VI Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 6-8.03.2023 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

6-8.03.2023 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-03-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Gulizade S., Alakbarov R.
BENEFICIAL PROPERTIES OF THE SPECIES INCLUDED IN THE MORACEAE GAUDICH FAMILY
11
2.
Venhryniuk I. V., Sirenko A. G.
ON THE ISSUE OF THE FAUNA OF JUMPING SPIDERS (SALTICIDAE, ARANEI, ARACHNIDA) «COZAKOVA DOLYNA» REZERVE
19

 MEDICAL SCIENCES

3.
Baymakov S. R., Inagamova M. Kh., Shaimardanov E. K.
POSTOPERATIVE ANAL STRICTURES AND OUTPATIENT TREATMENT
23
4.
Pavlyshyn A., Zhylinskyi A., Deykalo I.
HEMISPHERICAL DEVICE WITH A LIMITING PLATE FOR TISSUE SEPARATION
27
5.
Prashant A., Pavliukovych N., Pavliukovych O.
OSMOTIC DIARRHEA: LITERATURE REVIEW
32
6.
Tejaswini Deotale, Pavliukovych N., Pavliukovych O.
REITER SYNDROME: MANAGEMENT OF PATIENTS
36
7.
Біляков А. М., Михайличенко Б. В., Личман Т. В.
АНАЛІЗ НОВОВВЕДЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ АЛКОГОЛЬНОГО ТА НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ ВОДІЇВ
41
8.
В’юн Т. І., Марченко А. С., Гуманець К. Р., Пащенко Г. І., Поверінов Д. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ТА БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
46
9.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Бойко В. Н.
ДИСМЕНОРЕЯ – НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОЛОГИЮ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКУ, ТЕРАПИЮ
52
10.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
ПОШИРЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ
62
11.
Колотило Т. Р., Берик О. Я., Влад В. О., Миронюк Д. В.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COVID-19
66
12.
Кучеренко Б. Ю., Гладка Ю. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ АКУСТИЧНІЙ ТРАВМІ ТА БАРОТРАВМІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
71
13.
Медведєва К. С., Бондаренко О. Д., Мойсеєнко В. О.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ЗДОРОВ’Я ТА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
74
14.
Ріжняк О. Л., Кобзар І. С., Сьомак А. В., Малюк В. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
80
15.
Яров Ю. Ю., Рева О. П.
ДИНАМІКА СЕРОТОНІНУ В КРОВІ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ НА ТЛІ РІЗНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ
84

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Kоvаl А., Kryskiv О., Kаrpоvа S., Ivаshurа M.
STUDY ОF DISSОLVING FОR ZINC IRОN (II) FЕRRITЕ NАNОPАRTICLЕS IN SIMULАTЕD BIОLОGICАL ЕNVIRОNMЕNTS
87

 CHEMICAL SCIENCES

17.
Ищенко А. В., Сибирцева И. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВБЛИЗИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА
90
18.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ «PRESTO» ІЗ СИМФОНІЇ № 9 Л. ВАН БЕТХОВЕНА
96

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Khemchyan Artak Ararat
DESIGNING GROUPING TABLES IN THE SECRET SHARING SCHEME BASED ON ERROR-CORRECTING CODES
106
20.
Khokhlov A. V., Khokhlova L. Io.
SULPHUR-CONTAINING RICE HUSK BIOCHAR FOR REMOVING HEAVY METALS FROM SOLUTIONS
112
21.
Maksimyuk Yu. V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk O. V.
THE EFFECTIVENESS OF THE ALGORITHM FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS IN ISOTROPIC LOAD
117
22.
Mammadov F.
THE APPROACH PROPOSED FOR ENCRYPTING TABLE STRUCTURES USING TEXT ENCRYPTION METHODS
121
23.
Pasichnyk O.
GENERAL CONCEPTS OF RELIABILITY
127
24.
Андрух С. Л., Авгонов Ш. С.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НЕ ДОРОГИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ОЗДОБЛЕННІ ПОВЕРХНІ СТІНИ
133
25.
Каращук Н. М., Рихальський О. Р., Антонюк А. В.
ЗБІЛЬШЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ДІЇ Wi-Fi СИСТЕМ
140
26.
Лєнков Є. С., Петрожалко В. В., Давидов І. Г., Тимків О. А.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФУНЦІОНУВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЕКОМІРУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
144
27.
Малюк В. В., Прохорчук І. Ю., Малюк С. В.
ВІБРОАКУСТИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДШИПНИКІВ ПРИ РЕМОНТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
151
28.
Тищенко В. І., Божко Н. В., Савенко О. М.
ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОНОПЛІ – ЯК РОСЛИННИЙ ІНГРЕДІЄНТ ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ ВАРЕНИХ КОВБАС
155
29.
Фролов А. О., Ляшенко О. М., Фролова М. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ БАГАТОПОТОКОВИХ ПРОГРАМ МОВОЮ JAVA
160

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Калайда О. Ф.
ПРО ТЕОРЕМУ ЛАГРАНЖА ПРО СЕРЕДНЄ ТА ПРО ПАРНІСТЬ, НЕПАРНІСТЬ СУПЕРПОЗИЦІЙ ТА ІНВЕРСІЙ ФУНКЦІЙ
164
31.
Калайда О. Ф.
ПРО НЕНАСИЧУВАНІ ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ
166
32.
Філіпенко І. І., Луценко В. Ю.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ В НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОЛЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ АДІАБАТИЧНОГО ІНВАРІАНТУ
170

 ARCHITECTURE

33.
Авдєєва Н. Ю., Мелюс Л. В., Чучмай А. М., Черніков К. Г.
ОТРИМАННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ
177
34.
Черноносова Т. О., Короткіх А. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ
181
35.
Яковенко М. К., Бібер С. Г., Вознесенський А. В.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ОБРАЗАХ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
188

 PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Czepil M. M., Latyk N. P.
TRENDS IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE
193
37.
Kasatkina-Kubyshkina O., Kuriata Yu.
PECULIARITIES OF DISTANCE TEACHING IN A WAR-RELATED ENVIRONMENT
199
38.
Гашинська О. С.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»
204
39.
Коханець О. Г., Вєнік К. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
207
40.
Марков Р. А.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИЙОМІВ СТРАХОВКИ ТА САМОСТРАХОВКИ
211
41.
Марков Р. А.
СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
217
42.
Мельник Т. М., Черньона К. А.
РОЛЬОВА ГРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ
220
43.
Місюль М. О.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
230

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

44.
Карканова С., Михайленко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ НЕМОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ДИЗАРТРІЇ
236
45.
Лиманкіна А. І.
ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЖІНКИ В ПЕРІОД КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
239
46.
Макаренко Н.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ
242
47.
Павлюк М. М., Логінова Л. А.
ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
248
48.
Цьомик Х. Б.
СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ ЯК КОНСТРУКТ КОНАТИВНОГО ПАРАМЕТРУ ЕМОЦІЙНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ПОДРУЖНІХ ВЗАЄМИН
255

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

49.
Osikmishvili M.
ANALYSIS THE MAIN FACTORS OF THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
259

JOURNALISM

50.
Бахметьєва А. М., Поліщук Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В МЕДІА
263
51.
Кікавський В. В.
ІНТЕРНЕТ-МЕДІА ЯК ВИКЛИК ТРАДИЦІЙНИМ ЗМІ
268

 ART

52.
Сокол З. С.
ДИЗАЙН ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
273
53.
Шабанова Т. Д.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСТВА В МЕЖАХ АНАЛІЗУ ПОСТМОДЕРНУ ТА МЕТАМОДЕРНУ (В РАКУРСІ ЕСТРАДНОГО, ДЖАЗОВОГО НАПРЯМКУ)
276

 LITERATURE

54.
Yuhan N.
AT THE CROSSING OF CULTURAL AND LITERARY TRADITIONS: INTERTEXTUALITY AND INTERMEDIALITY OF ROLAND SCHIMMELPFENNIG’S PLAY «A WOMAN FROM THE PAST»
280

 PHILOLOGICAL SCIENCES

55.
Атаманчук К. М., Семен О. Я.
ЕТИКО-ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО
287
56.
Кабаченко І. Л.
МОВНЕ ЯВИЩЕ «ХИБНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА» Й ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
292
57.
Чепурна З. В.
ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ МОТИВАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ
299

 ECONOMIC SCIENCES

58.
Herasymenko O.
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES: TRANSFORMATION DETERMINANTS AND DEVELOPMENT TRAJECTORIES
303
59.
Huseynov Anar Arif, Huseynov Sarxan Qahraman
ASPECTS OF THE ANALYSİS OF THE FİNANCİAL RESOURCES MANAGEMENT OF ENTERPRİSES
310
60.
Lazarieva O., Nikolaieva Yu., Dashko V.
PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE LAND MANAGEMENT SYSTEM
317
61.
Solidor N.
WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF THE CABLE INDUSTRY IN UKRAINE
322
62.
Vlasenko V., Gaytmazov Ramiz Vasif oglu
COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CONTROLLING PROCESS AT ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION
328
63.
Бугай В. З., Фоменко С. С.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
333
64.
Гавриленко О. А.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
338
65.
Давидов Д. А., Добрунік Т. П.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
345
66.
Жувагіна І. О.
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ
350
67.
Козак С. В.
ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
356
68.
Котенко Р. М.
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПЕРШОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ XXI СТ.
361
69.
Лисенко С., Терещенко В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
364
70.
Нагорна Ю. І.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
371
71.
Рахматіллаєва К. Б., Пуртов В. Ф.
ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ: «ВІД МЕНЕДЖМЕНТУ 1.0 ДО МЕНЕДЖМЕНТУ 3.0»
379

 LEGAL SCIENCES

72.
Пісоцька К., Крушеницький І.
СПЕЦИФІКА ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
386
73.
Полюхович О. В., Самороков В. О.
ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – МАРОДЕРСТВА ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
390
74.
Татаренко Г. В., Карпенко М. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БОЙОВИХ ДІЯХ
398

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні дані м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: