VIII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 20-22.04.2023 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

20-22.04.2023 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-20-22-04-2023-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Melnyk A., Belmas K., Kononenko Ye., Buziument O., Belmas I.
THE BISON BONASUS L. DYNAMICS OF UNDER ANTOPOGENIC CHANGES IN FOREST STEP OF UKRAINE
11
2.
Дементьєва О. І., Мілова Х. І.
ЕВОЛЮЦІЯ МАЛИХ САДІВ В РІЗНИХ ЕПОХАХ: ВІД КЛАСИЧНИХ САДІВ ДО СУЧАСНИХ
15
3.
Дуганець В. І., Олексійко С. Л., Єрмаков С. В., Пукас В. Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОРПУСУ ПЛУГА З ПНЕВМАТИЧНИМИ РОЗПУШУВАЧАМИ ҐРУНТУ
20

 VETERINARY SCIENCES

4.
Дерко Д. О., Грінченко Д. М.
ІМУНОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИ ЕШЕРИХІОЗІ ТЕЛЯТ
25

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Lavrinenko V. M.
ECOLOGIZATION OF PRODUCTION ACTIVITIES
32
6.
Гнатюк Н. О.
ВПЛИВ КАНЦЕРОГЕННИХ РЕЧОВИН НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
41
7.
Погоріла І. О., Бурковський В. В.
ВІТАУКТ
48
8.
Шмуліч О. В., Русанова В. В.
ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРИМАРНИХ ГЕНІВ
52

 MEDICAL SCIENCES

9.
Kozovyi V. R., Shukailyk O. V., Chemnyi T. V., Venhrynovych N. R.
STUDY OF HEREDITARY PREDISPOSITION AND LIVING CONDITIONS OF LONG-LIVERS
56
10.
Mandryk O. E., Kotsiubiichuk Z. Ya., Yakovlev V. V., Kovalyk T. V.
REGENERATIVE MEDICINE: CURRENT CONDITION OF STEM CELLS, PROBLEMS AND PROSPECTS
60
11.
Oshurko A. P.
QUALITATIVE ASSESSMENT OF MANDIBULAR BONE ATROPHY AS AN EXCELLENT PREDICTOR OF PRIMARY STABILITY OF ULTRASHORT IMPLANTS
62
12.
Protsak T., Vatcyk M., Marchuk O., Zabrods`ka O.
BASIS OF GENITOURINARY SYSTEM EMBRYOGENESIS
66
13.
Rozumenko V. D., Liubich L. D., Kot L. A., Malysheva T. A.
CHANGES IN PERIPHERAL BLOOD CELL POPULATIONS INDICES IN PATIENTS WITH MALIGNANT BRAIN GLIOMAS
71
14.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Шилан В. І., Узбек Т. С.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ
76
15.
Голінатий О. П., Харченко С. С.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ СКЛАДНИК КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
79
16.
Ковтунік О. І., Сидорчук А. С.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕБІГ ТРОПІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ МАЛЯРІЇ В ОРГАНІЗМІ ВАГІТНИХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
85
17.
Пролигіна І. В., Дуник А. М., Ошарова А. М.
ВАГІТНІСТЬ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
93
18.
Сидорчук А. С., Кухар Ю. В., Кривохижа І. Я.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ VZV-ІНФЕКЦІЇ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
96
19.
Тірон О. І.
ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ТКАНИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЧЕРЕЗ 21 ДОБУ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗЧИНУ NaCl
107
20.
Цикало Б. М., Максименко О. В., Фомін В. С., Шевченко Ю. Т., Сухоносов Р. О.
N. PHRENICUS АБО ДИРИГЕНТ ОРКЕСТРУ ДИХАННЯ
114

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Saidov Khushbakhtjon, Yarnykh T., Oliinyk S., Kovalov V.
NOMENCLATURE OF SYRUPS AND STATUS OF RESEARCH IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF SYRUPS WITH PHYTOPREPARATIONS
118
22.
Velia M. I., Orchakivska A. V.
DETERMINATION OF THE SOLUBILITY OF А THICK EXTRACT OF FEVERFEW BY A MICROSCOPIC METHOD
123
23.
Колесниченко Х. В.
РОЛЬ КОЛАГЕНУ ЯК БІОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
128

 TECHNICAL SCIENCES

24.
Gerasina O.
MODELING OF NETWORK TRAFFIC USING BLOCK-ORIENTED STRUCTURES FOR ATTACK DETECTION SYSTEMS
134
25.
Абрамович А. О., Піддубний В. О.
ШЛЯХ ПОКРАЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИХРОСТРУМОВОВОЇ РАДІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
138
26.
Борин В. С., Фешанич Л. І., Мельничук В. В.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРЯМОЇ ГІДРАТАЦІЇ ЕТИЛЕНУ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
143
27.
Вітковський В. Б., Потапова К. Р., Пичко В. П.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ
153
28.
Восканян В. С., Петросян Н. Р.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ОСОБЕННОСТЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМЯНСКОЙ АЭС
159
29.
Гаращук Б. В., Потапова К. Р., Івасенко Д. В.
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ДОДАТКАХ
169
30.
Григоренко С. М., Айтбаєв Д. О., Тараненко В. В.
ОБМІН ДАНИМИ В САУ КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ
174
31.
Дикий О. В., Комаров В. О., Скляров О. В., Тітаренко А. В., Яковчук О. В.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА НИХ РЕТРАНСЛЯТОРА РАДІОСИГНАЛУ В ІНТЕРЕСАХ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
178
32.
Донченко В. Ю., Донченко С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОРАНЖЕРЕЇ
188
33.
Положаєнко С. А., Фомін О. О., Костриця О. І., Костін О. Л.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЧАСТИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ
199
34.
Рудницький П. Є., Потапова К. Р., Пичко В. П.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN У СУЧАСНИХ СЕРВІСАХ ЦИФРОВОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
203

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

35.
Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В., Мажай К. О., Лаур Д. Д.
ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ Й МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СЛАБО СТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРИРОДИ НА ОСНОВІ СИСТЕМОЛОГІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
209

 ARCHITECTURE

36.
Кацай А., Олійник Т. П.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
215
37.
Маковецька О. О., Духіна В. С.
МУЛЬТИКОМФОРТНИЙ БУДИНОК ЯК КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОГО БУДІВНИЦТВА
221

ASTRONOMY

38.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
MICRORELIEF OF THE MARTIAN SURFACE
229

 PEDAGOGICAL SCIENCES

39.
Dubinska A. V.
USAGE OF VIDEO MATERIALS FOR STUDENTS IN ESP CLASSES
238
40.
Kalbus O., Shastun N., Makarov S., Filiuk I.
NEUROLOGY DISTANCE-LEARNING: CHALLENGES AND BENEFITS
245
41.
Базиляк Н. О.
СУСПІЛЬНО-ВЛАДНА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛЬЩІ
247
42.
Башевський Є. В., Колеснікова М. Л.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
254
43.
Будянська В. А., Будянський Б. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
258
44.
Волошанівська К. В.
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РОЛЬОВИХ ІГОР ТА КЕЙС-МЕТОДУ
269
45.
Канюка І. С., Махиня Ю. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
275
46.
Коваленко В. П.
КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
283
47.
Котєнєва І. С., Карлова Н. М.
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
285
48.
Котєнєва Ю. М.
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗВО
295
49.
Онкович Я. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЛІПЛЕННЯ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
303
50.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТОВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
311
51.
Петрик К. Ю., Сапранкова К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
322
52.
Харченко І. І., Осьмакова К. П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
328

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

53.
Boychenko A. F.
NEW TIMES — NEW TYPES OF PSYCHOTHERAPY. QUANTUM PSYCHOTHERAPY
334
54.
Литвинова І. Л., Калина Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ МОЛОДІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
340

 JOURNALISM

55.
Любарець Д. М.
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ НАТО
345
56.
Мазура В. В., Городенко Л. М.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ ЗІ СВІТОМ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ НА УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ
353

 HISTORICAL SCIENCES

57.
Korniienko A.
FROM PURITANS TO PATRIOTS: THE RELIGIOUS AND POLITICAL ORIGINS OF AMERICAN CULTURE
359
58.
Малініна А. Ф.
КОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛЕТІННЯ РИБАЛЬСЬКИХ СІТОК СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ (З МАТЕРІАЛІВ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ)
366

 LITERATURE

59.
Ryskeldina A. A.
WOMEN IN LITERATURE OF DIFFERENT PERIODS
375

PHILOLOGICAL SCIENCES

60.
Aleksieienko O. P.
PROBLEM “GROWING IN ONLINE GAMING AND FACING THREE MAIN CHALLENGES” AS A TOPIC FOR EXTENDED DISCUSSION FOR “PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE” PROGRAM
383
61.
Anataichuk I. M., Sazonova V. S.
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF POLITICAL SPEECHES
387
62.
Aynur Orujova Allahverdi
THE PRINCIPLE OF EXTERNAL AND INTERNAL NORMALITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE LANGUAGE
395
63.
Hamzayeva Talia Saleh
STRUCTURAL-GRAMMATICAL FEATURES OF WORDS TAKEN FROM THE ENGLISH LANGUAGE
402
64.
Huseynova Turkan Etibar
MUTUAL RELATION BETWEEN THE CATEGORY OF MOOD AND TENSE IN ENGLISH
409
65.
Rudina M. V., Malovyk E. A.
THE VALUE OF VERBAL IMAGE IN WRITING PROSE
415
66.
Shamistan Gunay Huseynova
ARCHAISMS AND NEOLOGISMS IN POEMS BY ILYAS TAPDIG
419
67.
Зав’ялова А., Жук В. А.
ПРОСТА СТРУКТУРА МОДИФІКАЦІЇ
425
68.
Нгуен Чан Май Ань
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
429
69.
Нікітіна Н. П., Сергеєва В. В.
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДИЧНА ПАРАДИГМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
434

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

70.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ОСВІТНІ ТА ВИХОВНІ ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ СТРАТЕГІЇ «РОЗУМНОЇ СИЛИ»
442

 ECONOMIC SCIENCES

71.
Andrushenko A. P., Aliyev S. I., Andrushchenko N. K.
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ АВИАКОМПАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
453
72.
Salimov S. S., Andryushchenko A. P., Isgandarova S. I.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТАХ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОВ-ПОМОЩНИКОВ
458
73.
Yefimova L. M.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
462
74.
Барабаш Н. С., Анацька І. Ю.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ
469
75.
Венгаренко А. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
473
76.
Ганжа А. В.
РОЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
478
77.
Гнидюк І. В., Семенчук Л. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
484
78.
Ковальова Т. В., Тонконог К. Г.
АУДИТ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
493
79.
Очеретько Л. М., Шпилька Н. П.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
502
80.
Раупов Р. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
506

 LEGAL SCIENCES

81.
Krasnopolskyi V. E., Khairulina N. F.
INTEGRATING LEED CEPOL IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES
510
82.
Григорчук М. В., Микитин Р. С.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ
516
83.
Калашніков В. М.
ДЖЕРЕЛЬНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США
522
84.
Нестеров Г. Г.
ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ МІСТ І РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
533

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні дані м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: