VI Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 1-3.02.2024, Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

1-3.02.2024 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-1-3-02-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Карбівська У. М., Волощук М. Д., Димид В. М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ СХИЛОВИХ ЛУКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
12
2.
Карбівська У. М., Пронюк Т. В., Олексюк Ю. В.
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
17
3.
Моргун В. В., Хоменко Л. О.
ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ-ІННОВАЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ДЛЯ ЛІСОСТЕПУ, СТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
22

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Wang Nan, Motuziuk O., Nozdrenko O.
THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF C60 FULLERENE WATER SOLUTION UNDER CONDITIONS OF ALCOHOLIC MYOPATHY
26
5.
Артем’єва О. Є., Величко Є. А.
МІКРОЗЕЛЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІТАМІНІВ
30

 MEDICAL SCIENCES

6.
Abdumadjidov A., Khaydarova U., Fakhriddinova S.
COVID-19 AND ITS IMPACT ON THE BODY IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
34
7.
Botsul O.
INDICATORS OF PAIN AND SYMPTOMS WHEN USING HYALURONIC ACID AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT
42
8.
Беккер Є. С., Беккер О. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МРНК-ВАКЦИНИ У ЛІКУВАННІ РАКУ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ
47
9.
Давиденко О. М., Чичерська М. В., Бруневич І. Г.
АСПАТОГЕНЕЗ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В, АДАПТИВНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ. РОЛЬ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТІВ
51

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

10.
Kovpak A., Maryam Taoufiki
FEATURES OF MEDICINAL PLANTS FOR METABOLIC SYNDROME AND DIABETES MELLITUS
57

CHEMICAL SCIENCES

11.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Садыгова Альвина Искрябин кызы
ПОЛУЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ МОНОМЕРА – 2-ДИЭТИЛАМИНМЕТИЛ-1-(п-ВИНИЛФЕНИЛ)ЦИКЛОПРОПАНА
65

 TECHNICAL SCIENCES

12.
Bielozorova Ya.
JUSTIFICATION AND PHYSICAL MEANING OF THE OCCURRENCE OF SPEAKER CHARACTERISTIC SELF-SIMILAR STRUCTURES IN THE VOICE SIGNAL
75
13.
Cherednichenko O.
VIRTUAL SHOPPING PERSONAL ASSISTANT: AGENT-ORIENTED APPROACH
80
14.
Nadareishvili M., Kurtanidze A., Abramishvili M., Petriasvili T.
INFLUENCE OF SULPHUR VACANCIES ON THE PROPERTIES OF ZnS PHOTOCATALYSTS
88
15.
Pavlenko Ye.
TECHNICAL CHANNELS OF INFORMATION LEAKAGES
92
16.
Морозов Д. С., Узун Д. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
96
17.
Плєхов О. О., Костікова М. В., Неронов С. М., Плєхова Г. А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
106
18.
Положий Д. С., Орєхов О. О.
ХМАРНІ РІШЕННЯ, ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ ДАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
112
19.
Сагун А. В., Хайдуров В. В., Бобков В. Б., Гусєв Б. С.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
116
20.
Таценко О. В.
БЕЗПЕКА РУХУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
124
21.
Трачук Є. В., Швед М. П.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРІВ
130

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

22.
Кондратенко П. О.
МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ ГАЛАКТИК У ВСЕСВІТІ
134
23.
Музафарова С. А., Ташланова Д. М.
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШИРОКОЗОННОГО ТРИОКСИДА МОЛИБДЕНА MoO3
143

ARCHITECTURE

24.
Alasgarov Ulfat Elkin
DEVELOPMENT OF LIBERATED FROM OCCUPATION TERRITORIES: EXAMPLES OF SETTLEMENT CONSTRUCTION IN THE KARABAKH AND EAST ZANGEZUR ECONOMIC REGIONS
149

 ASTRONOMY

25.
Vidmachenko A. P.
SPOTS AROUND THE POLAR REGIONS OF MARS AS SEASONAL «MINI-VOLCANOES»
160

 PEDAGOGICAL SCIENCES

26.
Nikitchenko L. A.
METHODS OF CONDUCTING EXPERIMENTAL WORK IN BIOLOGY TEACHING
170
27.
Андросенко А. О.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ
174
28.
Бекниязов Б. С.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
178
29.
Брода М. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДРАМАТИЗАЦІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
183
30.
Будянська В. А., Мариківська Г. А.
РОЛЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
188
31.
Гряник Д. О.
ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»
199
32.
Іваницька О. С.
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА МЕНТОРА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
204
33.
Івасів Н. С., Рубель Н. В., Оленюк О. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ “ЗАНУРЕННЯ” У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
207
34.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
213
35.
Онкович Е. В., Базильчук А., Пацкань Д.
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
220
36.
Опанасенко Н. І.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
230
37.
Поцулко О. А.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ PECHA-KUCHA ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ КЕЙС-МЕТОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНИХ ЗВО
238
38.
Смолякова І. Д., Калиниченко О. М., Бєлікова О. В., Кравцова А. І.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРЕНКУРУ ЯК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
248
39.
Титаренко В. В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК СТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРАХ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
258
40.
Трофименко О. А.
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
267
41.
Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С., Загородній О. В., Гуцько М. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
278
42.
Чекмарьова Н. Г., Чернявська О. А., Хаджинов В. А., Максимов А. В.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМУ НА ОСНОВІ ФІТНЕСУ ТА ФІТНЕС-ГИБРИТІВ
284
43.
Штельмах Г. Б., Поліщук О. Б., Поліщук Ю. С.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗАСОБАМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
292
44.
Яловський П. М.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
302

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Вовченко О. А.
МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЬОГО У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
308
46.
Голенко Є. Р., Бондарець М. А.
ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕР» ТА «ЛІДЕР» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
313
47.
Гульбс О. А., Кобець О. В., Лантух В. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
317
48.
Косенко Н. О., Левашова Ю. С.
ВПЛИВ ДИЗАЙНУ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОМУНІКАЦІЮ В КОЛЕКТИВІ
327
49.
Лозінська Н. С., Пішко І. О.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ В СТРАТЕГІЇ ДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС
330
50.
Папінян В. В.
ЦИФРОВІ ЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПСИХОЛОГА
334
51.
Сокур Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОНТАКТ-ЦЕНТРІВ
340

 ART

52.
Костенко І. О., Маковська О. А.
ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ПАКУВАНЬ: ВИМОГИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПАКУВАННЯ
349
53.
Ташкенбаєва О. М.
ЕВОЛЮЦІЯ РЕКВІЗИТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ В КАНАТОХОДСТВІ. ВИВЧЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЯХ КАНАТІВ, БЕЗПЕКОВИХ СИСТЕМ ТА ІНШИХ РЕКВІЗИТІВ ПРОТЯГОМ ІСТОРІЇ
354
54.
Тітова О. Р., Суботницький І. М., Стецюк Є. Д.
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
360

 HISTORICAL SCIENCES

55.
Khadija Abbasli
SOCIAL STATUS OF ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES IN THE GANJA-KARABAKH PROVINCE: “MUFASSAL DEFTERLER”
366

CULTUROLOGY

56.
Приходько Н. К.
МИСТЕЦЬКІ БЛОГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
372

 LITERATURE

57.
Осіпчук Г. В.
ОБРАЗ ОКЕАНУ В НАУКОВІЙ ФАНТАСТИЦІ СТАНІСЛАВА ЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СОЛЯРІС»)
376

 POLITICAL SCIENCES

58.
Батир Ю. Г., Воронкова А. А., Храпач К. Г.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
386
59.
Громико О. В., Онипченко П. М.
ЗАХИСТ УКРАЇНОЮ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВІЙНІ З РОСІЄЮ
393
60.
Корощенко М. М.
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
399
61.
Костенко В. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
409
62.
Теремко В. В.
ПОКОЛІННЯ Z: НОВІ ВИКЛИКИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА СВІДОМОСТІ
414
63.
Шевченко Н. І., Захаров А. А.
ОЦІНКА ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
420

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Shpak O.
ECOLINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH-SPEAKING MILITARY DISCOURSE
426
65.
Yemets O. V.
IRONY IN THE CONTEMPORARY PROSE AND POETIC FABLES
431
66.
Векленко Ю. Ю., Коваленко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ КІНОПЕРЕКЛАДУ ГУМОРУ У КОМЕДІЙНОМУ СЕРІАЛІ «ДРУЗІ»
436
67.
Гольцева М. І.
ІНВЕНТИВНА СТРАТЕГІЯ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ У ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ЗА 2022 РІК
442
68.
Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.
СЛОВОТВІРНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
446
69.
Пожарицька О. О., Зеленський В. Ю.
ПОГЛЯД НА ІМІДЖ ПОЛІТИКА ЗСЕРЕДИНИ: ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИСІВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА У TWITTER
450
70.
Шуппе Л. В., Палецька К. Ю.
ЯВИЩЕ «СПАНГЛІШ» У ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ, ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕКЛАМІ
458

 ECONOMIC SCIENCES

71.
Marchenko O., Kozin I., Tchaikovskii V.
THE RECREATIONAL TOURISM DURING THE WAR: THE PROBLEMS OF FUNCTIONING AND THE WAYS OF THE SOLUTION
463
72.
Tiurina N. M., Vovk Yu.
MANAGEMENT OF THE QUALITY AND COMPETITIVENESS OF THE COMPANY’S PRODUCTS: THEORETICAL ASPECTS
466
73.
Бєляєва О. П., Лесянська А. А.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
476
74.
Грицун В. В.
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЧИННИКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (ПРЯМА ТА ОБЕРНЕНА СТАТИСТИКА) НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ
479
75.
Дергалюк М. О., Туз К. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
484
76.
Діленко В. О., Соколов К. С.
ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕЙ ТА ЇЇ ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ
489
77.
Крисоватий І. А.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
498
78.
Макух Т. О., Тишков В. Ю.
АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ АТ «ПУМБ»
502
79.
Мельник Л. Л., Байдак І. І., Ярохович Т. А.
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ: СУТНІСНІ ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ
505
80.
Мірошник Р. О., Шовкопляс Д. О.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
515
81.
Палвашова Г. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
518
82.
Рибак Г. І., Курбатов В. Ю.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
521
83.
Ткаченко І. П., Башта К. Г.
ОЦІНКА ПОТРЕБ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФУБОЛЬНИМ КЛУБОМ
526
84.
Ткаченко І. П., Григоренко А. О.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ
535
85.
Умаєва Д. Р.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
540

 LEGAL SCIENCES

86.
Митрополенко А. С., Сиченко В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
547
87.
Павлова У. Р., Дякур М. Д.
ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 366-2 КК УКРАЇНИ
551

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: