fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 17-19 октября 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 октября 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Шапакидзе Е. Д.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫКОРМКИ ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА.
12

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Babayan B. G.
BACTERIAL MULTI-DRUG RESISTANCE COMBATING BY TARTARIC ACID NEW DERIVATIVES.
18
3.
Pinkina T., Matkovska S., Zymaroieva A., Pinkin A.
SURVIVAL RATE OF LYMNAEA STAGNALIS (MOLLUSCA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) UNDER THE INFLUENCE OF DETERGENTS.
26
4.
Дербак М. І., Дербак М. Ю., Маслей М. В.
АДАПТАЦІЯ ВЕДМЕДЯ БУРОГО (URSUS ARCTOS) В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ НПП «СИНЕВИР» ДО ПРИБЛИЖЕНИХ НАПІВПРИРОДНИХ УМОВ.
32

 MEDICAL SCIENCES

5.
Abrahamovych O., Abrahamovych U., Tsyhanyk L.
EVALUATING BONE MASS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND SYNTROPIC COMORBID LESIONS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM.
38
6.
Fera M. O., Keniuk A. T., Fera O. V., Bilyshchuk L. M., Penzelyk I. V., Lipchey N. O., Patsan G. Y., Ivanovych L. V., Ivanovych S. V.
ASSESSMENT OF THE RISK FACTORS INFLUENCE REGARDING THE DEVELOPMENT OF CROSS-BITE BY USING CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS FOR PREVENTIVE CORRECTION OF DISORDERS RELATED WITH OSSEOINTEGRATION PROCESSES.
42
7.
Franchuk U., Khmil S.
HISTOLOGICAL ASPECTS OF THE PLACENTAL COMPLEX IN PREGNANCY WOMEN COMPLICATED BY LATE PREECLAMPSIA AND METABOLIC SYNDROME.
49
8.
Kamilova I. A.
EFFECT OF A COMBINATION OF POLYMORPHIC LOCUS OF GENES FOR DETOXIFICATION OF ENZYMES OF ESTROGEN METABOLISM IN THE RISK OF CERVICAL NEOPLASIA.
51
9.
Malyk N., Zorkina K.
ANALYSIS OF CLINICAL CRITERIA OF COVID-19 AND TESTING METHODS IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR.
56
10.
Rivis O., Rivis M., Tregubova I.
CBCT X-RAY EVALUATION OF BONE DIMENSIONS FOR PLACEMENT OF MINI-SCREWS.
59
11.
Zavalska K. S., Mandryk O. Ye.
CHANGES IN STEATOSIS AND LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND HYPERTENSION DURING TREATMENT WITH HEPADIF, EZETIMIBE AND FOSINOPRIL.
61
12.
Данияров А. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТЕСТА НА БЕРЕМЕННОСТЬ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ У ЖЕНЩИН С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19.
63
13.
Игамбердиева Д. У.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ МНОГОВОДИЯ.
66
14.
Міхєєв А. О., Сидорчук Л. І., Гаврилюк О. І., Сидорчук І. Й.
ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ЗА КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ЧОЛОВІКІВ ТА СТАН ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ СПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ.
69
15.
Мялюк О. П., Данилюк А. П., Пастернак А. А.
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ ТА ОЖИРІННІ У ЩУРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ МЕКСИДОЛОМ.
76
16.
Назарова Ф. А.
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.
80
17.
Савич К. В.
ЕНДОМЕТРІОЗ.
83
18.
Скрябіна О. М., Шаповалова О. О., Прядко Р. М.
УРОДЖЕНІ ВАДИ ТА ПАТОЛОГІЇ СЕРЦЯ.
87
19.
Суббота А. В., Малик Н. В.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ.
90

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Khvorost O. P., Solodka P. V., Levadna I. M.
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LEAVES OF CLUSIA MAJOR.
92

CHEMICAL SCIENCES

21.
Zhukova Yu., Studenyak Ya., Spiridonova E., Mariychuk R.
OPTICAL FILMS BASED ON 4-HYDROXYSTYRYL MEROCYANINE DYES.
94

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Bernatsek V., Zanko N., Labetska M., Dovganich V.
RESEARCH OF COLOR REPRODUCTION IN DIGITAL PRINTING OF PACKAGING USING PROFILES WITH DIFFERENT LEVEL OF BLACK GENERATION.
96
23.
Бєкіров А. Ш.
СТРУКТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ТРИБОСИСТЕМАХ.
100
24.
Гніцевич В. А., Кущенко В. І., Романенко О. О.
ПІНОУТВОРЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА.
107
25.
Есам Елнагар, Кричковська Л. В., Грицаєнко Ю. А.
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІРОЛІЗУ РІЗНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ.
110
26.
Копичко Р. Р., Сиволожська В. М.
НАСЛІДКИ ПІДЗЕМНОЇ КОРОЗІЇ ТА ЗАХИСТ ВІД НЕЇ У НАФТОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ.
117
27.
Лєнков Є. С., Череп В. Л., Таргонський В. Ф., Клепіков В. Ф., Правдивець О. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ВИТРАЧАННЯ ТА ПОПОВНЕННЯ РЕСУРСУ СКЛАДНОГО ОБ`ЄКТА ТЕХНІКИ.
120
28.
Лисак С. І., Капука О. Д., Бобелюк А. М.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ ОДНОКІВШЕВОГО ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА.
127
29.
Лысак П. Ю., Кричковськая Л. В., Грицаєнко Ю. А., Дубоносов В. Л.
УРОЖАЙНОСТЬ ГОРЧИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ОБРАБОТКИ НОВИМ ПРЕПАРАТОМ.
132
30.
Обуховський В. В., Іщенко В. М., Щербина Ю. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХОЛОДОАГЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.
139
31.
Олійник М. І., Дзюба Н. А., Землякова О. В.
ГІДРОЛІЗАТ КОЛАГЕНУ ЯК БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВКА ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ.
145
32.
Петухова О. А., Горносталь С. А., Виноградова Н. О., Кравців Р. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОДОВІДДАЧУ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ.
149
33.
Трофименко І. В., Іваненко В. М., Федунов В. М., Чебан В. І.
ЛОГІКО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РАДІОНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ НА ВНУТРІШНІХ СУДНОПЛАВНИХ ШЛЯХАХ.
156
34.
Хорошун Г. М., Рязанцев О. І., Рязанцев А. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ.
163
35.
Шпирько М. В., Дубов Т. М., Любченко В. В., Сталенко Є.
ВПЛИВ ПЛАСТИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРУ ТА ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ.
168
36.
Штрибець В. В., Байрамова О. В., Ткаченко В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРИ ПЛАНУВАННІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ У СУДНОПЛАВНІЙ КОМПАНІЇ.
173

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Гарт Е. Л., Семенча О. О., Терьохін Б. І.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРУЖНОЇ ТРАПЕЦІЄВИДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ.
179

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Аветісова І. С., Лисицька А. П.
ПЕДАГОГ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. УНІКАЛЬНІСТЬ ЧИ ТЕНДЕНЦІЯ?
187
39.
Антонюк О. А.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ МОТИВАЦІЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ.
191
40.
Будянська В. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
199
41.
Бухнієва О. А., Банкул Л. Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
209
42.
Глазкова Г. М., Лебедь А. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
215
43.
Гордієнко Н. В., Навошицький М. Т.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ: ЙОГО ЗДОБУТКИ Й ПРОБЛЕМИ У 2021 РОЦІ.
220
44.
Гулакова С. А.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.
226
45.
Денисова А. В., Грядуща В. В.
СПЕЦКУРС «ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О.
232
46.
Журавська Н. С., Ящук С. П., Польовий Б. О.
ЕФЕКТИВНА КОМАНДА В ОРГАНІЗАЦІЇ.
239
47.
Завітренко Д. Ж., Нагорна О. В., Бабенко Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ООП ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ УЧНІВ.
242
48.
Козанчин А. Ю., Борисенко Н. М.
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ.
247
49.
Коломоєць Т. Г., Савенко О. С., Осадча Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
254
50.
Кьон Н. Г., Полканов А. А., Чжу Юйпен
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРУ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРАНТІВ-ВОКАЛІСТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ.
261
51.
Медведєва О. Ю., Катрич А. В., Рябчук І. О., Строєнко Н. Г.
КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ, ЯК ПРОБЛЕМА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ.
267
52.
Нечепорук Я. С.
ЩОДО МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АВІАЦІЙНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
273
53.
Резнік К. С., Лазарук В. Є.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИСОКОГО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
279
54.
Сергійчук В. О., Швець Т. А.
МЕНТАЛЬНА МАТЕМАТИКА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА.
285
55.
Скибицький І. Г., Долініна М. М., Лавор Н. Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ КПІ ДО АКАДЕМІЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
293
56.
Скоромна М. В.
ПОНЯТТЯ ПАРТНЕРСТВА МІЖ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
296
57.
Сугейко Л. Г., Ткаченко Г. А.
ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА.
302
58.
Філь Г. О., Пигичко М. І.
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АСПЕКТІ МОВНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
307
59.
Цюпак І. М., Толочок Б. М.
ТЕХНОЛОГІЯ «ЛЕПБУК» ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
314

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

60.
Дзюбенко О. А., Жиденко Л. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ.
318
61.
Косигіна О. В.
СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ СТРЕСОСТІЙКОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ ВІД ПОЧАТКОВОЇ ДО БАЗОВОЇ ШКОЛИ.
323
62.
Мазяр О. В., Юрківська Л. Й.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ.
332
63.
Пріснякова Л. М., Бобуненко Н.
РОЛЬ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У ОСОБИСТІСНОМУ ЗРОСТАННІ.
336

 JOURNALISM

64.
Вишневська Г. Б., Щирба Т. А.
КОМІКС ЯК ВИД МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН.
340
65.
Парубець О. М.
БЛОГІНГ ЯК РІЗНОВИД АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.
346

 ART

66.
Денисенко Ю. М., Стьопін Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ В ЦИФРОВИХ ТА ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ.
351
67.
Коміренко О. В.
КОЛІР ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ПРОСТОРОМ.
355
68.
Лобко-Зампассі М., Бутенко Б. О., Сімонова А. В.
ПРИНЦИПИ ЗОЛОТОЇ ПРОПОРЦІЇ У МИСТЕЦТВІ.
358
69.
Москаленко-Висоцька О. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ «УКРКІНОХРОНІКИ»: 1996-1999 РР.
363
70.
Пандирєва Є. А.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ «ГРАФІТІ» В СУЧАСНОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ПОНЯТТЯ.
369

 HISTORICAL SCIENCES

71.
Saraieva O. V.
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ODESSA GREEKS (THE END OF THE 18TH CENTURY-THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY): ANNALISTIC DIMENSION.
374
72.
Samofatov M.
PREREQUISITES OF ITALIAN-SOVIET RAPPROCHEMENT: THE CASE OF ENI.
380
73.
Шваб А. Г., Величко Б. П.
ПОСТАТЬ РОМАНА ШУХЕВИЧА.
386
74.
Шваб А. Г., Губарик Ю. В.
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ.
389

LITERATURE

75.
Мелешко В. А., Бут В. О.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
393

 POLITICAL SCIENCES

76.
Babina V. O., Myrhorodska O. O.
THE INFLUENCE OF THE POLITICAL ELITE ON THE PROCESS OF DEMOCRATIZATION OF SOCIETY.
398
77.
Батир Ю. Г., Лопатченко І. М., Трофімов А. Г.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ.
403

 PHILOLOGICAL SCIENCES

78.
Воловик А. А.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ФОЛЬКЛОРНИХ КАЗКАХ.
410
79.
Лисецька Н. Г.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
415

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

80.
Богун М. О., Столяр М. Б.
АНЕКДОТ ТА АНЕКДОТИЧНІ СИТУАЦІЇ В СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ.
419
81.
Савчук О. І.
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ: ОРТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
430

 ECONOMIC SCIENCES

82.
Debre V. S., Goncharov D. N., Yakovenko V. V., Makhanov R. O.
CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND THE GREENHOUSE EFFECT.
437
83.
Polchaninova I. L., Ivanova O. D., Kireenkov V. O.
FEATURES OF THE TRAVEL SERVICES MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE.
441
84.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Бойко В. Н., Зорик В. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА: ДИАГНОСТИКА, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ.
444
85.
Кохан І. В., Криховецька З. М., Дмитровська В. С., Цюрак Х. П.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ.
456
86.
Малишенко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
461
87.
Мамотенко Д. Ю., Журавльова С. М., Гурова Д. Д., Цвілий С. М., Кукліна Т. С.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ.
466
88.
Парус Є. В.
ПОБУДОВА ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СПОЛУЧЕННЯ РИНКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
474
89.
Сеник Ю. І.
АНАЛІЗ СТАНУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ КОМПАНІЙ.
481
90.
Цалан М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.
487
91.
Черепанова Н. О., Бідник М. Ю., Кір’як О. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ.
492

 LEGAL SCIENCES

92.
Бернацький І. В.
ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ПІДСТАВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.
499
93.
Обушенко Н. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
501
94.
Cердечний А. Б., Волобоєв А. О.
ПРОБЛЕМНО-ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
507
95.
Стецюра І. Р., Коваль О. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ ПІДРОБЛЕННЮ COVID-СЕРТИФІКАТІВ.
514
96.
Шульжук Л. Р.
ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ.
518

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: