VII Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 11-13.04.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

11-13.04.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-11-13-04-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Zaviryukha P. D.
RESULTS OF CREATION OF SELECTION-VALUE FORMS POTATOES BY THE METHOD OF INTERVARIATE HYBRIDIZATION
11
2.
Тіцький В. Б., Турак О. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18
3.
Цицюра Я. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ГРУНТУ
22

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Aliyeva N., Naghiyev F., Mamedov I., Ganbarov Kh.
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF POLYFUNCTIONAL PYRIDINES
32

 MEDICAL SCIENCES

5.
Nadzhimitdinov O. B., Isakova Sh. I.
X-RAY NEGATIVE NONPALPABLE BREAST CANCER
37
6.
Usmanova D. D., Kambarova D. N.
INFLUENCE OF THYROID HORMONES IN PATIENTS WITH HYPOTHYROSIS AND CHRONIC MIGRAINE
41
7.
Бакун О. В., Балюк С. А.
СЕРІЯ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ВАГІТНИХ З ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ ІНФІКУВАННЯ COVID-19 ТА ОЗНАКАМИ ТЯЖКОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
44
8.
Бакун О. В., Верещагін О. С.
ВПЛИВ ОРАЛЬНОЇ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З ГЛИБОКИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ ТА АДЕНОМІОЗОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
51
9.
Бакун О. В., Кошелап А. М.
БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ В ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЇДНОГО РАКУ ТІЛА МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
60
10.
Бакун О. В., Сеник О. В.
ХРОНІЧНИЙ ЕНДОМЕТРИТ ПІСЛЯ ГІСТЕРОСКОПІЧНОЇ ПОЛІПЕКТОМІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
72
11.
Ковалик Т. В., Андрусяк О. В.
АУТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ
80
12.
Козловська І. М., Іфтодій А. Г., Безерко Т. М., Горячко К. І., Опаєц Ю. Г.
ВИКОРИСТАННЯ СОРБУЮЧИХ ПОВ’ЯЗОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК
83
13.
Набєєва Е. Р., Гуменюк А. М., Шевчук О. О., Подолян В. О., Смотрицька Т. В.
ПСИХОТЕРАПІЯ НА ОСНОВІ MDMA ПРИ РЕЗИСТЕНТНОМУ ДО ЛІКУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ (ПТСР)
89
14.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Дягель Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ У ПОЄДНАННІ З COVID-19
93

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Yaremenko V. D., Kobzar N. P., Perekhoda L. O., Kononenko V. O.
SEARCH FOR POTENTIAL AFI IN A SERIES OF DERIVATIVES OF 1-4-METHYL-5,7-DICHLORO-9-HYDRAZINOACRIDINES USING IN SILICO TECHNOLOGIES
99

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
103

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Bezvesilna O., Galitsky V., Grynevych M., Tolochko T.
EXPERIMENTAL RESULTS OF A TRANSFORMER GRAVIMETER
112
18.
Gumen O., Selina I., Borovets D.
COLOR WHEEL IN THE CONTEXT OF ENGINEERING COMPUTER GRAPHICS
123
19.
Zherdetskyi V., Gurbych O.
BREAST CANCER DETECTION
128
20.
Безбабічева О. І., Вербицький К. І.
ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ: ПЕРСПЕКТИВА ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ «МОСТИ І ТРАНСПОРТНІ ТУНЕЛІ»
137
21.
Безотосний Д. К.
ВЗАЄМОДІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОСИСТЕМАХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ВІД ПРИРОДНИХ ОСНОВ ДО ІНЖЕНЕРНИХ ЗАСТОСУВАНЬ
140
22.
Маковецька О. О., Здрок О. В.
ВПЛИВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
144
23.
Парнета О. Б.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МОНОЛІТНИХ І ЗБІРНИХ ФУНДАМЕНТІВ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ
154
24.
Підлипний Ю. В., Герц О. О., Кушнірук О. І.
МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЇ
158
25.
Романюк О. Д., Романюк Я. О., Поліщук В. Ю.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ МАС ЗУБЧАСТИХ КОЛІС МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ
162

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Матеїк Г. Д., Кіліштоф І. Р.
ПРИРОДА ЗВ’ЯЗКІВ АТОМІВ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ
169

 ARCHITECTURE

27.
Черніков К. Г.
РЕВОЛЮЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У БУДІВНИЦТВІ: ВІДНОВЛЮЮЧИ ВИСОТИ
174
28.
Якубовський В. Б., Гвоздевич Д. Б.
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ МИСТЕЦЬКИХ ЦЕНТРІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА)
184

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Wei Lintao, Hlushenko I., Hlushenko V.
THE SPECIFICS OF DEVELOPING PERFORMING AND PEDAGOGICAL ARTISTRY IN FUTURE MUSIC EDUCATORS
190
30.
Бровко К. А.
ІКТ ЯК КАТАЛІЗАТОР ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ВИВЧЕННЯ ІМ
196
31.
Величко Л. П.
МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ
199
32.
Войцехівська Н. Є.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ, ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ
203
33.
Крукевич Л. Я.
ЗНАЧЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
209
34.
Мамцева І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
212
35.
Ніколенко Л. М., Чаус В. А.
STEM-ПІДХІД У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
218
36.
Підлипняк І. Ю., Гій К. В.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
223
37.
Савчук О. П.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ «БЖД» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
231
38.
Тішкіна І. А.
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО
238
39.
Цю Ченчжуан
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ВПРАВИ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
244
40.
Черномор Н. М.
ФОРМУВАННЯ УЧНЯ-ЧИТАЧА, ЗДАТНОГО ДО ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
251
41.
Шак О. Є.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ STEM-ОСВІТИ
257
42.
Шестопалова І. О.
ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
265

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

43.
Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Дащенко О. І., Антонова К. Ю.
ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ФЕНОМЕНУ МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА НА ПСИХІЧНИЙ СТАН МОРЯКІВ
270
44.
Кочнєва Є. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМОПІЗНАННЯ НА ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА
275
45.
Михайлюк С. С., Давидов П. Г.
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЛІКАРЯ З РІЗНИМИ ПСИХОТИПАМИ ПАЦІЄНТІВ
277
46.
Шиделко А. В., Яремко М. Р.
ВАЖЛИВІСТЬ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: В. ФРАНКЛ, Е. ФРОММ
283

ART

47.
Касьяненко К. М., Краснова М. Є.
ВІЗУАЛЬНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО ПЛАКАТУ
288
48.
Кривошеєва В. І.
РОЛЬ ПЛЕНЕРУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»
292

 HISTORICAL SCIENCES

49.
Saraieva O. V.
AESTHETIC EXPERIENCE AND AESTHETIC OBJECT IN THE WORKS OF MIKHAIL STARITSKY
295
50.
Громік О. В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОГЛЯДНИХ СИСТЕМ ЯПОНЦІВ В ЕПОХУ ТАЙШЬО
300

 PHILOLOGICAL SCIENCES

51.
Ahmadova Vusala Ziraddin, Mammadova Gulnaz Sayad, Ismayilova Gulnur Nuraddin
AS A COMPLEX KNOWLEDGE TO PHILOLOGY; AS A COMPLEX OF SCIENCES
303
52.
Hubina O.
LINGUISTIC PRAGMATICS AS A COMPONENT OF TRANSLATION STUDIES
310
53.
Myzyn T. O.
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE TOURISM SPHERE TERMS
315
54.
Велика А. М., Біленька Л. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА «EMOTIONS» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
321
55.
Давиденко А. О.
ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ
325
56.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
328
57.
Ємельянова Д. В.
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
335
58.
Лахай А. Я.
УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ТВОРЧІ ПІДХОДИ ТА НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ
343

PHILOSOPHICAL SCIENCES

59.
Безродний А. Г.
ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ САМОЗАРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ
346
60.
Захарчук О. А.
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ДІТРІХА ФОН ГІЛЬДЕБРАНДА
350

 ECONOMIC SCIENCES

61.
Drozd S. A.
IN THE MODERN WORLD, THE ESSENCE OF HUMAN CAPITAL
354
62.
Богацька Н. М., Мілер Л. М.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
360
63.
Гаврилко О. С.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОДИН ІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
367
64.
Драєвська Я., Тараненко А.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
371
65.
Мартинюк У. А.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РИНОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
377
66.
Пікульський О., Коптєв Б., Новіцька А.
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ СИЛ ОБОРОНИ
381
67.
Пішеніна Т., Ющенко А.
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
398
68.
Потапова Н. М.
РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
402
69.
Савинець Є. М.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ РОЛЬ ТА ВАГОМІСТЬ
410
70.
Солоненко Ю. В., Ткачук А. В.
АНАЛІЗ СТАНУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
414
71.
Ткаченко І. П., Ковтун-Брагар М. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА АТ «ГІДРОСИЛА»
418

 LEGAL SCIENCES

72.
Medvedska V.
COMBATING DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE EXPERIENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
425
73.
Бабікова О. С., Максименко С. О.
ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДИ ТОВАРІВ (СТ. 201-3 КК УКРАЇНИ)
429
74.
Журба К. Р., Симоненко Н. О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ
434
75.
Зубцов О. О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ
437
76.
Козлюк М. В., Бабікова О. С.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ (СТ. 400-1 КК УКРАЇНИ)
442
77.
Черних Т. О., Пустовий О. О.
ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЯК ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
448

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: