VIII Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 26-28 февраля 2022 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 февраля 2022 года в г. Харьков, Украина

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-26-28-fevralya-2022-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Liu Yan, Sabadash S. M., Duan Zhenhua
EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF DRYING ON QUALITY OF BEETROOT SLICES.
19
2.
Вербич І. В., Братковська Г. В.
ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТУ В ПРИМІЩЕННЯХ НА ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ.
26
3.
Караулов В. Д., Юрасов С. М.
ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОД КУЧУРГАНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ ІРИГАЦІЙНОГО ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТУ.
32
4.
Канатова М. К., Жунусова А. С., Хидиров К. Р., Алимкулова М. К.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДА АЛИОТ, К.Э. В БОРЬБЕ С ДОЛГОНОСИКАМИ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ В ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА.
38
5.
Рожко І. І., Іщенко Т. А., Чечотка К. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СВІТЧГРАСУ І МІСКАНТУСУ ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ БІОМАСИ.
44

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

6.
Довгопол В. Ф.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У КОРІВ.
49
7.
Загоруй Л. П., Мігель Є. І.
АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ М’ЯСНОЇ СНЕКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СТУДЕНТАМИ.
54
8.
Котелевич В. А., Струбчевська В. С.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ТВАРИН – ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ.
57
9.
Сарман Н. С., Зажарський В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ «НА СОКОЛЕ» МІСТА ДНІПРО.
64
10.
Тодоров М. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЮЮЧИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ ФАЗИ ВІКОВОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ У ТЕЛЯТ.
71

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

11.
Гуревич А. С., Пигулевская Е. В.
ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ БАРБАРИСА ТУНБЕРГА (BERBERIS THUNBERGII DC.) В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
75
12.
Курчій Б. О., Ільченко Н. В., Федосєєва Н. І.
ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ РОСЛИН В ПРОТИСТОЯННІ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИМ СТРЕСАМ.
79
13.
Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Коваленко C. Г.
ЗБОРИ ЕММАНУЇЛА ЛІНДЕМАННА З ДЕРПТУ В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ ЕДУАРДА ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD).
86
14.
Рисневич К. Ю., Фалатюк Л. Ю., Брухаль Ю. Л., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О.
ЗМІНИ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ РОСЛИН КВАСОЛІ ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ.
93
15.
Скочиляс Л. М.
ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРНИХ ОЛІЙ.
98
16.
Тофан Е. В., Киселица Н. Н., Киселица О. А., Ефремова Н. В., Бешлиу А. В.
ВИННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ДРОЖЖИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ЛИПИДОВ.
104

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

17.
Protsak T. V., Poberezhnyk A. R.
FEATURES OF OPTIC ATROPHY AND METHODS OF ITS DIAGNOSIS.
110
18.
Rudan I. V., Trufyn O. M., Sadovnik A. M.
COVID-19 PROPAGATION METHODS.
113
19.
Tikhonova L., Hlushko S., Sloz D.
CLINICAL CASE OF MOYA MOYA DISEASE.
116
20.
Алієв Руфат Бахтіяр огли, Шаповалова А. С., Бабкіна Н. О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКИ ПІД ЧАС ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19.
118
21.
Алієв Руфат Бахтіяр огли, Шаповалова А. С., Губарєв А. О.
ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАННОСТІ НА МЕНІНГОКОКОВУ ІНФЕКЦІЮ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ COVID-19 У ПОРІВНЯННІ З ПОПЕРЕДНІМИ РОКАМИ.
120
22.
Бойко А. А.
ВПЛИВ ЕТІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА ГОСТРОГО ТОНЗИЛІТУ НА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРОЯВИ ЗАХВОРЮВАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
122
23.
Болотник О. А., Скалько І. І.
ВИКОРИСТАННЯ ХІТОЗАНУ В ЛІКУВАННІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК НА СТАДІЇ ЕКСУДАЦІЇ.
127
24.
Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
МОРФОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ АРТЕРІАЛЬНОГО І ВЕНОЗНОГО РУСЕЛ ПЕРЕДСЕРДЬ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ.
135
25.
Данилюк М. Б., Кубрак М. А., Бульба П. О.
ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЖОВЧНОМУ МІХУРІ ВНАСЛІДОК ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ.
139
26.
Данюк І. О.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК RHUPUS-СИНДРОМУ В ПРАКТИЦІ РЕВМАТОЛОГА.
142
27.
Євтушенко Д. В., Петренко Д. Є., Дяченко А. М., Глушко С. М., Мкртчян А. А.
ВИДАЛЕННЯ САРКОМИ М’ЯКИХ ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ГРУДНОЇ СТІНКИ З ОДНОМОМЕНТНОЮ РЕКОНСТРУКЦІЄЮ.
145
28.
Єрема А. О., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ.
149
29.
Іоффе О. О., Лєсний В. В.
КОРЕЛЯЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ЧЕРВОПОДІБНОМУ ВІДРОСТКУ З РІВНЕМ ПРОКАЛЬЦИТОНІНА В КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ.
152
30.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ПРОБЛЕМА РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В УКРАЇНІ.
154
31.
Кухлій В. Ю., Гусєв В. М.
ПАТОЛОГІЯ ПЛАЦЕНТ У ВАГІТНИХ ІЗ ПЕРЕНЕСЕНИМ SARS-COV-2.
157
32.
Левченко Я.С., Соловей В. М.
СТАТИСТИКА ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ.
161
33.
Лемещук К. В., Меленко С. Р.
РОЛЬ ЦИНКУ У ФОРМУВАННІ ІМУНІТЕТУ ПРОТИ COVID-19.
164
34.
Лопушняк Л. Я., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ВАРІАНТІВ ТОПОГРАФІЇ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ.
166
35.
Лопушняк Л. Я., Сухоносов Р. О., Булавка О. Г.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ УРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ТА АНАТОМІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ.
169
36.
Максименок О. В., Кислих О. М., Ватаманюк М. Ю.
СЕРОПРЕВАЛЕНТНІСТЬ COVID-19 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ НАМН УКРАЇНИ ТА М. КИЄВА.
174
37.
Миронова Е. В., Мазур А. Г.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГАСТРОСЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА.
180
38.
Михальчук Ю. О., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЛИХОМАНКИ НЕВИЗНАЧЕНОГО ГЕНЕЗУ НА РАННІХ СТАДІЯХ.
186
39.
Орлова С. К., Лєсний В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ З ГІГАНТСЬКОЮ ВЕНТРАЛЬНОЮ ГРИЖЕЮ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ.
189
40.
Рабченюк К. В.
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ.
192
41.
Рудейчук Д. В., Меленко С. Р.
ПОШИРЕНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
195
42.
Сахно Т. В., Іващенко О. Д., Стовбун О. В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В МЕДИЦИНІ.
197
43.
Стефаншини А. Б.
ПОЗАГАСТРАЛЬНІ ПРОЯВИ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПАНКРЕАТИЧНИМ РОЗЛАДОМ.
202
44.
Тихонова Л. В., Титаренко В. Ю.
ОЦІНКА РИЗИКУ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19 ПІСЛЯ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.
204
45.
Хоміцька Т. В., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПОСТ-COVID-19 СИНДРОМУ.
206
 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
46.
Ромащенко В. В., Бондар В. О.
СТРУКТУРА ПОПИТУ НА ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ І ПРЕПАРАТИ З НИХ.
210
 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
47.
Harhay K. I.
NEW STAR-SHAPED SURFACTANT POLYMERS WITH POLY (2-OXAZOLINES) FRAGMENTS.
213
48.
Mitina N. Ye.
NEW STAR-SHAPED POLYMERS FOR THE CREATION OF THERMOSENSITIVE LATEX NANOPARTICLES.
216
49.
Стеців Ю. А., Яцишин М. М., Решетняк О. В.
ОПТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ НА ПОЛІЕТИЛЕНОВОМУ СУБСТРАТІ.
220
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
50.
Korsun A. S., Golyan N. V.
SUPPORT AUTOMATION COMPONENTS.
224
51.
Pasichnyk O.
BASICS OF PROGRAMMING FOR GEOINFORMATION SYSTEMS.
226
52.
Pernebekov S., Balabekov Z., Seraliyev G., Samatayev T., Turlybekov N.
PRINCIPLES AND PROVISIONS OF THE SINGLE INFORMATION SPACE OF THE TRANSPORT SERVICES MARKET.
230
53.
Polishko S., Dankiv I.
COMPLEX EFFECT OF MODIFIER ELEMENTS ON THE REDUCTION OF SULFUR AND PHOSPHORUS CONTENT AND INCREASING MECHANICAL PROPERTIES IN KP-T WHEELS STEEL.
236
54.
Авалбаев Г. А.
ПУЛЬСАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВО ВРАЩАЮЩУЮСЯ ПЕЧЬ.
240
55.
Аль-Амморі А. Н., Куліш М. Р., Малиш М. І., Клочан А. Є.
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТОМ.
247
56.
Двухглавов Д. Е., Двухглавова А. С., Корховий Д. С.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СУМІСНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
254
57.
Ессам Елнаггар, Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОТРИМАННЯ НАНОСОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ.
260
58.
Кудрявцев О. А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
267
59.
Кунгурцев О. Б., Шульга Д. О.
АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ.
271
60.
Лишук В. В., Приступа С. О., Мороз С. А.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОНОМНИХ МОСТОВИХ ІНВЕРТОРІВ НАПРУГИ В ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЧАСТОТИ.
278
61.
Мєшкова А. Г., Сухарева М. В., Беймо Е. В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ МІНЕРАЛІЗОВАНОГО МУЛУ ПІСЛЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТОКІВ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
285
62.
Попов С. В., Ніконова З. А.
ДІАГНОСТИЧНО – ТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ COVID 19.
292
63.
Рибка К. С., Небеснюк О. Ю.
РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ.
296
64.
Романюк О. Н., Чехместрук Р. Ю., Станіславенко Є. Г., Вінтонюк В. В., Захарчук М. Д.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВЕКТОРАМИ НОРМАЛІ ДО ПОВЕРХНІ, ВЕКТОРОМ СПОСТЕРІГАЧА ТА ВЕКТОРОМ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ДЛЯ ЗАДАЧ РЕНДЕРИНГУ.
300
65.
Романюк О. Н., Чехместрук Р. Ю., Бажан В. М., Захарчук М. Д., Коробейнікова Т. І.
МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ 3D-СКАНУВАННЯ.
303
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
66.
Андреєва Н. О., Нафеєв Р. К., Капченко Л. М.
ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО ПРОЦЕСУ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ У ВНЗ.
309
67.
Вигоднер І. В., Олійник Т. С.
ЕЛЕМЕНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
316
68.
Залмен Филер, Чуйков А.
О НЕТРИВИАЛЬНЫХ КОРНЯХ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА.
319
69.
Тоница О. В., Процай Н. Т., Геляровская О. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
324
 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
70.
Денисик Г. І., Вальчук-Оркуша О. М., Галаш І. С.
ЕКОБЕЗПЕКА ДОРОЖНІХ ЛАНДШАФТНО-ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ.
328
71.
Кирнасівська Н. В., Шелестюк О. Г.
АНАЛІЗ ЗМІН ОПАДІВ ТА ОЦІНКА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
332
72.
Максютов А. О., Шкабой П. Р.
СІНГАПУР У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.
339
73.
Мельник А. А., Ячнюк М. О.
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЗЗ ТА ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СПОСТЕРЕЖЕННІ ЗА РУСЛАМИ РІЧОК.
346
74.
Некос С. В.
ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ДИНАМІКУ ГІДРОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД РІЧОК БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ.
350
75.
Омельяненко Г. А.
СУТНІСТЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
355
 

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
76.
Куриленко В. С.
УСПЕХИ И НЕУДАЧИ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ НЕДР ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ.
358
77.
Кустурова О. В., Жуган О. А., Турянська О. О., Сугробов М. О., Печеніжська А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛІКАТНИХ ІНГІБІТОРІВ ДЛЯ ГЛИНИСТИХ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ.
369
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
78.
Chernysh L. M., Mishyna O. M., Nikishyna A. V.
HOW THE IDEAS OF PEDAGOGY OF COOPERATION ARE IMPLEMENTED DURING TEACHING ENGLISH FOR STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES.
374
79.
Isliamova K., Mykhailova L., Ivaniga O.
BILINGUALS: PECULIARITIES OF STUDYING.
380
80.
Şişianu A.
A SLIGHT RESEARCH IN JIGSAW READING TECHNIQUE AS AN EFFECTIVE LEARNING METHOD.
385
81.
Szoboszlai V.
TEACHING MATERIALS USED IN THE ENGLISH CLASSROOM IN TRANSCARPATHIA.
392
82.
Бабко М. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.
399
83.
Барановська О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
405
84.
Байтемир Ж. Т., Шаграева Б. Б., Битемирова А. Е.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.
411
85.
Безверхня Г. В., Цибульська В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ АНІМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕЛАКСУ.
414
86.
Болокан І. Г., Целікова А. С.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.
421
87.
Бочар І. Й., Дзьоба М. П.
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА» З КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ».
425
88.
Валуєва І. В., Лемеза І. В.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
429
89.
Валуєва І. В., Макаренко Н. С.
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.
432
90.
Валуєва І. В., Стрілець Н. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
436
91.
Валуєва І. В., Харченко В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
440
92.
Варнавська І. В.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ.
444
93.
Василега І. Д.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
451
94.
Весельська Т. В.
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
458
95.
Длубовська А. О.
РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ.
463
96.
Дяденчук А. Ф., Пшенична Н. С.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ.
467
97.
Єфименко Л. М.
МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ МОВЛЕННЄВИХ ІГОР.
472
98.
Єхалов В. В., Кравець О. В., Пилипенко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ».
475
99.
Загрудницька В. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВНОСТІ У МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ І ШКІЛЬНОЇ ЛАНОК ОСВІТИ.
481
100.
Золотарьова А. В.
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ.
488
101.
Канак Л. А.
КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ.
492
102.
Крамаренко А. М., Горбачова К. С.
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».
498
103.
Крамаренко А. М., Ісланкіна Є. О., Долгіх І. В.
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».
501
104.
Крамаренко А. М., Малиш Я. В., Гоменюк Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
509
105.
Кондратюк В. О., Васильчук А. А.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА.
514
106.
Коновал Л. Г.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ.
518
107.
Коноз О. Б.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНІ В ПЕРІОД ІЗ 90-Х-РОКІВ ХХІ СТ. ПО 20-І РОКИ ХХІ СТОЛІТТЯ.
525
108.
Кононенко О. В.
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАВЧАННЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗ ЗНЕЦІНЮВАННЯ.
532
109.
Лисянська Г. І.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
539
110.
Нестеренко В. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА САМОКОНТРОЛЮ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРІОДУ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
547
111.
Олійник Н. А., Хіля А. В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ.
552
112.
Партакела А. С.
ІНКЛЮЗІЯ ЯК ПРОЦЕС ВКЛЮЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В СОЦІУМІ.
556
113.
Пасічник С. О., Гніда О. В.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА.
561
114.
Ремех Т. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.
566
115.
Рожкова М. О.
БІНАРНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
569
116.
Росол Т. В.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ — СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ.
576
117.
Семко Л. П.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ З ПРИКЛАДНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ.
582
118.
Сівак Н. М., Онищенко І. В.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
589
119.
Склярова Г. О.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ЯК ПЕРЕДУМОВА САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА.
596
120.
Смірнова І. М.
ВПЛИВ СПОРТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЖІНОЧИЙ ОРГАНІЗМ.
603
121.
Тимчик С. Г., Карпенко Я. Р.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛИ ЯК ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ. ОСНОВИ ТРЕНУВАННЯ СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.
607
122.
Тітова А. В., Довгань О. В., Міхов В. В.
CУЧACНI МEТOДИКИ ВДOCКOНAЛEННЯ КOOPДИНAЦIЙНИX ЗДIБНOCТEЙ БOКCEPIВ НA EТAПI БAЗOВOЇ ПIДГOТOВКИ.
615
123.
Токар Г. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
622
124.
Шастун Н. П., Філюк І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЦИКЛУ «НЕВРОЛОГІЯ» У СТУДЕНТІВ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
625
125.
Широцька О. В.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОТНОЇ ЗБІРКИ «ХРЕСТОМАТІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО. АКОМПАНЕМЕНТИ.»
629
126.
Шумський О. Л., Шумська О. О.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА.
634
127.
Якимів Л. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНО.
638
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
128.
Братків М. І., Красько Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРВИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ (КЛАС 5 ЗА МКХ 10) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО ТА СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ЗА КОНТРАКТОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.
641
129.
Головченко С. І., Корабель М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЧЕРГОВИХ РАДІОТЕЛЕФОНІСТІВ ДСНС УКРАЇНИ.
648
130.
Дичко О. О.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
654
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
131.
Чалкова І. Ю.
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У РОБОТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ.
661
 

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

 
132.
Антоненко М. М., Феслер Т. В.
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПОЗИТОРІВ-АМАТОРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ.
664
133.
Левицька Н. І., Мельник О. Я.
ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ БРЕНДІВ ХУДОЖНЬОГО СКЛА ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ.
670
134.
Пастухов О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ПОПУЛЯРНИХ МАСОВИХ ТАНЦІВ: VOGUE.
678
135.
Сергієнко Н. В., Мар’єта О. В.
ВТІЛЕННЯ БАРОКОВОЇ ТРАДИЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ХРАМУ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ МІСТА СУМИ.
681
136.
Сирятська Т. О.
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ ПАВЛА СЕРЕБРЯКОВА.
689
 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
137.
Антощак М. М., Нестеренко А. О.
ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО.
695
138.
Баран Р. Т.
ДАВНЄ ЖИТТЯ ПРЕДТЕЧ ВОЛИНЯН ТА ЙОГО ЗАХИСТ (РОЗДІЛ ІЗ НЕОПУБЛІКОВАНОЇ КНИГИ ЩОДО ІСТОРІЇ СЕЛА ВЕЛИКІ КУСЬКІВЦІ).
699
139.
Шелепова Д. Д.
ТРІУМФ ТА ЗАНЕПАД ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ.
708
 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

 
140.
Коннікова О. К., Путренок Є. С.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НОСІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.
715
 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
141.
Бовда О. Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «FLIPPED LEARNING» ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
722
142.
Дубчук М. Я.
ЛАТИНСЬКА МОВА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА.
727
143.
Клочко Т. В., Росса О. В.
РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.
731
144.
Петрик А. О.
АНГЛІЙСЬКІ ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ОСНОВНІ СФЕРИ ЇХ ВЖИВАННЯ.
738
145.
Пєшкова Т. В.
ПРОПОЗИЦІЙНІ КОМУНІКАТИВНІ АКТИ ТА ІЛЛОКУТИВНІ УСТАНОВКИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ).
742
146.
Хоменко Т. А.
МІФОЛОГЕМА СВІТОВОГО ДЕРЕВА У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ.
748
 

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

 
147.
Білогур В. Є., Проценко А. А.
ПОЗАНАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ (ВПЛИВУ) НА ПРОЦЕС ЦІННІСНОГО ДИСКУРСУ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДАХ.
752
148.
Яровицька Н. А., Завгородня Ю. Д.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ: ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКИХ МЕЖ.
759
149.
Яровицька Н. А., Назаренко Я.
ПРИРОДА ЛЮДИНИ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРОЄКТ.
762
150.
Яровицька Н. А., Одайник Д. Р.
ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ Л. ФЕЙЄРБАХА.
767
 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
151.
Qocayeva Konul Akif
MARKETING SERVICE DEVELOPMENT STRATEGIES.
771
152.
Бацман І. В., Ватаманюк-Зелінська У. З.
НАПРЯМКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ.
778
153.
Бурмicтрoва O. O., Гераcименкo O. O.
ВИКOРИCТАННЯ IННOВАЦIЙНИХ МЕТOДIВ УПРАВЛIННЯ ПЕРCOНАЛOМ ПIДПРИЄМCТВА.
782
154.
Бурова Т. А.
ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОМИСЛОВОСТІ.
785
155.
Гончарук Н. І., Лобова О. М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА.
791
156.
Голодюк Г. І.
ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.
796
157.
Дядій В. О.
ТУРИСТИЧНА СФЕРА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
801
158.
Кисла А. Р.
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
805
159.
Кокоша О. Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ З РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
810
160.
Колмакова В. М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ У ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
813
161.
Лавриненко Л. М.
СЬОГОДЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА СИСТЕМИ ОСВІТИ.
818
162.
Мазур О. В., Мазур Д. В., Мазур Г. О.
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ КОНТРОЛІНГУ.
824
163.
Марченко К. О.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ.
831
164.
Мямлин В. В.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ БЛАГ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ВЕЛИЧИНА ВВП ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
835
165.
Остряніна С. В., Касьян А. О., Дузенко К. О.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ.
842
166.
Пеняк Ю. С., Бєляєва Л. А.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
849
167.
Петренко Н. С.
ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ АВТОРСКОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ.
854
168.
Приймак В. М., Степанюк Д. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
860
169.
Посаднєва О. М., Якименко М. Ю.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ВИКЛИКІВ.
864
170.
Рущишин Н. М., Школа В. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН.
868
171.
Сас Л. С., Шеленко Д. І., Матковський П. Є., Озарко Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОЗАМОВНИМ МЕТОДОМ.
873
172.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ.
877
173.
Тригубченко Є. Г.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
884
174.
Чала В. С.
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ.
887
175.
Чебан Т. М., Тирпак К. О.
МОДЕЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
893
176.
Чорнобай О. І.
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ.
897
 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
177.
Волік В. В., Резніченко М. Р.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЖ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.
902
178.
Волік В. В., Ткачова М. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.
906
179.
Волік В. В., Ходаковська Є. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ПЕРЕХІД НА НОВИЙ ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ.
911
180.
Давлатов Ш. Б., Колєнчак С. К., Саул К. М.
РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
914
181.
Журавель М. В., Максименко М. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВ ДИТИНИ ТА ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ.
920
182.
Коломієць Ю. М., Загранична В. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТЕЛЕФОННИМИ РОЗМОВАМИ, ЯК РІЗНОВИДУ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ.
926
183.
Коломієць Ю. М., Попик Р. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.
930
184.
Корогод С. В., Касич Є. Ю.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ТЕОРІЯ ТА ПРОТИРІЧЧЯ.
934
185.
Кулько-Лабинцева І. В., Кулько Д. В.
СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ПРАВОВИХ НОРМАХ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.
937
186.
Маркеєва Т. А., Мойсеєць Н. С.
НОВІ ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ Е-ЛІКАРНЯНИХ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
940
187.
Пильгун Н. В., Білявська В. Є.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ.
946
188.
Раковчук Д. О., Савенко В. П.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
952
189.
Свинаренко Ю. П., Жиряков А. С.
ВІЗУАЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ОПЕРАТИВНО – РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ.
955
190.
Чурілова А. С., Корогод С. В.
ВІДМІННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ВІД ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
958

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: