VIII Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 14-16 марта 2021 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

14-16 марта 2021 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-marta-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Sendziuk R. V.
DYNAMICS OF THE AREA OF THE FOREST FUND OF POLTAVA REGION.
15
2.
Кривошапка В. А., Макарова Д. Г., Телепенько Ю. Ю., Терещенко Я. Ю., Груша В. В.
АДАПТИВНІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЖИМОЛОСТІ СИНЬОЇ (LONICERA CАERULEA L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
20
3.
Марченко К. Ю.
АКТИВНІСТЬ КАТАЛІЗИ, ПОЛІФЕНОЛОКСИДАЗИ І ПЕРОКСИДАЗИ У ЛИСТКАХ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН.
27
4.
Мельник О. В., Семенченко О. Л.
ВПЛИВ ЕКЗОГЕННОГО ІНТЕРФЕРОНУ НА ВИРОДЖЕННЯ РОСЛИН, ЩО РОЗМНОЖУЮТЬ ВЕГЕТАТИВНИМ ШЛЯХОМ.
32
5.
Столяренко Ол. Вік., Столяренко Окс. Вас.
ПАРАДИГМАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ.
36

VETERINARY SCIENCES

6.
Гонтарь А. М., Северин Р. В., Войтенко Р. В.
ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СВИНЕЙ В УМОВАХ СВИНОГОСПОДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ.
44

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Абдрахманова С. А., Конопьянов К. Е., Оспанова А. К.
РОЛЬ PGPR-БАКТЕРИЙ В МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ФИТОПАТОГЕНОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.
49
8.
Гладка О. В., Ковальчук Т. Р., Дзюбенко В. О., Матвійчук О. А.
ОРНІТОЗ УГРУПОВАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ.
55
9.
Гусейнова Назакет Таги кызы, Мамедова Рена Фирудин кызы
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНОПАТИЙ.
59
10
Макаренко О. А., Задерей О. В., Майкова А. В.
СТУПЕНЬ АДСОРБЦІЇ КАЛЬЦІЮ У ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ НА ТЛІ МЕРКАЗОЛІЛ НОВОГО ГІПЕРТИРЕОЗУ.
66

 MEDICAL SCIENCES

11.
Antsupova V., Lastivka І., Sheiko L., Skorobohatova O., Olievska S.
PATHOGENETIC MECHANISMS, PRINCIPLES OF MODERN CLASSIFICATION AND DIAGNOSTICS OF HERITABLE ATAXIAS.
68
12.
Malуk N., Vlasenko O.
CLINICAL FEATURES OF CHRONIC HEART INSUFFICIENCIES.
74
13.
Shepetko E. N., Bilyachenko M. V., Kurbanov A. K., Danylenko A. A.
SURGICAL TREATMENT OF GASTRIC ULCERS WITH THREE AND FOUR COMBINED COMPLICATIONS.
76
14.
Yehorov A.
STUDY OF ENERGOTROPIC PROPERTIES OF L-LYSINE COMPOUNDS IN CONDITIONS OF ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENT.
79
15.
Zablotska O. S., Nikolaeva I. M., Suvoryk О. M.
INFLUENCE OF BEHAVIORAL FACTORS ON THE FORMATION OF NON-COMMUNICABLE DISEASES OF DIFFERENT CATEGORIES OF POPULATION.
84
16.
Zherebiatiev O. S.
CORRECTION OF THE INNATE IMMUNITY LINKS IN RATS WITH ILEITIS.
90
17.
Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Храбра С. З., Веремчук О. Д., Білега Я. Я.
МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
92
18.
Вишнякова Г. В., Покас О. В.
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕНОСТІ БЕТА — ЛАКТАМАЗ СЕРЕД ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ, ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ.
100
19.
В’яла С. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РУХОВОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТА ІІ ТИПІВ.
108
20.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Зорик В. А.
ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
115
21.
Гайструк Н. А., Chiaberashvili Nugzarpetre, Пойда О. А., Гайченя І. О., Миронченко К. О.
SARS-COV-2-ІНДУКОВАНІ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ТА У ЖІНОК ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ, АРТТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ.
125
22.
Гарячий Є. В., Свентозельська Т. В., Русанов О. Д.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ПАТЕЛЛО-ФЕМОРАЛЬНОГО АРТРОЗУ.
132
23.
Жуманалиева М. Б., Муратова Ж. К., Сулайманов Ш. А.
РИСК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.
134
24.
Коваль С. Ю., Михайлюк М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
137
25.
Малик Н. В., Склярук Д. О.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ ПУЛЬСУРЕЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ.
145
26.
Олексин І. Р., Блонна М. О., Ліскевич І. І.
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУНКТУРНОЇ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ.
147
27.
Радчук В. Б., Гасюк Н. В., Гасюк П. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ СКАНУЮЧИХ СИСТЕМ ТА АЛГОРИТМІВ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ ПРЕПАРУВАННЯ ЗУБІВ ПІД НЕЗНІМНІ ОРТОПЕДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ.
149
28.
Сулайманов Ш. А., Авлоев И., Турапова З., Сонг Диу
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ COVID-19 ИНФЕКЦИИ В БИШКЕКЕ.
155
29.
Сулайманов Ш. А., Эсеналиева Ж. А.
ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМОВ, ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР В ПЕРИОД «ВТОРОЙ ВОЛНЫ» COVID-19 У ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
158
30.
Юрковский А. М., Ачинович С. Л.
СОНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНОЙ И ЗАДНЕЙ ДЛИННОЙ КРЕСТЦОВОПОДВЗДОШНОЙ СВЯЗОК.
160

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

31.
Gaidukova O. O., Minaieva A. O., Kvitchata G. I., Neliapina M. M., Nikolenko E. Y.
SOME ISSUES OF TOXICITY OF HOMEOPATHIC MEDICINES.
164
32.
Tereshchenko L. V., Korzh Ju. V.
SYSTEMATIC OVERVIEW OF PROSPECTS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC RECIPE SYSTEM IN UKRAINE.
167
33.
Yevstihnieiev I. V.
CHANGES IN BACTERIAL MICROBIOTA OF COLON IN TUBERCULOSIS PATIENTS.
170
34.
Нарзуллаева Ирода Бахтиёр кизи, Ашуров А. А.
ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ МЕСТНОГО КОНСКОГО КАШТАНА.
172

 CHEMICAL SCIENCES

35.
Korotkova I. V., Krikunova V. E., Kolesnikova L. A.
FEATURES OF SOLVATOCHROMIC SHIFT OF PYRENE EXCIMER FLUORESCENCE.
174
36.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Сокол Н. В., Іванушко Я. Г.
ТРИ ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ФУТБОЛЬНУ ТЕМАТИКУ.
178
37.
Ткач В. В., Гірка О. Ю., Сторощук Н. М., Кушнір М.В.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ «АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ АМІНИ».
182

 TECHNICAL SCIENCES

38.
Avalbaev G. A., Dodoev Q. I.
FEATURES OF PULSE GRINDING TECHNOLOGY.
191
39.
Hlushkova D., Bagrov V., Stepaniuk A.
REINFORCEMENT OF PISTON RINGS.
198
40.
Mazurak O.
MODIFIED NATURAL SILICATE SORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT.
205
41.
Medykovskyy M., Melnyk R.
RESEARCH OF THE ENERGY-DYNAMIC MODES IN POWER SUPPLY SYSTEMS WITH THE BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM.
211
42.
Rehei I. I., Ternytskyi S. V., Ivaskiv B. R.
TRANSPORTING CARDBOARD BLANKS BY ITS SIDE BLEEDS THROUGH THE DIE-CUTTING EQUIPMENT (EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE SAG).
218
43.
Sakhnenko M., Karakurkchi H., Indykov S.
PHOTOCATALYTIC PEO-MATERIALS FOR DETOXIFICATION OF ANTHROPOGENIC POLLUTANTS.
223
44.
Tarshyn V. A., Oliynyk M. M., Dumchikova T. S.
THE APPLICATION OF SIGNALS WITH PSEUDO-CHAOTIC DISCRETE FREQUENCY MODULATION FOR THE EXTENSION FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF RADAR STATIONS OF DETECTION OF AIR TARGETS.
228
45.
Vezirishvili-Nozadze K., Jishkariani M., Pantskhava E.
RENEWABLE AND NON-TRADITIONAL ENERGY SOURCES.
232
46.
Vladimirov L. V.
TOPOGRAPHICAL MODELS OF ENVIRONMENTAL CRITICAL SITUATIONS.
240
47.
Россипчук І. О., Човнюк Ю. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОСИЛОВИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ОПТИМАЛЬНОСТІ РУХУ У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ.
248

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

48.
Kusik L. I.
NECESSARY EXISTENCE CONDITIONS OF ONE CLASS OF SOLUTIONS OF SOME SECOND — ODER EQUATIONS.
254
49.
Onyshkevych V., Barabash G.
MATHEMATICAL MODELLING OF WEAR.
260

GEOGRAPHICAL SCIENCES

50.
Zablotska L., Liudvikovska N., Shcherba A.
CLIMATE SEASONS CHANGES IN BUKOVYNA REGION (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF CHERNIVTSI).
267
51.
Ковальчук А. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ.
274
52.
Лобода Н. С., Катинська І. В.
ВИЗНАЧЕННЯ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ НА ДІЛЯНЦІ Р. УДИ – 10 КМ ВИЩЕ ТА 9 КМ НИЖЧЕ МІСТА ХАРКІВ.
278

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

53.
Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й.
ШВИДКОСТІ СУЧАСНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РУХІВ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ: СЕЙСМІЧНИЙ АСПЕКТ.
285

 ARCHITECTURE

54.
Малік Н. О., Садовська П. К.
ЗАСТОСУВАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В АРХІТЕКТУРІ.
296
55.
Самойленко Є. В.
СТРУКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИРІЧКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ МІСТА.
303
56.
Свистун І. В.
АКЦЕНТ У ТВОРЧОСТІ ПРОВІДНИХ АРХІТЕКТОРІВ СВІТУ НА МЕЖІ ХХ–ХХI СТОЛІТЬ.
309

 PEDAGOGICAL SCIENCES

57.
Haidai I. O., Shevchuk O. O.
ENVIRONMENTAL STARTUP «PAPERCRAFT-MODELS»: EDUCATIONAL POTENTIAL, LOGISTICS AND ADVERTISING METHODS.
316
58.
Loiuk O., Нritchenko T.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF JUNIOR SCHOOLCHILD’S PERSONAL QUALITIES DEVELOPMENT.
321
59.
Snitsa T.
TOLERANCE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION.
325
60.
Аданов К. Б., Жунуспеков С. К., Нуркеев Р. Ж., Әбдрахман М. Х., Шалдыбаев Д. З., Саликов Ж. К.
ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
329
61.
Вихрущ В. О.
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА: ТЕХНОЛОГІЯ «УНІВЕРCАМ» ІННОВАЦІЇ.
337
62.
Гаркуша Ю. А., Большова А. А., Онуфрієнко О. Г.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.
343
63.
Гасюк Г. Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СЛОВНИКІВ.
351
64.
Гінзбург І. В., Куліш О. О., Батюк А. М.
ВИКОРИСТАННЯ СКЕЛЕЛАЗІННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ДЖИУ-ДЖИТСУ.
356
65.
Гончар Г. И., Пензай С. А., Комар В. П.
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА УСПЕШНОСТЬ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН.
360
66.
Євтух М. Б.
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ».
368
67.
Завітренко Д. Ж., Рацул А. Б., Нагорна О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КАЗКОТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
372
68.
Загородня А. А.
СТАРША ПРОФІЛЬНА ШКОЛА У 2011-2017 РОКАХ XXІ СТОЛІТТЯ: КРОКИ ДО СТАНОВЛЕННЯ.
379
69.
Загородній С. П., Дрозд Т. М., Мартинюк А. В.
ОСВІТНІЙ ХАБ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Й ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
382
70.
Задоріна О. М., Живора Т. С.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.
389
71.
Казак Ю. Ю.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КУРСУ «ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ: ВІЗІЇ‚ СТРАТЕГІЇ‚ ПЕРСПЕКТИВИ» У ПРАКТИКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ «НОВОГО ПОКОЛІННЯ» ЕПОХИ COVID-19.
395
72.
Каракевич Р. О.
СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ – ФІТОНІМІВ.
400
73.
Ковшар О. В.
ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ГРИ.
405
74.
Кубська Л. І.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ.
412
75.
Люта Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
416
76.
Маковецька Н. В., Волобуєв А. О., Голобородько Г. Д.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФУНКЦІЯМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
420
77.
Маматова З. Р.
ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ.
425
78.
Пантюх О. І.
МУЗИЧНО – ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
432
79.
Поліщук Н. М.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
441
80.
Скирда Т. С.
DISTANCE FOREIGN LANGUAGE TEACHING.
450
81.
Сіліна Л. В., Ніжніченко О. С., Суббота О. М.
АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
454
82.
Соломчак Х. О.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ В УМОВАХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ.
459
83.
Сорока О. В., Баула Д.-М. А.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРТ-ТЕРАПІЇ.
466
84.
Ткаченко О. І.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК».
472
85.
Чуєва І. О., Жестков С. Г.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
477
86.
Швидун В. М.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
480

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

87.
Велитченко Л. К., Ма Фу
ІНТЕРАКТИВНИЙ ДИСКУРС ЯК МОВЛЕННЄВА МАНІФЕСТАЦІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ У КОПІНГ-ПОВЕДІНЦІ.
487
88.
Дорощук С. М., Маліновська Н. М., Гайдай О. С., Дорощук М. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ.
493
89.
Іванюта О. В., Яницька О. Ю., Атмажа В. Б.
ВПЛИВ ГЕМБЛІНГУ НА ТОЧНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ.
498
90.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
505

 JOURNALISM

91.
Вишневська Г. Б., Ленько Т. Р.
КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА «VIVAT» НА КНИГОВИДАВНИЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ.
511

 ART

92.
Золотарчук Н. І.
ПРОЦЕСІЙНІ ХРЕСТИ ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ЕФІОПІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ.
519
93.
Омельяненко Е. А.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ В РАННИХ ОБРАЗЦАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ XIX СТОЛЕТИЯ.
527
94.
Остапчук Н. М.
ЕТНО-РОК В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
534

HISTORICAL SCIENCES

95.
Лебедь Г., Лукачова Я., Воротная А.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ЧЕХОСЛОВАКИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
540

CULTUROLOGY

96
Бильченко Е. В.
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИДЕОЛОГИИ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ ОТ ВООБРАЖАЕМОГО К РЕАЛЬНОМУ.
546

 LITERATURE

97.
Ленцова Л. Ф.
АЛЮЗІЇ НА ПОЕМУ І. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ» У РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА».
553

 PHILOLOGICAL SCIENCES

98.
Alizade Aliye Umran Ali Aga
ABOUT THE WORD THAT INCREASES THE RICHNESS OF SPEECH IN NIZAMI’S WORK.
556
99.
Sergeyeva T. V., Lysenkova T. M., Tkachenko S. V.
DEVELOPMENT OF KEY INTELLECTUAL ABILITY TO GENERALIZATION WITHIN FOREIGN LANGUAGE DISCIPLINE.
562
100.
Shapa L. N., Tomenko M. G.
ELEMENTS OF STRUCTURAL LINGUISTICS FOR TRAINING THE ENGLISH SCIENTIFIC DISCOURSE TEXT TRANSLATION.
569
101.
Yesypenko N., Kaba N.
INSTITUTIONAL DISCOURSE: DISTINCTIVE FEATURES.
574
102.
Дузь Л. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ КУРСІ НЕМОВНОГО ЗВО.
581
103.
Ковальчук І. С., Мельник А. М.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИМВОЛІКИ КОЛЬОРУ ТА СЛОВА У КОЛОРОНІМАХ В СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
586
104.
Ясногурська Л. М.
THE CATEGORIZATION OF «HIGH TREASON» CONCEPT WITH PHRASEOLOGICAL MEANS (BASING ON THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES).
593

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

105.
Артюшенко О. Н.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА: ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДРОМ.
600
106.
Семикрас В. В.
ЄДНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ЖИТТЯ Г. С. СКОВОРОДИ.
605
107.
Холох О. І.
ЦІННІСНІ ІМПЕРАТИВИ ЕТОСУ ВОЄННОЇ НАУКИ.
611

 ECONOMIC SCIENCES

108.
Burkina N., Furman T., Popovskyi Yu.
POVERTY IN UKRAINE AND IN THE WORLD: CLUSTERING OF COUNTRIES BY GLOBAL INDICES.
618
109.
Markiv H. V., Sodoma R. I.
FRANCHISING AS A TOOL OF BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE AND IN THE WORLD.
623
110.
Prokofieva O.
МODERN REINSURANCE MARKET AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT.
627
111.
Prymostka О. О.
MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET ASIA-PACIFIC REGION.
630
112.
Авазов И. Р.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
635
113.
Березіна Л. М., Чіп Л. О.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
641
114.
Бізонич Д. В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.
646
115.
Вельбой Л. В., Катаєва С. Б.
ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ.
651
116.
Грицун В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНОЮ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС.
657
117.
Докаленко В. В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ.
661
118.
Кизименко К. С., Кравченко М. О.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
668
119.
Костик Є. П.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ РИЗИКУ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ.
673
120.
Лимонова Э. Н.
АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В УКРАИНУ.
680
121.
Онофрійчук О. П., Близнюк С. В., Козак С. В., Ільчук К. В.
МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
686
122.
Радіна А. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС».
690
123.
Степанов В. Н.
О ПОСТУЛАТАХ И АКСИОМАХ НЕЛИНЕЙНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ (ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ).
697
124.
Таран С. Ф.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ.
704
125.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
707

LEGAL SCIENCES

126.
Bilyalova M. I., Aitbaev A. B.
THEORETICAL FOUNDATIONS AND CHARACTERISTICS OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
715
127.
Shovkoplias O. V.
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE.
723
128.
Бачинська Н. О., Пискір С. І.
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ.
729
129.
Гнілуша Н. В., Казік Т. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ІНТЕГРАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ.
734
130.
Жабин С. В., Левин В. В.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ СОУЧАСТИИ.
736
131.
Зозуля І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
743
132.
Кобзева А. С.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
749
133.
Коваленко І. А., Мова Р. О.
МАЙНОВИЙ ХАРАКТЕР ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
756
134.
Ковтун А. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
760
135.
Людвік В. Д., Чичик Ю. О.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.
768
136.
Мартова Ю. А., Криволапов Б. М.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.
773
137.
Петрова І. А., Кіпушева Т. В., Лущик І. В.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
778
138.
Сич В. І.
НАРИСИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВА І СВОБОДИ ПАЦІЄНТА.
785
139.
Хуснутдинова Я. Л.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.
792
140
Ярова Д. В.
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В РОСІЙСЬКІЙ ТА АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.
799

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: