fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 14-16 февраля 2021 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

14-16 февраля 2021 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-fevralya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Kovbasa Y. V.
THE MODELING OF FOREST LITTER MORTMASS IN BIRCH FORESTS OF CHERNIHIVSCHYNA.
13
2.
Anisimova T. Yu.
ASSESSMENT OF THE STATUS AND PROSPECTS OF USE DEVELOPED SMALL-CONTOUR PEATLANDS.
18
3.
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В.
ВПЛИВ УМОВ ГОДІВЛІ НА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ.
24
4.
Журавська І. А., Устименко Я. І., Шафарчук С. П., Левченко О. В., Трофімчук О. Л.
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГНОЗУ ПОЯВИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
31

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
TyzhnenkoT. V., Gorshunska M. Yu., Pochernyaev A. K., Leshchenko ZA., Kravchun N. O., Poltorak V. V.
SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISM G2548A OF THE LEPTIN GENE TAKING INTO ACCOUNT ITS CIRCULATION LEVELS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.
36

 MEDICAL SCIENCES

6.
Antonova O. V., Glavatskaya V. I., Zemlyakova T. D.
HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN AND LONG-TERM EFFECT OF LEAD.
44
7.
Duanbekova G. B., Khairova G. M., Shayakhmetova M., Zhunusova N., Kirillova A. V., Isabaeva G. M.
THE STUDY OF MUTAGENIC ACTIVITY AND THE ABILITY OF AMINOPHOSPHANATES CYTISINE INDUCE DOMINANT LETHAL MUTATIONS IN MICE GERM CELLS.
48
8.
Нoncharova N. M., Honcharov A. S., Suprunova V. S., Chesnakova D. D.
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS USING MINI INVASIVE TECHNOLOGIES.
53
9.
Rudan I. V.
MODERN ASPECTS OF POSTHERPETIC NEURALGIA AS A COMPLICATION OF VARICELLA-ZOSTER VIRUS REACTIVATION.
57
10.
Yurchenko I. A.
HYPERPROLACTINEMIA, PITFALLS IN DIAGNOSIS.
60
11.
Долгий М. Л., Кушнір В. А., Макаренко А. М., Дрозденко Н. В., Стрюк М. П.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ НАДАННІ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РЯТУВАЛЬНИКАМИ В УМОВАХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.
64
12.
Зелинский А. Л., Зуб Г. Е., Хотимский Б. Л., Хижняк Н. П.
АНАЛИЗ СТРУКТУР ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КАК МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ.
68
13.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ О ВСЕЛЕННОЙ И ЕЁ СИСТЕМАХ ОТКРЫТИЕ ГЛАВНЫХ СОЮЗНИКОВ И СОЗДАТЕЛЕЙ ВИРУСОВ – ВИРУСО-БАКТЕРИЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВИРУСО-БАКТЕРИЙ.
75
14.
Лотыш Н. Г., Кравченко Т. Ю., Папинко Р. М.
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: ПОКАЗАТЕЛИ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ.
81
15.
Лук’янчук В. Д., Гордійчук Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ.
83
16.
Малик Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ БУСПІРОНА В ТЕРАПІЇ ПАНІЧНИХ АТАК В ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ.
86
17.
Піхуля В. В., Старішко О. М.
ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ.
89
18.
Стречень С. Б., Карскова В. В., Стречень Н. С.
КОРЕКЦІЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
96
19.
Тухтаева У. Д., Хайтматова Нозима Амир кизи
ЗНАЧЕНИЕ ШУМА В СЕРДЦЕ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.
100

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Shashiashvili N., Shubitidze T., Kvizhinadze N., Bakradze N.
PHARMACY ADDICTION AND PROFESSIONAL LIABILITY CONSEQUENCES FOR RESTRICTING ILLICIT DRUG TRAFFICKING.
103

TECHNICAL SCIENCES

21.
Ammar Wisam Altaher, Sabah Khudhair Abbas
REMEDY HUE CHANGING OF CONTRAST IMAGE USING IMAGE PROCESSING ANALYSIS.
110
22.
Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Meranova N.
OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE HEAT EXCHANGE SURFACE OF THE HEAT RECOVERY SYSTEM OF THE BOILER PLANT.
120
23.
Horobtsov I., Padun A., Radomska M., Cherniak L.
ANTHROPOCENTRIC AND BIOCENTRIC APPROACHES IN THE STUDY OF AVIAN-AVIATION INTERACTIONS.
126
24.
Kotyakova M., Lyakhova N., Mrachkovska S., Haman N., Osadchuk Yu., Belousenko O., Timko A.
OVERVOLTAGE CLASSIFICATION AND ACCIDENT RATE OF POWER TRANSFORMERS OF ELECTRICAL NETWORK ENTERPRISES.
130
25.
Mischenko N., Kolesnikova T., Sakno O., Lykhodiy O.
METHODOLOGY FOR ASSESSING FUEL EFFICIENCY HYBRID CARS.
141
26.
Shpakova H., Hlushchenko I.
PARAMETRIZATION OF BUILDING TECHNOLOGIES SYSTEMS IN THE CONTEXT OF MODERN ECO DEVELOPMENT.
147
27.
Андріянова В. А.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
150
28.
Антіпов О. О., Куц А. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІГРИСТИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ.
156
29.
Вербівський Д. С., Карплюк С. О., Фонарюк О. В., Сікора Я. Б.
БУСТІНГ І БЕГГІНГ ЯК МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛЕЙ МОДЕЛЕЙ.
163
30.
Гаврилів Ю. Л., Одосій З. М., Гаврилів С. Ю., Гривнак В. Б.
ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛАЧКОВИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДГВИНЧУВАННЯ ТРУБ У СВЕРДЛОВИНІ.
170
31.
Кошова В. М., Зінченко О. І., Азаренко К. О.
ВПЛИВ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ BREWERS CLAREX НА КОЛОЇДНУ СТІЙКІСТЬ ПИВА.
177
32.
Кириллов О. Л., Сміліченко Г. С.
АНАЛІЗ ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАПОВНЮВАНОГО ТАНКА.
183
33.
Кириллов О. Л., Пенізев Р. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ МІЖ ЗАРЯДЖЕНОЮ ОБЛАСТЮ ТАНКА І ЗОВНІШНІМ КОНДЕНСАТОРОМ.
189
34.
Литвяк О. М., Дурєєв В. О., Дерев’янко О. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖІ АВТОКОЛИВАНЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ ВІЛЬНОЇ ТУРБІНИ ТУРБОВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ВЕРТОЛЬОТУ МЕТОДОМ ГАРМОНІЙНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ.
195
35.
Савчук А. Н., Турица Ю. А., Товт А. А.
СВОЙСТВА БАЗОВОГО МАСЛА И-20А ПРИ ДОБАВЛЕНИИ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ.
202
36.
Севостьянов І. В., Підлипна М. П.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСЬОВОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ПО РЕШЕТУ.
208
37.
Фролов О. М., Бабощенко І. Є.
ТЕХНОЛОГІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ДІОДА ШОТТКІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ САМО-СУМІЩЕННЯ.
214
38.
Харченко А. В., Ляшенко Р. П.
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА «МАСТЕР».
219
39.
Цизь І. Є., Хомич С. М., Сацюк В. В.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛЮ.
228
40.
Чернега Т. П., Волянська С. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.
235
41.
Шевцов С. О., Вдовиченко Д. О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛОГІДРИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.
240
42.
Швачко Д. Г., Щербина В. Ю., Борщик С. О.
ТЕПЛОЗАХИСНА ІЗОЛЯЦІЯ В ФУТЕРІВЦІ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ.
245
43.
Швачко Д. Г., Борщик С. О., Щербина В. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У ФРАГМЕНТІ ФУТЕРІВКИ ПЕЧІ З ДОДАТКОВОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.
253
44.
Янин А. Е., Новикова С. Н.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЕСТИГРАННЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АЭРОДРОМОВ.
261

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

45.
Данилова І. В.
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ЛАПЛАСА.
266

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

46.
Алиева М. Г., Керимов В. М.
CТАЦИОНАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМЫХ НЕФТЕЙ В ОДНОРОДНОЙ КРУГОВОЙ ЗАЛЕЖИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ЗАКОНАМ ФИЛЬТРАЦИИ.
275

 PEDAGOGICAL SCIENCES

47.
Mudra O.
TEACHING IN A WEB-BASED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT.
284
48.
Zelentsova S. M.
MAIN COMPONENTS OF BIOETHICAL EDUCATION ABROAD.
290
49.
Видойник Т. А., Парфанович І. І.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ.
295
50.
Євтух М. Б.
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ.
301
51.
Зелінська В. О., Должикова В. В., Хотімська А. Б.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРІ НА ФОРТЕПІАНО. ЕСТРАДНЕ САМОПОЧУТТЯ.
307
52.
Зубко В. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ.
312
53.
Кашуба О. М., Кравчук Т. О., Навольська Г. І.
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ.
319
54.
Крамаренко І. С., Снісар Т. О.
СІНГАПУР – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА.
327
55.
Крисенко Т. В., Суханова Т. Є.
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИШІ.
336
56.
Куторжевська Л. І., Ємець С. А.
ДОПОМОГА В. Г. КОРОЛЕНКА СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ НАСЕЛЕННЯ.
342
57.
Ля Сяося
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
353
58.
Мочаліна А. О.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
357
59.
Павленко О. М., Богдан І. В.
MAKARENKO’S IDEAS. – LIFE GOES ON.
361
60.
Перхайло Н. А.
ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ МІФІВ НА МІЖОСОБИСТІСНУ КОМУНІКАЦІЮ.
366
61.
Проскурняк О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
371
62.
Романюк І. О.
ЕКО ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ.
376
63.
Середня О. М., Думайло О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ДОЩОК IDROO ТА GOOGLE JAMBOARD.
385
64.
Соловйова Т. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН У СІМ’ЯХ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
392
65.
Темиров М. М., Хидиров Х. О.
УЧЕБНАЯ СРЕДА – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ.
397
66.
Шахіна І. Ю., Гонта В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.
402
67.
Шевченко С. М.
ПРО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (2011-2017 PP.).
409

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

68.
Fomych M. V., Vasyliev D. O., Volynets D. O.
INFLUENCE OF STRESS ON THE FIRE-RESCUER PERSONALITY OF STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE.
414
69.
Soroka I., Tekchandani R.
PSYCHOBIOGRAPHY AS A SCIENTIFIC METHOD.
417
70.
Жила А. В., Матукова-Ярига Д. Г., Гай О. А.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
421
71.
Кирилішина М. Г.
ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
427
72.
Літвінова С.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я.
431
73.
Мунтян В. С.
ТЕОРИЯ ДЕСТРУКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ.
437
74.
Товкач І. Є., Савельєва А. В.
ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ.
443
75.
Хрущ О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ.
450

JOURNALISM

76.
Мелещенко О. К.
З ПРАКТИКИ РОБОТИ “THE NEW YORK SUN”: МІСТИФІКАЦІЯ НА ГАЗЕТНІЙ ПОЛОСІ.
457

 HISTORICAL SCIENCES

77.
Ніколаєва Н. А.
ЖІНОЧИЙ СПОРТ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС.
461
78.
Петрик Ю. Б.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ КРАЙОВИМ КОМІТЕТОМ ПОМОЧІ ДЛЯ ВИСЕЛЕНЦІВ І ГАЛИЦЬКИМ НАМІСНИЦТВОМ.
467
79.
Соколова Н. Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО СПОРТУ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ ХІХ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
471

 POLITICAL SCIENCES

80.
Daminov N. A.
PARTICIPATION OF THE BRITISH – AMERICAN – TOBACCO – UZBEKISTAN JOINT VENTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN SAMARKAND REGION.
478
81.
Tymoshenko T. S., Kosenko A. A., Krasota M. V.
POLITICAL PARTIES IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY OF UKRAINE.
482
82.
Желєзко А. М.
ГЕОПОЛІТИЧНІ КОДИ (КОДЕКСИ) – ОСНОВА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
489
83.
Махмудов У. Б.
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 2.0 ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ.
495
84.
Мусабеова А. К., Арыс А. С.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.
508
85.
Пашковський В. Ф.
РНБО В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАТУС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПЛИВІВ.
517

 PHILOLOGICAL SCIENCES

86.
Grygorova N.
DAS FREMDWORT UND DIE AUSLÄNDER BILD IN DER DEUTSCHSPRACHIGER LITERARISCHEN MODERNE: METHODOLOGISCHE BEMERKUNGEN.
525
87.
Гладкоскок Л. Г.
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ.
529
88.
Демешко І. М.
ОПИС СЛОВОТВІРНОЇ МОРФОНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДЕВЕРБАТИВІВ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ.
535
89.
Долгая Е. А., Филянина Н. Н., Синявина Л. В.
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
543
90.
Ків А. Ю., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ І ПЕРЕКЛАДУ ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ.
549

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Behbudov S. E.
ON THE ISSUE OF MODERN MULTICULTURAL SOCIETY AND RELIGIOUS VALUES.
555
92.
Bershadska I.
THE RELEVANCE OF IBN SINA’S VIEWS ON THE INTELLECTUAL NATURE OF MAN.
562
93.
Гуцалюк Ю. С.
ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОЗРІЗІ ЕКУМЕНІЗМУ.
567

ECONOMIC SCIENCES

94.
Malania E., Berikashvili L.
DEVELOPMENT OF MARKETING IN TOURISM IN MODERN CONDITIONS.
573
95.
Prykaziuk N., Kondratenko Yu.
DEVELOPMENT OF INTERNET-INSURANCE IN CONDITIONS OF PANDEMIC (COVID-19).
579
96.
Андрієнко М. М., Березовська А. А.
ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ.
583
97.
Андрієнко М. М., Нікулін О. С.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНДИКАТОР ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ.
588
98.
Баштовий В. П., Баркова С. О., Бергій А. В.
ВПЛИВ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ.
593
99.
Бочарова Н. А., Тихоненко О. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЮ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО МІСЦЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.
597
100.
Васюта В. Б., Житник О. М.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ.
603
101.
Дмитриченко Л. И., Савкин В. Е.
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ.
607
102.
Жмурко Т. О.
ВПЛИВ УЧАСТІ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
615
103.
Коваль В. О.
ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ БЛАНКОВОГО ТА ПРОЕКТНОГО КРЕДИТУВАННЯ.
623
104.
Колоша В. П., Рассказов О. І.
СТРУКТУРА УПРАВЛІННІ АГРОПРОМИСЛОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
630
105.
Мангушева В. Р., Коротка Н. C.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У БАНКАХ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
635
106.
Поплюйко А. М., Голосна О. В.
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ: ВПЛИВ КРИЗИ, ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
640
107
Сыздыкова К. Ш., Солтангулов А. А.
О ВОПРОСАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
646
108.
Тараненко В. Є., Баранник Л. Б., Туболець І. І.
СОЦІАЛЬНІ СТАРТАПИ В УКРАЇНІ: ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.
651
109.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ.
656

 LEGAL SCIENCES

110.
Остапчук В. Г., Остапчук М. І., Зімагоpова Н. О., Мельничук С. П., Ізвєкова Л. В., Захаpчук О. Б.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ГАСТPОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ PЕФЛЮКСНОЇ ХВОPОБИ ТА ЗВ’ЯЗОК ІЗ СТОМАТОЛОГІЧНИМИ ПPОЯВАМИ В ДІТЕЙ.
664
111.
Рядінська В. О., Дмитрик О. О., Кузнецова О. В.
КРИТЕРІЇ, ЩО НАДАЮТЬ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ–СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ ПРАВО НА ОБРАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ.
672

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: