VII Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 9-11 февраля 2022 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

9-11 февраля 2022 года в г. Токио, Япония.

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Гуляєва І. І., Мезернюк Т. М., Ковальчук А. В.
РОЗВИТОК ГРОНОВОЇ ЛИСТОКРУТКИ (LOBESIA BOTRANA DEN. ET SCHIFF.) В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ.
15
2.
Зеленянська Н. М., Артюх М. М., Мандич О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПАХ ВИРОЩУВАННЯ ЩЕПЛЕНИХ САДЖАНЦІВ ВИНОГРАДУ.
21
3.
Ковера В. Г., Оленіч О. А.
СТВОРЕННЯ НОВОГО ДЕКОРАТИВНОГО СОРТУ ЛІЛІЙНИКА ГІБРИДНОГО (HEMEROCALLIS L. HYBRIDA HORT.) ПРИДАТНОГО ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ.
31
4.
Колб Л. П.
НОВІ ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ ТА ГІБРИДИ КАННИ САДОВОЇ.
38

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Галинская А. Н., Севериновская Е. В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ СЛУХОВОГО И ОБОНЯТЕЛЬНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ НА ФОНЕ ПОСТ COVID-19 СИНДРОМА.
44
6.
Гуляєва І. І., Дурбала Л. О.
ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ ПІВДЕННО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ТОМАТНОЇ МОЛІ (TUTA ABSOLUTA MEYR.) В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
52
7.
Гуляєва І. І., Рувінська Н. М.
ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.
58
8.
Кравчук Л. В.
КОЛЕКЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ННЦ «БОТАНІЧНИЙ САД СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА».
64
9.
Озоліна С. О., Антіпіна О. О., Хомка А. В.
ВПЛИВ ГІДРОЛІЗАТІВ АРАБІНОКСИЛАНУ КУКУРУДЗИ НА АКТИВНІСТЬ ЦЕЛЮЛАЗИ.
69

 MEDICAL SCIENCES

10.
Vovk V. V., Nespryadko V. P., Kofanov V. O., Vovk V. T.
ARTHROSCOPY VS SPLINT-THERAPY IN MANAGING THE TMD: A REVIEW.
75
11.
Yevstihnieiev I. V.
RADIATION METHODS IN THE DIAGNOSIS OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA WITH METASTASIS TO THE LYMPH NODES OF THE NECK.
82
12.
Гіндіна М. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.
87
13.
Пархоменко К. Ю., Фірсик Т. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ.
92
14.
Стрижак Н. В., Курінна А. М., Глухова О. І., Сєрих Н. О.
МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ COVID-19.
96
15.
Супрун А. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЇ БЛОКАДИ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ З ПРИВОДУ РАКУ ЛЕГЕНЬ.
101
16.
Тимофеев А. А., Максимча С. В., Мирошник А. А., Ухарская О. А., Блинова В. П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ.
106

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Brytanova T., Antypenko L.
PRICE OF PULSE OXIMETERS BOUGHT BY THE STUDENTS OF PHARMACY FACULTY.
112
18.
Кардашова Д. О.
ПРИСТРОЇ ТА АПАРАТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АПТЕЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ З МЕТОЮ ПРИГОТУВАННЯ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ.
116

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Koshchii I. V., Semonchuk Ja. A.
SYNTHESIS AND CHEMICAL CONVERSIONS OF ADAMANTAN-1-THIONCARBOXYLIC ACID METHYL ESTER.
120
20.
Керимбаева К. З., Битемирова А. Е., Кыдыралы А. Н.
МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ.
130
21.
Керимбаева К. З., Иса А. Е., Иса Ж. Е., Тулегенова А. Б.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ».
137
22.
Керимбаева К. З., Кыдырова М. Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ.
144
23.
Керимбаева К. З., Шаграева Б. Б., Толымбек Н. Р., Кенжеев Б. Ж.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПО ХИМИИ.
149
24.
Мустафаев Ислам Исрафил оглы, Исмаилова Мехпара Камил кызы, Нурмамедова Фарида Нурмамед кызы, Гасанов Садиг Гусейн оглы
СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В УГЛЕВОДОРОДАХ НЕФТИ В ПРИСУТСТВИИ НАНОГЛИНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ΓАММА — ОБЛУЧЕНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ НАНО-КАРБИДА КРЕМНИЯ.
156
25.
Нарбаев Кодирбек, Раимкулова Ч. А., Аронбаев С. Д., Аронбаев Д. М.
ВЫБОР УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ АММОНИЯ ИНДОФЕНОЛЬНЫМ МЕТОДОМ.
161

 TECHNICAL SCIENCES

26.
Banzak H. V., Bansak O. V., Yefimenko N. A.
SIMULATION OF MAINTENANCE PROCESS “ON CONDITION” WITH ADAPTIVE CHANGE IN THE PERIOD OF CONTROL.
171
27.
Polishko S., Smetana R.
IMPROVEMENT OF THE MORPHOLOGY OF NON-METALLIC INCLUSIONS IN WHEELS STEEL KP-2 BY MODIFICATION.
176
28.
Polyashenko S., Iesipov O., Manoylo V.
ANALYSIS OF THE STABILITY OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM UNLOADING CONVEYOR OF A ROOT HARVESTER.
181
29.
Tolkunov I., Popov I., Shevchuk O., Matukhno V., Ivanets H.
PREVENTION AND ELIMINATION OF FOREST AND STEPPE FIRES USING UNMANNED AERIAL VEHICLES.
191
30.
Vigilianska N., Burlachenko O., Kolomytsev M., Grishchenko O.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SUPERSONIC PLASMA SPRAYING PARAMETERS ON THE MICROSTRUCTURE OF CoNiCrAlY-COATINGS.
196
31.
Андрєєва Н. Б., Семенов М. С., Пендак В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ІМПУЛЬСНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ СУДНОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ.
202
32.
Баласанян Г. А., Семеній А. А., Саченко Л. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАТОПУ РЕЖИМУ ПЕРЕРИВЧАСТОГО ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ.
205
33.
Закусило Т. М., Месюра В. І.
АНАЛІЗ СИСТЕМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ.
211
34.
Колесник В. В., Полупан В. В., Пенкіна Н. М., Одарченко Д. М., Пенкін А. К.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ТОКСИЧНИМ ЕФЕКТОМ.
222
35.
Леміш Н. Д., Козуб Г. О.
СИСТЕМА ОСВІТНЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «LEKO».
229
36.
Литвяк А. Н., Галушко Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА.
232
37.
Топчій Н. В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ.
237

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

38.
Буряк Д. В., Крапива Н. В., Тінгаєв О. А.
ПРО ОДИН МЕТОД ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ.
243
39.
Тоница О. В., Процай Н. Т., Геляровская О. А.
РАСЧЁТ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СРЕДСТВ ПИСЬМА.
249
40.
Юсифов Вагиф Гамид-оглы
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ СТЕРЖНЕ С УЧЕТОМ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.
255

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

41.
Dobrovolska S.
APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES IN ECOLOGICAL MAPPING.
259
42.
Ванда І. В., Слободян І. В.
ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ.
264
43.
Дубовий В. С., Нікітін Д. Д.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ У СВІТІ.
274
44.
Мисковець І. Я., Мольчак Я. О.
ФАКТОРИ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ ТА ЇХ ГЕОГРАФІЯ.
278
45.
Яценко Б. П.
СУВ’ЯЗЬ ГЕОПРОСТІР — ТЕРИТОРІЇ — ГЕОГРАФІЧНІ МІСЦЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ГЕОГРАФІЇ.
283

 ARCHITECTURE

46.
Антоненко І. В.
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ВОДОНАПІРНИХ ВЕЖ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД НОВУ ФУНКЦІЮ.
291
47.
Демчина Б. Г., Гула В. О.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛЯНИХ ПЛИТ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ.
301
48.
Романов С. С., Денисенко О. В.
МІСТОБУДІВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ).
308
49.
Шалько В. С., Войко Н. Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗОН МІСТА, ЯКІ ВТРАТИЛИ СВОЮ КОЛИШНЮ ФУНКЦІЮ.
315

 ASTRONOMY

50.
Осипчук М. М.
НАХИЛ ПЛОЩИНИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОРБІТИ ЧАСТИНОК У ПЛАНЕТАРНОМУ ВИХОРІ.
322

 PEDAGOGICAL SCIENCES

51.
Kayumov I. A., Sungatullin R. K., Khismatullin M. M., Khismatullin M. M., Nizamova A. K.
INNOVATIONS IN PROFESSIONAL RETRAINING OF SPECIALISTS IN CONSTRUCTION, WATER SUPPLY AND WATER SUPPLY PROFILE.
326
52.
Kerimbayeva K. Z., Manapbek Sundetgali, Tulegenova Akbope
EFFECTIVE PLATFORMS FOR DISTANCE LEARNING OF CHEMISTRY.
335
53.
Nikitina N. P.
ADVANTAGES OF ELECTRONIC TRAINING COURSES TO MONITOR AND CONTROL UNIVERSITY STUDENTS’ LEARNING ACTIVITIES WHEN TEACHING FOREIGN LANGUAGES.
341
54.
Балануца О. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ДИПЛОМАТІВ.
346
55.
Білоус О. В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
349
56.
Голозубова О. В., Матенко Є. П.
НОРВЕЗЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.
354
57.
Гребінь С. М.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЗМІСТОМ ПОНЯТЬ «ТЕХНОЛОГІЯ» ТА «МЕТОДИКА» В ПЕДАГОГІЦІ.
358
58.
Дорош Т. Л., Лебедєва В. О.
РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
362
59.
Ехалов В. В., Багунина О. А.
ПРОКРАСТИНАЦИЯ В СРЕДЕ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕТСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ».
369
60.
Керимбаева К. З., Тлемисова Тоғжан Құрманәліқызы
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
379
61.
Комарова Ю. В., Кубіцький С. О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
384
62.
Костенко М. П., Головатюк В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
394
63.
Крамаренко А. М.
ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
401
64.
Кривошея Т. М., Власюк А. В., Жучкова А. О.
ОСВІТНІ СИТУАЦІЇ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІННЯ ОРІЄНТУВАТИСЯ У ПРОСТОРІ.
406
65.
Лисюк І. В., Лисюк С. А.
АЛКОГОЛІЗМ У ПІДЛІТКІВ ЯК ВАЖЛИВА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА.
412
66.
Медиева С. Х., Абильдина С. К., Садыков К. И., Бизюлева Л. А., Абенова С. Е., Исин С. Г., Гайворонская С. В.
МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ПРИМЕНИМЫЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ РК.
418
67.
Овчаренко О. А.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.
425
68.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Маханьков Г. И., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ.
429
69.
Петренко С. І., Росада О. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ВЕБЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ АНКЕТУВАНЬ І ОПИТУВАНЬ.
439
70.
Подлевська О. Б., Покровська Н. Б.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДОСВІД АДАПТАЦІЇ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРТЕПІАНО» ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПІДРІВНЯ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ.
443
71.
Полєвікова О. Б., Крикун Ю. С.
ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН МАКОТО ШИЧИДИ.
452
72.
Радзієвська І. В.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ.
457
73.
Рахмонов А. Б.
КРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
469
74.
Розман І. І.
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
473
75.
Рудь С. В., Стом О. Ю.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ «HEALTHY SCHOOL»: ДОСВІД ШКОЛИ.
476
76.
Сугейко Л. Г., Мороз О. В.
КОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ CASE-STUDY ТА КЛАСТЕРНИХ ЗАВДАНЬ НА ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.
482
77.
Токар І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
487
78.
Хасьянова Т. В.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА ВУЗА В МУЗЫКАЛЬНО — ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
493
79.
Чабан О. В., Пашкевич І. А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
499
80.
Шуригіна Я. Г.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ.
505

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

81.
Акинбекова Б. Б.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
509
82.
Бутузова Л. П., Кравчук А. О.
ЧИННИКИ ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ ВПРОДОВЖ ПЕРШОГО РОКУ РОБОТИ У ШКОЛІ.
513
83.
Грошева Е. А.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА.
521
84.
Махатаева Ж. Т.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЛИЧНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.
525
85.
Мудра О. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
530
86.
Пащенко Н. І., Шевченко І. В., Склярова Л. В., Пономаренко М. І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
538
87.
Саріогло О. А.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ПСИХОЛОГІВ.
548
88.
Федотова С. Н.
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, СОЗНАТЕЛЬНО ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ДЕТОРОЖДЕНИЯ.
557

 JOURNALISM

89.
Максіна В. А., Антонова О. В.
ВИСВІТЛЕННЯ АСПЕКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ.
567
90.
Парубець О. М.
БЛОГІНГ ЯК РІЗНОВИД АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.
575
91.
Рысханқызы Мөлдір
ҚОҒАМДЫҚ ПІКІР ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНИКАЛАР.
580

 ART

92.
Джулай А. А.
АСЯ М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА В КОНТЕКСТЕ ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫХ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ.
586
93.
Кравченко О. В., Пепчук І. О.
ІНТЕРАКТИВНА КНИГА В УКРАЇНІ: НАБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
593
94.
Рибак М. С.
АРТБУК ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ З ДІТЬМИ.
604
95.
Черних М. П.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТИПОГРАФІКИ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ.
607

 HISTORICAL SCIENCES

96.
Рябініна Л. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ.
613

 POLITICAL SCIENCES

97.
Азаікі С. С.
БАГАТСТВО І БІДНІСТЬ ЯК ДІАЛЕКТИЧНІ АНТИПОДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАУКОВОГО АНАЛІЗУ.
621

 PHILOLOGICAL SCIENCES

98.
Mikhailyuk S. L.
GENRE DIVISIONS IN OFFICIAL DISCOURSE AND SOME LINGUISTIC FEATURES OF EACH GENRE.
628
99.
Savluk A. A.
WORD-FORMATION TYPOLOGY OF LOW-FREQUENCY NOUNS (ON THE MATERIAL OF TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE).
632
100.
Slabouz V. V.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF A DICTIONARY ENTRY OF A MODERN BILINGUAL DICTIONARY.
637
101.
Гаргаєва О. В., Артюшевська Т. С.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ.
644
102.
Гаргаєва О. В., Ворона Д. В.
СЛОВ’ЯНСЬКІ ІМЕНА ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.
649
103.
Гаргаєва О. В., Челпанова А. М.
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ТВОРУ «ЕРОТОКРИТ» В. СТЕПАНЕНКОМ.
652
104.
Герман Л. В., Шастало В. О., Шульга І. В.
ДРИМОНІМИ ЯК НАЗВИ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ (ПАРКІВ, САДІВ, ЗАПОВІДНИКІВ).
657
105.
Лопушанський В. М., Кондратюк В. О.
НІМЕЦЬКА МОВА У ТВОРЧІЙ БІОГРАФІЇ ІВАНА ФРАНКА.
662
106.
Павлова А. К.
УНІВЕРСАЛЬНІ СЕНСИ ЖИТТЄВОГО КОЛА ЛЮДИНИ У СЕМАНТИЧНІЙ МАКРОСТУКТУРІ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ.
672
107.
Павлушенко О. А., Мерещук М. В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «ПРАЦЬОВИТІСТЬ» І «ЛІНОЩІ» В УКРАЇНСЬКОМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ.
677
108.
Пєшкова Т. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАГМАТИКИ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТІВ.
686
109.
Пшоняк В. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ АЙЗЕКА АЗІМОВА «Я, РОБОТ» З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
690

 ECONOMIC SCIENCES

110.
Kondrova A., Iurchenko A., Iurchenko S.
ROLE OF ECOLOGICAL INFRASTRUCTURE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY.
698
111.
Maksymova І. I., Yehorova I. H., Koretska D. D.
SUBSTANTIATION OF UKRAINIAN COMPANY’S STRATEGIC MEASURES FOR ENTERING THE EUROPEAN MARKET OF LIGHTING EQUIPMENT IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS.
704
112.
Mironchuk Z. P., Tsitska N. E.
TRANSFORMATION OF ACCOUNTING IN THE CONDITIONS DIGITALIZATION.
713
113.
Ostrovska H., Ostrovskyy O.
COLLECTIVE INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AS A KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOL.
719
114.
Puzyrova P.
THE THEORETICAL ASPECTS OF THE ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT MODEL IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
726
115.
Березанський Є. Р., Павленко О. П., Яворський С. В.
ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТИ НА РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
735
116.
Бичкова С. Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
739
117.
Головіна О. А., Павленко О. П., Бовсунівська А. С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ У КОЛ-ЦЕНТРАХ.
742
118.
Головіна О. І., Лаврик А. С., Коляда Н. О., Іртищева І. О.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
747
119.
Денисенко Д. О., Архипенко С. В.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, КАТЕГОРІЇ.
758
120.
Євсєєва О. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВСТАВНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ Й АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ.
761
121.
Кононенко Т. П., Полстяна Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
769
122.
Морозова Н. Л., Кузьміна В. Д.
ЕФЕКТИВНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.
777
123.
Мямлин В. В.
ПРО АБСОЛЮТНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ЕСТЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ ВЕЩЕЙ В ПРИРОДЕ.
780
124.
Пікус Р. В., Лялькін О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ.
790
125.
Синєгуб П. С.
ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» В УМОВАХ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ.
798
126.
Чабан С. П., Ягольник С. Г., Бойко Є. О., Ботова Н. М.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕКОМАРКУВАННЯ ТОВАРІВ.
804
127.
Чала В. С.
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В СВІТІ.
807
128.
Ястремська О. М., Літвінчук К. В.
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ РОЛЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.
813

 LEGAL SCIENCES

129.
Андрусенко О. А., Проточенко А. М.
ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАЙНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ.
816
130.
Андрусенко О. А., Семенченко О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДІО — ВІДЕОКОНТРОЛЮ ЗА ОСОБОЮ.
823
131.
Андрусенко О. А., Ходікова К. А.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
826
132.
Дмитришин Р., Кот T., Коробова Н.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ ПРОЕКТІВ.
828
133.
Свинаренко Ю. П., Яблоновська А. А.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ЗА ЗАКОННІСТЮ ТА ОБГРУНТОВАНІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛACНИX CЛIДЧИX (РOЗШУКOВИХ) ДIЙ.
834
134.
Шевченко А. Є., Кудін С. В., Авсєєвич В. П., Сердюк І. В.
ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
838

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: