fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 18-20 октября 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

18-20 октября 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Mahiiovych R.
IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY FOR EXPANSION OF THE MARKET OF VITICULTURE AND WINE PRODUCTS.
12
2.
Ратошнюк В. І., Вишневська О. В., Ратошнюк Т. М.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО З МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ.
19

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Семерня О. М., Петричук І. А.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТА ЗА ЙОГО МЕЖАМИ.
25
4.
Солодовніков В. О., Курбатова І. М.
ВПЛИВ СУЛЬФАНІЛАМІДНИХ ПРЕПАРАТІВ, ХЛОРТЕТРАЦИКЛІНУ ТА АЛЬБЕНДАЗОЛУ НА РОЗВИТОК ІКРИ І ВИЖИВАННЯ ЕМБРІОНІВ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.).
34

MEDICAL SCIENCES

5.
Antsupova V., Lastivka І., Ushko Ia., Olievska S., Zaiarna L.
PATHOGENETIC MECHANISMS OF METHYLMALONE ACIDEMIA/ACIDURIA.
44
6.
Verbina M. A., Darenska V. L., Hoshko K. O., Fedotov O. V.
POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE: CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS AND TREATMENT.
50
7.
Букін І. В., Fedotov O. V.
КАЛЬЦІЙ, ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ГЕМОСТАЗУ.
54
8.
Велика В. М., Коваленко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ТА МЕДИЧНА МАНІПУЛЯЦІЙНА ТЕХНІКА».
59
9.
Ібрагімова Ш. Е., Мазур К. Б., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ПРЕДИКТОРИ СМЕРТІ У РЕАНІМАЦІЙНИХ ХВОРИХ.
62
10.
Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Хотімський Б. Л., Крутікова О. В.
ДИНАМІКА РІВНЯ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В РОТОВІЙ РІДИНІ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ЛІМФОБЛАСТНИЙ ЛЕЙКОЗ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО — ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ.
65
11.
Лантух І. В., Остапенко В. М., Лантух А. П.
ЛЮДИНА ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
70
12.
Маренкова І. М., Арзуманова І. В., Базян А. А.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАТЕРИНСЬКОГО КОРТИЗОЛУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ОЖИРІННЯ НЕМОВЛЯТ.
75
13.
Семенюк Т. О., Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П.
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУЛОК/ЗАСЛІНОК КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ У ПЛОДІВ, НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ.
80
14.
Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Дуфинець В. А., Білак-Лук’янчук В. Й., Брич В. В., Потокій Н. Й., Гуцол І. Я.
ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я.
84
15.
Чураков А. Я., Гапоненко О. А., Диденко А. Б.
ПАНОРАМНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА.
89

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Кучеренко Л. І., Хромильова О. В.
ВИБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ТАБЛЕТОК ГАММА-АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ.
96
17.
Суховий Г. П., Яковлева О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
99

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Ковшун Л., Хижан О., Кротенко В., Нестерова К., Синяк А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІІ В ВНЗ АГРАРНОГО СПРЯМУВАННЯ.
105

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І., Анохін О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
108
20.
Лут М. Т., Волошин С. М.
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СПОЖИВЧОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ.
117
21.
Новік Г. В., Гончаренко І. П., Лімаренко М. С.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ В ПРИГОТУВАННІ МАРИНАДІВ ДЛЯ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ.
123
22.
Харченко С. Д., Харченко Е. В.
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
127
23.
Эминов А. М., Кадырова З. Р., Курязов З. М., Жаббергенов Ж.
ГЛИНИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ УЗБЕКИСТАНА НЕТРАДИЦИОННОЕ ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА.
131

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

24.
Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є., Колесник А. В.
МІНЛИВІСТЬ У ЧАСОВИХ РЯДАХ РІЧНОГО СТОКУ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. ДЕСНА).
145

 PEDAGOGICAL SCIENCES

25.
Budanova L., Toryanik L., Latunova N., Kulenko A.
INFORMATION TECHNOLOGIES AS THE MEANS OF ENHANCING COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS IN LEARNING ENGLISH.
150
26.
Mamonova O. I., Volik O. V.
PROBLEMS OF TRAINING FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS FOR PROFESSIONAL LANGUAGE COMMUNICATION.
156
27.
Бацман О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
160
28.
Богданович Л. Б., Изофатова Н. П.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
167
29.
Денисенко Н. Г., Марчук С. С.
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
172
30.
Дзюбенко Л. М., Дзюбенко В. М.
ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.
180
31.
Дяченко О. А.
СОЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ.
186
32.
Крамаренко А. М., Коштовна Г. О., Кушнір Н. В.
КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ЗМІСТ І НАПРЯМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У «Я У СВІТІ».
197
33.
Коваль К. В.
ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДМЕТІВ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ” ТА “ПРИРОДОЗНАВСТВО”.
201
34.
Косенчук Н. П., Андрашко О. М.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ KAHOOT ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ.
205
35.
Левченко І. М.
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ:ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ.
209
36.
Литвин А. Ф., Великдан Ю. В., Пилипчук Е. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
216
37.
Махотка Т. В., Бащеванжи Н. В., Сирцова В.
ЗАСТОСУВАННЯ GOOGLE FORMS ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ДИСТАНЦІЙНО.
221
38.
Нісевич С. І.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
225
39.
Павліченко А. С., Мірошніченко Т. В.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ».
230
40.
Печеневськa Д. В., Удовенко A. С.
ГУМAНІСТИЧНО ЗОРІЄНТОВAНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛAДAННЯ СУСПІЛЬНОЗНAВЧОГО МAТЕРІAЛУ КУРСУ “Я У СВІТІ”.
235
41.
Савка І. В., Яремко Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
238
42.
Чорна Є. О., Харебіна О. С.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ КУРСУ «Я У СВІТІ».
244
43.
Яременко Н. В.
ASSESSMENT OF TECHNICAL DEPARTMENT STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS DURING THE STUDY OF THE ENGLISH LANGUAGE.
249
44.
Яловега К. А.
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ КУРСІВ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ” ТА “ПРИРОДОЗНАВСТВО”.
251

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Бочелюк В. Й., Ільчук Р. С.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ.
254

SOCIOLOGICAL SCIENCES

46.
Яценко К. В., Ядловська О. С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЧИННИКІВ ТА ЯВИЩЕ БІЛІНГВІЗМУ.
260

ART

47.
Govorukhina N., Markovych M.
THE FIRST MONO-OPERA BY OLEXANDR SHCHETYNSKY «THE ANNUNCIATION» AS A SIGNIFICANT PHENOMENON OF MODERN THEATRE.
267
48.
Дмитрієва О. М.
МОДЕСТ МЕНЦИНСЬКИЙ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА (ДО 145-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).
272
49.
Овсяннікова Н. Ю.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ.
277
50.
Пандирєва Є. А.
ВИКОРИСТАННЯ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПРОБЛЕМАМ З ГОМОГЕННИМИ ТА АГРЕСИВНИМИ ВИДИМИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ У МІСТІ.
280
51.
Рудавська Н. Д., Рудавська О. В.
ФОРТЕПІАННІ МІНІАТЮРИ М. ЛИСЕНКА В КОНТЕКСТІ ЕТИМІОЛОГІЇ ЖАНРУ.
287
52.
Соловей Л. М.
ЯРОСЛАВ БОДАК – УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИКОЗНАВЕЦЬ, ЕТНОМУЗИКОЛОГ, ПЕДАГОГ (ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).
293
53.
Терлецька-Фиштик О. І.
ДРАМАТУРГІЧНО-КОМПОЗИЦІЙНІ РИСИ ЦИКЛУ ФОРТЕПІАННИХ МІНІАТЮР «НЕБО ЯСНІ ЗІРКИ ВКРИЛИ» ЄВГЕНІЇ МАРЧУК.
299
54.
Удріс І. М., Красюк І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ К. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ.
303
55.
Чумак В. В.
ВАРІАЦІЙНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ФОЛЬКЛОРИЗМУ У ФОРТЕПІАННИX МІНІАТЮРАX ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО.
309

 HISTORICAL SCIENCES

56.
Daminov N. A.
THE HISTORY OF INDUSTRIAL MANAGEMENT OF SAMARKAND REGION.
316
57.
Nashyvochnikov O. O.
CHARACTERISTIC FEATURES OF ASYMMETRY IN ARMED FIGHT.
327
58.
Pokotylo O. I.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL AS THE MAIN FACTOR IN PREVENTING ARMED AGGRESSION.
331

CULTUROLOGY

59.
Кобзар М. В.
ХАРЧОВА ПОЕТИКА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ КАЗОК У КОНТЕКСТІ ТОТЕМІЧНИХ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ.
335

 PHILOLOGICAL SCIENCES

60.
Efremov S. V.
INFLUENCE OF ENGLISH HOMEWORK ON A STUDENT.
340
61.
Наумова Т. М.
«ПОЧУЄШ БЛАЗНЯ СУД І ЧЕРНІ ДИКИЙ ГЛУМ, АЛЕ БАЙДУЖЕ СТРІНЬ ТОЙ ВИХОР І НЕГОДУ» (М.ЗЕРОВ – ПЕРЕКЛАДАЧ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ).
349
62.
Просалова В. А.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ: КІЛЬКА СПОСТЕРЕЖЕНЬ.
354
63.
Степанець А., Юлдашева Л. П.
СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЯКІ РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ РУХ.
360

PHILOSOPHICAL SCIENCES

64.
Болотіна Є. В., Коломієць Д. Д.
МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ И НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ.
365
65.
Кроль А. В.
ОЧЕРКИ ФИЛОСОФИИ БЕЗОПАСНОСТИ.
373

 ECONOMIC SCIENCES

66.
Polishchuk V. G., Kalchuk E. Yu.
THE NEED FOR A TREASURY SYSTEM FOR EFFECTIVE BUDGET EXECUTION IN THE COUNTRY.
380
67.
Shegda A., Onysenko T.
ONLINE EDUCATION AS A COMPONENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF A UNIVERSITY GRADUATE.
386
68.
Гурбик Ю. Ю., Кичак Ю. С.
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГ»: ПОЛІАСПЕКТНИЙ ПІДХІД.
389
69.
Данилюк О. І.
ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ.
393
70.
Дідковська Л. І.
ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ.
398
71.
Коваль К. В.
ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДМЕТІВ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ” ТА “ПРИРОДОЗНАВСТВО”.
402
72.
Кузьомко В. М., Демьохіна Є. Р.
СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ.
406
73.
Мурашко І. С., Стойнова М. Г., Гончарова О. О.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
411
74.
Нєчева Н. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ ЯК ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
416
75.
Оліферук С. Л.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
423
76.
Черкас В. В., Пазущан А. В.
ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРЯДКУ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ КРАЇН БРІКС.
427
77.
Шевченко О. С., Іванцова А. В., Бретош Г. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ.
434
78.
Яшвили Г., Яшвили Т., Шеразадишвили Б.
ВАЖНОСТЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
440

 LEGAL SCIENCES

79.
Zayats R. Ya.
USE OF A COMPREHENSIVE APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF PERFORMANCE OF PRACTICAL REQUIREMENTS OF THE LAWS OF UKRAINE BY JUDICIAL EXPERTS.
445
80.
Битурсын Г. Ш., Канатбек А., Исабеков А. К.
ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЗАКОННОСТИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ОСНОВАНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА).
451
81.
Гнілуша Н. В., Казік Т. В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
463
82.
Єпіков В. І.
ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ В ЛАВАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЯК УЧАСНИКІВ АТО/ООС.
466
83.
Катеринчук К. В., Медвєдєв Д. В.
ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ.
471
84.
Олійник А. Ю., Медведєв Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА.
475
85.
Северінова О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УРСР У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
481

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: