VII Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 21-23.03.2024, Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

21-23.03.2024 року у м. Токіо, Японія

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-21-23-03-2024-tokio-yaponiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Bagirova Samira Behbud, Ashrafova Shabnam Feyruz, Yusifova Sevinj Mehman, Huseynova Farida Firuddin
DYNAMICS OF PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS OF PSIDIUM GUAJAVA L. PLANT SPECIES AND PERSPECTIVES OF USE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
9
2.
Fishchuk O.
STRUCTURAL FLOWER ADAPTATIONS TO POLLINATION IN THE AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL.
15
3.
Головатюк Л. М., Сичов О. А., Старух А. Ю., Ромасюк І. М., Вознюк В. Р.
НАСЛІДКИ ВІЙНИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
18
4.
Роговець Ю. Ю., Левченко Є. О., Єскін О. Р.
ВПЛИВ СТРЕСУ ВІД ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ
22

 MEDICAL SCIENCES

5.
Dovhopoliuk M., Tsaryk I.
PECULIARITIES OF THE COURSE OF CORONAVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
25
6.
Kuranbaeva S. B., Adilbekova D. B.
MORPHOLOGICAL STATE OF THE OVARIES OF THE OFFSPRING OF FEMALES WITH EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS
34
7.
Shuliakova M., Ratsyborynska-Poliakova N.
THE EFFECT OF PSYCHOEDUCATION ON THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSION IN COMBAT PARTICIPANTS
38
8.
Zablotska O. S., Nikolaіeva I. M., Ilchenko О. V.
STRESS: SIGNS, ASSESSMENT METHODS AND PREVENTION
44
9.
Ахмедова К. М., Нагута Л. О., Страховецька М. В.
ВПЛИВ COVID-19 НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД
49
10.
Боднарюк О. І., Туницька А. О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САЛЬПІНГООФОРИТІВ ПОЄДНАНИХ З УРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
55
11.
Голозубова О. В., Титаренко М. В.
ІНФАРКТ МІОКАРДУ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
62
12.
Грищенко О. В., Лапшенкова В., Маслюков Є.
ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ У МЕДИЦИНІ ТА ЛІТЕРАТУРІ
65
13.
Степан Н. А., Денисенко О. І., Бродовська Н. Б., Перепічка М. П.
СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА РІЗНІ КЛІНІЧНІ ФОРМИ ЕКЗЕМИ
72
14.
Хухліна О. С., Рощук О. І., Хованець К. Р.
ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК, МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ
77
15.
Чураков А. Я.
МНОГОМЕРНАЯ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
86

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Ненастіна Т. О., Сахненко М. Д., Романюк А. Д.
СИНЕРГЕТИЧНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ ТА ЇХ МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
90

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Bohdan O. M., Yesypenko V.
HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE HAS CHANGED FOREIGN LANGUAGE LEARNING
96
18.
Hlushkova D. B., Suminov A. V.
STRENGTHENING OF ENTRANCE EDGES OF WORK BLADES OF STREAM TURBINES
100
19.
Kotova T., Nosko O., Aiupova T.
08ПС STEEL STRUCTURE AND PROPERTIES AS A RESULT OF ROLLING IN THE SUBCRITICAL TEMPERATURE RANGE
107
20.
Sevidova V. V., Salnikov Ye. K., Kalinichenko O. P.
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON FREIGHT TRANSPORTATION
114
21.
Бедратюк Г. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
119
22.
Заїка Н. В., Ракович В. С., Комаров М. Ю., Лаурейссенс О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ГРУП БПЛА ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
126
23.
Каліновський Д. О.
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБЛЕННЯ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДРАСТИЧНИХ СУМ
130
24.
Рибалова О. В., Ільїнський О. В., Куц О. С., Ярмола В. А.
ВПЛИВ ПОЛІГОНІВ І ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ
135

ARCHITECTURE

25.
Смірнова О. В., Гріф Я. В.
ІННОВАЦІЙНІ КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ЯК ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
145

 PEDAGOGICAL SCIENCES

26.
Mammadova I. O., Akhmedova Z. M.
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
149
27.
Білуха В. А., Савельєва О. В., Білуха О. В.
ВАЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У МЕДИЧНИХ ВНЗ
152
28.
Ванькова О. В.
ВІД КРЕСЛЕННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ: ВЧИСЬ КРЕСЛЕННЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
157
29.
Ващенко Л.
УЧАСТЬ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ ШКОЛИ, ЯК МОЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
165
30.
Качур О. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ (ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)
169
31.
Мамедова И. О., Султанова Н. И.
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
176

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

32.
Єна О.
ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ДОБІР В ПРАВОВОМУ ПОЛІ
180
33.
Стацюк І. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
187
34.
Шиделко А. В., Нестерук Д. В.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
195

 ART

35.
Гриценко О. Е., Дрожжа Я. Ю.
ТВОРЧІСТЬ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА. ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
202
36.
Есламі Д. А.
РОЛЬ АКТОРСЬКОГО ТРЕНІНГУ У СТВОРЕННІ АКТОРОМ ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА
207
37.
Тимченко Т. Р., Миколайчук А. Р.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ІКОН
212
38.
Ульянова В. С., Турукіна О. В., Ульянов М. Р.
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
215

 POLITICAL SCIENCES

39.
Акімов А. В.
КООРДИНАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УМОВАХ МІЛІТАРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
222
40.
Войтенков Р. М.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ В РАМКАХ НАТО: ВІДПОВІДЬ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
226

 PHILOLOGICAL SCIENCES

41.
Велика А. М., Ковальчук Я. В.
ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
236
42.
Осіпчук Г. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ‘ПРИРОДА’ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОГО КАЗКОВОГО ДИСКУРСУ)
242
43.
Тронь Ю. О.
ГУМОР В ІСТОРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУР (ПОХОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК, ФУНЦКЦІОНУВАННЯ)
250

 ECONOMIC SCIENCES

44.
Synievyd D., Charkina T.
TRANSFORMATIONAL CHANGES IN PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ERA OF DIGITALIZATION
258
45.
Бондаренко Н. В., Грицак О. І.
СТАН КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
261
46.
Задоя В. О.,Чеботарьов О. О.
ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
265
47.
Заяць Т. А., Заяць В. С.
МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
269
48.
Крутіков К. М., Чаркіна Т. Ю.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
273
49.
Кудрявцев В. М., Макаренко С. П.
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
277
50.
Любчук О. К., Михальова Г. А.
ДО ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ КИТАЙСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИК В УКРАЇНІ
282
51.
Любчук О. К., Чабан А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОТУРИЗМУ В ФІНЛЯНДІЇ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
288
52.
Назаренко О. В., Добрунік Т. П.
РИНОК ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
293
53.
Приходько Б. В.
ФЕНОМЕН І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ПЛАТФОРМНОЇ ЕКОНОМІКИ
304
54.
Пшик Б. І., Адамик М. С., Хомин В. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВОГО КАПІТАЛУ: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
308
55.
Чаркіна Т. Ю., Залеський О. В.
ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ
318
56.
Чупрун В. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКАХ УКРАЇНИ
322

 LEGAL SCIENCES

57.
Іванчишин І. Б.
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
330

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: