VIII Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 9-11.05.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

9-11.05.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-9-11-05-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Божко Т. В., Мисюкевич А. С.
ВПЛИВ ЦУКРИСТИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ТА ШОКОЛАДУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
15
2.
Божко Т. В., Циганова Д. С.
ГАЗОВАНІ НАПОЇ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ
20

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Ramazanov V. V., Rudenko S. V., Shpakova N. M.
DOES FREEZING RED CELLS PROMOTE THEIR RESISTANCE TO THE OXIDATING EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE?
26
4.
Гнєзділова В. І., Яців М. М.
ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ У ФЛОРІ ОКОЛИЦЬ МІСТА КАЛУША (ПЕРЕДКАРПАТТЯ)
35
5.
Корендевич К. Ю., Шелюк Ю. С.
ДИКОРОСЛІ ТА КУЛЬТИВОВАНІ ДЕРЕВА І ЧАГАРНИКИ МІСТА ЖИТОМИРА
41
6.
Тептерьова Л. В., Максименко Ю. В.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЕКОЛОГІЯ СИНАНТРОПНИХ ТВАРИН МІСТА ЖИТОМИР ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
45

 MEDICAL SCIENCES

7.
Abdumajidov A. A., Amanbaev S. A., Pardaeva M. M., Bokhimirzaeva Ch. N.
ON THE ISSUE OF DISORDERS IN THE METABOLISM OF LIPIDS AND CARBOHYDRATES IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
48
8.
Andrusovych I. V.
CONCOMITANT PATHOLOGY OF PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION
54
9.
Bodnariuk N., Tsaryk I.
GESTATIONAL DIABETES AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN: FEATURES OF COMORBIDITY
56
10.
Kovalyova O., Kuye Adesegun Jacobs
THE INVOLVEMENT OF THE MITOCHONDRIAL REDOX HOMEOSTASIS IN THE ESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL DISEASES
64
11.
Nedostup I. S., Lotovska T. V., Tkach B. N., Feduwun L. L., Kazimyrchuk I. V.
PEDIATRIC ASPECTS AND CURRENT REALITIES OF THE PREVENTION OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW)
70
12.
Stabryn M. B., Tsysar Yu. V., Andriets A. V.
TWIN-TO-TWIN TRANSFUSION SYNDROME: MAIN ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT (LITERATURE REVIEW)
81
13.
Баришева Д. В., Топчий А. С., Гончарова Н. М., Євтушенко О. В.
ПІСЛЯ ІНʼЄКЦІЙНИЙ АБСЦЕС ЯК ОСНОВНЕ УСКЛАДНЕННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ВНУТРІШНЬОМʼЯЗОВОМУ ВВЕДЕННІ
89
14.
Бескоровайна Т. О., Гаврилов А. В.
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ІНФЕКЦІЇ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ НА СВІТОВОМУ РІВНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ З ПРИВОДУ ВІРУСУ COVID-19
93
15.
Боднарюк О. І., Боршуляк А. А., Андрієць О. А., Джус Н. В.
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІВЧАТ ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ
97
16.
Гаріп В. О., Гаврилов А. В.
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ТА НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ДІАРЕЇ У ДІТЕЙ
106
17.
Іващук Д. О., Рябошапко О. М.
РОЛЬ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК КІНЦІВОК
110
18.
Козловська І. М., Гродецький В. К., Горган Д., Олар А., Гонтарь Л. Г.
ХІРУРГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ГЕМОДІАЛІЗІ
115
19.
Марченко А. С., Кадашева С. О., Костиря М. І., Діденко К. А.
ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
125
20.
Нежута О. Я., Спінчевська П. С., Гоц К. А., Пономаренко Н. С.
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА АКТИВНОСТІ МІОМАТОЗНИХ ВУЗЛІВ ЗА МЕТОДОМ ДОПЛЕРОМЕТРІЇ
135
21.
Палапа В. В., Оксюта В. М., Скорейко Р. С.
ВПЛИВ МАСАЖУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ВАГІТНИХ З ЛЕГКОЮ ФОРМОЮ БЛЮВОТИ ВАГІТНИХ
139
22.
Погоріла В. Г., Бурковський В. В., Кучеренко О. С., Швагер О. В.
ЯДЕРНА ЗБРОЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРАЖАЮЧІ ФАКТОРИ, НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА УРАЖЕННЯ
147
23.
Рева В. Б., Унгурян І. І.
РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТАМПОНАДИ СЕРЦЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОТОКОЛІВ FAST ТА СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ
154
24.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Говор В. П.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОМЕХАНІЗМ ТА КЛІНІЧНУ КАРТИНУ ГОСТРОЇ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
159
25.
Смотрицька Т. В., Вітюхіна А. О., Дяченко М. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ДИСТРОФІЧНОЮ МІОТОНІЄЮ РОССОЛІМО-ШТЕЙНЕРТА-КУРШМАННА-БАТЕННА НА ОСНОВІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
166
26.
Черняк В. А., Забулонов Ю. Л., Невструєв В. П., Камінський С. М.
МОНІТОРНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ПРИ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ
170
27.
Шкварковський І. В., Козловська І. М., Кулачек Я. В., Бортейчук Ю., Нероденко В. М.
КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ КІНЦІВОК У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ АСПЕКТИ
182

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

28.
Khmelnikova L., Babina E.
STEM – AN EFFECTIVE APPROACH TO THE EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF PHARMACIST STUDENTS
189
29.
Mammadova G. A., Valiyeva M. N.
DEVELOPMENT OF A THERAPEUTIC-COSMETIC CREAM BASED ON DRY EXTRACT OF HAİRLESS BEE
195
30.
Левчук М. С., Гасюк Н. В., Містерман І. П.
МОНІТОРИНГ ПОПИТУ СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ ЛІНІЙОК ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ РОТА
197

 CHEMICAL SCIENCES

31.
Борисенко А. Ю., Коваленко В. Л., Гартман М. В., Соколенко О. П.
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ Zn-Al ПОДВІЙНО-ШАРОВИХ ГІДРОКСИДІВ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ АНІОНОМ ПЕРСУЛЬФАТУ, ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
201
32.
Костенко Є., Терещенко М., Обушенко Т. І., Сангінова О. В., Толстопалова Н. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЕНТУ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФОСФАТ-ІОНІВ
207
33.
Мацюк К. В., Обушенко Т. І., Сангінова О. В., Толстопалова Н. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ СУБЛАТІВ, ОТРИМАНИХ ПРИ ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНОМУ ВИДАЛЕННІ ІОНІВ НІКЕЛЮ ТА МІДІ
215
34.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Іванушко Я. Г.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БОЙОВИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН
221

 TECHNICAL SCIENCES

35.
Bogvelishvili Z.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC VEHICLES IN GEORGIA
228
36.
Gurtovyi O. H., Tynchuk S. O., Gurtovyi L. O., Ughrin L. S., Kondratyuk D. V.
MODELLING OF SSS AND DEFECTS AT THE CONTACT BOUNDARY OF A MULTILAYERED PLATE OF A ROAD SURFACE OF A BRIDGE WITH A RIGID FOUNDATION
232
37.
Syniuk O.
UTILIZING MACHINE LEARNING FOR RECOGNITION OF SPECIFIC SNEAKER MODELS ACROSS VARIOUS BRANDS
237
38.
Бородкіна Х. Ю., Тігарєв В. М.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 3Д-МОДЕЛЮВАННЯ МЕБЛІВ У САПР AUTODESK INVENTOR З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА iLogic
242
39.
Крікунов Д. В., Оданець В. В., Крайнюк О. В.
МОНІТОРИНГ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
248
40.
Ляпунов В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЖИРОВОЇ ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЕГАНСЬКОЇ ВАРЕНОЇ КОВБАСИ
254
41.
Машталір С. В., Спасьонов І. О.
ГЕНЕРАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ QR КОДУ ЯК ПЕРСОНАЛЬНОГО КЛЮЧА КЛІЄНТА СПОРТИВНОГО ЗАЛУ
258
42.
Михайлова І. Ю., Лиштван В. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
262
43.
Попик О. В.
ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
267
44.
Попова І., Чаусов С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРІЮ ЗАХИСТУ ТРИФАЗНОГО СИМЕТРИЧНОГО ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СУЧАСНІЙ АПАРАТНІЙ БАЗІ
272
45.
Сабадаш В. В., Коновалов О. В.
ЕФЕКТИВНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
278
46.
Стадник А. О., Завадський Д. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ТРЕКІНГУ І ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ НА ОСНОВІ ЧАТ-БОТІВ
282
47.
Чалий С. Ф., Бганцев М. В.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ІТ-КОМПАНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ АНОНІМНИХ ВІДГУКІВ
293

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

48.
Мартинова М. В., Білозерова М. О.
АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА МІРОЗНАЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
296

 ARCHITECTURE

49.
Войко Н. Ю., Романова К. О.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТА В АНСАМБЛІ ПІШОХІДНОЇ НАБЕРЕЖНОЇ
302
50.
Ковальська Г. Л., Кантаурова Н. А., Гримальська Ю. Є.
ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
308

 PEDAGOGICAL SCIENCES

51.
Mosyakova I. Yu.
MODERN MULTI-PROFILE INSTITUTION OF EXTRA-SCHOOL EDUCATION IN MEASURES OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGEMENT
311
52.
Samoilova Yu., Tkach A.
THE IMPLEMENTATION OF AMERICAN EXPERIENCE IN THE SPHERE OF ACADEMIC INTEGRITY INTO UKRAINIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
317
53.
Vovk O. I., Kryvoshyia D. Yu.
ChatGPT IN ACADEMIC WRITING: NEW OPPORTUNITIES OR RISKS?
323
54.
Yakymenko S., Breslavska H.
FEATURES OF ENSURING FOLLOW-UP IN NATIONAL PATRIOTIC EDUCATION OLDER PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOL STUDENTS
331
55.
Бабенко Т. В.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
337
56.
Білецький В., Онкович Г., Соколівська Л. Д.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІКІ-, КІНО-, САЙТО-, БЛОГО-, ВЕБІНАРОДИДАКТИКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ
340
57.
Веснянка В. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ НА БАЗІ КОНКРЕТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
351
58.
Вінтоняк О. В.
ЗАКОН «ПРО ОСВІТУ» 1991 Р. ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУПЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
360
59.
Гайдаманчук П. С., Процишина О. Ю.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
363
60.
Добридень А. В.
САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА ЕМОЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
368
61.
Дюсенбекова Г. К.
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
375
62.
Кравець О. В., Клигуненко О. М., Єхалов В. В., Станін Д. М.
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЕКЗАМЕНАТОРА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
382
63.
Кулиева Э.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
385
64.
Минайдарова Г. А.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА В ВОКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
392
65.
Мокроменко О. В.
СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ: РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ХІХ СТ.
398
66.
Муращенко О. В., Верховська В. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НУШ: ТЕХНОЛОГІЯ «ЩОДЕННІ 3»
406
67.
Онищенко К. С.
СПІВПРАЦЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ З ВЧИТЕЛЕМ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
409
68.
Поліщук О. А.
СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
415
69.
Попова І. О., Чаусов С. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОГО ДОСВІДУ ЗДОБУВАЧА-ЕНЕРГЕТИКА ЗВО
422
70.
Рубан А. А.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ УРИВКА З КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»)
428
71.
Сікорська Л. Б., Богданова В. В., Рибізант С. А., Гладка В. І.
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
433
72.
Степанюк А. В., Палазюк Ю. А.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
438

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

73.
Буслаєва А. В.
РОЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ КОНСУЛЬТУВАННЯ
444
74.
Габелкова О. Є.
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО СХИЛЬНА ДО ТЮТЮНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
447
75.
Галацан Г. Ю.
СТАН САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ КРЕАТИВНОСТІ
454
76.
Маланчук О. М., Осаула В. О.
ПСИХОЛОГІЯ МОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
460
77.
Наточій А. В., Матвієнко М. Г., Клименко А. О.
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ ТА ГАДЖЕТІВ НА АДИКТИВНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
464
78.
Саннікова О. П., Папір С. В.
АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАКІАВЕЛЛІСТІВ
473
79.
Шиделко А. В., Гриб С. В.
ЕМПАТІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
478
80.
Яковлева С. Д.
ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕНИМ ІНТЕЛЕКТОМ
484

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

81.
Rybalchenko A. A., Karabulya D. P.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DISINFORMATION: UNCOVERING THE NEGATIVE IMPACT
489

ART

82.
Волчукова В. М., Баранник В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ ТЕМИ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ДОЛІ В СУЧАСНИХ БАЛЕТНИХ ВИСТАВАХ
496
83.
Рєзнік О. С., Коновал С. Ю.
ПОСТАТЬ ОЛЕКСАНДРА ВАЦЕКА ЯК РУШІЙНІ СИЛИ ТРІУМФАЛЬНОГО ЗВЕРШЕННЯ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ «ОРЕЯ»
504
84.
Фарафонов Б. Я.
ДЕЩО ПРО ЗОБРАЖАЛЬНО-МОНТАЖНУ КОМПОЗИЦІЮ ЕКРАННОГО ТВОРУ
515

 HISTORICAL SCIENCES

85.
Siromskyi R., Siromska H.
CAMPAIGNS TO PROTECT DISSIDENT WOMEN IN THE UKRAINIAN SSR: CANADIAN EXPERIENCE, 1960–1970
520
86.
Савка Д. І.
ВИТОКИ ТА ДИНАМІКА СЕРБСЬКО-АЛБАНСКОГО ПРОТИСТОЯННЯ У ХХ СТОЛІТТІ
529
87.
Ярощук І. В., Цілованська Д. О., Фурманець А. Д.
ДЕПОРТАЦІЯ ТА ГЕНОЦИД КРИМСЬКИХ ТАТАР, БОЛГАР, ВІРМЕН, ГРЕКІВ, НІМЦІВ – ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ
533

 POLITICAL SCIENCES

88.
Гуменюк А. Г., Соколова Ю. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
540
89.
Шевченко О. В., Литвинова Є. Д.
ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ PR УКРАЇНИ  В УМОВАХ ВІЙНИ 2022-2024
546

 PHILOLOGICAL SCIENCES

90.
Dobrovolska N., Yehorova A.
THE FACTORS THAT INFLUENCE STUDENTS’ SUCCESS IN LANGUAGE LEARNING
549
91.
Комарницька І. В.
ВПЛИВ ЮРІЯ ДРОГОБИЧА НА РОЗВИТОК КНИГОДРУКУВАННЯ
556
92.
Купцова Т. А., Колієва І. А.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
562
93.
Лахай А. Я.
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
566
94.
Любімова О. В.
МЕТРИКА І РИТМІКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ПЕТРА ЗАЛОЗНОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «РУСАЛОЧКА»)
569
95.
Ращупкіна М. О.
НАУКОВА СПАДЩИНА ЮРІЯ ДРОГОБИЧА
574
96.
Семигінівська Т. Г., Михайленко М. О.
ПЕРЕКЛАД ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У ВИХОВНИХ РОМАНАХ
582
97.
Хомут А. О.
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТОРІЇ
588

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

98.
Безродний А. Г.
КРИЗА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ У СУЧАСНОМУ ПРИРОДНИЧОМУ ЗНАННІ
593

 ECONOMIC SCIENCES

99.
Darmostuk D. H., Redziuk N. P., Zlenko Ya. Y., Liashchenko Yu. M., Pluzhnyk O. V.
THE ROLE OF DIGITAL ETHICS AND CULTURE IN THE SPACE OF THE MODERN INFORMATION SOCIETY
596
100.
Pukhalska Ya.
THE TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC INTERESTS OF GLOBAL MACROECONOMIC POLICY SUBJECTS
601
101.
Volodko O. V., Baranovskaya E. Yu., Dudush V. O.
HOTEL INDUSTRY OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW
605
102.
Батракова Т. І., Дідик П. Є.
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДБУДОВИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
610
103.
Безпалько О. В., Грищенко А. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОЛЕКТИВУ
615
104.
Верховод І. С., Бондар Л. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ ГОТЕЛЮ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
621
105.
Дергалюк М. О., Болтрик М. Є., Заболотній Д. О.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
631
106.
Дзидзигурі О. Г.
СУЧАСНІ СИСТЕМИ КРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ: АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
640
107.
Залеський О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
646
108.
Іванець Л. В., Козак В. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕВЕЛОПМЕНТУ БУДІВНИЦТВА
650
109.
Іванець Л. В., Порохнавець М. В.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕВЕЛОПМЕНТУ БУДІВНИЦТВА
653
110.
Козловський С. В., Довгалюк Ю. С.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
656
111.
Крупельницька І. Г., Віртов Б. І., Клочко В. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
663
112.
Лісун Я. В., Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КРЕАТИВНОЇ РЕКЛАМИ
670
113.
Логвіновська А. В.
АНАЛІЗ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ
677
114.
Лукащук В. В.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
681
115.
Мікуліна М. О., Ляшко М. Ю., Поливаний А. Д.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
684
116.
Олійник Л. В., Вороніна А. Ю.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
691
117.
Плекан М. В., Козьмук Н. І., Марчук С. В.
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕВЕЛОПМЕНТУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ
695
118.
Поліщук О. А., Ткачук А. В.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
700
119.
Рунчева Н. В., Марченко О. А., Пилипенко К. А., Сальнікова М. В.
ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК ПОКАЗНИК СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ
706
120.
Свистун С. І., Красношапка В. В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ СУЧАСНОСТІ
710
121.
Стецьків А. Р.
САМООЦІНЮВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
716
122.
Толчєєв М. О.
ВИКЛИКИ ТА АДАПТАЦІЯ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
720
123.
Фурман Т. Ю., Імгрунт К. А.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУДІВНИЦТВА
723
124.
Фурман Т. Ю., Романова М. М.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
727
125.
Шуміло О. С., Мельниченко А. О.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
735
126.
Яремко І. Й., Козьмук Н. І., Левик Т. Я.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ
739

 LEGAL SCIENCES

127.
Pedan A. O., Bohatyrova M. O.
PROPERTY LAW IN UKRAINIAN LEGISLATION
742
128.
Калінніков О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
746
129.
Ковальова А. І., Яковлева А. А., Савенко В. П.
ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ
753
130.
Кравчук В. О.
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
757
131.
Обушенко Н. М.
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
764
132.
Олійник О. Б.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
768
133.
Плекан О. Ю.
ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО СИСТЕМА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
772

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: