VI Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 22-24.02.2024, Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

22-24.02.2024 року у м. Токіо, Японія

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-22-24-02-2024-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Герасько Т. В.
ФІТОМАСА І ПРОЕКТИВНЕ ПОКРИТТЯ ПРИРОДНИХ ТРАВ У САДУ ОРГАНІЧНОЇ ЧЕРЕШНІ
10

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Мардзявко В. А., Руденко А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА КЛІТИНУ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ
14

 MEDICAL SCIENCES

3.
Kozina N., Soroka Ju., Silina L., Shkurba T.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20
4.
Ахраров Х. Х., Кахрамонова М. Д., Уринбоева С. Д., Буваназарова З. О.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРМОНОВ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
24
5.
Ахраров Х. Х., Хамидулаев А. Н., Мадаминова К. Ш., Сайдуллаев У. С.
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
34
6.
Добржанська Є. І., Максименко О. В., Літвін В. І., Цикало Б. М.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ВИНИКНЕННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
43
7.
Козловська І. М., Шкварковський І. В., Москалюк О. П., Соловей І. О., Нероденко В. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
49
8.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Данюк Д. Е.
ВИКОРИСТАННЯ АДГЕЗИВНИХ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
56
9.
Негода Ю. С., Спінчевська П. С., Сметанюк М. Р., Присяжний О. В., Савельєва О. В.
ТРИПТОФАН – ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ
58

PHARMACEUTICAL SCIENCES

10.
Панських Р. І., Якіб’юк Ю. Ю.
ВПЛИВ COVID 19 НА СВІТОВИЙ РИНОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
61

 CHEMICAL SCIENCES

11.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С), ПОВЫШАЮЩАЯ ИММУНИТЕТ И ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ I. СИНТЕЗ С ДЕТАЛЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ D-ГЛЮКОЗЫ
67
12.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
78

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Cheverda A., Artym V.
THE ROLE OF BIM IN DATA AND INFORMATION MANAGEMENT TO ENHANCE ESP TECHNICAL MAINTENANCE EFFICIENCY
84
14.
Danyliuk N., Artym V.
MODERN TRENDS IN THE USE OF BIM FOR PROJECT MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF COMPLEX OPERATION OF OIL AND GAS FACILITIES
91
15.
Petik T., Lobachev M.
THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF METHODS FOR CONTROL OF ENERGY RELEASE IN A PRESSURIZED WATER REACTOR
98
16.
Асланов Эльбей Аслан оглы, Ахиев Алаббас Сейди оглы, Маммедли Айтан Рахман кызы, Гомматова Айдан Самед кызы
О ВЛИЯНИИ ПРИСТЕННОГО СЛОЯ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ СПУСКЕ ОБСАДНЫХ КОЛОНН
103
17.
Никоненко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕКСТІВ ВЕЛИКИМИ МОВНИМИ МОДЕЛЯМИ (LLMS): ШЛЯХ ДО УНІВЕРСАЛЬНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ШІ?
110
18.
Скрипченко М. С., Узун Д. Д.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ IBM SECURITY QRADAR SOAR
114

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

19.
Солдатенко С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ ТА КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В АРХІТЕКТУРІ
117

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

20.
Пісковець О. В., Гартунг М. В., Янченко В. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
121

 ARCHITECTURE

21.
Pashchenko V., Oliinyk T.
SMALL ARCHITECTURAL FORMS AND ECOPSYCHOLOGY
127

 ASTRONOMY

22.
Vidmachenko A. P.
FORMER RIVERBEDS AND RECENT WATER FLOWS ON THE SURFACE OF MARS
134

 PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Величко Н. В., Федорова Г. О., Селезньова І. І.
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
144
24.
Гуменко Н. Ф., Авраменко М. О.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
149
25.
Дем’янко Н. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
158
26.
Єськова А. М.
РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК «SOFT SKILLS» ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
162
27.
Кемінь В., Кемінь Г.
ВИХОВАННЯ ТА ШКІЛЬНИЦТВО РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
172
28.
Кудиярова Г. И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА
182
29.
Орлова Т. В.
ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ВСП«ДЖКФК ДОННАБА»
185
30.
Петрина Д. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОГРАМАХ ОБРОБКИ РАСТРОВИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
190
31.
Россипчук І. О.
АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СПОРТИВНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАВЦІВ ВИСОКОГО КЛАСУ
195
32.
Сейтмуратов Т. Қ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
209
33.
Шаповалова О. В., Собко І. С.
ОСОБЛИВОСТІ АРТ-ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
212
34.
Шинкарьова В. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
217

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

35.
Бевза Л. Ю., Ящук К. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОСІБ НА СТРЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ
221
36.
Миколайчук О. М.
МОДЕЛЬ OCEAN В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
227
37.
Тарасова Т. Б., Тверда Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ
232

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

38.
Магомедов А. О.
ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКЛИ З ПОЧАТКОМ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
242

 HISTORICAL SCIENCES

39.
Буравський О. А., Царук О. А.
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ НА ТЕРИТОРІЇ СРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
246

POLITICAL SCIENCES

40.
Bobos O. L.
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF CONSUMER RIGHTS PROTECTION IN UKRAINE
250
41.
Бондар В. В., Сердюк Ю. А., Бєляєва О. П.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
253
42.
Красников Є. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
257
43.
Лебедь Г. М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
265

 PHILOLOGICAL SCIENCES

44.
Гриценок Є. К.
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
268
45.
Полякова О. В., Кучинський Д. О.
CПЕЦИФІКА УКЛАДАННЯ РЕПЛІК У ЗАКАДРОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ
272

 ECONOMIC SCIENCES

46.
Kiriukhin R. O.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS VALUE IN THE GREEN REBUILDING OF UKRAINE
279
47.
Manachynska Yu. A.
VALUE-BASED MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ACCOUNTING AND FINANCIAL ASPECTS
285
48.
Moshkovska O. A.
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING A COMPLEX MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM INTO THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR DAIRY PROCESSING ENTERPRISES
289
49.
Mushka D. V.
FEATURES OF USING AI IN MODERN DIGITAL MARKETING
295
50.
Гобунова А. В., Кайрачка Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
299
51.
Дідківська О. Г., Горемикіна Ю. В., Калашнікова Т. М.
ІНДИКАТОРИ ТА КРИТЕРІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: НОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ
304
52.
Дідківський А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
308
53.
Кадол Л. В., Курінний С. В.
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
312
54.
Клеменко А. Ю., Дашко І. М.
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ
316
55.
Клеменко О. Ю., Дашко І. М.
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФОРМА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
323
56.
Курасов М. В.
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
330
57.
Мельниченко М. В., Крочак Є. І., Сьобко С. О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ
333
58.
Посвалюк О. А.
РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
337
59.
Рожко В. І.
СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
343
60.
Сподар К. В., Карбівнича Т. В., Воронцов Р. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ
347
61.
Ткаченко С. М., Кайрачка Н. В.
ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ХЕДЖУВАННЯ: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
352
62.
Трушевський О. О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ
357
63.
Юдіна С. В., Гладун М. Є.
ІНВЕСТУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЛІЗИНГОВІ ПРОЕКТИ
366

 LEGAL SCIENCES

64.
Варава В. В., Криворот Д. С.
НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
369
65.
Осадча Н. О.
ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
373

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: