fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 12-14 июля 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

12-14 июля 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ковтунюк З. І., Войтовська В. І., Третьякова С. О., Гулевська А. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНОВИДІВ РОДИНИ BRASSICACEAE
10
 

VETERINARY SCIENCES

 
2.
Gavrilina E. G., Kolesnik A. A.
PECULIARITIES OF THE STRUCTURE OF SUBUNITS OF THE LYMPHATIC NODE OF THE PIG DOMESTIC
32
 

BIOLOGICAL SCIENCES

 
3.
Подобівський С. С., Фурка О. Б., Ружицька О. Ю.
ПРО КОРЕЛЯЦІЮ ЧАСТОТИ НАПАДІВ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ, ЇХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) У 2017-2019 РОКАХ
36
4.
Чорна Г. А., Мамчур Т. В., Коструба Т. М.
ЕКЗОТИЧНІ ДЕКОРАТИВНІ ВИДИ РОСЛИН ІЗ РАННІХ ГЕРБАРНИХ ЗБОРІВ Й. ПАЧОСЬКОГО (UM)
41
 

MEDICAL SCIENCES

 
5.
Gaistruk N., Nugzar-petre Chiaberashvili, Yurii O., Poida O., Avdieieva O.
SOCIO MEDIA ART THERAPY AS A WAY TO PREVENT AND OVERCOME THE EFFECTS OF STRESS IN QUARANTINE COVID-19 IN BENIGN BREAST PROCESSES
51
6.
Karvatska Yu. P.
MICROBIOTA COMPOSITION AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF PUSTULAR MICROFLORA IN PATIENTS WITH ACNE FROM IODINE DEFICIENCY REGION
60
7.
Zaynutdinov M. O., Makhkamov M. E.
OPTIMIZATION OF REPAIR PROCESSES UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC RESECTION OF OSTEOMYELITIC FOCUS (EXPERIMENTAL RESEARCH)
62
8.
Анохіна С. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТКАНИНІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ДІЇ СИСТЕМНОЇ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ТА ЗМІНЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ
69
9.
Дехканова Н. Т., Дехканов Т. Д.
ТОПОГРАФИЯ МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ И РЕЛЬЕФНЫЕ СТРУКТУРЫ ПЕЧЕНОЧНО-ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ АМПУЛЫ У НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
75
10.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ, ЛИКВИДИРОВАННЫХ РАНЕЕ У ЗЕМЛЯН
80
11.
Насретдинова М. Т., Назарова Н. Ш., Элманов С. Б.
ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ В СОДЕРЖИМОМ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
86
12.
Сорохан М. М., Бєліков О. Б., Бєлікова Н. І., Бєлікова Л. О.
АНАЛІЗ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ “MAXCEM ELITE TM” У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ З ФІКСУЮЧИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ НЕПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ
94
13.
Токар П. Ю., Чорний О. В.
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ
99
14.
Удод О. А., Роман О. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВОГО ПРИЛЯГАННЯ ЗМІЦНЕНОГО СКЛОВОЛОКНОМ КОМПОЗИТА
101
15.
Шоюнусов С. И., Каратаева Л. А.
ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКИ И ЕЕ СТРОЕНИЕ
105
 

PHARMACEUTICAL SCIENCES

 
16.
Korovenkova O. M.
THE MILDRONAT EFFECT ON THE RENAL FUNCTION IN HYPERСORTYСIZM
111
 

TECHNICAL SCIENCES

 
17.
Sadovyi O. S., Avdieieva O. A.
IMPROVEMENT OF ELEMENTS OF STRUCTURES OF ELECTROMAGNETIC SYSTEMS OF ELECTROMAGNETIC STATIC DEVICES
113
18.
Sereda B. P., Mukovska D. Ya., Sereda D. B.
ANALYSIS OF PRODUCTION INDICATORS OF FUNCTIONING CAREER OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF THE SOUTH OF UKRAINE
120
19.
Vladimirov L. V.
ANALYTICAL ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY
124
20.
Бондаренко С. В., Семів Г. О., Нагачевський В. Й., Звонко А. А.
ВИЗНАЧЕННЯ БАЛІСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЛЬОТУ СНАРЯДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АПРОКСИМУЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ОПОРУ ПОВІТРЯ
131
21.
Комаров В. О., Сендецький М. М.
ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТАХ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
137
22.
Маляров М. В., Христич В. В., Гусева Л. В., Паніна О. О.
РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ КОНТУРУ ЛАНДШАФТНОЇ ПОЖЕЖІ
143
23.
Медвідь А. М., Панченко В. О.
ВІТРОВИЙ ДВИГУН З ЦИЛІНДРИЧНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ
148
24.
Онай М. В., Мірошник В. І.
МОДИФІКОВАНИЙ ƍ-МЕТОД ПОЛАРДА ДЛЯ ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМУВАННЯ
154
25.
Філімонова Т. О.
ЧАТ-БОТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ
160
 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

 
26.
Melnyk N., Musii R., Drohomyretska K.
INVESTIGATION OF THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF CONTACT JOINT OF BIMETAL PLATES UNDER ACTION OF VOLUME PULSE HEAT SOURCES
166
27.
Иванко В. В.
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД В КУРСЕ ФИЗИКИ
169
 

GEOGRAPHICAL SCIENCES

 
28.
Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є., Кривопалов І. А.
ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ХАРАКТЕРИСТИК РІЧНОГО СТОКУ БАСЕЙНІВ РІЧОК ПСЕЛ ТА ВОРСКЛА
171
 

ARCHITECTURE

 
29.
Zhovkva О. I.
ART AND ARCHITECTURE. MODELING OF INTERIOR SPACE BY ART TOOLS. ART ELEMENTS AS INSPIRING PROTOTYPES
177
30.
Маланюк В. Я.
АРХІТЕКТУРНИЙ АСПЕКТ «ПАСИВНОГО БУДИНКУ»
182
 

 PEDAGOGICAL SCIENCES

 
31.
Stasevsky Yu. S.
THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «CREATIVITY» (HISTORY OF THE ISSUE)
187
32.
Бєлік І. М.
РОЗВИТОК ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРОВОГО ТОНУ В УЧНІВ ДХШ
193
33.
Волотовська Т. П., Тимошко Г. М.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
200
34.
Гириловська І. В.
ІНТЕГРОВАНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
204
35.
Довбенко В. І.
ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
208
36.
Кравець В. П., Кравець С. В.
СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОШЛЮБНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ
212
37.
Мурадханян І. С., Чікарькова М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
219
38.
Розлуцька Г. М., Гавей А. М.
ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ ГОCПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗАПОЧАТКОВАНІ НА ЗАКАРПАТТІ ЄПИСКОПОМ АНДРІЄМ БАЧИНСЬКИМ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
224
39.
Скрипка К. С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
228
40.
Соболєв Є. П., Сушко Р. О.
СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
235
41.
Хоменко Т. А.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ РІЗНИХ КУЛЬТУР
238
42.
Школа О. В., Ашифіна О. В.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
242
43.
Шкробот В. О., Мірошніченко Т. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЕМОЦІЙНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
248
 

JOURNALISM

 
44.
Алексеєнко Ю. О.
МОЖЛИВОСТІ STORIES ТА HIGHLIGHTS ДЛЯ ПРОСУНЕННЯ ВЛАСНОГО БРЕНДУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ INSTAGRAM ТА FACEBOOK
254
 

LITERATURE

 
45.
Kharytska S.
A FAIRY TALE AS THE MOST ACCURATE DEMENTION OF THE NATIONAL IDENTITY OF THE PEOPLE
259
46.
Колісниченко А. В.
ХУДОЖНЄ ЗНАЧЕННЯ ЗВІРІВ-ПОМІЧНИКІВ ЯК АЛЕГОРИЧНОГО УОСОБЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕРОЯ МАКЕДОНСЬКОЇ КАЗКИ «БІДНЯК І ЛИСИЦЯ»
264
 

POLITICAL SCIENCES

 
47.
Pomaza-Ponomarenko A., Medvedeva D.
E-GOVERNMENT IN UKRAINE: STATE-MANAGEMENT ASPECTS OF IMPLEMENTATION
267
 

PHILOLOGICAL SCIENCES

 
48.
Sandyha L. O., Ruban L. M., Svyrydiuk T. V., Shevchenko L. O.
COVID-19 NEOLOGISMS AS A NEW CULTURAL PHENOMENON
274
49.
Павлова О. І.
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ
281
 

ECONOMIC SCIENCES

 
50.
Honcharenko I.
COMPONENTS ESSENCE RESEARCH ON THE INNOVATIVE EFFECT OF ENTERPRISE ACTIVITIES
288
51.
Герман О. С., Бєлова Т. Г.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
294
52.
Гуріна О. В., Чернова А. І.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
297
53.
Дідковська Л. І.
ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО: СТАН РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
301
54.
Заяць О. І.
ІНДЕКС ІНТЕГРОВАНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ ГУАМ
306
55.
Лойко В. В., Руденко В. С.
ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
311
56.
Сумець О. М., Співакова Н. О.
ПОЛОЖЕННЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
316
57.
Чернобай Л. І., Басій І. Т.
АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ КРИЗИ
322
 

 LEGAL SCIENCES

 
58.
Martsinkiv R.
EDUCATIONAL AND AWARENESS-RAISING FUNCTION AND MEANS OF INTERACTION OF THE SECURITY SERVICE OF THE ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS WITH THE CIVILIAN POPULATION
330
59.
Долинай Ж. Ф.
ДОСВІД ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА «НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ»
335
60.
Зєлєніна М. В., Наливайко Л. Р.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ
344
61.
Кузнецова Л. В., Миколенко В. А.
К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН В УКРАИНЕ
349
62.
Лисенко С. О.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: СУЧАСНИЙ ВИКЛИК ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ЮРИДИЧНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
352
63.
Рябченко Ю. Ю., Ружицька І. В.
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
357
64.
Сербіна Т. С.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
363
65.
Сиводєд І. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД» ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
370

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 4.86 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: