ю.
ФІЛОСОФСЬКИЙ КОД СТРІЧКИ «ЇЖАК В ТУМАНІ».
748
142.
Яровицька Н. А., Подгорська О. К.
АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СУЧАСНА ТЕЧІЯ.
752
143.
Яровицька Н. А., Савін С. О.
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ЖИТТЯ ПРЕДСТАВНИКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ.
756

 ECONOMIC SCIENCES

144.
Prykaziuk N., Pohybil A.
FINANCIAL STABILITY OF THE BANK: OUTLINING THE DEFINITION.
761
145.
Ukhanova I. O., Syrotko M. V.
STATE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU.
765
146.
Yeshchenko M., Naumenko I., Fedorov N., Tkachenko M.
FEATURES OF SALES PROMOTION IN MODERN UKRAINE.
772
147.
Вядрова Н. Г., Шульгіна Н. Ю.
ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ.
775
148.
Дудник І. М., Пустова О. І.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ.
783
149.
Ільченко Ю. Е.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТОВ «ІКСПЕНД УКРАЇНА».
789
150.
Кузнецова В. Г.
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «РИНОК».
796
151.
Курило О. Б., Колосовська І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ.
804
152.
Лановська Г. І.
РИЗИКОВАНІСТЬ БІЗНЕС СТРУКТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
808
153.
Лесів І. Г.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.
812
154.
Литвиненко В. С., Хомовий С. М., Сістук Є. В.
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
815
155.
Мацола С. М., Квасній В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНКОТЕРМС ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
819
156.
Помінова І. І., Андріюк Е. І.
НЕОБХІДНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
825
157.
Рудич А. І., Манжос Р. Р.
ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ТА РЕЗЕРВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК.
830
158.
Рудич А. І., Славітич К. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
835
159.
Скригун Н. П., Копиленко А. А.
СУТНІСТЬ BTL-КОМУНІКАЦІЙ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ.
841
160.
Тєшева Л. В., Шевченко А. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ COVID-19: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.
844
161.
Шпитко В. О., Голубьонкова О. О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ DIGITAL-КОМУНІКАЦІЙ.
849
162.
Шульгай В. А.
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я.
852

 LEGAL SCIENCES

163.
Kotelnykova T.
NEGATIVE ASPECTS OF COMPENSATION MECHANISMS FOR DESTROYED HOUSING OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE.
856
164.
Lupu A.
ENSURING FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS GUARANTEED BY THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.
863
165.
Вовчук В. М., Самойлова І. А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
868
166.
Грачова О. Ю., Костроміна Г. М.
ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ РИТОРИКИ У АРХАЇЧНІЙ ГРЕЦІЇ.
873
167.
Гордійчук Д. Р., Самойлова І. А.
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ.
876
168.
Гонжурова К. М., Стратонов В. М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
882
169.
Долгий О. О., Долгий О. А.
ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗА ВЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА–2020».
887
170.
Кожем’якіна Т. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ.
892
171.
Кикоть В. М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ.
897
172.
Кубай К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ.
903
173.
Логойда К. В.
ОСОБЛИВОСТI КВАЛIФIКАЦIЇ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ.
907
174.
Маринів Н. А., Покрасьон А. О.
ПРИНЦИП СТАБІЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.
914
175.
Пильгун Н. В., Слуцька О. С.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ.
919
176.
Туз А.-М. В.
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ.
924
177.
Фастовець Н. В.
СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.
930
178.
Чехута М. О., Кулаковський В. А., Корогод С. В.
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.
935

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: