VIII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 1-3.05.2023 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

1-3.05.2023 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-1-3-05-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Kravchenko I., Bohatko N., Bartkiv L., Tymoshenko O., Korzhov Ye., Hut T., Kurmash A., Dovbysh V., Bohatko A.
CONTROL OF SAFETY OF HONEY BY ESTABLISHING ITS FALSIFICATION BY EXPRESS METHOD
12

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Протасова І. О., Карлащук С. В.
ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВОДОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАЛІЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНІ
17
3.
Шевчук Т. І., Листровий А. О., Шевчук В. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ПРОГЕРІЇ МЕТОДАМИ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА СИСТЕМІ CRISPR/CAS9
22

 MEDICAL SCIENCES

4.
Koreniuk O., Kramarenko N.
CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CORRECTION OF THE ADOLESCENTS STATE WITH ANOREXIA NERVOSA UNDER THE MILITARY CONDITIONS
25
5.
Liudkevych H. P., Demianova K. O., Muzychenko A. V., Derkach Yu. V., Kitrotska D. V., Shchavlinska V. P.
IMPACT OF WAR AND FORCED DISPLACEMENT ON CHILDREN’S MENTAL HEALTH
30
6.
Shcherbina I. M., Mertsalova O. V., Strakhovetska M. V.
PSYCHOGENIC DYSMENORRHEA – STRESS – DEPENDENT WARTIME SYNDROME
35
7.
Tiron O.
THYROID GLAND FOLLICLES, FOLLICULAR WALL AND VASCULAR BED MORPHOLOGIC CHANGES 30 DAYS AFTER BURN INJURY UNDER 0.9% NaCl SYSTEMIC ADMINISTRATION
41
8.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Татарко С. В., Узбек Т. С.
КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
45
9.
Блест О. А.
ВПЛИВ СИРОВАТКОВИХ БІОМАРКЕРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМУНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННЯ ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІВ
49
10.
Боровик К. М., Прохоренкова З. О.
ГАЛЕКТИН-3 ЯК МАРКЕР КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ У ХВОРИХ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
52
11.
Верніцький Т. Й., Гошовська А. В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
56
12.
Гошовська А. В., Топольницька Н. М.
НАСЛІДКИ ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО СТАТЕВОГО ТРАКТУ НА ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ
62
13.
Зуфарова Н. И.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИНДРОМА ДАУНА У ДЕТЕЙ
69
14.
Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Личман Т. В.
ЗНАЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
71
15.
Нагорний В. І., Гошовська А. В.
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ У ЖІНОК З ІНФЕКЦІЯМИ НИЖНЬОГО СТАТЕВОГО ТРАКТУ
75
16.
Стеблюк Е. Е., Маркович М. П.
СУЧАСНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ МІОПІЇ
81

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Круглов Є. М., Борщевський Г. І., Ярних Т. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНОЇ РАМАНІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВКЛЮЧЕННЯ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ У ЛІПОСОМИ
84
18.
Сехаид Имат, Половинка В. А., Шумейко Н. В.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ
87

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Khomidov F. G., Kadyrova Z. R., Usmanov K. L., Niyazova S. M., Gulyamova N. I.
EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF KAOLIN DURING HEAT TREATMENT
93
20.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
NITROGENOUS HETEROCYCLES. SYNTHESIS BASED ON ADAMANTYLCONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS
97

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Khalilov B. A.
IMPROVING FACE RECOGNITION BY PYTHON
102
22.
Sakhno V., Sharai S., Poliakov V., Roi M.
RESEARCHES OF THE FOUNDATION OF TRANSPORT-LOGISTICS CLUSTERS FORMATION
109
23.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Kalinina N.
WAYS TO IMPROVE THE WHEEL STEELS CHARACTERISTICS
115
24.
Веретюк С. М., Доронін А. І.
ПОТОЧНИЙ СТАН БОТ ТЕХНОЛОГІЇ
119
25.
Веретюк С. М., Суханов В. А.
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
122
26.
Єфімов В. Ю.
МЕТОДИ БІБЛІОТЕКИ OPENCV ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ТРАФІКУ
126
27.
Каращук В. О.
ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕЗЕННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОПИТ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
129
28.
Кепко О. І.
КРАЙОВІ УМОВИ В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
134
29.
Ломоносов Ю. В., Немченко В. В., Кас’янова Ю. В., Скоропад А. О.
ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ ПРИ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗІ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
138
30.
Мойсишин В. М., Івасютин А. П.
СТЕНДОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО СКЛАДНИКА ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ НА ДОЛОТІ
145
31.
Семенова О. І., Корецька Є. М., Тогачинська О. В.
ВИГОТОВЛЕННЯ БІОПАЛИВА З КУКУРУДЗИ
152
32.
Сторчай Н. С., Савін Ю. Л., Зібров І. Ф., Мініна К. С.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ
157
33.
Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Полозенко Н. П.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ С МНОГОРЯДНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ
161

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

34.
Калайда О. Ф.
ПРО МАГІЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЮЮЧИХ МАТРИЦЬ ТА ЧИСЕЛЬНУ ФОРМУЛУ ТЕЙЛОРА
167
35.
Пахомова А. Я.
ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ З ГЕОМЕТРІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
169

GEOGRAPHICAL SCIENCES

36.
Ячнюк М. О., Курищук В. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ
173

 PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Kalbus O., Shastun N., Makarov S., Filiuk I.
DEONTOLOGY IN NEUROLOGY TEACHING
180
38.
Анненкова І. І.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ
182
39.
Бурчак Л.
ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ
187
40.
Вєнцева Н. О.
АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
191
41.
Давидова Г. Ю.
SMART-ЦІЛІ. КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
196
42.
Коломоєць Т. Г., Дорошенко К. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ГЛОБАЛЬНОГО ЧИТАННЯ ТАН-СОДЕБЕРГА У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РАННІМ СИНДРОМОМ АУТИЗМУ
198
43.
Коломоєць Т. Г., Фомічова В. С.
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
204
44.
Кравцова Т. О., Берун І. В.
КОУЧИНГ ЯК МЕТОД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
210
45.
Курило Н. Г., Гончаренко Л. І., Зінченко І. Д.
ДУАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ, ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
215
46.
Москальчук В. О., Яцуляк Ю. В., Закопець М. Л.
ВІЙСЬКОВИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР – ЙОГО ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ У ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
223
47.
Пенцак П. В., Тимко А. Ю., Єрмоленко С. С., Рій В. Б.
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН
229
48.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
236
49.
Різун Н. В.
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
244
50.
Снєдкова Л. А., Барищнікова І. В., Багата А. С.
МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
248
51.
Стеценко О. О., Бровко Л. В.
РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДІ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
255
52.
Ульянова В. С., Вітковська Є. О., Мусієнко М. О.
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
260

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

53.
Аракелян С. Т.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ВІЙНИ
264
54.
Кулінка М. А.
ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХІКИ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
270
55.
Лисенкова І. П., Побережник І. В.,
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
275
56.
Малиш В. Є., Коваленко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА СПОСОБИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
280

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

57.
Gvenetadze Tornike
THE DYNAMICS OF INTERSTATE COLLABORATION IN POLITICAL EXTRADITION CASES
285

 ART

58.
Есетова А. Т., Аркабаева Г. С., Джансеитова С. С.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕМАРКИ КАК ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИЗНАКОВ МУЗЫКАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫХ, ЯЗЫКОВО-РЕЧЕВЫХ И ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТОНИРОВАНИЯ
292

 HISTORICAL SCIENCES

59.
Гaкaл Б. П., Луценко І. В., Чернухa О. В.
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ХAРКОВІ У XVIII — XIX СТОЛІТТЯХ: ІСТОРІОГРAФІЧНИЙ AСПЕКТ
299

POLITICAL SCIENCES

60.
Duz O.
TERMINOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF PUBLIC POLICY REGARDING THE PROVISION OF MEDICAL AID
304
61.
Кривчик Г. Г., Лісовенко В. Г.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВОТВОРЕНННЯ В УКРАЇНІ
308

 PHILOLOGICAL SCIENCES

62.
Makarevych O. O., Davydovych M. S.
SPEECH STRATIFICATION OF AMERICAN ADOLESCENTS
315
63.
ShevelovaHarkusha N.
THE PRINCIPLES AND PECULIARITIES OF A DEBATE ORGANIZATION AT THE ENGLISH LESSONS
319
64.
Зайчук М., Жук В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
325
65.
Юхимець С. Ю., Максименко О. С.
ОНОМАТОПЕЯ ЯК ЯВИЩЕ ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ)
327

 ECONOMIC SCIENCES

66.
Mieniailova V. O.
MAIN PRINCIPLES OF EFFECTIVE ACTIVITY OF FISHING ENTERPRISES
333
67.
Kakhovska O. V.
PROBLEMS OF INTELLECTUALIZATION OF HUMAN CAPITAL DURING THE PERIOD OF MARITAL STATUS
338
68.
Knysh L., Fedorchuk V.
CAN CRYPTOCURRENCY REPLACE MONEY?
343
69.
Андрійчук В. А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ПЕРЕД ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОЧАТКОМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022-2023 РОКАХ НА ПРИКЛАДІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї «ПОРАДНИЦЯ» ТА ЖУРНАЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 6-9 РОКІВ «РОЗУМАШКИ»
347
70.
Баженова Ю. Ю., Лазебник Ю. О.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
352
71.
Герасименко О. О., Моісеєнко Д. О., Зиненко А. О., Моісеєнко Д. О., Мохонько Д. В.
ФОРМУЛА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТИПОЛОГІЇ КЕРІВНИКІВ
355
72.
Гончар Л. О., Дзюбак А. С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕСТОРАНІВ В УМОВАХ КРИЗИ: ТРЕНДОВИЙ АНАЛІЗ
362
73.
Івахненко І. С., Пашинська А. В., Омеляненко Д. Р.
СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ
369
74.
Іщук Ю. А., Завидовська А. О.
ВПЛИВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА ЗАЙНЯТІСТЬ: АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
373
75.
Куклінова Т. В., Капталан С. М., Куклінова С. І.
УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
380
76.
Метіль Т. К., Белінська А. В.
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
382
77.
Мурашко І. С., Булгару І. В.
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
387
78.
Олєнєва А. А., Барабаш Н. С.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
391
79.
Топчій Н. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
396
80.
Чефранова К.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕГАТИВНОГО ІМІДЖУ КРАЇНИ НА ЕКОНОМІЧНУ СКЛАДОВУ ТА РОЗВИТОК КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
399

 LEGAL SCIENCES

81.
Rosepashvili N., Inauri G.
PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THIRD-PARTY INSURANCE CONTRACT
406
82.
Вольвак О. М., Чайка В. Г.
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
415
83.
Доценко І. В., Заєць І. С., Копилов Е. В.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНУ РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
420
84.
Коновалова Д. О.
ГЕНДЕРНА (НЕ) РІВНІСТЬ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
424
85.
Самороков В. О., Пісоцька Ю. Т.
ПОНЯТТЯ ЖУРНАЛІСТА В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ
428
86.
Сєдова П. І.
СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОЖИВЧИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
433
87.
Тишков В. Р., Савенко В. П.
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
436

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні дані м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: