VII Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 1-3.03.2024, Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

1-3.03.2024 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-1-3-03-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Chobotko H., Shvydenko I.
RADIOBIOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE REGION
13
2.
Nykytiuk O., Lуnovуtska O., Novykova I.
UKRAINIAN AGRICULTURE IN WAR TIME: STABILITY, REFORMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
17
3.
Антал Т. В., Терновий Н. В., Антал Я. М.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН
22
4.
Пахолюк В. П., Мельник Д. В., Гетьман А. М., Іванов Д. М.
ЛІСОВИЙ ФОНД ФІЛІЇ «ВІННИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Mircalallı İlhama Başarat kızı, Alakbarov Ramiz Alakbar oglu, Qazıyev Afiq Qurbanali oglu, Qurbanova Ceyran Qabil kızı, Zamanova Azada Paşa kızı, İsgandarov Subahat Mammadali oglu
CHLOROPHYLL SYNTHESIS AND ITS CHANGE DYNAMICS IN DIFFERENT PLANTS UNDER THE INFLUENCE OF MONOSPECTRA
29

 MEDICAL SCIENCES

6.
Adilov K. Z., Rizayev Ja. A., Adilova S. T.
DEPENDENCE OF CHANGES IN THE LEVEL OF METALLOPROTEINASE-2 (MMP-2) ON THE SEVERITY OF PERIODONTITIS
39
7.
Melkumyan T. V., Musashaykhova S. K., Dadamova A. D.
BONDING TO AIR ABRADED DENTIN USING DIFFERENT SELF ETCHING ADHESIVES
44
8.
Pikas O. B., Purii D. A., Shadskykh O. S.
FEATURES OF METABOLIC CHANGES IN BLOOD LIPIDS IN SMOKERS
50
9.
Pikas P. B.
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF CONSERVATIVE TREATMENT OF INTESTINAL POLYPS IN COMPLEX WITH SURGICAL
53
10.
Vorontsova L. L., Kovalenko V. A., Kozachuk O. S.
LABORATORY STUDY OF CHANGES IN SPERMOGRAM INDICATORS CONSIDERING THE LEVEL OF SPERM DNA FRAGMENTATION
57
11.
Бобро Л. М., Лоік Л. В., Федорова Л. А.
РОЛЬ АРТ-ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ПАЛІАТИВНИХ ХВОРИХ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
62
12.
Богомол К. В.
РОЛЬ ЕФЕКТОРНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ВОЛЬФА-ПАРКІНСОНА-УАЙТА ТА ПОГЛЯД НА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ЛІКУВАННЯ
65
13.
Кишиченко А. А., Бобро Л. М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ХВОРИХ НА ДІАБЕТ ПІД ЧАС COVID 19
69
14.
Литвиненко Г. Л., Мозгова Л. В.
КАШЛЮК ТА ЙОГО МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
77
15.
Рева Т. В., Бондар К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ SARS-COV-2 НА ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
82
16.
Ріга А. С., Корецька А. С.
ВАК-ТЕРАПІЯ – СУЧАСНИЙ МЕТОД В ЛІКУВАННІ ВОГНЕПАЛЬНО ОСКОЛКОВИХ ПОРАНЕНЬ
89
17.
Тополюк К. С., Польща Е. О., Малик Н. В.
ОНОВЛЕНИЙ СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЩОДО ПОШИРЕНОСТІ ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ З 2014 ПО 2024 РІК
91
18.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
ВЗАЄМОВПЛИВ КОМОРБІДНОСТІ СТЕАТОТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З МЕТАБОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ І АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
95
19.
Шукурова У. А., Хатамова Ш. А., Садикова И. Э.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА
104

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Sadikova R. K., Karieva E. S., Mirzakamalova D. S.
RESEARCH IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS BASED ON PLANT EXTRACT
111

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С), ПОВЫШАЮЩАЯ ИММУНИТЕТ И ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ II. ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕАКЦИЙ ПРОЦЕССА ПРИ СИНТЕЗЕ
114
22.
Ткач В. В., Торіна Н. В., Прокопець Н. О., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ ЦІКАВІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БРАЗИЛЬСЬКОЇ ПІСНІ
124

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Banzak H. V., Banzak O. V., Leshchenko O. I., Yankovsky O. G.
MATHEMATICAL MODEL OF SERVICING A MILITARY FACILITY BY CONDITION
132
24.
Daus M., Skutin D.
THE BATTERY IN AN ELECTRIC CAR. IS IT HARMFUL TO THE ENVIRONMENT?
139
25.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
AIR-HEATING HEAT-RECOVERY EQUIPMENT FOR WASTE INCINERATION PLANTS
142
26.
Horovenko Ya., Savitskyi O., Tkachenko S.
THE APPLICATION OF SIMILARITY THEORY IN CONVECTIVE HEAT EXCHANGE
149
27.
Ivanov E.
FEATURES OF DEPICTING SECTIONS OF PARTS IN COMPUTER-AIDED DESIGN
153
28.
Svichko T. O.
МЕТОДОЛОГІЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ ВИСОКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
158
29.
Svichko T. O.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕНТУ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
172
30.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е., Клименко М. О.
ДИНАМІКА НЕСУЧИХ ШАРІВ ЕЛІПТИЧНОГО ЦИЛІНДРА ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
185
31.
Дяченко В. С., Дяченко Н. П., Голубков І. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
195
32.
Косогов О. М., Власенко Г. М.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
202
33.
Лабуткіна Т. В., Лобанов Д. С.
КОНЦЕПЦІЯ КЕРУВАННЯ ТОПОЛОГІЄЮ СУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ НА КОЛОВИХ І ЕЛІПТИЧНИХ ОРБІТАХ ЗА ПОТОЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
210
34.
Макушенко Т. В., Десятниченко О. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ТА МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У БАЗАХ ДАНИХ
220
35.
Мороз Л. Б., Григораш Б. М., Загоскін О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІЯННЯ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА, НАСИЧЕНОГО ВИСОКОПАРАФІНИСТОЮ НАФТОЮ
224
36.
Поштаренко А. В., Решетняк Л. Р.
БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ
230
37.
Прокопченко С. В.
СТАДІЯ ЗАКУПІВЛІ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
235
38.
Радчук І. Ю.
ВПЛИВ АРХІТЕКТУРНИХ ЗМІН ТА ОНОВЛЕНЬ НА БЕЗПЕКУ ВЕБ-ДОДАТКІВ: ВІД МОНОЛІТНИХ ДО МІКРОСЕРВІСНИХ АРХІТЕКТУР
240
39.
Сімахіна Г. О., Кочубей-Литвиненко О. В., Науменко Н. В., Побрусило М. В.
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА АДАПТОГЕННОЇ ДІЇ ДЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ
247
40.
Танцура Г. І., Білоус О. І., Колосов Д. Л., Зуєнко Р. І.
УРАХУВАННЯ НАПЛАВЛЕННЯ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
256
41.
Тарасенко М. М., Николайчук М. Я.
РОЗРОБКА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІДСИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОПОВІЩЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СТАНЦІЙ
262
42.
Цуркан І. О., Синжерян А. А., Стецик Р. М., Заводний О. О., Онищенко Ю. М.
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ OSINT У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
267

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

43.
Pavlovskyy Yu., Pavlovska N.
THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON LEAD TELLURIDE AND PROSPECTS FOR THEIR PRACTICAL APPLICATION
271
44.
Кондратенко П. О.
ПРО СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЧОРНИХ ДІР І ГАЛАКТИК
279
45.
Солдатенко С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ ТА КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В АРХІТЕКТУРІ
289

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

46.
Міхно О. Г., Патракеєв Я. І.
ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ РУЙНУВАНЬ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
293

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

47.
Buynevich I. V., Tõnisson H.
FINE-SCALE SAMPLING AND RAPID DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF BEACH AND DUNE SANDS: OPAQUE FRACTION METRICS
303

 ARCHITECTURE

48.
Войко Н. Ю., Рашківська К. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИВОКЗАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ У СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ МІСТАХ «ВАЖЛИВІСТЬ ЛАНШАФНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»
308

 ASTRONOMY

49.
Khomiak I., Khomiak O.
THE INFLUENCE OF SUBSTRATE PARTICLE SIZE ON THE POTENTIAL FOR SPONTANEOUS SPREAD OF BIOTA ACROSS THE LANDMASS OF ROCKY PLANETS
314
50.
Vidmachenko A. P.
ICE ON THE SURFACE OF MARS
320

 PEDAGOGICAL SCIENCES

51.
Butko О.
THE USE OF PHONEMES IN ENGLISH LESSONS IN ORDER TO DEVELOP THE CREATIVITY OF PRIMARY CLASSES
330
52.
Popova L., Lipatov V.
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RETHINKING THE FOUNDATIONS OF MODERN STUDENTS’ EDUCATION
333
53.
Бриль К. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ХВОРОБИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНИЙ КУРС БІОЛОГІЇ
338
54.
Валуєва І. В., Сіміонеску Я. В.
НАВЧAННЯ ІНШОМОВНИХ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
342
55.
Качур О. С.
ФОРМУВАННЯ ЗВУКОСКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
349
56.
Нєдялкова К. В., Полуяктова К. С.
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL BY PROJECT TEACHING OF MATHEMATICS
355
57.
Онкович Г. В., Молодиченко А., Філімонова А.
ПРЕСОДИДАКТИКА: ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
363
58.
Седлецька О. В.
ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТИЛЮ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНТЕР’ЄРУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
375
59.
Файденко C. Р.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
383

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

60.
Moshak D.
PREVENTION OF BURNOUT SYNDROME AMONG CHARITY EMPLOYEES
387
61.
Боженко В. О.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА КОНФЛІКТОСТІЙКІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
391
62.
Несторук Н. А., Верцанова Н. Є.
ПІДЛІТКОВА КРИЗА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
398
63.
Ткаченко К. Р.
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДІ
403

 JOURNALISM

64.
Торія Т. О.
ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
410

 ART

65.
Kartsidze N. G., Ugrekhelidze I. I., Sarava N. D., Sulaberidze D. N.
GLAZED CERAMIC VESSEL WITH THE IMAGE OF A BIRD FROM THE KUTAISI HISTORICAL MUSEUM
414
66.
Абрамович О. О., Щесняк О. П.
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ОДЕЩИНИ ПОЧАТКУ 2020-Х РОКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
421
67.
Коваленко С. Г.
СУПРЕМАТИЧНЕ НАРОДЖЕННЯ «ЧЕРВОНОГО ДОМУ» У ФОРМАЛЬНОМУ СВІТІ АВАНГАРДНОГО МИСТЕЦТВА КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
426
68.
Хіміч А. В.
БАНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК РЕЖИСЕРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕДАЧІ СТОСУНКІВ МІЖ ПЕРСОНАЖАМИ У ІГРОВОМУ КІНО (НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ Л. НОЙГЕБАУЕР «МІСТ»)
431
69.
Ярмонік А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВІДЕО ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
434

 HISTORICAL SCIENCES

70.
Буравський О. А., Петрук А. М.
АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ХХІ СТ.
438

 CULTUROLOGY

71.
Есетова А. Т., Абсатарова Г. Б., Утебаева Б. Т., Кадырбек А., Джансеитова С. С.
РИТУАЛ И ОБРЯД КАК АРХЕТИПЫ КУЛЬТУРЫ
443
72.
Костюченко К. І.
АТРИБУЦІЯ ПОТИРУ З КЛЕЙМОМ «ИС»
453

 LITERATURE

73.
Dashko N. S.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE MOTIF OF JOURNEYS IN THE COLLECTION «JOURNEYS OF LOVE» BY LYUDMYLA TARAN
457
74.
Тимченко О. В., Сосницька Н. В.
ЗВ’ЯЗОК ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В ПОЕМІ ВІЛЬЯМА ВОРДСВОРТА «ПРЕЛЮДІЯ»
462

 POLITICAL SCIENCES

75.
Ghudushauri A.
PECULIARITIES OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN GEORGIAN JUSTICE AND PRACTICE
471
76.
Tevzaia L.
RUSSIA-UKRAINE RELATIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
484
77.
Акімов А. В.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
495
78.
Новаленко Я. В.
ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЯ ПІСЛЯ ДЕСЯТИ РОКІВ ОКУПАЦІЇ
499

 PHILOLOGICAL SCIENCES

79.
Mosiyevych L.
TRANSLATION OF CYBERSECURITY SLANG TERMS INTO UKRAINIAN
507
80.
Велика А. М., Чернуха В. В.
АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
512
81.
Єгунов Д. С., Тараба І. О.
РОЛЬ АНГЛОАМЕРИКАНІЗМІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
522
82.
Сосой Г. С., Воскобойник В. І.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМИ-ІСТОРИКАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
525
83.
Терехова Д. І., Глазкова К. Т.
ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ СПЕЦИФІКИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ
535

 ECONOMIC SCIENCES

84.
Afandiyeva Aytakin Telman
THE ROLE OF EDUCATION IN ECONOMIC GROWTH
538
85.
Lalkovska N. N.
MOTIVATION — A CHALLENGE FOR MANAGERS AND GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TRANSPORT
543
86.
Mushka D. V.
PRACTICE OF APPLICATION OF MODERN ANALYTICAL TOOLS OF DIGITAL MARKETING
550
87.
Stefanyshyn O., Stefanyshyn R.
HUMAN INTELLECTUAL POTENTIAL OF UKRAINE IN CONDITIONS OF NATIONAL ECONOMY RECOVERY
554
88.
Божидай І. І., Ушкалов А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ
561
89.
Бурліцька О. П.
СТРАТЕГІЧНА ВАЖЛИВІСТЬ ДИНАМІЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТОРГОВИХ МЕРЕЖАХ
571
90.
Ващук М. І.
ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ЄС
576
91.
Дергалюк М. О., Туз К. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
581
92.
Ільїна А. Г., Панасюк В. І.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
586
93.
Кирилюк А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
592
94.
Поляк Е. С.
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
597
95.
Рожко В. І.
СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА
603

 LEGAL SCIENCES

96.
Бурило Ю. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І КОРМІВ ОПЕРАТОРАМИ РИНКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
608
97.
Решетникова М. Ю., Селецька Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
614

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: