VI Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 13-15.05.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

13-15.05.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-13-15-05-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Nikolayev K. D.
ROLE OF THE GERMAN UPRIGHT IN THE ECOLOGICAL WORLD
13
2.
Антал Т. В., Демченко Н. О.
СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
17

 VETERINARY SCIENCES

3.
Горюк Ю. В., Лазоренко А. В., Косташ А. О.
ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК
21
4.
Малюк М. О., Коваленко Д. О.
ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАГОЄННЯ СТІНКИ ШЛУНКУ КРОЛЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОТОМІЇ
24

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Севастьянова І. Ю., Максименко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ
28

 MEDICAL SCIENCES

6.
Andrusovych I. V.
DETERMINATION OF THE DEGREE OF INFLAMMATORY RESPONSE IN PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION BY INTERLEUKIN-6 LEVELS
31
7.
Idiev Z. Z., Abdukayumov A. A.
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN CHILDREN WITH CHRONIC SINUSITIS
34
8.
Yakobchuk A., Khrapach V.
RELEVANCE AND CURRENT STATE OF STUDY PROBLEMS OF ASYMMETRY OF THE MAMMARY GLANDS
36
9.
Аскарьянц В. П., Фатхуллаева Назокат Ильхомжон кизи, Рустамова Мехрибону Фахриддин кизи, Абдумаликова А. А.
СТРУКТУРА ТРОМБОЦИТОВ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
44
10.
Дзевульська І. В., Ніязметов Т. С., Семеник В. М.
ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ СПЕРМАТОГОНІЙ У ЗВИВИСТИХ КАНАЛЬЦЯХ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ВПЛИВУ ОТРУТИ ГАДЮК VIPERA BERUS BERUS ТА VIPERA BERUS NIKOLSKII
50
11.
Єгоров А. А., Тихоновський О. В., Курляк Х. В., Скрипник Л. В.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІТОТЕРАПІЇ РІЗНИХ ФОРМ МАСТОПАТІЇ
54
12.
Жмурчук В. М., Гандзейчук О. П., Марлов О. Ю.
СТРЕС-ІНДУКОВАНА ЕПІЛЕПСІЯ ТА ПСИХОГЕННІ НЕЕПІЛЕПТИЧНІ СТАНИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
58
13.
Кокарь О. О., Максимов Я. В., Дементьєва О. В.
СИДЕРОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
64
14.
Кязимова С. Б., Грицьков В. А., Дзиза А. В.
ВПЛИВ МУЗИКИ НА АУДІТИВНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВТРАТОЮ СЛУХУ
66
15.
Мандрик О. Є., Рачинська І. В., Гарасевич О. С.
АНАЛІЗ МАРКЕРІВ ЦИТОЛІЗУ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТЕАТОТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНОЮ З МЕТАБОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ЗА КОМОРБІДНОСТІ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
70
16.
Махмудалиева Д., Шералиев Қ. С.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПРИ ГИПОПАРАТИРЕОЗЕ
73
17.
Опря Є. В., Чернова Т. М., Горячев П. І., Єрмуракі П. П.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАПІЇ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ У ЛІКУВАННІ ПТСР В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
75
18.
Павлова О. О., Дігтяр А. Є., Луценко І. В., Меркулова Є. О.
НЕБЕЗПЕКА ОДНОРАЗОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ: ВПЛИВ КУРІННЯ НА СТАН ЗДОРОВʼЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
79
19.
Пікалов Д. В., Смолін І. О., Гончарова Н. М., Євтушенко О. В.
ГОСТРИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТРОМБОЗ ЯК УСКЛАДНЕННЯ ПЕРСИСТУЮЧОЇ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
83
20.
Слабкий Г. О., Шень Ю. М.
ПЕРВИННИЙ ВИХІД НА ІНВАЛІДНІСТЬ, ДОРІЧНА ЛЕТАЛЬНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД ВНАСЛІДОК ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
87
21.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Й., Гончаренко І. І., Жданова О. В.
СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
92
22.
Фегер С. М., Галай В. Е., Глуханич Є. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ЗУБНОГО КАРІЄСУ В ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
98
23.
Фролова А. О., Кузнєцова І. К.
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНИХ МЕТОДІВ У ДІАГНОСТИЦІ ПАРАЗИТАРНИХ ІНФЕКЦІЙ
101
24.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
СУЧАСНІ ДАНІ ЩОДО ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ІНФІКОВАНОСТІ HELICOBACTER РYLORI У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ
105

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Abbasali Tahir Suleymanov, Yavar Chingiz Shukurov
SYNTHESIS, ANTIFUNGAL ACTIVITY AND IN SILICO INVESTIGATION OF SOME DITHIOCARBAMATE DERIVATIVES
110

 CHEMICAL SCIENCES

26.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
112

 TECHNICAL SCIENCES

27.
Hrytsiuk B. P., Ivanov Yu. Yu.
SOLVING THE TURBO CODE DECODING TASK USING THE SEARCH OF THE OPTIMAL CORRECTION FUNCTION
130
28.
Mammadov K. Ja., Polukhov I. K.
OPTİMİZİNG THE STRENGTH AND STABİLİTY OF STEEL STRUCTURES: MODERN STRENGTHENİNG METHODS
133
29.
Mazurets O. V., Ovcharuk O. M., Tyschenko O. O., Zalutska O. O.
EFFECTIVENESS RESEARCH OF METHOD FOR VALUES FORECASTING OF EPIDEMIOLOGICAL DANGER INDICATORS BY MEANS OF NEURAL NETWORK MODELING
136
30.
Pantskhava E., Jishkariani M.
THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE COUNTRY’S ECONOMY
143
31.
Verzun O.
ABSTRACT FOR MODERN ENERGY EFFICIENCY METHODS IN SHIPPING INDUSTRY
151
32.
Гой В. В., Халіков С. А., Фролов В. О., Бурвіков І. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРІ У СИСТЕМІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
154
33.
Горбатенко А. А.
АГРЕГАЦІЯ ВПОДОБАНЬ В ГРУПОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
156
34.
Данилюк А. Г.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
161
35.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Назаренко О. О., Осадчий Є. А., Кононенко В. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗІЦІЇ АГРОТЕХНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ
168
36.
Підопригора Ю. А.
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
173
37.
Расяк В. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТУМАННИХ ОБЧИСЛЕНЬ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
177
38.
Тюска Б. Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
182
39.
Чалий Д.-З. Т.
АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ МІЖБАНКІВСЬКИХ ПЛАТЕЖІВ
186
40.
Ялова А. М., Мигуль О. С.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛА ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ЗА РАХУНОК НАГРІВУ В РЕКУПЕРАТОРІ ПОВІТРЯ
192

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Merkulov Ya. V., Vorobiov B. V.
DEVELOPMENT OF HYBRID VEHICLE SOFTWARE FOR POWER MANAGEMENT AND POWER SOURCE
196
42.
Мазурок О. О., Гетьман В. В., Сідько К. А.
ДЕЩО ПРО КВАДРАТИ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
199
43.
Репета Л. А., Демяненко О. О., Репета В. К.
ЦІЛІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЯК КОНСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР ПОГЛИБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
205

 ARCHITECTURE

44.
Ярощук І. В., Капранова Д. В., Колпакова О. А.
ВПЛИВ МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НА АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ
209

 PEDAGOGICAL SCIENCES

45.
Bakubaev D. B.
CONSTRUCTIVISM: EXPLORING THE THEORY THAT SUGGESTS LEARNERS CONSTRUCT KNOWLEDGE THROUGH THEIR EXPERIENCES AND INTERACTIONS WITH THE ENVIRONMENT
216
46.
Daulbaeva A. D.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND TEACHER TRAINING: NAVIGATING CHANGES IN LANGUAGE EDUCATION PEDAGOGY
222
47.
Kurmanova N. N.
THE CULTURAL ASPECT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES: HOW TO INTEGRATE THE STUDY OF THE CULTURE OF THE COUNTRY OF THE LANGUAGE INTO THE EDUCATIONAL PROCESS
228
48.
Olkhovska A.
MACHINE TRANSLATION: CHALLENGES FACED IN TEACHING POST-EDITING
234
49.
Бідун Б. В.
КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
237
50.
Кисельова Т. М.
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
240
51.
Кисельова Т. М.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
244
52.
Москаленко Л. Д., Матвеєва Д. І.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
248
53.
Хомюк Н. В., Веснянка А.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТЯХ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ПІЗНАЮ СВІТ»
250
54.
Штельмах Г. Б.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ПРОЦЕСІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
256
55.
Ярошевська Л. В.
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
262

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

56.
Адамовська К. Ю., Гулько О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
270
57.
Буслаєва А. В.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСОБУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
278
58.
Забута І. Б.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
281
59.
Кокоріна Ю. Є., Климова В. Р.
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СНУ ТА ЯКОСТІ СНУ НА ПСИХОФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
287
60.
Кушнір У. А.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ПІДЛІТКІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
294
61.
Ляшенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ
301
62.
Очнєва М. С.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ (ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)
307
63.
Саранча І., Кузан Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ПІДЛІТКАМИ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
312
64.
Сафронова В. О.
ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ СФЕРИ ПРАВОПОРЯДКУ НА ЇХ СІМЕЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
321
65.
Сергієні О. В., Скок Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
327

 ART

66.
Волчукова В. М., Тун Яцянь
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ Р. НИМІКОМ ТА М. КЕНІНГЕМОМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
334
67.
Чайковська В. Б.
БАЛАНС РІВНЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДОБРАЖЕННЯ БАЛАНСУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІСТУ
341
68.
Ясеницька Ж. В., Вишивацька В. С.
ЗАСОБИ ГРАФІЧНОЇ МОВИ СУЧАСНОЇ ОРИГИНАЛЬНОЇ ГРАФІКИ
344

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Кукса Н. Г.
РОЗВИТОК БІБЛІОТЕК НА СЕЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
350
70.
Чірікалов О. С.
ПРОРОСІЙСЬКІ ПАРАМІЛІТАРНІ ФОРМУВАННЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (2014–2015)
354

 CULTUROLOGY

71.
Житченко О. О., Билим В. А.
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
361
72.
Левицька Н. М., Приблуда Л. М.
ПАРСУНА – ОРИГІНАЛЬНА ПЕРЛИНА ПОРТРЕТНОГО ЖИВОПИСУ УКРАЇНИ
365

 POLITICAL SCIENCES

73.
Bobos O.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH INNOVATIVE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION
370

 PHILOLOGICAL SCIENCES

74.
Липак І. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ПРИ ВІДТВОРЕННІ СЛОГАНІВ
375
75.
Соколова О. В.
ДИСКУРС ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ У ФОКУСІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ КОНРАДА АДЕНАУЕРА)
380

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

76.
Тішко Л. В., Насонов Є. М.
ЛЮДИНА У ВИМІРАХ БУДЕННОГО ТА ПОЗАМЕЖНОГО БУТТЯ
386

 ECONOMIC SCIENCES

77.
Moskalenko V. M., Mazhara V. A., Tenenyka S. A.
CONCEPT OF CONTROL IN ACTIVITY SANATION PROCEDURES AT ENTERPRISE
389
78.
Parfonova O., Moshchytska V.
INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE USE OF FIXED ASSETS
398
79.
Parfonova O., Pyvovarov M.
PAYMENT FOR WORK AT THE ENTERPRISE
404
80.
Petrenko O. P., Petrenko A. S., Turovska M. V.
ECOLOGICAL MARKETING. OPPORTUNITIES FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ECO-MARKETING IN UKRAINE
410
81.
Батракова Т. І., Величко А. Р.
КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПІД ЧАС ВІЙНИ УКРАЇНИ З РФ
415
82.
Батракова Т. І., Алядіна О. О.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПОСІВНОЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ
419
83.
Винницький А. І.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
424
84.
Гончарук С. М., Хмизовець В. В.
СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
431
85.
Дикань О. В.
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
438
86.
Коджебаш О. С., Шедякова Т. Є.
КІБЕРАТАКИ ЯК НОВИЙ ТИП ЗАГРОЗИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
443
87.
Котик Я. І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РІШЕННЯ У РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ
448
88.
Крупельницька І. Г., Віртов Б. І., Клочко В. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
454
89.
Ліснича В. О., Дьячкова О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
461
90.
Манжела С. В.
СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОТЕРЕЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
467
91.
Олійник Л. В., Підлісна Д. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
470
92.
Хіль А. С., Батракова Т. І.
ДОПОМОГА МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ У ВІДБУДОВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД ВІЙНИ
475
93.
Шевченко К. М., Зиненко Є. О.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ
480
94.
Шпортько Г. Ю., Матвієвський А. В.
НR МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
484
95.
Шуміло О. С., Фарафонова-Нєкрасова Т.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
488

LEGAL SCIENCES

96.
Калінніков О. В.
РОЗВИТОК РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СВІТЛІ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
493
97.
Мельник В. В.
ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ РИНОК ЄС: ВИМОГИ ТА СТАНДАРТИ
500
98.
Мороз М. В.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ФРН
507
99.
Ткачук А.
ВІЙСЬКОВІ СУДИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ, ЯК МОЖЛИВОЇ МОДЕЛІ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
514

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: