fbpx

VI Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 22-24 августа 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 августа 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-22-24-avgusta-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Осташевська М. С., Ревтюк В. Є.
ANTHOCORIS GALLARUMULMI – ЯК БІОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЧЕРВОНОЇ СМОРОДИНИ (RIBES RUBRA) І ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ (RIBES NIGER) ВІД ERIOSOMA ULMI
12
2.
Полянський О. С., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ГНУЧКИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ НВЧ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ
17
3.
Сорока Л. В., Шевченко Н. А.
БИОУГОЛЬ ИЛИ ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ КАРБОНИЗАЦИЯ БИОМАССЫ
24

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Andrusyshyna I., Golub I., Lampeka O.
HOMEOSTASIS OF ELEMENTS AS A MANIFESTATION OF HUMAN ADAPTATION TO THE ANTHROPOGENIC IMPACT OF THE ENVIRONMENT
35
5.
Yorkina N., Daniuk O., Cherniak Ye.
ECOMORPHIC STRUCTURE OF SOIL MESOFAUNA AS AN INDICATOR OF CONTAMINATION OF EDAPHOTOPES IN THE RECREATIONAL ZONE OF LESOPARK
39

 MEDICAL SCIENCES

6.
Bilyk G., Bilous T., Dikal M.
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND ASSESSMENT OF TREATMENT TACTICS IN CHILDREN WITH BRONCHITIS OF VARYING SEVERITY
42
7.
Бортный Н. А.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
45
8.
Дзевульська І. В., Матківська Р. М., Ібрагімова І. В., Присяжнюк Л. В., Янчишин А. Я., Ніязметов Т. С.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КЛІТИН ФОЛІКУЛО-АСОЦІЙОВАНОГО ЕПІТЕЛІЮ БЛЯШОК ПЕЙЄРА У ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ
55
9.
Коваль Г. М., Голомб Л. А., Баті В. В., Бугина Л. М., Вакерич М. М.
ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ КИШКОВИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ДОВКІЛЛЯ М. УЖГОРОД
62
10.
Лукашевич І. В., Черновська Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТУ ГОРТЕНЗІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ПОДАГРИЧНОГО АРТРИТУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ
67
11.
Мельничук Л. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПЕРВИННОЇ ДОПОМОГИ
73
12.
Мирзаахмедова К. Т., Толипова Б. М.
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
76
13.
Монастырский Ю. И.
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ БИОПОТЕНЦИАЛОВ СЕРДЦА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
84
14.
Прокопів М. М., Комісарова Т. В.
ДЕПРЕСИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МОЗКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
89

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Nemchenko A., Mishchenko V., Vуnnуk E., Breusova S., Litvinchuk B.
COMMODITY ANALYSIS OF AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC TONOMETERS BY INDICATORS
94
16.
Shevchenko I.
FEATURES OF PHARMACEUTICAL EDUCATION ON THE EXAMPLE OF SEPARATE COUNTRIES
97
17.
Давидович С. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕНОСИМІСТЬ АНТИПСИХОТИКА III ПОКОЛІННЯ ЛУРАЗИДОНУ
100

CHEMICAL SCIENCES

18.
Коваленко І. Л., Кожура О. В., Пасенко О. О., Мандрика А. Г., Хрупчик Є. С., Цибуля Є. О.
ОТРИМАННЯ ШТУЧНОГО РУТИЛУ
104
19.
Лахтаренко Н. В.
ЛАБОРАТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕГАЗАЦІЇ АГЕНТІВ ШКІРНО-НАРИВНОГО ТИПУ
107

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Haievskyi V., Bondarenko L.
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CAPACITY WELDING
110
21.
Korzhyk V., Demianov O., Grynyuk A., Ganushchak O., Shevchenko V., Sitko O., Popov V., Oleinichenko T.
INVESTIGATION OF THE FORMATION OF A TRANSITION LAYER OF STEEL ON THE SURFACE OF TITANIUM IN OBTAINING JOINT «TITANIUM — STEEL»
117
22.
Korzhyk V., Khaskin V., Grynyuk A., Shcheretskiy V., Peleshenko S., Babych O., Ganushchak O.
HYBRID PLASMA-MIG WELDING OF ALUMINUM ALLOYS AL-MG SYSTEM
120
23.
Shcheretskyi V. O., Korzhyk V. M., Demianov O. I., Grynyuk A. A., Konoreva O. V., Strohonov D. V.
USAGE FEATURES OF STABLE NONMETALLIC ADDITIONS FOR ALUMINUM ALLOYS MODIFICATION
126
24.
Shesterenko V., Shevchenko O.
ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVICES BASED ON SHAPE MEMORY ALLOYS IN FOOD TECHNOLOGY APPARATUSES
129
25.
Skakalina E.
DEVELOPMENT OF A MEDIUM FOR OPTIMIZING CARGO TRANSPORTATION USING GENETIC ALGORITHMS
136
26.
Антошкін О. А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ПИЛУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМИ ФІЛЬТРАМИ
143
27.
Атаманський Д. В., Прокопенко Л. В., Романенко І. О.
ВИЯВЛЕННЯ БІМОДОВИХ СПЕКТРІВ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ПО ПАРАМЕТРАМ АДАПТИВНОГО РЕШІТЧАТОГО ФІЛЬТРА
145
28.
Дума Л. В., Данилюк І. В., Шевчук І. І.
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСАХ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
152
29.
Котякова М. Г.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СТРУКТУР МЕРЕЖ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ
156
30.
Льовін Д. А., Стрілець В. В.
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЦІЛЕЙ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ «РЯТУВАЛЬНИК – ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ – НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ»
163
31.
Човнюк Ю. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ПУСКУ МЕХАНІЗМІВ ОБЕРТАННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МАШИН ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
169

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

32.
Манько А. М., Йонка О. М.
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В ЗАКАРПАТТІ
178
33.
Сонько С. П.
УПОВІЛЬНЕННЯ ГОЛЬФСТРИМУ ЯК НАСЛІДОК АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ
188

PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Bardus I., Zavoloka Ye.
STRUCTURE AND CONTENT OF READYNESS OF FUTURE BACHELORS IN SOFTWARE ENGINEERING FOR TEAMWORK
195
35.
Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A.
PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN THE FORMATION OF VALUES ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FUTURE TEACHER
199
36.
Борисова Т. М., Гулак В. О.
ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА ПРИНЦИПОМ НАСТУПНОСТІ
204
37.
Бородай Є. С., Алексєєва А. А., Лихолат Т. Ю., Лихолат Ю. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
210
38.
Григорчук Т. В.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
214
39.
Долинний Ю. О., Олійник О. М.
КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПЕРЕВІРКИ СФОРМОВАНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО СПОРТИВНО-МАСОВОЇ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ
220
40.
Євтушенко О. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
226
41.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПОТРЕБИ В СІМ’Ї
231
42.
Кузьменко П. І., Лимар Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
239
43.
Кульбач Л. М.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО
245
44.
Мосякова І. Ю.
АКТУАЛІЗАЦІЯ СПАДЩИНИ ДАВНІХ МИСЛИТЕЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ АВТОНОМІЗАЦІЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТ «СВОБОДА»
251
45.
Овчатова А. П.
ПЕРСПЕКТИВА МАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА – ЦЕ МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ
260
46.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Маханьков Г. И., Калмыкова Ю. С., Пакулина А. С.
РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
264
47.
Попелишин Ю. П.
КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
271
48.
Скрипчук Г. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ — НОВИЙ СТИМУЛ ДО САМООСВІТИ
278
49.
Слушний О. М.
ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА» ЯК НАУКА ПРО ПЕДАГОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ
283
50.
Сорока Л. В., Шевченко Н. А.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
290
51.
Стойка О. Я., Стойка І. І.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
296
52.
Шостак О. О.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
301

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

53.
Ordatiy N. M.
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF PERSONALITY AS A HIGHER LEVEL OF MENTAL REFLECTION OF THE ENVIRONMENT
306
54.
Акименко Г. В., Лопатин А. А., Селедцов А. М., Начева Л. В., Кирина Ю. Ю.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
312
55.
Александров Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОСТІ КЕРУЮЧОГО ТА РЯДОВОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ САМОЕФЕКТИВНОСТІ
324
56.
Карпюк Ю. Я.
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
331
57.
Комарніцька Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЇ СІМ’Ї
337
58.
Пріснякова Л. М., Канна І.
К ПИТАННЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
340
59.
Пріснякова Л. М., Разгон С.
СПРОБА МОДЕЛЮВАННЯ ВІКТИМНОСТІ ТА ВІКТИМОГЕННОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
347

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

60.
Попова О. Б.
МЕНТАЛЬНІСТЬ НАРОДУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЙОГО ДОЛІ
354
61.
Струнгар А. В.
РЕЙТИНГИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА САЙТЫ БИБЛИОТЕК
360

JOURNALISM

62.
Корнієнко О. М.
ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ
363

ART

63.
Кущ В. В.
ПІСНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ
368
64.
Немкович О. М.
АКАДЕМІЧНА «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ» В ЇЇ ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ СУЧАСНИМ НАУКОВИМ ЗНАННЯМ
373
65.
Пойманова К. О.
КОЛЬОРО-ТОНАЛЬНІ ВИМОГИ В ФОРМУВАННІ ДИЗАЙНУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ
380

 HISTORICAL SCIENCES

66.
Стасюк Ю. М.
МОТИВИ ВСТУПУ ОСІБ-ДОБРОВОЛЬЦІВ ДО УКРАЇНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ У 2014
384

 CULTUROLOGY

67.
Сидоренко Л. В.
ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
388

 LITERATURE

68.
Чонка Т. С.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА Й УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
393

 POLITICAL SCIENCES

69.
Лисецький Ю. М., Семенюк Ю. В., Павленко Д. Г.
МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
401
70.
Шимко О. В.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
408

 PHILOLOGICAL SCIENCES

71.
Бойван О. С.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ МОВНОГО ЯВИЩА ДЕКОМПРЕСІЇ У ТВОРІ КРІСА КАЙЛА «АМЕРИКАНСЬКИЙ СНАЙПЕР»
413
72.
Колодіна Л. С., Веселова О. М.
ДЕЯКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ
420
73.
Лесінська О. М., Микитюк І. М.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЄВА НОМІНАЦІЯ: РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ
424

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

74.
Осетрова О. О.
ФІЛОСОФІЯ САНКХ’Ї ЯК ПОРАДНИК ФАХІВЦЮ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
428
75.
Пучкова Д. Д.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ЯК МЕТАФОРИЧНИЙ ЗАХИСТ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
435

 ECONOMIC SCIENCES

76.
Akhundova Aytakin Gasan
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL NATURE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM
440
77.
Gritsenko V. I., Meytus V. Yu.
DIGITAL ECONOMY IN THE MODERN WORLD
446
78.
Kutsenko E. I.
ADAPTING THE STRATEGIC MARKETING TOOLKIT TO THE MODERN REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
454
79.
Rushchyshyn N. M., Rushchyshyn M. O.
POLICY OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
457
80.
Герасименко Л. Д., Капліна Т. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСЕНТИВ-ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛІ
463
81.
Кріпкий А.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
469
82.
Поневач А. І.
РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ТА ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АНТИЧНОМУ СВІТІ
474

 LEGAL SCIENCES

83.
Білокінь Р. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
477
84.
Матвійчук В. К.
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИХОВУВАННЯ АБО ПЕРЕКРУЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АБО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
483
85.
Матвійчук О. В.
ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ТА «ІНШЕ ВОЛОДІННЯ ОСОБИ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТ. 162 КК УКРАЇНИ
492
86.
Мухитдинова Ф.
ВКЛАД В ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ: ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
500
87.
Харь І. О.
СУБ’ЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ (СТ. 239-2 КК УКРАЇНИ)
509

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: