fbpx

VI Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 3-5 марта 2021 года Киото, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

3-5 марта 2021 года в г. Киото, Япония. 

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-3-5-marta-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

1.
Abdulkhalgh Goma Ghezwi
E-LEARNING AND CHALLENGES FACING ITS APPLICATION.
11
2.
Ashurova O. Yu.
LATE XIX AND EARLY XX CENTURY FORMATION OF PRIVATE PHARMACIES IN TURKEY MEDICINE.
20
3.
Chudovska V.
INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF LAND USE OF ENERGY GENERATING ENTERPRISES IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY.
23
4.
Fizor N., Ivanova A.
SOPHORA JAPONICA: THE PERSPECTIVES OF USE IN A NEW MEDICAL FORM FOR PREVENTION AND TREATMENT OF COUPEROSE.
27
5.
Jumanova F. U., Ravshanov Ja. F.
FORMATION OF STUDENTS SCIENTIFIC THINKING IN THE LESSON PROCESS.
37
6.
Kuvatova N. B.
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENTIFIC THEORY AND PRACTICE.
40
7.
Loiuk O., Нritchenko T.
ESSENCE AND STRUCTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S RESEARCH SKILLS.
43
8.
Maliuha A. Yu., Blahodar K. S.
TESTING AS A COMPONENT OF THE ORGANIZATION OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
48
9.
Mirzajonova G. S., Kuchkarova L. S.
BEHAVIOR AND VIABILITY OF TERMITES ANACANTHOTERMES AHNGERIANUS JACOBS IN THEIR ACTIVE AND INACTIVE PHASES OF LIFE CYCLE.
52
10.
Oliinyk T., Kazantseva A.
ECOLOGICAL SUPPORT OF THE PROJECT OF A BIOPOSITIVE RESIDENTIAL COMPLEX.
56
11.
Polishchuk I. O.
POLITICAL CULTURE OF POLAND.
66
12.
Protsak T. V., Zabrods`ka O. S.
FUNDAMENTALS OF MEDICINE FORMATION IN UKRAINE.
75
13.
Psol S. V., Rudyk O. Yu., Korobka I. V.
CAD/CAE-SYSTEMS IN THE STUDY OF PERFORMANCE OF THE OFF-ROAD DIFFERENTIAL.
79
14.
Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian K. V., Kovpak A. V., Ostapchuk V. H.
MODERN PRINCIPLES OF EDUCATION OF A STUDENT OF MEDICAL UNIVERSITY.
85
15.
Sergeyeva T. V., Perelyhina O. I., Novytska D. Ye.
E-TECHNOLOGIES FOR TRANSFORMATION OF ACQUIRED KNOWLEDGE INTO AUTOMATED SKILLS.
89
16.
Shpakova H., Hlushchenko I.
BIOSPHERE-COMPATIBLE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: DEVELOPMENT PROSPECTS.
98
17.
Syzdykova A. I., Kakenova Z. A.
JAPAN’S RELATIONS WITH GREAT POWERS UNDER SHINZO ABE ADMINISTRATION.
104
18.
Turaev S. J.
SCIENTIFIC TECHNOLOGY AND INNOVATIONS IN TEACHING NATURAL SCIENCES.
115
19.
Volkivskyi M., Rohova A., Oliinyk A.
TRANSFORMATION OF UKRAINIAN-POLISH POLITICAL RELATIONS 1992-2000 IN THE FORMAT OF EUROPEAN-ATLANTIC INTEGRATION.
118
20.
Yermaganbetova S. K.
SUBSTANTIAL COMPONENTS OF SUCCESSFUL TRAINING OF STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES IN TEACHING MATHEMATICS.
122
21.
Yurkovskiy A. М., Achinovich S. L.
POSSIBILITIES OF SONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE EXPRESSION OF DYSTROPHIC CHANGES OF THE SACRO-TUBEROUS LIGAMENTS: SONOGRAPHIC AND HISTOLOGICAL PARALLELS.
130
22.
Алмаєва Т. М., Григор’єва О. М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НОМЕРІВ ЕСПАРЦЕТУ КОНКУРСНОГО СОРТОВИПРОБУВАННЯ.
135
23.
Андріянова В. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ.
142
24.
Антоненко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕВАТОРІВ).
151
25.
Артюшок К. А., Онофрійчук О. П., Лущук Н. В., Шеверда Л. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВО – КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФРС США.
161
26.
Астап`єва О. М., Паскевич О. І., Грушка Г. В., Максімішин О. В.
ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ.
166
27.
Башевська М. Л., Колеснікова М. Л.
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ТЕХНІКОЮ ДИРИГУВАННЯ.
173
28.
Блищик Л. А.
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНИХ ПОЛІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ.
180
29.
Борисюк І. Ю., Валіводзь І. П., Замкова А. В., Молодан Ю. О.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА СКЛАДУ РОЗЧИНУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ОСНОВІ ГУМІНАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СИТУАЦІЙНОГО СТРЕСУ (ХСС).
187
30.
Бутузова Л. П., Сергієнко Б. Б.
АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ.
191
31.
Видавская А. О., Видавская А. Г., Лапшин В. А.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ И ЕЁ СИСТЕМ КОНТАКТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
201
32.
Вишнякова Г. В., Покас О. В.
ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛО-БЕТА-ЛАКТАМАЗ СЕРЕД НЕФЕРМЕНТУЮЧИХ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ, ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ.
210
33.
Гамерська І. І.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ПОСТБОЛОНСЬКОМУ ВИМІРІ.
220
34.
Гончар Г. И., Пензай С. А., Комар В. П.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ДЛЯ МУЖЧИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА.
229
35.
Гревцова А. Т., Вакуленко Т. Б.
ТРИ ФОРМЫ Х SORBOCOTONEASTER POZDNJAKOVII POJARK., ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. АКАД. А. В. ФОМИНА КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО.
236
36.
Губенко С. И., Соболев В. В.
ОТБЕЛ ЧУГУНА ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ СЖАТИИ.
246
37.
Гураль О. І.
ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА.
257
38.
Денисенко О. И., Гаевская М. Ю., Савчук О. В., Продан В. М.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗООНОЗА ВЫЗВАННОГО SARCOPTES HOMINIS У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
262
39.
Єнчева Г. Г.
ПЕРЕКЛАД МЕТАФОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ ФАХОВОЇ МОВИ АВІАЦІЇ.
269
40.
Иванова Е. Н., Бекенова А. К.
К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ НАСЛЕДИЯ Ы. АЛТЫНСАРИНА В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ.
279
41.
Ищенко А. В., Сибирцева И. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ.
289
42.
Ільченко С. С., Маєвський М. І.
ІНТЕРЕС СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНИХ ВПРАВ І ВИДІВ СПОРТУ.
296
43.
Калин Т.
ГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ ДЕКАГІДРОАКРИДИНДІОНУ-1,8 ЯК ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ CТАЛІ У РОЗЧИНІ NS4.
301
44.
Карасенко А. Ю., Передера С. Б.
ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЬ ПТАХІВНИЦТВА – ЦЕСАРКІВНИЦТВО.
303
45.
Карасєвич С. А., Маслюк Р. В., Семенов А. А., Карасєвич М. П.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ − ВПЛИВ ТА ОЗДОРОВЧИЙ ЕФЕКТ НА ОРГАНІЗМ ШКОЛЯРІВ.
307
46.
Коломоєць Т. О., Кремова Д. С.
ПРИСЯГА У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
314
47.
Комарницька Т. К.
ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І НОРМ СТАТТІ 9 КОНСТИТУЦІЇ ЯПОНІЇ.
318
48.
Копей Б. В., Бакун Б. М., Біжко Т. В.
СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ З’ЄДНАННЯ ГІБРИДНОЇ НАСОСНОЇ ШТАНГИ.
328
49.
Коржавих І. М.
СФОРМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДНА ІНТЕГРАТИВНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
336
50.
Куртасанов С. А., Крайник Т. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДI КIБЕРСПОРТУ).
342
51.
Лавор Н. Л., Долиніна М. М.
ДОЗОВАНА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ.
351
52.
Латушкина В. В.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЗЮДОИСТА.
355
53.
Левачкова Ю. В., Чушенко В. М.
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕСАРІЇВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ.
359
54.
Лега О. В., Крайник В. Г., Ладур Т. С.
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ.
365
55.
Логвин М. М., Карпенко Н. М., Карпенко Ю. В.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
375
56.
Лук’янова Г. Ю., Кретович У. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН.
380
57.
Любич В. В., Желєзна В. В., Стратуца Я. С.
ЦІННІСТЬ ЗЕРНА СОЧЕВИЦІ.
385
58.
Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Шкабаріна М. А.
ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ.
390
59.
Матвєєв В. В., Матвєєва О. М.
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
396
60.
Мельник Л. И., Пантелеймонова В. В.
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ДОБАВКИ.
399
61.
Мельник С. С., Білобородова Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ SCAFFOLDING У НАВЧАННІ ESL СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
405
62.
Мельник Н. І., Козловська С. О., Назаревич В. С.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ТРЕНУВАННЯ.
411
63.
Мироненко О. В., Чкан Л. О.
СТОРІТЕЛІНГ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ІННОВАЦІЯ.
416
64.
Мілютіна К. Л., Лісник К. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОНКОХВОРИМ.
419
65.
Міщенко М. С., Довбня Б. О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ.
423
66.
Неведомский В. А., Чернышов А. В., Губская Т. А.
АРМИРОВАННЫЕ ШЛАКОЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ.
427
67.
Орленко Н. А., Величенко М. А., Скидан І. В., Гейченко С. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ.
437
68.
Осипенко Т. В., Геря О. В., Ляшенко А. О.
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
442
69.
Пакулін С. Л., Перебійніс В. Б.
ПОБУДОВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ОСНОВІ ТАЕКВОНДО.
451
70.
Плюта Л. В.
ПОГЛИНАННЯ ТКАНИНАМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ ХЛОРУ В ПЕРІОД СПАДУ ЛАКТАЦІЇ ВПРОДОВЖ ДОБИ.
462
71.
Свищ Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ У ПОЛЬЩІ.
468
72.
Сич В. І.
ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ПАЦІЄНТА У СИСТЕМІ ПРАВОВІДНОСИН ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
475
73.
Смілянська М. В., Перемот С. Д., Кашпур Н. В.
КОІНФЕКЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗ-ГЕРПЕСВІРУСИ – НОВИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ.
479
74.
Суванова Ф. У., Эшанкулова И. Х.
АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АДСОРБЕНТОВ.
487
75.
Теличко Т. Ю.
ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ КОМПОЗИТОРІВ ЗАКАРПАТТЯ.
491
76.
Терлецька Ю. М.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ В ПЕРШИЙ – ЕМПІРИЧНИЙ І ДРУГИЙ – МОБІЛІЗУЮЧИЙ ПЕРІОДИ.
496
77.
Тимченко-Быхун И. А., Мудрецкая Л. Г., Борисова С. В., Панова Н. А.
РОМАНТИЧЕСКИЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ Р. ШУМАНА, Ф. ШОПЕНА, М. ГЛИНКИ.
504
78.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Васюк Л. О., Петрусяк Т. В.
ХІМІЧНІ ТА ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА МОТИВ ПІСЕНЬ НА СЛОВА Й. БРОДСЬКОГО.
510
79.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Сокол Н. В., Іванушко Я. Г.
ТРИ ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ФУТБОЛЬНУ ТЕМАТИКУ.
516
80.
Ткачук І. В., Компанієць Н. П.
ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ «СТОРІ-БУК УЧНЯ МОЯ ПІДГОТОВКА ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ».
521
81.
Толмачова І. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ.
530
82.
Турукіна О. В., Лосєв О. С., Лосєва О. С., Овчаренко Л. В., Смольнікова Н. Ф.
СПРИЙМАННЯ ЯК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН.
538
83.
Хайтматова Г. А., Умарова Н. Х., Одилова Д. Б.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.
542
84.
Храбра С. З., Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Веремчук О. Д., Сталько І. О.
АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ УЧНІВ 14-17 РОКІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ.
547
85.
Цибульська В. В., Осадченко Т. М., Безверхня Г. В.
РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я.
554
86.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ.
558
87.
Череп О. Г., Ткачук О. О.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.
569
88.
Шевченко О. П., Медлєнов В. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.
573
89.
Шетеля Н. І., Пелех Ю. В.
СУЧАСНА КУЛЬТУРА ЯК ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ.
579
90.
Шиделко А. В., Жуковська В. Т.
ТЕОРІЇ СТРЕСУ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
586
91.
Шимкова І. В., Гаркушевський В. С., Злагоднюк М. С., Нечай Л. М.
STEAM-ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРНОЇ ЛЯЛЬКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
593
92.
Шморгун Я. О.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «СВОБОДА» І «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ».
601
93.
Щолок В. О.
ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ СХЕМ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ.
606
94.
Щолок В. В.
ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ.
613
95.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ.
623
96.
Яропуд З. П.
РОБОТА НАД ТВОРАМИ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО РОЗМІРУ У КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ.
635

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-5-2 и УДК, выходные данные г. Киото, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: