VII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 2-4.10.2022 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

2-4.10.2022 року у м. Львів, Україна

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-2-4-10-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Румянцев М. Г.
ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ У ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС»
25
2.
Тодосійчук М. О., Шарипіна Я. Ю., Боровська І. Ю., Парій Я. Ф., Бабич В. О., Костенко Ю. С., Бабич А. Г.
СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА СЕЛЕКЦІЇ ВНІС ДО ВОВЧКА ТА ЇХ УРОЖАЙНІСТЬ
32
3.
Усенко С. О., Шостя Г. М., Устенко А. В.
ПОЛТАВСЬКІ ГЛИНЯСТІ КУРИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
38
4.
Шейдик К. А., Салька О. Ю., Савіна О. І.
ШКОДОЧИННІСТЬ ШКІДНИКІВ ГРУШІ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ПІДЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ
44

 VETERINARY SCIENCES

5.
Остап’юк А. Ю., Гутий Б. В., Халак В. І., Тодорюк В. Б., Химинець П. С.
ВПЛИВ КАДМІЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КУРЕЙ-НЕСУЧОК
49

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Korzhov Ye. I., Miroshnichenko K. V., Yefremenko N. D., Kutuzova E. Yu.
ON THE ISSUE OF THE CATFISH CATCHES DYNAMICS IN THE LOWER DNIEPER OVER A LONG-TERM PERIOD
53
7.
Okhotnikova O. O., Rusakova M. Yu.
BIOTECHNOLOGY OF ANTIBIOTICS PRODUCTION USING BACILLUS GENUS BACTERIA
58
8.
Двінських Н. В., Азаренко Ю. М., Чадченко Д. А.
ПРЕПАРАТИ-МЕТАБІОТИКИ ТА АСПЕКТИ ЇХ ОТРИМАННЯ
62
9.
Довганич Я. О.
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЕДМЕДЯ БУРОГО (URSUS ARCTOS) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
66
10.
Комарова І. О., Коваленко А. В.
ІНДИКАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ЗМІНАМИ ROBINIA PSEUDOACACIA L.
73
11.
Макаренко О. А., Карабаджак Л. І., Кіка В. В.
ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ІНТОКСИКАЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
76
12.
Радченко М. Є., Случик І. Й.
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
82
13.
Степанов С. О.
РЕСУРСНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИНИ SAMBUCUS EBULUS
85
14.
Федорович У. М., Жемелко О. А.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ
88
15.
Шмиголь Н. В., Есіпова Н. Б.
ВІДОМОСТІ ЩОДО МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕРИТРОЦИТІВ РИБ
92

 MEDICAL SCIENCES

16.
Mahlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z., Rozhko M.
MYOFUNCTIONAL TREATMENT IN PATIENTS WITH MAXILLOMANDULAR ANOMALIES ON THE BACKGROUND OF ORAL HABITS
95
17.
Vergeles T. M., Serheta I. V.
COMPREHENSIVE PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE ASSESSMENT OF THE FEATURES OF THE MAIN REGIME ELEMENTS OF DAILY ACTIVITIES OF YOUNG WOMEN AND YOUNG MEN STUDYING IN THE CONDITIONS OF ON-LINE ORGANIZATION OF THE LEARNING
100
18.
Бабаджан В. Д., Кошкіна М. В., Федоренко О. В.
ТАЙТІН, ЯК ПРЕДИКТОР КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
104
19.
Бобро Л. М., Борисевич В. Д., Конюхова М. С.
ХВОРОБА ГРЕЙВСА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
106
20.
Богомаз Д. Р., Нікіфорова О. А.
ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
110
21.
Бондаренко К. В., Шевченко О. С.
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ НА ФОНІ ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ В УКРАЇНІ ЗА 2018‑2022 РОКИ
114
22.
Бондарь С. О., Ріжняк О. Л., Семеняченко О. А., Кобзар І. С.
СУЧАСНА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
117
23.
В’юн Т. І., Данелян Л. А., Пономаренко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ОЖИРІННІ
121
24.
Воропаєва Л. В., Андрєєва О. В., Крючко А. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЮ
123
25.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
МОРФОЛОГ РАМОН-І-КАХАЛЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ НЕЙРОБІОЛОГІЇ (ДО 170-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
127
26.
Дика Б. М., Сіхневич В. А.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
131
27.
Закирова Ф. Н., Маджидова Ё. Н.
ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В АСПЕКТЕ НЕВРОЛОГИИ
136
28.
Каратаева Н. А., Вохидов Орифжон Файзулла ўғли
АСПЕКТЫ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
139
29.
Кушнір В. Б., Грек І. І., Рогожин А. В.
АСОЦІАЦІЇ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ З ПРОЛОНГАЦІЄЮ ІНТЕНСИВНОЇ ФАЗИ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ІНФІЛЬТРАТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
146
30.
Мадрахимова Д. М., Ахмедова Д. И.
ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ
150
31.
Мальцева О. Б., Самойленко С. М., Гомонай М. В.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБІВ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО КОЛІТУ
152
32.
Нікітенко Р. П., Косован В. М., Воротинцева К. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТОРОЖИВИХ ЛІМФОВУЗЛІВ ПРИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
158
33.
Погорєлов В. М., Брек В. В., Коренєва В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ УРСОДЕОКСИХОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ У ХВОРИХ ХОЗЛ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ
161
34.
Cольвар З. Л.
ОЦІНКА СТАНУ ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ У ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ
166
35.
Трохимчук О. Ю.
ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ
168
36.
Черняк В. А.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІКУВАННІ ТРОФІЧНИХ ЗМІН НИЖНІХ КІНЦІВОК, СПРИЧИНЕНИХ ЗАХВОРЮВАННЯМИ І ТРАВМАМИ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН
171
37.
Янішен І. В., Кричка Н. В., Куліш С. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ
175
38.
Ясніковська С. М., Пижик М. А.
РОЛЬ СУПУТНІХ ГЕНІТАЛЬНИХ ТА ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РОЗВИТКУ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ВПЛИВ ОСТАННЬОЇ НА МЕНСТРУАЛЬНУ ТА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЖІНКИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
179

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

39.
Двуйло Г. Ю., Галстян А. Г.
ОЗОНОЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ
182
40.
Ромащенко В. В.
ПРИРОДНІ РАДІОПРОТЕКТОРИ
184

 CHEMICAL SCIENCES

41.
Волянюк К. А., Гаргай Х. І., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С.
НОВИЙ ДВОЕТАПНИЙ ПІДХІД ДО ОТРИМАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ БЛОК-КОПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІ(2‑ОКСАЗОЛІНУ)
188
42.
Кроніковський О. І., Прокопенко А. С., Стаднічук Н. О.
КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ТА ЕКСТРАКЦІЯ ТРИЗАРЯДНИХ КАТІОНІВ МЕТАЛІВ В ПРИСУТНОСТІ КРАУН-ЕТЕРІВ І ТРИХЛОРАЦЕТАТНОЇ КИСЛОТИ
193

 TECHNICAL SCIENCES

43.
Volkova S., Anofriev P., Hiliavskyi D.
DYNAMICS OF THE INTERBANK EXCHANGE USING NEURAL TECHNOLOGIES
200
44.
Zhukov O., Oleynik Yu., Silagin O.
DISTRIBUTED ENERGY SOURCES IN THE CONDITIONS OF AIRPORTS
205
45.
Авалбаев Г. А.
ВЛИЯНИЕ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА АКТИВНОСТЬ МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК
209
46.
Авалбаев Г. А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
213
47.
Аврунін Г. А., Пімонов І. Г., Щербак О. В., Мороз І. І.
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ ГІДРОПРИСТРОЯХ ДЛЯ ОБ’ЄМНИХ ГІДРОПРИВОДІВ
217
48.
Алфьоров С. О.
УСТАНОВКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПКИ З ВИХРОВИМ КИПЛЯЧИМ ШАРОМ
223
49.
Ботуз В. В., Кравець Н. С.
АЛГОРИТМИ БЕЗ ОЧІКУВАННЯ
227
50.
Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Маланчук Н. І.
НОВІ ВИДИ КРІОПОРОШКІВ ЯК БІОДОБАВКИ У МОЛОЧНИХ ПРОДУКТАХ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
231
51.
Горбатюк Є. В., Міщук Д. О., Чиркін О. О.
СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СЛІДКУЮЧОГО ГІДРАВЛІЧНОГО СТАБІЛІЗАТОРА
235
52.
Груша В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ ВІД ХЛОРОФІЛ-ФЛУОРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ
239
53.
Данилюк І. В., Маковинська Х.
ОНЛАЙН ШОПІНГ: ЗА ТА ПРОТИ
243
54.
Денисюк В. М., Мельник О. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНО-БОЛОТНИХ ЛАНДШАФТІВ ВОЛИНІ
246
55.
Єсіна М. В., Азаров М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕТОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ МЕХАНІЗМ OSINT
251
56.
Зозуля Н. Ю., Козьол О. Я.
АНАЛІТИКА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ
258
57.
Костенко Г. П.
БАЛАНСУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
265
58.
Куртсеітов Т. Л., Мурасов Р. К., Мельник Я. В.
МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ
272
59.
Леснікова І. Ю., Мачула Д. А., Глівінський Д. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ
283
60.
Макарова В. О., Корніловська Н. В., Вишемирська С. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ ПЕПТИД-ПРОТЕЇНОВОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ НА ОСНОВІ БАЙЕСІВСЬКОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ
287
61.
Мельник Є. В., Мінов Ю. Д., Шпильовий П. Б.
АЛГОРИТМ НАЛАШТУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОГО АНТЕННОГО БЛОКА ДЛЯ МАГНІТОСАСЕПТОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
291
62.
Назаров О. І., Кошелєв М. С., Боровик Д. Ю.
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ У РАЗІ КОМБІНОВАНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В ПОВОРОТІ
295
63.
Нельга А. Т., Єрмоленко М. М., Драган М. І.
СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛІФТОВИХ КАНАТІВ
302
64.
Плакіда Я. С., Ефіменко А. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ АВТОНОМНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
308
65.
Полякова М. В., Леонтьева А. С., Киртока А. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНЫ КРИПТОВАЛЮТ SOLANA И ETHEREUM
313
66.
Привала В. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ВИЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
320
67.
Присяжнюк Д. В., Дідик І. О., Павловський Д. В.
ВІБРООЗОНУЮЧИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ
326
68.
Синіло О. О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВОДЯНИХ ІНФРАЧЕРВОНИХ СТЕЛЬОВИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ
331
69.
Співак В. М.
АКУСТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НАВЕДЕННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОМІННЮ НА СТИК ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
336
70.
Таратута К. В., Востоцький С. М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРОФІЛЮ ПРИ ВІБРАЦІЙНОМУ ВОЛОЧІННІ
341

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

71.
Trokhimchuck P. P.
SOME PECULIARITIES OF CREATION UNIVERSAL SYSTEM THE FORMALIZATION OF KNOWLEDGE AND SCIENCE
348
72.
Карпенко К. В.
КОВАРІАНТНІ ФУНКТОРИ У КАТЕГОРІЇ КОМПАКТІВ ТА НЕПЕРЕРВНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ
355
73.
Рикалюк Р. Є., Чемерський В. А.
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ У СКЛАДНОМУ ПРИМІЩЕННІ
360
74.
Штаюра О. П.
ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
366

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

75.
Куриленко В. С.
О ЦИКЛИЧНОСТИ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ
373

 ARCHITECTURE

76.
Малашенкова В. О., Бабенцова О. С., Вербовецька В. В., Курілович К. В., Сліпченко В. Р.
РОЗВИТОК ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
385
77.
Саміна К. О., Духіна В. С., Сташенко М. С.
АРХІТЕКТУРА В КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ
391
78.
Сташенко М. С., Саміна К. О., Духіна В. С.
СУЧАСНА ЯПОНСЬКА АРХІТЕКТУРА
397

 PEDAGOGICAL SCIENCES

79.
Shamanska O. I.
INNOVATION TECHNOLOGIES OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF ADULT EDUCATION
404
80.
Багрій Т. Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОГО ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
409
81.
Бєлоус Г. Ю.
ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
414
82.
Бойко О. Ю.
ВІРТУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
420
83.
Бородієнко О. В.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН ЄС
427
84.
Будник С. П.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
435
85.
Вєйландє Л. В.-В., Крижанівська Я. К.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ
442
86.
Гагач І. Л., Лелека В. В., Царенко С. Л.
ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З НАПРЯМКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
449
87.
Голянич М. В.
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
453
88.
Городнича К. Д., Марков Р. А.
ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
460
89.
Гур’янова Н. М., Товарниченко К. В.
РОЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
463
90.
Доротюк В. І.
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ
468
91.
Дорош В. А., Лутаєва Н. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
471
92.
Дробна Л. І.
ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ‑СТАРШОКЛАСНИКІВ
474
93.
Дудик Р. В., Гринів М. Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОКАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ГОЛОСУ
479
94.
Дудко Я. В., Латиш В. В., Рикун Д. М.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
484
95.
Єрьоміна Н. С., Мякшин А. С.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
487
96.
Іванова Л. І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ
490
97.
Іншакова І. Є.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
495
98.
Каленський А. А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕКООРІЄНТОВАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
500
99.
Керницька Л. І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
507
100.
Кобильник Т. П., Жидик В. Б., Костишак В. М.
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУР ДАНИХ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ З МОВОЮ PYTHON
511
101.
Коваленко Є. В., Гусаренко Д. С.
АКТИВІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
515
102.
Котелянець Ю. С., Яковченко А. О.
ФЕНОМЕН ЕКОЛОГІЧНИХ КАЗОК ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
520
103.
Лазурко М. І.
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ У ДІТЕЙ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
526
104.
Марков Р. А.
АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ
531
105.
Мартинюк М. М., Малишева О. Г.
ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ З ПОГЛИБЛЕННЯМ У СТАТИСТИКУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
534
106.
Очеретяна Н. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
539
107.
Пак А., Саженко Л. М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС УРОКІВ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
546
108.
Пироженко Л. В.
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР
551
109.
Полонська Т. К.
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО І СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
557
110.
Пономарьов О. С., Кіпенський А. В., Чеботарьов М. К., Харченко А. О.
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ІНТЕЛІГЕНТА
564
111.
Риженко М. В., Анісенко О. В.
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
571
112.
Савенко Т. Д., Савенко О. М., Вятчаніна С. В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПЕРШОГО КУРСУ
576
113.
Савчин Г. В.
ПАСТЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
580
114.
Сердюк О. П.
ОРІЄНТИРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У 5 КЛАСІ: ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «МИСТЕЦТВО»
587
115.
Сластіна О. О.
ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
593
116.
Твердохліб І. А., Семко Л. П.
РОЛЬ ЗАДАЧ В ПОСИЛЕННІ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В ГІМНАЗІЇ
597
117.
Черненко Л. О.
ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОВНЕ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
603
118.
Шевченко С. М.
ВАРТОВИЙ – «НА СТОРОЖІ РІДНОГО СЛОВА…»
609
119.
Шмигленко Л. О.
СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ ПРИЙМЕННИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЗВ’ЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ДОШКІЛЬНИКАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
615
120.
Ярославцева М. І., Яценко В. В.
ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЗАСОБОМ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГОР
622

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

121.
Даниленко О. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПІДЛІТКІВ
630
122.
Данилова Т. В.
СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
633
123.
Дуденко М. О., Біліченко В. В.
ПРОБЛЕМАТИКА НЕПОВАЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
637
124.
Козловська А. К., Намлинська О. С.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
641
125.
Лукутова І. С., Макаренко Н. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У НАУКОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ
645
126.
Материкіна В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
651
127.
Нартович Л. К.
ВПЛИВ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА НА ДИНАМІКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНІВ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ
654
128.
Рубель О. М.
ВАЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
661
129.
Терещук О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ БЕЗРОБІТНИМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
667
130.
Черниш К. М.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА В УМОВАХ ВІЙНИ
671

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

131.
Жуляєв В.
РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ МОЛОДІЖНОГО РУХУ КРАЇНИ У ПРОТИСТОЯННІ СУЧАСНИМ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ
677
132.
Попович В. М., Аль-Мджаркеш А. І.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАКТИК В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
683
133.
Харитонова Т. І.
СВОБОДА ВИБОРУ ПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
687

 JOURNALISM

134.
Зозуля Н. Ю., Ромах Т. О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНО ЗБАЛАНСОВАНОГО КОНТЕНТУ В ЗМІ
691
135.
Лозко А. М.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
695

 ART

136.
Духіна В. С., Саміна К. О., Сташенко М. С.
МІСЦЕ КАСПАРА ДАВИДА ФРІДРІХА В ІСТОРІЇ ЖИВОПИСУ
768
137.
Зінченко А. Г.
СЕМІОТИКА Ч. С. ПІРСА У ПРОЕКТУВАННІ ПІКТОГРАМ НА ПРИКЛАДІ ГРИ «KING’S BOUNTY – WARRIORS OF THE NORTH»
703
138.
Молинь В. Д., Молинь І. Р.
ЮВІЛЕЙ СЛАВЕТНОГО МАЙСТРА ЮРІЯ ШКРІБЛЯКА (1822‑1884)
710
139.
Попова О. В.
ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ВІЗУАЛЬНОЇ РЕЖИСУРИ СЦЕНИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
716
140.
Романюк І. А.
ОНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ КОГНІТИВНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА
720
141.
Сергієнко С. Б.
КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАКОНИ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ІЛЮСТРАЦІЇ ЯК МИСТЕЦЬКОГО ТВОРУ
722
142.
Ясеницька Ж. В.
ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ У МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ
729

 HISTORICAL SCIENCES

143.
Зубова Ю. В., Худіш П. М.
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ СЕЛИЩА ВИГОДА ДО 1939 РОКУ
735
144.
Котляров П. М.
ІДЕЙНА БОРОТЬБА ТА МИСТЕЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ІЛЮСТРУВАННЯ «ВЕРЕСНЕВОЇ БІБЛІЇ» МАРТІНА ЛЮТЕРА)
747
145.
Малініна А. Ф.
ЕКСПОЗИЦІЯ «СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ» НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
750
146.
Панова О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОЛОНІЙ ВНАСЛІДОК ЗАВЕРШЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
756
147.
Петрович В. В., Михайлюк О. В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЗАКОНОДАВЧИЙ, АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВНІ
758
148.
Сафар’янс Г. В.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. М. ЄРЕМЕЄВА (1887 – 1957 РР.)
763
149.
Сугак В. В.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ НАБУТОК НОМІКОСА О. О. В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДО 110-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
771
150.
Щербина С. В.
АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ І ВІЙНА В УКРАЇНІ
778

 CULTUROLOGY

151.
Zhu Xintong
ON THE QUESTION OF THE EMERGENCE OF ART
784
152.
Полякова І. О., Чигер О. О., Рось З. П.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ШАНСОНУ
790
153.
Савченко В. Г.
ПРАКТИКА HANDMADE ЯК ШЛЯХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
798
154.
Соколова І. В.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ КОРИСТУВАЧІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (НА ПРИКЛАДІ НБУВ)
801

 POLITICAL SCIENCES

155.
Мельниченко О. Є., Ленда Р. І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
806
156.
Мигун М. Д.
ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗАКАРПАТТЯ: ПОГЛЯД СУЧАСНОСТІ
814
157.
Федорова Г. Ю.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
820

 PHILOLOGICAL SCIENCES

158.
Lysenko N. O., Akhmedova Sabina Salim gizi
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF APHORISMS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH IN A MULTILINGUAL ASPECT
826
159.
Yevtushenko N. I., Galkovskaya Ya. A.
THE PECULIARITIES OF THE USE OF AUTHENTIC MATERIALS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH
831
160.
Богачов О. П., П’єцух О. І.
ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО СЕРІАЛУ “THE LONE GUNMEN”
834
161.
Волкова І. В., Носик М. В., Семенова М. В.
СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ
840
162.
Воробей О. С.
ТВОРЧІСТЬ СЯ ЯНЯ У КОНТЕКСТІ КИТАЙСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТ.
845
163.
Галян О. В.
УТВОРЕННЯ ІНІЦІАЛЬНИХ СКОРОЧЕНЬ У ТЕХНІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ТЕКСТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
852
164.
Гонсалєс-Муніс С. Ю., Дрок Ю. Ю.
РІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЕЗІЇ Е. РІЧ «A VIEW OF THE TERRACE»
857
165.
Гужва О. І.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
860
166.
Євтушенко Н. І., Єфанова А. О.
DIGITAL–МЕТОДИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ШКОЛЯРІВ
867
167.
Іванченко Л. В., Коверсун Н. А.
КОМУНІКАТИВНІ ПІДХОДИ ДО УКЛАДАННЯ МОВНОГО ПОРТФОЛІО: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
872
168.
Король С. І.
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ
877
169.
Крячко В. І., Шарейко В. Р.
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
881
170.
Лещенко Л. П.
КОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕЛІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ОВОЛОДІННЯ ФАХОМ У ВНЗ
885
171.
Лєнков О. Є.
АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, ЗАСТОСОВАНИХ УКРАЇНСЬКИМИ СТУДІЯМИ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ДУБЛЮВАННІ КРИМІНАЛЬНОЇ КОМЕДІЙНОЇ ДРАМИ «КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО» КВЕНТІНА ТАРАНТІНО
891
172.
Лірник Ю. С.
МЕТАМОДЕЛЬ МОВИ НЛП: СПЕЦИФІКА МАРКЕРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ)
898
173.
Ліштаба Т. В., Огарєнко Т. А.
ХУДОЖНЯ ТРОПІКА В КОНТЕКСТІ ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА
903
174.
Мироненко Д. В.
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД УРИВКУ ФАНТАСТИЧНОГО РОМАНУ БРАЙАНА ЖАКА «САЛАМАНДАСТРОН»: АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
908
175.
Новікова Т. Л.
ТЛУМАЧЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ШЛЯХОМ НАВЕДЕННЯ СИНОНІМІВ
914
176.
Сафонова Н. А., Калініна М. А.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ
918
177.
Сеньків О. М.
ОБРАЗ ЗВИЧАЙНОЇ ДІВЧИНИ-ПІДЛІТКА В ТВОРАХ ШЕННОН ГЕЙЛ
923
178.
Туренко О. В.
НАВЧАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ БІНАРНИХ ТЕКСТІВ. ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
927

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

179.
Марченко В. О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
930

 ECONOMIC SCIENCES

180.
Pavlova I.
THEORETICAL BASIS OF THE ECONOMIC ESSENCE OF «FOOD SECURITY»
935
181.
Альохіна О. С., Грушева А. А.
ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
939
182.
Атамась Г. П., Петренко О. П.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
942
183.
Беркова О. П., Завада Ю. А.
LOVEMARK – МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНЬОГО
948
184.
Грушева А. А., Романишина В. О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
951
185.
Гудзь Т. П., Литвинюк М. В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА
953
186.
Діленко В. О., Соколов К. С.
ТРАНСПОРТНА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ
958
187.
Дядій В. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА КОМПАНІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ
963
188.
Звагольська Д. В.
ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
967
189.
Калініченко Л. Л., Рева М. Ю., Никитенко М. В.
СОЦІАЛЬНО-МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
972
190.
Кандагура К. С., Кошель Р. С.
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У ВОЄННИЙ ЧАС
975
191.
Козловська А. К., Резворович К. Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
979
192.
Коляда Т. А., Денисенко Я. С.
ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
982
193.
Кондратюк О. І., Дамчук Д. Ю.
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: РЕЛОКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
990
194.
Кондратюк О. І., Юськів Н. О.
БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙНИ
996
195.
Костюнік О. В., Поліщук А. В., Темченко А. А.
МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1001
196.
Кравець О. В.
МЕТОД БЕНЧМАРКІНГУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1005
197.
Кундря-Висоцька О. П., Демко І. І., Вагнер І. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА БІЗНЕСУ
1012
198.
Кущик А. П., Фоменко С. С.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
1017
199.
Лимар В. Д., Кондратюк О. І.
ОСНОВНІ РИЗИКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ
1022
200.
Мазур О. В., Мазур А. П., Палюх Л. М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
1028
201.
Мірошниченко О. В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
1034
202.
Мямлін В. В.
КРИЗА ЕКОНОМІКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КРИЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1040
203.
Петренко А. С., Грушева А. А.
МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
1047
204.
Петренко О. П., Цимбал Н. В.
МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА В МІНЛИВОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1051
205.
Поліщук В. М.
ВПЛИВ ЕКОЛОГО — ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА
1056
206.
Рахімі А. М., Церковна А. В.
ВПЛИВ ПАЛИВНОЇ КРИЗИ НА ТРАНСПОРТНУ ЛОГІСТИКУ В УКРАЇНІ
1061
207.
Савчук Т. О., Грушева А. А.
СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1068
208.
Самофатова В. А., Одут Т. С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ
1072
209.
Сидорук І. С., Панченко Є. А.
РОЛЬ ТА РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1076
210.
Cокуренко С. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ СТАБІЛЬНОСТІ ОБМІННОГО КУРСУ ГРИВНІ
1080
211.
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПОКВАРТАЛЬНО
1087
212.
Тимошенко О. В., Корнейчук Н. І., Давиденко Б. В.
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1093
213.
Тхі Тхань Тхуї Чан, Процей А. С.
КОНТРОЛІНГ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ. РОЗКРИТТЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ТА ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИКЛАДІВ
1098
214.
Ус Г. О., Суліменко О. С.
АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1104
215.
Шот А. П., Братух Д. Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
1110
216.
Штиль Т. В., Прокоп’єва А. А.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
1117
217.
Щербак І. М., Буклей С.
РІВНІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1121

LEGAL SCIENCES

218.
Азаров Д., Левченко С., Олексенко В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
1125
219.
Анісімов Д. О., Гузенко В.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ З РУКОПАШНОГО БОЮ
1129
220.
Бабак К. І., Чорна А. Г.
ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1132
221.
Ваколюк Г. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРФУМІВ ТА ОЗНАКИ ЇХ ОРИГІНАЛЬНОСТІ
1135
222.
Вахліс І. В.
ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ВТІЛЕННЯ КОНВЕНЦІЙНОГО ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
1140
223.
Волік В. В., Каплієнко М. В.
СТРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ
1147
224.
Гладченко Д. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
1151
225.
Гнідаш В. В., Плахотний А. П.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ
1156
226.
Головко О. Д.
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН: ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
1160
227.
Грабовська У. К., Агасієва О. В., Олексенко В. Г.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1163
228.
Ємельянова І., Корогод С. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ КАТУВАННЯ. КВАЛІФІКАЦІЇ КАТУВАННЯ
1166
229.
Єрмолаєв І. В., Наточій А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
1169
230.
Загородній І. В., Циркуленко Д. П.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ НПУ
1172
231.
Здоровець Т. І., Каліневич В. В., Олексенко В. Г.
ВЗАЄМОДІЯ ПСИХОЛОГІЇ З ТЕОРІЄЮ ТА ПРАКТИКОЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1176
232.
Зосімов А. О., Декусар Г. Г.
ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРОЦЕСІ
1180
233.
Зосімов А. О., Логінова М. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ТА НЮАНСІВ ЗАЛУЧЕННЯ СПІВПОЗИВАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ
1183
234.
Зосімов А. О., Логінова М. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРАКТИКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1187
235.
Коваль Н. О.
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ: РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1193
236.
Корогод С. В., Камчатний О. О., Чернявський А. О.
ПОМИЛКИ В КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1199
237.
Корогод С. В., Михайлюк М. С., Собаченко М. Є.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
1202
238.
Кузьменко М., Корогод С.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ І МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
1206
239.
Кучеренко Д., Скиба Е.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ПЛАТОНА ЯК ПІДГРУНТЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИРОДНО-ПРАВОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
1210
240.
Мельник А. М., Анісімов Д. О.
РУКОПАШНИЙ БІЙ, У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
1214
241.
Мельник А. М., Вознюк К. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1217
242.
Мельник А. М., Гришин Н. О., Олексенко В. Г.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1219
243.
Мірошніченко В., Гіденко С.
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
1222
244.
Олексенко В., Кобелянський Я., Тишков В.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1225
245.
Олексенко В. Г., Креніков Є. О., Первак О. С.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
1227
246.
Олексенко В., Руденко А., Сологуб К.
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ В ПРОЦЕСІ РОЗКРИТТЯ МАЙНОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1230
247.
Омельченко А. А., Анісімов Д.
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
1233
248.
Омельченко А. А., Бодирєв Д.
ЗМІНИ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1237
249.
Паламар С. Б.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
1243
250.
Притуляк В., Федченко В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ПОКАЗАННЯХ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1250
251.
Пурик Т. О., Казначєєв Д. Г.
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ
1253
252.
Раковчук Д. О., Корогод С. В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я (СТ. 121–128 КК)
1258
253.
Рибалко М. Д., Черкасова О. М., Олексенко В. Г.
ПРОБЛЕМНI ПИТАННЯ ЩОДО ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
1264
254.
Руденко А., Павлова Н.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1268
255.
Савенко Г. Б., Богдан А. Є., Корогод С. В.
ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК
1272
256.
Савенко В. П., Тишков В. Р.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
1275
257.
Северин О. О., Шапошник М. Ю., Олексенко В. Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
1278
258.
Сиводєд І. С.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ БУЛИ ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
1281
259.
Слiвiнськa К. В., Голубєва А. Д., Oлeксeнкo В. Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДIЙСНEННЯ OПEРAТИВНO-РOЗШУКOВOЇ ДIЯЛЬНOСТI В УКРAЇНI
1284
260.
Співак М. В., Квакуша А. С.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ, ЯК РЕГУЛЯТОР ДЕРЖАВНОЇ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
1289
261.
Тінін Д. Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ДОМЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1296
262.
Тінін Д. Г.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ТУНЕЛЬНОГО ЗОРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1300
263.
Цуркаленко Д. П., Заярний І. О.
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ
1303
264.
Цуркаленко Д. П., Кравець Д. Ю.
ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ
1307
265.
Шин Е. С., Казначєєв Д. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
1310
266.
Школьник Н. Б., Максимова М. К.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1314
267.
Школьник Н. Б., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОТИПРАВНА НЕДБАЛІСТЬ
1318

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні данні м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: