VII Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 23-25 мая 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 мая 2021 года в г. Рим, Италия

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-23-25-maya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Лещенко І. А.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА КРУПИ ПЛЮЩЕНОЇ З ПШЕНИЦІ ПОЛБИ.
12

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Хидиров Х. О., Домуллоева З. К., Хидирова И. М.
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ТАДЖИКИСТАНА.
17
3.
Юдіна Е. О.
ІРИГАЦІЙНІ ВЛАСНОСТІ ВОД.
23

 MEDICAL SCIENCES

4.
Ignatova A. Yu., Rudenko I. V.
CIRCULATING CELL-FREE DNA IS PREDICTS OF MULTILOBAR BILATERAL AND UNILATERAL CHEST RADIOGRAPH INVOLVEMENT: IMPLICATIONS FOR PROGNOSIS IN PATIENTS WITH SEVERE COVID-19 AND HOSPITALISED COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.
28
5.
Mandryk O. E., Branashko K. Ya.
PECULIARITIES OF BODY WEIGHT INDEX IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH COMORBID NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS.
33
6.
Yevstihnieiev I. V.
DISEASES WITH LYMPHADENOPATHY SYNDROME IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR.
35
7.
Бабченко Н. В., Дєєва Ю. В., Костюкова І. М.
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСТЕОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯК ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ПОСТНАЗАЛЬНЕ СТІКАННЯ.
40
8.
Бырчак И. В., Пенкина Д. О., Гуменюк А. Н.
СИНДРОМ МЕЙГСА В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
42
9.
Варуха К. В., Федорова О. А., Міщенко С. А., Лиман М. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ КРОВІ МЕНСТРУАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА ВМІСТОМ В НІЙ АРАХІДОНОВОЇ КИСЛОТИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК ПРИ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНАХ.
45
10.
Коваль Г. М., Карбованець О. І., Голомб Л. А., Коваль А.
СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЛІПАМИ ТОВСТОЇ КИШКИ.
50
11.
Котула Р. В., Лахно О. В., Цівенко О. І.
РОЛЬ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ДИГІДРОПІРИДИНОВОГО РЯДУ ТА САЛУРЕТИКІВ У ЛІКУВАННІ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ТЛІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ.
56
12.
Лахно О. В., Цівенко О. І., Бондюк М. Л.
НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ.
62
13.
Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Личман Т. В.
БІОБЕЗПЕКА ВІД COVID-19 В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ.
68
14.
Ратушний Р. І.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ОДОНТОТРОПНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЕНДОДОНТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ.
74
15.
Хмара Т. В., Лопушняк Л. Я., Дмитренко Р. Р., Гончаренко В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
78
16.
Цуканова З. А., Коростиленко Л. П., Козіна Н. М., Німчин Т. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ.
82
17.
Шокера Л. Є., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ВПЛИВ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ НА ПЕРЕБІГ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ.
88

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Banzak H. V., Bansak O. V.
OPTIMUM OPERATING MODE OF CdZnTe-SENSORS IN THE GAMMA RADIATION DOSIMETER.
90
19.
Бурлака Т. В.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ СУШЕНИХ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ.
94
20.
Круцько Р. В., Ліхоузова Т. А.
МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У РЕГІОНАХ.
99
21.
Ложечніков В. Ф., Сіваченко М. В., Златов Є. І., Кочкін В. В.
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ.
104
22.
Мустафаев Ойбек Бобомурадович, Элбеков Жасур Улугбек угли
МОЩНОСТЬ, РАЗВИВАЕМАЯ НА ЗАБОЕ СКВАЖИНЫ И ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА РАБОТУ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА.
110
23.
Павлов О. А., Мягкий М. Ю.
ЗАСТОСУНОК ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА.
117
24.
Пампуха І. В., Нікіфоров М. М.
ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО МОНІТОРИНГУ ПОТОКУ РАЗРІШЕНИХ СИГНАЛІВ.
120
25.
Протасова Л. І., Добріца Є. Є., Петров А. В.
ПЛАТФОРМА SALESFORCE: АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ.
126
26.
Семенова О. І., Євтушенко О. В., Ясінська В. О.
ОЧИЩЕННЯ СУДОВИХ СТІЧНИХ ВОД.
130
27.
Тітовськой М. С., Хряпкін О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МІГРАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.
134
28.
Щербина І. С., Король О. А.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ В ГЕЙМ ІНДУСТРІЇ.
141

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

29.
Chernyshov N. N., Nikiforov A. S., Syshchikova D. I., Baryshnikova V. D.
PHOTOVOLTAIC METHOD FOR CONVERTING CONCENTRATED SOLAR RADIATION.
146
30.
Калайда О. Ф.
НОВИЙ ВАРІАНТ БАГАТОБЛОКОВОГО МАТРИЧНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ.
152

 ARCHITECTURE

31.
Макаров А. Ю.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА.
154

 PEDAGOGICAL SCIENCES

32.
Chubar V. V., Chistyakova L. O., Gatselyuk V. V.
IMPROVING THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF SPECIALIZED TECHNOLOGY TRAINING.
161
33.
Kanglibekov K.
DEVELOPMENT OF A MODEL OF FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES OF PROFESSIONAL EDUCATION.
169
34.
Khamdamova M. T., Qurbonova Z. U.
PREPARING FUTURE EDUCATORS FOR CREATING A SITUATION OF SUCCESS IN WORKING WITH PRESCHOOLERS.
173
35.
Nurova O. S.
FORMATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS WHEN STUDYING TECHNICAL DISCIPLINES.
179
36.
Бутенко С. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ.
185
37.
Доротюк О. Г.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ.
192
38.
Доротюк В. І.
СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ.
195
39.
Каніболоцька О. А., Педенко К. А.
МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АВТЕНТИЧНОГО СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
198
40.
Крымчак Л. Ю.
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА ВО ВРЕМЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕМЬЕ.
205
41.
Косенко О. А., Дмитренко Л. М., Віташ С. В.
ДОСВІД НАВЧАННЯ У ШКОЛІ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА.
212
42.
Лутовинов Ю. А., Лысенко В. Н.
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В МЕЗОЦИКЛАХ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ.
215
43.
Невзоров Р. В.
ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЗЕМНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ.
221
44.
Петрів О. В., Пикус І. В.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ.
224
45.
Потеряхин А. А., Ковтун Е. Н., Ковтун Е. В., Козлова Ю. Н.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 2021 ГОДА.
231
46.
Цюпак І. М., Веселовська О. М.
ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕТРО ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
235
47.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
242

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

48.
Litoshko G.
STUDY OF THE PECULIARITIES OF MENTAL ENDURANCE ON THE EXAMPLE OF MILITARY-APPLIED SPORT (MARCH-THROW).
247
49.
Карпюк Ю. Я.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У ШКОЛЯРІВ.
252
50.
Купрієць Д. Ю.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ БОЛЮ.
259
51.
Ліпіцька М. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ, ВІКОВІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР.
264
52.
Пухно С. В., Білаш О. О.
ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ СТАРШОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ.
271
53.
Ткачук Т. Л., Кулькова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ З ПІДВИЩЕННЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ.
278
54.
Шкіль Л. Р.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕНАСИЧЕННЯ ТА ПСИХІЧНІ СТАНИ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ.
281

 JOURNALISM

55.
Блинова Н. М.
ЯКІСТЬ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «СЬОГОДНІ»).
287
56.
Вэй Юй
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛОВА И ИЗОБРАЖЕНИЯ В КИТАЙСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ.
296

 ART

57.
Пандирєва Є. А.
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА.
299

 HISTORICAL SCIENCES

58.
Полякова Л. І., Мусна А. С.
РЕФОРМАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО.
306

 POLITICAL SCIENCES

59.
Кормич Л. І., Онищенко О. О.
ПОБУДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ.
311
60.
Походєєва В. Є.
ІНСТИТУТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: МЕДІА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.
317
61.
Ядловська О. С., Мартинець І. В.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН.
322

 PHILOLOGICAL SCIENCES

62.
Dobrovolska S., Opyr M., Panchyshyn S.
HOW TO TEACH VOCABULARY.
328
63.
Бесараб О. М.
АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАПИСАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ НА НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ.
334
64.
Гапоненко О. М., Іванов Є. О.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАУЗАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
337
65.
Красникова С. А., Козка И. К.
HUMOUR CATEGORIES IN TRANSLATION.
343
66.
Новрузов Рафиг Манаф оглу, Новрузова Гюльнар Фикрет гызы
КОНЦЕПЦИЯ СУФИЗМА В ПОЭЗИИ И. В. БУНИНА.
348
67.
Семегин Т. С.
CORONAVERSARY: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПАНДЕМІЇ.
356
68.
Сіжук О. В.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ УМОВНОСТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЯПОНСЬКУ.
362

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

69.
Білан Т. О.
ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИХ ЗДАТНОСТЕЙ.
368
70.
Штанько В. І., Кізіцький М. О.
ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І МАШИНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ.
371

ECONOMIC SCIENCES

71.
Pavliashvili S., Gubeladze D.
RESOURCE EFFICIENCY INCENTIVES AND A SERVICE-BASED CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODEL.
376
72.
Tutova A.
RESEARCH OF FORMATION OF SYSTEM OF ECONOMIC STIMULATION OF TOP MANAGERS OF ENTERPRISES.
385
73.
Vodolazska O. I.
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND ITS ROLE IN THE DIGITAL ECONOMY.
388
74.
Jiaxin Yue, Diachenko O.
STUDY ON THE IMPACT OF COVID-19 ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN CHINA.
394
75.
Зубков Р. С.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ.
401
76.
Ванишвили М. М., Лапачи А. Р.
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ В ГРУЗИИ.
407
77.
Мєльохіна Л. Г.
РИНОК ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
419
78.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В.
СКЛАДНО-СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ.
422
79.
Рогова Н. В., Решетник Т. А.
УНІКАЛЬНІ ГОТЕЛІ УКРАЇНИ, ЯК ШЛЯХ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.
428
80.
Сімкова Т. О., Котик В. Р.
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
432

LEGAL SCIENCES

81.
Андрусенко О. А., Козловська В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.
438
82.
Врона А. В., Корогод С. В.
СПІВУЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.
441
83.
Войтенко В. А., Свіщева Д. А., Саранов С. В.
РОЛЬ І МІСЦЕ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В МЕХАНІЗМІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
446
84.
Дядюк А. Л.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.
453
85.
Керечан Д. М.
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТ.96 ТА 96-1 КУПАП ОСНОВНИМ ПРИНЦИПАМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ: ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ).
460
86.
Людвик В. Д., Тимошенко М. С.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ ІДЕАЛЬНІЙ ТА РЕАЛЬНІЙ СУКУПНОСТІ.
467
87.
Нікітінській О. П.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНУ ПРО СТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
471
88.
Олійник О. Ю., Кисельов А. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТА ПОРЯДОК ЗБОРУ ПЕРВИННИХ ДАНИХ.
475
89.
Подчешинська Т. С.
ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ.
476
90.
Рогова О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.
480
91.
Свинаренко Ю. П., Мідловець Е. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ.
486
92.
Ткаченко Д., Кисельов А. О.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.
489

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: