VIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 4-6.04.2024, Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

4-6.04.2024 року у м. Чикаго, США

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-4-6-04-2024-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Василенко С. В.
ОЗИМИЙ РІПАК: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕЗИМИВЛІ ГІБРИДІВ DEKALB У ПОРІВНЯННІ СПОСОБІВ ПОСІВУ ТА ВИДІВ ГРУНТООБРОБІТКУ
11
2.
Калинка А. К., Лесик О. Б.
ВИВЧЕННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ ПЛАНОВИХ РІЗНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВИРОЩУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІКОРМУ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДЕШЕВОЇ ТА ЯКІСНОЇ ЯЛОВИЧИНИ В КОРМОВИХ УМОВАХ ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
19

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Ніколайчук І. Р., Кос’янчук Н. І.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ РОСЛИН ОБЛІПИХИ ТА МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ FRANKIA
28

 MEDICAL SCIENCES

4.
Haydash I. S., Koveshnikov O. V., Zhurba O. A., Kovalenko D. Yu.
ANTILYSOZYME ACTIVITY OF THE CAUSES OF ACUTE APPENDICITIS
34
5.
Shevchuk O. O., Piven P. Yu., Manetska V. A., Shevchuk V. O., Smotrytska T. V.
THE ROLE OF PHYSICAL EXERCISE TO INCREASE THE LEVEL OF BDNF IN ORDER TO ENHANCE NEUROPLASTICITY AND PROMOTE NEUROGENESIS
39
6.
Shkvarkovsky I. V., Kozlovska I. M., Preskure V. V., Hermak V. M., Oрaiets Yu. G.
THE USE OF PRP THERAPY IN PATIENTS WITH SURGICAL PATHOLOGY
42
7.
Ахмедова К. М., Мамедов Азер Гейдар огли, Рой Н. В.
ПЕРИТОНІТ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
50
8.
Бобро Л. М., Гуманець К. Р.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З МУКОВІСЦИДОЗОМ
55
9.
Бобро Л. М., Мальцева К. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АДЕНОКАРЦИНОМОЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
61
10.
Булига В. С., Голозубова О. В.
ПСИХОТЕРАПІЯ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ ОНКОХВОРИМ
67
11.
Ворошило А. О., Черних С. О., Тихонова Л. В.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГОЛОВНОГО БОЛЮ СЕРЕД ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
70
12.
Гармаш І. В., Шовкопляс Д. В., Бобро Л. М., Марченко А. С.
ВИКОРИСТАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИПУ
74
13.
Дейнеко М. О., Кулікова К. Т., Шестопалова Д. Д.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПІКОВИХ ТРАВМАХ
77
14.
Корицька І. В., Музичук О. М., Дмитерко О. І., Троян С. В., Румежак Н. О., Курдибан С. М.
МОЛЕКУЛЯРНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АЛЕРГІЇ ДО КІШОК, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОЖИРІННЯ ІЗ ТЯЖКІСТЮ НОЗОЛОГІЇ
82
15.
Любченко О. В., Велігоря І. Є., Пушкар Л. Ю., Северин Л. В., Циганова Н. Б.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОБІОМОДУЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРІВ НА КУЛЬТУРУ E. COLI (IN VITRO)
92
16.
Паренюк Д. В., Паренюк А. В., Руденька К. Л.
ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛУ ДАНИХ У ДОСЛІДНИХ ГРУПАХ МОРСЬКИХ СВИНОК ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ГЕНТАМІЦИНУ
99
17.
Піскун О. І., Єфименко Н. Р., Редченко Л. В., Білаш Н. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
104

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Шматенко О. П., Сирота П. С.
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ІЗ ЗАДАНИМИ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, СТВОРЕННІ НА ОСНОВІ КОМП‛ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ОБ‛ЄКТА І КОМП‛ЮТЕРНОЇ ФОРМУЛИ МОЛЕКУЛ
108

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
116

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Bezvesilna O., Grynevych M., Tolochko T., Trokhymchuk Ja.
DETERMINATION OF THE MAIN ERRORS OF THE BALLISTIC LASER GRAVIMETER
123
21.
Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Shevchuk S.
COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL EXERGY LOSSES OF DIFFERENT TYPES IN AN AIR HEATER HEAT RECOVERY OF A BOILER PLANT
136
22.
Hlushkova D. B.
FEATURES OF STRUCTURAL FORMATION OF STRUCTURAL STEEL AS A RESULT OF MODIFICATION WITH NANOCOMPOSITIONS
141
23.
Koval O., Varava I., Smakovska G.
SOFTWARE FOR SIMULATING HYDROACOUSTIC SIGNALS
149
24.
Кісєль А. Г., Бутескул А. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВНОТЕКСТОВОГО ПОШУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНВЕРТОВАНОГО ІНДЕКСУ
156
25.
Петрова О. І., Гармаш Н. О.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС
160
26.
Стрижаченко О. В.
ВУЗьКОсмугові МАЛОГАБАРИТНІ ФІЛЬТРИ З МОНОКРИСТАЛІЧНИМИ ДІЕЛЕКТРИКАМИ ДЛЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
163
27.
Тесленко О. І., Дерій В. О., Гавриленко Я. В.
ПОТЕНЦІАЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЯХ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД УКРАЇНИ
173
28.
Харатян А. Г.
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
178

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

29.
Stepakhno I. V.
PROBLEMS OF PATTERN RECOGNITION IN MODERN CONDITIONS
186
30.
Шабетя С. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ
195

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Нестерчук І. К.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
199

 ASTRONOMY

32.
Khomiak I., Khomiak O.
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EXPRESS-ANALYSIS OF THE BIOTIC POTENTIAL OF ALIEN HABITATS
203

PEDAGOGICAL SCIENCES

33.
Baranova L.
TEACHING CROSS-СULTURAL СOMPETENCE AND ADEQUATE EDUCATIONAL PROGRAMMES THAT ARE BASED ON THE CULTURAL PERSPECTIVES
209
34.
Konestyapin V., Vovkanych L., Kras S., Liskovska K.
IMPACT OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS ON SPRINTERS PERFORMANCE: EXPLORING MEN AND WOMEN 100 METERS RACE RESULTS
221
35.
Ryzhkova S., Lavrut K.
THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
224
36.
Башевська М. Л., Зубаха Р. О.
МУЗИЧНО-ОБРАЗНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХОРОВИХ ТВОРІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
228
37.
Зарембіцький О. Ю.
ДЕЯКІ СКЛАДНИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
231
38.
Привезенцев О. С.
РОЛЬ SOFT SKILLS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБКИ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ
235
39.
Савчук О. П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЖД» У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ – СУЧАСНИЙ СТАН
239
40.
Чепурна С. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
247

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

41.
Балан О. Є.
ЕМПАТІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
259
42.
Борисевич О. С., Лисинкова І. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
263
43.
Дзідзоєва А. С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД КОНФЛІКТНИХ ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
272
44.
Капацина А. О.
РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЗМІН З ПОЗИЦІЇ КОУЧИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
278
45.
Кустовська О. В.
ВПЛИВ ДИСТРЕСУ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСТОСТІ
283
46.
Кучинова Н. М., Кушлакова В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У УЧАСНИКІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
288
47.
Потьомка А. А., Литвинова І. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ
295
48.
Шиделко А. В., Сивак М. А.
ТРИВОЖНІСТЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
303
49.
Яблонський А. І., Старова Б. В.
РОЛЬ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЗМЕНШЕННІ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У МОЛОДІ
311
50.
Ярошенко І. О.
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З ПТСР В СУЧАСНОМУ СВІТІ
324

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

51.
Кальна-Дубінюк Т. П., Стретович О. А.
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ, ТАКИХ ЯК ВІЙНА
334

 ART

52.
Гайдаманчук П. С., Свириденко Н. С.
ПОЯВА ФОРТЕПІАНО НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
337
53.
Грінченко В. Г.
МАР’ЯН ПАНАСЮК: ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ З БІОГРАФІЇ МИТЦЯ
344

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Masimova L.
STRUCTURAL-SEMANTIC ARRANGEMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ANIMALISTIC COMPONENT IN THE ENGLISH LANGUAGE
354
55.
Велика А. М., Недострел І. О.
ПАРЕМІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
363

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

56.
Гурарий Л. А., Мямлин В. В.
ЭТИКА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ
372
57.
Садовніков О. К., Бріт В. М.
ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН МОЛОДІ
385

ECONOMIC SCIENCES

58.
Kisilova I.
ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF AN INSURANCE COMPANY
389
59.
Mustafayev Ilkin Zulfugar, Baghirova Gulnara Goshgar, Valiyeva Azade Murad, Ibrahımova Rehmiyye Ramiz, Jafarova Kubra Sahil
MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT
396
60.
Ustilovska A. S., Plyushchakov V. A.
CONNECTION OF EVOLUTIONARY TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION, WITH A FOCUS ON «INDUSTRY 4.0», AND APPROACHES TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
399
61.
Бакланова А. О., Загорська Д. М.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЧИ МАЄ ЗНАЧЕННЯ НА РИНКУ БЕЗКОШТОВНОЇ МЕДИЦИНИ?
403
62.
Гаврилко Т. О., Свобода В. О.
ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
410
63.
Голишева Ю. Р., Чернявська І. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
414
64.
Деревянко В. В.
ЕКОНОМІЧНА НАУКА
419
65.
Рожко В. І.
РОЗРОБКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ ТОВАРІВ
426
66.
Савинець Є. М.
РОЛЬ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
431
67.
Терешко Ю. В., Величко А. В.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НПФ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НПФ УКРАЇНИ)
436
68.
Фокіна-Мезенцева К. В., Кропивка О. В.
ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ
440
69.
Шара Є. Ю., Харченко Л. О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ
444

 LEGAL SCIENCES

70.
Berekashvili Ketevan
THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES TO MARRY AND CREATE A FAMILY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF GEORGIA
451
71.
Derkach V. S., Bohatyrova M. O.
CRIMINAL OFFENSES IN THE SPHERE OF CIRCULATION OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGUES OR PRECURSORS, AND OTHER CRIMES AGAINST PUBLIC HEALTH
456
72.
Киргізова В. С., Білоусов Є. М.
МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ ТА ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
462
73.
Савенко В. П., Устименко В. В., Ніколайчук Д. О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
467
74.
Слончак А. О.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ
470

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: