VIII Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 8-10.04.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

8-10.04.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-8-10-04-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Сивак Я. П., Губар А. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЮТЮННИЦТВА В УКРАЇНІ
10

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Prudius O., Chyvantukh A., Galenova T.
ASSESSMENT OF THE POSSIBLE IMPACT OF PEPTIDES ISOLATED FROM THE BLOOD PLASMA OF PATIENTS WITH COVID-19 ON THE ACTIVITY OR GENERATION OF KEY COAGULATION FACTORS
16

 MEDICAL SCIENCES

3.
Kuranbaeva S. B., Adilbekova D. B.
MORPHOLOGICAL STATE OF THE UTERUS OF OFFSPRING BORN IN CONDITIONS OF DIABETES MELLITUS IN THE MOTHER
19
4.
Nadzhimitdinov O. B., Kambarova D. N.
ROLE OF SEROTONIN (5-HT) IN THE DEVELOPMENT OF MIGRAINE AND HYPOTHYROIDISM
22
5.
Nadzhimitdinov O. B., Isakova Sh. I.
RADIOGRAPHY OF NON-PALPABLE BREAST TUMORS
25
6.
Pikas P. B.
STUDY OF THE COMPOSITION OF MICROFLORA IN PATIENTS WITH INTESTINAL POLYPS
32
7.
Pikas O. B., Purii D. A., Shadskykh O. S.
PASSIVE SMOKING AND LIPID PEROXIDATION STATE IN THE BLOOD
35
8.
Yurtseva A. P., Nedostup I. S., Lotovska T. V., Tkach B. N., Kostyshyn N. S.
ASSESSMENT OF STRESS RESISTANCE AND CHOICE OF COPING STRATEGIES AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF A HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE PRECARPATHIAN REGION
38
9.
Кошеленко М. О.
РОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
41
10.
Сивак Б. С., Кожем’яка М. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ТРАВМ ДІЛЯНКИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБУ
43
11.
Сорокін С. Є.
ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПРИ ТЕРАПІЇ ПРОСТОРОВОГО ІГНОРУВАННЯ У ПОРІВНЯННІ З ПРИЗМОВОЮ ТЕРАПІЄЮ
49
12.
Стрoєв М. Ю., Кoчyгyрa Д. В., Рaйзер С. В.
ПOРIВНЯЛЬНA ХAРAКТЕРИСТИКA СУЧAСНИХ МЕТOДIВ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПРOХIДНOСТI ДИХAЛЬНИХ ШЛЯХIВ
51
13.
Торяник І. І., Попова Н. Г.
СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНІЙ ІНФЕКЦІЇ (АСОЦІАЦІЯ ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ ТА МІКОПЛАЗМИ ЛЮДИНИ)
56
14.
Фіщук С. М., Зеленська К. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ МАСКОВАНИХ ДЕПРЕСІЙ
62
15.
Шкурашівська С. В., Сеньків В. В., Северенчук А. Я.
ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ У ДОРОСЛИХ
65

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
70

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Bezvesilna O., Nechai S., Tolochko T.
DETERMINATION OF THE MEASUREMENT ERROR OF THE STRING GRAVIMETER OF THE AVIATION GRAVIMETRIC SYSTEM
77
18.
Knysh L. O., Bekhter S. A.
FROM LOCAL TO GLOBAL: EXPLORING GEODESY AND ITS MODERN SCALE PROBLEMS
87
19.
Kruhliak I. V., Chukhno S. S., Kryvko R. H.
HARDENING OF THE WORKING SURFACES OF THE FLYING SCISSORS MECHANISM IN THE CONDITIONS OF SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
90
20.
Sereda B. P., Udod A. M.
CHROMIUM TITANIUM HARDENING OF PRESS TOOLING PARTS FOR VULCANIZATION OF PRODUCTS FROM NEW ELASTOMERIC MATERIALS UNDER CONDITIONS OF SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
93
21.
Анастасенко С. М., Анастасенко С. А.
ТЕХНОЛОГІЇ — PLC ЯК ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ
96
22.
Вусатий М. В., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
БАЛАНСИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
101
23.
Лавріщев О. О., Дурас М. В., Новосилецький Ю. Л.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА ВОЛОГОЇ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ
105
24.
Пітак Р. О., Сакун А. О.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ
108
25.
Протасова Л. И., Филин Д. В.
РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ
111

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Калайда О. Ф.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ НОРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЦИРКУЛЯНТНОЮ (φ-ЦИРКУЛЯНТНОЮ) МАТРИЦЕЮ КОЕФІЦІЄНТІВ
115
27.
Калайда О. Ф.
МЕТОД БАГАТЬОХ ДОТИЧНИХ ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ
118

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Buynevich I. V.
COLOR-INTENSITY MICRO-RELIEF EXPRESSION OF A TERTIARY AVIAN FOOTPRINT ON A RIPPLED SURFACE
120

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Makieieva N., Koval V., Koval A.
VIRTUAL PATIENTS AND CASUS-PLATFORM IN MEDICAL EDUCATION DURING MILITARY TIME
125
30.
Гурідова О. В.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ
128
31.
Дерді Е. Т., Герзанич В. В.
INNOVATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR SENIOR SPECIALIZED SECONDARY SCHOOL AND THE RESULTS OF THEIR APPLICATION
136
32.
Зворська Н. А., Товарниченко К. В.
ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК – ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
140
33.
Казахбаев М. Т.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
143
34.
Ковбаса Ю. М., Карпеко А. О.
БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
146
35.
Крижановська С. А.
ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
152
36.
Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Пагута Т. І.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
158
37.
Новотна Н. М.
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
163
38.
Онкович Г. В., Личак А., Полторацький Д., Юсова А.
КІНОДИДАКТИКА: КІНОПРОДУКЦІЯ ПРО МЕДИЦИНУ У СТАНОВЛЕННІ ФАХОВОЇ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
166
39.
Снєдкова Л. А., Снєдков І. І., Шкреба К.
ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
178
40.
Храпак Т. О.
ПОЛЬСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛИКИ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
182

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

41.
Абдула М. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ
186
42.
Абдурахманов Р. С., Біляєва А. А., Астремська І. В.
РОЛЬ ТИПІВ ПРИВʼЯЗАНОСТІ ПРИ ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ У ПАРІ
192
43.
Бусько Т. О., Караджи О. С.
ЗВ’ЯЗОК СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА СТИЛЕМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
195
44.
Денисенко О. Г., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК З ПСИХОТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ
199
45.
Миронюк О. М., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
207
46.
Стацюк І. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
214

ART

47.
Жданов М. М.
СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА НОВАТОРСЬКОГО У ХОРОВИХ ТВОРАХ КАРЛА ДЖЕНКІНСА
219
48.
Лу Сыхань
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
222

 HISTORICAL SCIENCES

49.
Громік О. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ СИСТЕМ ЯПОНЦІВ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
228
50.
Чірікалов О. С.
ПРОРОСІЙСЬКІ ПАРАМІЛІТАРНІ ФОРМУВАННЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (2014–2015)
231

 POLITICAL SCIENCES

51.
Акімов А. В.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
238

 PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Saralova F.
PRONOUN IN THE LANGUAGE OF THE DOCUMENTS OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
242
53.
Волошинова М. О.
ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК
251
54.
Любімова О. В.
КАНОНІЗОВАНІ СТРОФИ У ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ СХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ 80-Х РОКІВ ХІХ СТОРІЧЧЯ
257

 ECONOMIC SCIENCES

55.
Gakal T.
IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE USE OF AI IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES
263
56.
Ustilovska A. S., Medyna A. P.
LOW LEVEL OF DIGITAL KNOWLEDGE OF THE STAFF AS THE MAIN OBSTACLE IN THE IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES 4.0
267
57.
Бакланова А. О., Нестеренко І. В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
270
58.
Гаврилюк О. О., Кравчук А. О.
СУТЬ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БЮДЖЕТУ
278
59.
Пішеніна Т., Ющенко А.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
283

 LEGAL SCIENCES

60.
Krasnopolskyі V. E., Varenyk D. S.
THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
285
61.
Біліченко В. В., Толмачова Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОКУПАЦІЇ
289
62.
Дудко А. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО (МОБІНГ) В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
294
63.
Заянчуковський С. О.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА «НА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ЗАСАДАХ»
298
64.
Колонська В. М., Поліщук І. В.
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМ, ЗАЛІЗНИЧНИМ ТА АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ
304
65.
Медведська В. В.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
308
66.
Мізіна І. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
313
67.
Наумов Н., Савенко В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЇЦИДІВ ЯК ФОНОВОГО ЯВИЩА ЗЛОЧИННОСТІ
318
68.
Харченко Я. П.
СУТНІСТЬ КІБЕРЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
322

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: