VI Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 2-4.03.2023 Бостон, США. Архів

Шановні колеги!

2-4.03.2023 року у м. Бостон, США

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-2-4-03-2023-boston-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Hryshchenko V. O., Boyko I. I., Mandrovska S. M.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN UKRAINE
13
2.
Shokh S. S., Karpuk L. M., Shubenko L. A.
ENVIRONMENTAL PLASTICITY OF WINTER RAPE VARIETIES IN TERMS OF YIELD
19
3.
Оленіч О. А.
СТВОРЕННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ ХРИЗАНТЕМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПРОВІНЦІЇ В ВОРСКЛО-СУЛЬСЬКОМУ ОКРУЗІ УКРАЇНИ
22

 VETERINARY SCIENCES

4.
Яценко І. В.
ВПЛИВ НОВІТНІХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНИХ ЕКСПЕРТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
27

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Алекперов Р., Гусейнова И., Мирджалаллы И.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДА EPHEDRA EQUISETINA BUNGE
45

 MEDICAL SCIENCES

6.
Adarsh Kumar Bussa, Rash Ha Sheikh, Grigoryan A.
EFFECTS OF E-CIGARETTES AND NICOTINE POUCHES ON HUMAN HEALTH
50
7.
Ivanov V. P., Zakrevska M. M.
CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH HYPERTENSION AND ATRIAL FIBRILLATION BY RELATIVELY LOW SERUM NTpro-BNP LEVELS
55
8.
Khakimova G. A., Dusmuratova Durdonaxon Mirzailxom qizi
TO THE QUESTION OF CARDIOVACULAR PATHOLOGY IN THE ASPECT OF PATHOPHYSIOLOGY
60
9.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
INFLUENCE OF ORAL HABITS ON THE DEVELOPMENT OF ACQUIRED DEFORMATIONS IN THE MAXILLOFACIAL AREA
65
10.
Malinovskii V. A., Kuliuda V. E.
IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY AND HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN THE TREATMENT OF APLASTIC ANEMIA
68
11.
Malinovskii V. A., Polishchuk L. S.
TOXOPLASMA GONDII AND ITS IMPACT ON PSYCHE AND BEHAVIOR
78
12.
Mostiuk O., Kremer Ye., Bieliasnyk I.
A CASE OF WARTHIN-LIKE THYROID CANCER
89
13.
Oliinyk I.
SPORT PSYCHOLOGY: MEANING AND IMPORTANCE
93
14.
Oliinyk M.
PHYSICAL REHABILITATION: REALITIES OF TODAY
96
15.
Pesotskaya L. A., Shchukina O. S., Kochkarova Ya. D., Zemlyanaya V. A.
THROMBOPHILIA AND PREGNANCY
99
16.
Zhukatinska H. I., Malinovskii V. A.
SUBACUTE THYROIDITIS AFTER VACCINATION mRNA-Pfizer-BioNTech FROM СOVID-19
104
17.
Zhytariuk P. I., Tsysar Yu. V.
MODERN VIEWS ON THE COURSE OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY DURING PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)
113
18.
Аскарьянц В. П., Хикматов Жавохирбек Шерали угли
ОСНОВЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
119
19.
Бошицька Н. В., Сергєєв В. П., Кононко І. В., Кліпов В. Д., Кононко Н. В.
ІННОВАЦІЙНА КОМПОЗИЦІЙНА СИСТЕМА ГІДРОКСИАПАТИТ-ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ
126
20.
Голозубова О. В., Сорокіна А. В., Степаненко Ю. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОМОЮ ХОДЖКІНА ТА НЕХОДЖКІНСЬКОЮ ЛІМФОМОЮ
130
21.
Ковальчук А. М., Цисар Ю. В.
СУЧАСНИЙ ОГЛЯД ПИТАНЬ, ЩОДО ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ДО ТА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНІ З НАЯВНІСТЮ ТОКСОПЛАЗМОЗУ
134
22.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Руснак Я. М.
ВИБІР ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІДБИТКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКУ
144
23.
Пархоменко І. О., Цисар Ю. В.
ВПЛИВ ПРОЛАКТИНУ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЙМОВІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ДЕПРЕСІЇ
146
24.
Підмогильна Ю. О., Старішко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ ТА ЙОГО ДІАГНОСТИКА
153
25.
Рубан М. М., Музичук О. М., Квятик Ю. С., Сутиська К. Ю., Ксинін М. І.
РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ, ЗОКРЕМА MPP-1 ТА MPP-13 У СТАНОВЛЕННІ ПАХОВИХ ГРИЖ
159
26.
Слабкий Г. О., Пішковці В. М., Пішковці А.-М. М.
ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ В ПЕРЕДВОЄННИЙ ПЕРІОД
167
27.
Слабкий Г. О., Шафранський В. В.
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ З РФ НА СТАН ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
176
28.
Чорна В. В., Струтинська О. Б., Коломієць В. В.
ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ НА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
182
29.
Чорна В. В., Хлєстова С. С., Поляруш В. В., Мегдальська Е. С.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗНАНЬ ВОДІЇВ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЩОДО НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
186

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Ibrahimov Sattar Kamal, Ahadov Tural Kamal, Jamalova Rana Hafiz
CHEMISTRY OF SOILED SOILS OF NEFTCHALA DISTRICT APPLICATION OF LATE AND UN MIXTURE IN METHODS IMPROVEMENT
192
31.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
A NEW APPROACH TO THE SYNTHESIS OF ADAMANTYL-CONTAINING HETEROCYCLES
201
32.
Shekiliyev Fikret Ibrahim
EXTRACTION OF SOME BIVALENT METAL IONS WITH NEW MULTI-COORDINATION BENZENE DERIVATIVES, RESISTANCE CONSTANT OF THE COMPLEX AND IMPACT OF ANIONS ON IT
206
33.
Zeynalov Elshan Tofig, Baylarov Sahib Elman
PREPARATION OF ANTI-DETONATION ADDITIVES FOR GASOLINE FUELS BASED ON OXYGENATE MIXTURES
213
34.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
ОБ АКТИВАЦИИ МЕТИЛЬНЫХ ГРУПП 4-ХЛОР-о-КСИЛОЛА В УСЛОВИЯХ ПАРОФАЗНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА
219

TECHNICAL SCIENCES

35.
Antypchuk B. O.
RESEARCH OF THE IMPACT OF PRODUCTION AND OPERATION OF PHOTOELECTRIC PANELS ON THE ENVIRONMENT
225
36.
Maksimyuk Yu.V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk O. V.
THE EFFECTIVENESS OF THE ALGORITHM FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS IN ISOTROPIC LOAD
228
37.
Pasichnyk O.
DESIGN OF WORKABLE GEOINFORMATION SYSTEM
232
38.
Voskoboinick V.
PHYSICAL SIMULATION OF THE INTERACTION OF REGULAR WAVES WITH A TIDAL POWER PLANT
236
39.
Yakymynska L., Yatskiv Yu., Deriuhin V.
ZSU-PROD ELECTRONIC SYSTEM AS AN ELEMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
247
40.
Yefimenko N. A., Bansak O. V., Banzak H. V., Leschenko O. I.
DEVELOPMENT OF MECHANISM FOR FORMATION OF INDUSTRIAL QUALITY INDICATORS IN THE ENTERPRISES OF THE MILITARY INDUSTRY
250
41.
Безсонний В. Л., Шерстюк М. М.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ ЕНТРОПІЙНИЙНОГО ПІДХІДУ
259
42.
Борис А. М., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Галай В. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ПАЛЬНИКІВ ВОГНЕВОГО КУЛЬТИВАТОРА
266
43.
Босий М. В., Боса О. А., Бєльченков Є. В., Шевченко О. А., Герасименко І. О., Авраменко Є. В., Ботнаренко В. О.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ ТА ЗАТВЕРДІВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
272
44.
Ващук Н. Ф.
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ЗРАЗКІВ ЛІТНЬОГО, ДЕМІСЕЗОННОГО ТА ЗИМОВОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
278
45.
Дараган Н. С.
СКЛAДНIСТЬ РOЗРOБКИ МOБIЛЬНOГO ДOДAТКA
281
46.
Діхтярь А. М., Андрєєва С. С., Шевченко Г. А.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ БІСКВІТНОГО ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВФАБРИКАТУ ЖИРОВОГО
286
47.
Петров В. М., Чабан С. Г., Пуріч Д. О., Жданов О. О., Мацей Р. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРИЧЕПІВ З ПЕРЕДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ
296

GEOGRAPHICAL SCIENCES

48.
Мачульський Г. М., Черевко В. М., Борисенко Ю. О.
ДЕРНОВІ ГРУНТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ, УМОВИ ФОРМУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ
303

 ARCHITECTURE

49.
Леоненко М. І., Олійник Т. П.
ЕКОДИЗАЙН ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ
308
50.
Мальований К. В., Авдєєва Н. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
315

 ASTRONOMY

51.
Vidmachenko A. P.
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF AEROSOLS IN THE ATMOSPHERE OF VENUS
318

 PEDAGOGICAL SCIENCES

52.
Bondar A. V., Abbassi Reda, Grekova A. V., Burdina I. F.
USING THE METHODS OF “BRAINSTORMING” AND “CASE METHOD” DURING MEDICAL CHEMISTRY ON THE TOPIC “COLLIGATIVE PROPERTIES OF SOLUTIONS”
328
53.
Hural O. I.
THE METHODS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
334
54.
Khantadze N.
IMPORTANCE OF CORRECTLY SELECTED EXTRACURRICULAR LITERATURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
341
55.
Височина А. О.
НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
345
56.
Гулямова К. Е.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОЛОДИМИ ФАХІВЦЯМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ
348
57.
Єфімов Г. О., Мустафаєв Азер Махмуд огли, Попічко А. О., Соколов В. І.
ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
356
58.
Жерьобкіна К. С., Фоменко Б. В.
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА БАЛЬНОГО ТАНЦЮ У ПІСЛЯВУЗІВСЬКИЙ ПЕРІОД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
362
59.
Кадиева Севда Абдулсамед кызы, Герайзаде Малахат Ага Баба кызы
РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
371
60.
Козак А. В.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ
376
61.
Макарчук В. В.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
380
62.
Марчик В. І., Козлов В. В.
ПРЕДМЕТ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ І ЛІЦЕЇСТІВ
387
63.
Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОВЕДІНКУ СПОРТСМЕНІВ
393
64.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
406
65.
Підлипняк І. Ю., Мироненко С. В.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЛОГОПАТОЛОГІЄЮ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
417
66.
Россипчук І. О.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАВАННЯ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
426
67.
Савчук Б. П., Сидорук Т. Я., Бобик В. О., Геник М. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК КОУЧИНГУ У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
433
68.
Снєдкова Л. А., Снєдков А. І., Ахаладзе К. В.
МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
438
69.
Титаренко В. В.
СТВОРЕННЯ РЕКЛАМИ У ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ
446
70.
Швець О. В.
НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
456
71.
Шкурашівська С. В., Семкович П., Іванчук М.
ЗМІШАНЕ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
459
72.
Шутко С. О., Хроленко М. В.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
464

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

73.
Дубровіна Е. А.
АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІЙСЬКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
470
74.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
476
75.
Хоржевська І. М., Рожова О. А.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ТА ПРИЧИНИ ЇЇ ПОЯВИ
486

 JOURNALISM

76.
Павлюк А. С., Кирилова О. В.
ЛІДЕРИ ДУМОК У СУЧАСНОМУ ІНФОПРОСТОРІ
493

 ART

77.
Луговський О. Ф.
НОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ
498
78.
Мазур О. В., Кириченко Д. О.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІК ЕСТРАДНОГО СПІВУ ЗАХІДНОІ ШКОЛИ ВОКАЛУ В РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
503
79.
Прилуцька В. С.
ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
512
80.
Товба А. А.
СТВОРЕННЯ ФОТОЕКСПОЗИЦІЇ ХУДОЖНІХ ПЕЙЗАЖІВ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДИКИ ЇХ ФОТОГРАФУВАННЯ
515

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Aliyeva Gunel Mubariz
LACUNATED CHARACTERISTICS OF SPEECH
519
82.
Koval N. A.
THE DESCRIPTION OF SYNTAX UNITS FUNCTIONING IN THE GENRE “OFFICE CORRESPONDENCE” TEXTS
526
83.
Sevda Agil Kazimova
LEXICO-SEMANTICS AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF WORDS OF ENGLISH ORIGIN IN SYNTAX COMBINATIONS IN AZERBAIJANIAN LANGUAGE
531

ECONOMIC SCIENCES

84.
Hanisyan A.
THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
536
85.
Menshykova M.
CREDIT RISK MANAGEMENT IN BANKING DURING THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC
541
86.
Pikus R., Tsyhanok A.
INVESTMENT ACTIVITY OF NON-STATE PENSION FUNDS IN UKRAINE
546
87.
Tymoshenko M.
ROLE OF THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY IN THE MONITORING OF SOLVENCY II COMPLIANCE OF INSURANCE COMPANIES
550
88.
Гузар Б. С., Бондаренко В. С.
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
554
89.
Дудченко С. А.
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР НА ВИРОБНИЦТВІ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0
562
90.
Жувагіна І. О., Флакей М. Д.
ЕКОНОМІКА ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
567
91.
Костик Є. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ ПОРТО-ФРАНКО В ОДЕСІ ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ)
573
92.
Крибовець М. М., Булах К. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
582
93.
Кущик А. П., Фоменко С. С.
ОБІГ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА ІНВЕСТУВАННЯ
588
94.
Мельниченко М. В., Крочак Є. І.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
592
95.
Решетов С. О., Решетова Г. І.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
595
96.
Семененко К. Ю., Бойко І. А.
ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
600
97.
Синєгуб П. С.
УПРАВЛЕНИЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
604
98.
Чеботарьов О. О.
ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
613
99.
Яровий І. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОТРЕБ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ HOMO SAPIENS
619

 LEGAL SCIENCES

100.
Габрошвілі С. Й.
ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ NAFTA-USMCA
626
101.
Кулик І. О., Дівненко Л. В., Давидов П. Г.
МЕДИКО-ПРАВОВІ УМОВИ ПОДАЛЬШОГО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВИХ, ЩО ОТРИМАЛИ ПОРАНЕННЯ
634
102.
Павлушкова О. І., Литвин О. П.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
644
103.
Резворович К. Р.
ПЕРЕШКОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
648
104.
Сопільник Л. І., Сопільник Р. Л., Сопільник Л. С.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ В УКРАЇНІ
654
105.
Шепета О. В., Мельник С. В.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЗАСТОСУНКАХ ВІДСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я MHEALTH ВІДПОВІДНО ДО НОРМ GDPR
658

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-125-9 та УДК, вихідні дані м. Бостон, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: