VIII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 1-3.06.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

1-3.06.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-1-3-06-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Горбась С. М., Пічкобій О. В., Чередников О. В.
ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ОКОЛІРУВАННЯМ
13
2.
Коваленко І. М., Окунь М. М.
РЕЛІКТОВІ ТА ЕНДЕМІЧНІ ВИДИ РОСЛИН В СКЛАДІ ФІТОЦЕНОЗІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ГОРГАНИ»
17
3.
Мєняйлова В. О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКВАКУЛЬТУРИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
20

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Voronova N. V., Tiutiunnyk M. O., Kulik A. V.
THE ROLE OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES IN THE TRANSMISSION OF PATHOGENS OF VARIOUS ETIOLOGIES
27

 MEDICAL SCIENCES

5.
Gevkaliuk N. O., Rasiak B. R.
THE PARAMETERS OF HOMEOSTASIS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH DENTAL DISEASE ON THE BACKGROUND OF BRONCHIAL ASTHMA
30
6.
Mandryk O., Rachynska I.
THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE BLOOD LIPID SPECTRUM ON THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF DIABETIC GASTROPATHY DEPENDING ON THE TYPE OF CONCERTING SUGAR
35
7.
Mandryk O. Ye., Shpak B. V., Shpak M. V.
CHANGES OF LIPID SPECTRUM IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH STEATOHEPATITIS AND OBESITY
38
8.
Peklina G. P., Kovalevskaya L. A., Peklina S. B., Khomenko T. V., Biryukova V. S.
MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF GLYCOSIDE INTOXICATION
40
9.
Безсусідня С. В., Єфименко Є. О., Черепенко В. Є., Меленевич А. Я.
МІСЦЕ КАЛІЄВИХ БІНДЕРІВ У ЛІКУВАННІ ГІПЕРКАЛІЄМІЇ
48
10.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Боршуляк А. А., Лазарук Н. П
ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ВИНИКНЕННЮ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
52
11.
Боднарюк О. І., Гурська К. Т.
КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ САЛЬПІНГООФОРИТІВ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
62
12.
Боднарюк О. І., Босовик Є. С.
ЕНДОМЕТРІОЗ ТА БЕЗПЛІДДЯ
70
13.
Боднарюк О. І., Раміх К. О.
ПРОБЛЕМА ОЖИРІННЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
80
14.
Боднарюк О. І., Чейпеш М. А.
АСОЦІАТИВНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВМІСТІ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ ПОЄДНАНИЙ З ЦИСТИТОМ
86
15.
Боднарюк О. І., Череп Т. А.
АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ І ПРИНЦИПИ ЇЇ ЛІКУВАННЯ
91
16.
Бойко В. В., Лазирський В. О., Гуманець К. Р., Мальцева К. Є., Сухова В. Р.
АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОГО СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСУ
99
17.
Бортейчук Ю. В., Соловей В. М.
ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ
106
18.
Ващенко В. В., Краснікова Л. В.
ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ, ЯК ТОЧНИЙ ТА ШВИДКИЙ СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ PSEUDOMONAS AUREGINOSA З ОПІКОВИХ РАН
111
19.
Волянюк К. П., Соловей В. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ АПОПЛЕКСІЇ ЯЄЧНИКІВ
115
20.
Каньовська Л. В., Ковалик Т. В.
МІКРОСКОПІЧНИЙ КОЛІТ
120
21.
Каньовська Л. В., Черпак Т. Р., Коваль В. О.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДАПАГЛІФЛОЗИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК
123
22.
Лапшин В. В., Колосовська Д. А., Степаненко В. В.
ЕНДОСКОПІЧНА КОРЕКЦІЯ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСУ У ДІТЕЙ. 20-РІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ
127
23.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Пацан Г. Ю., Липчей Н. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ У ФІКСАЦІЇ ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ПРОТЕЗІВ
131
24.
Меркулова Н. Ф., Глушко С. М., Сльоз Д. В.
ЗНАЧЕННЯ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ПАТОГЕНЕЗІ БРУЦЕЛЬОЗУ
142
25.
Навроцька Д. В., Боднарюк О. І.
ЕНДОМЕТРІОЗ ТА БЕЗПЛІДДЯ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)
145
26.
Нагута Л. О., Алиєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ГЕЛЬМІНТОЗНО-ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
154
27.
Різник О. І., Хижняк О. А.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЛІАТИВНОМУ ПАЦІЕНТУ
157
28.
Романів Т. В., Скрипник Н. В.
РОЛЬ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ (ЦИНКУ, ЗАЛІЗА, МІДІ) В РОЗВИТКУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
160
29.
Сапронова А. С., Тимошенко Я. С., Роїк М. М., Таненя В. П., Бабічева О. О.
КАРДІОМІОПАТІЯ ТАКОЦУБО АБО СИДРОМ РОЗБИТОГО СЕРЦЯ
165
30.
Сушецька А. А., Алиєва С. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ З ЯКІСТЮ ЖИТТЯ ТА САМОПОЧУТТЯМ ЖІНОК В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
168

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

31.
Zhuravel I. O., Geleverya A. O., Kovalenko S. M., Kyrychenko A. V., Bylov I. Ev., Lega D. O., Bryzytska O. A., Starchikova I. L.
A SEARCH FOR POTENTIAL ANTIHYPERTENSIVE AGENTS AMONG 1,4-DIHYDROPYRIDINES LINKED TO 1,2,3-TRIAZOLE MOIETY
170

 TECHNICAL SCIENCES

32.
Bielozorova Ya., Yatsko K., Sokolova Ye.
ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF SELF-SIMILAR STRUCTURES OF A SIGNAL IN THE VERIFICATION OF THE AUTHENTICITY OF SOUND RECORDINGS
174
33.
Chyhur I.
APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO IDENTIFY COMPLICATIONS IN WELL DRILLING
184
34.
Lavrenko Ia., Sydora T., Sushchenko M.
DETERMINATION OF THE NATURAL FREQUENCIES AND FORMS BY THE METHODS OF THE VIBRATION THEORY
189
35.
Skliar O. H., Skliar R. V., Komar A. S.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE OPTIMIZATION OF MACHINE TECHNOLOGIES OF ANIMAL WASTE DISPOSAL
194
36.
Zvuzdetskyi Ye. O., Ivanov Yu. Yu.
LIST DECODING OF BLOCK TURBO-PRODUCTS-CODES
199
37.
Войціховська Т. Й., Бублик Р. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
202
38.
Грицан С. В., Скорняков В. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ СКИДАННЯ ВАНТАЖУ ДЛЯ БАГАТОРОТОРНИХ БПЛА
210
39.
Корецька Є., Семенова О., Тогачинська О.
ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕКОЛОГІЮ УКРАЇНИ
214
40.
Махницький О. В.
КІБЕРВІЙНА 2.0
224
41.
Озерчук І. М.
АНАЛІЗ АПАРАТНИХ АСПЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH 5.2: ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
233
42.
Савчук Т. О., Павліченко Ю. Ю.
ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В КРИПТОВАЛЮТУ
241
43.
Сіренко С. О., Тернова А. С.
ФІРМОВЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ
246
44.
Філіпов Д. А., Василюк А. С.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
255
45.
Ялова А. М., Крамаренко А. І.
РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
260

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

46.
Рябков В. І.
ПОСТІЙНА ТОНКОЇ СТРУКТУРИ В ТЕОРІЇ БІКВАНТОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ РЕЧОВИНИ
264

 ARCHITECTURE

47.
Семенова С. В., Маковецька О. О., Радецька О. В., Столєтова Д. О.
ЕКОДІМ — ЖИТТЯ В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ
275

 PEDAGOGICAL SCIENCES

48.
Nahlov O. V., Sherstobitova I. G.
GENDER CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF SOLVING OPTICAL PROBLEMS ON EEG BRAIN ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS
285
49.
Popova L., Lipatov V.
FORMATION OF MEDIA LITERACY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
290
50.
Гейдел А. М., Гайворонська К. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
297
51.
Герасименко Л. Б.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПРОСТОРІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ
302
52.
Данко А. Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКРАЙБІНГУ В РОБОТІ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
311
53.
Діденко Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
316
54.
Дубровська К., Бурдяк І., Криськів М.
ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5-8 КЛАСАХ
320
55.
Кучеренко І. А.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
329
56.
Лобко Т. В., Лобко Д. А.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
338
57.
Мамчур Є. А.
КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО
343
58.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
352
59.
Савченко Л.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
363
60.
Сіліна Л. В., Ісічко Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИНЕКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
369
61.
Скоромна М. В., Недялкова В. І.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
373
62.
Стельмах О., Михайлишин А., Криськів М.
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
383
63.
Яніцька Л. В., Стеченко О. В., Оберніхіна Н. В.
МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОІ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ»
393

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

64.
Дубровіна О. В., Борисова З. О., Дубровіна Е. А.
НАПРЯМИ ДО ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УКРАЇНІ
397
65.
Ригель Ю. М., Посацький О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕЖИВАННЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ ЯК ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ
405
66.
Скаковська А. В.
РЕЗУЛЬТАТИ БЕСІДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРАХІВ У ДІТЕЙ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
409

 ART

67.
Олександрівська А. О., Слітюк О. О.
РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ ДЛЯ КОСМЕТИЧНОГО БРЕНДУ
413

 HISTORICAL SCIENCES

68.
Чернуха О. В., Шевченко Д. Ю.
МАЛИХІН АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ. ЙОГО ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ДОСЯГНЕННЯ
418

 CULTUROLOGY

69.
Шаглі Г. І.
ГОСТИННІСТЬ ТА СТОЛОВИЙ ЕТИКЕТ ТУРЕЦЬКОГО НАРОДУ
422

 POLITICAL SCIENCES

70.
Shagli G. I., Nasikivska V. M.
THE RELEVANCE OF MACHIAVELLI’S IDEAS IN CONTEMPORARY POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS
426

 PHILOLOGICAL SCIENCES

71.
Андрєєва О. Ю.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
431
72.
Гончарук В. А.
КОЛЬОРИСТИКА ПОЕЗІЙ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ
436
73.
Городиловська М. Т.
ЖАНРОВА ПАЛІТРА АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ДИСКУРСУ
443
74.
Назарець В. М., Миронюк В. М., Саркісова І. А.
ХУДОЖНІ КОНТЕКСТИ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗУ Т. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ ХІХ – ХХ СТ.: СУБ′ЄКТНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
446
75.
Сніжко Н. В.
НАУКОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ОПИСУ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ АКТИВНОГО ТИПУ
454
76.
Хоменко Т. А.
ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАКЛУНСТВА У ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ
464

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

77.
Кунденко Я. М., Підкуйко В. А.
ПОНЯТТЯ ПРОСТОРУ В ФІЛОСОФІЇ ТА ЙОГО ВТІЛЕННЯ В АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМАХ
475
78.
Куц В. А., Шаповалова А. М.
ДЕМОКРАТІЯ І ТОТАЛІТАРИЗМ: ПРОТИСТАВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
479
79.
Шкурдода Л. О.
СТАНОВЛЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
487

 ECONOMIC SCIENCES

80.
Andriushchenko I. S., Akulov D. A.
IMPLEMENTATION OF THE COST MANAGEMENT STRATEGY OF ENTERPRISES
494
81.
Chumak H.
THE ROLE OF BUDGETING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
497
82.
Kotelnikova Yu.
ORGANIZATIONAL MEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AND DIGITALIZATION OF ENTERPRISES
501
83.
Semenchenko T., Chen Zhaojian
PSYCHOLOGICAL EFFECTS IN BUSINESS MANAGEMENT: EXPERIENCE OF LEADING GLOBAL COMPANIES
505
84.
Дідківська О. Г., Горемикіна Ю. В.
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙНИ
510
85.
Злотнік М. Л.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
514
86.
Карпінський Б. А.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ НА ПАРАДИГМІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
518
87.
Корепанова К. О., Корепанова М. О.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
526
88.
Крайнюченко О. Ф., Андреєв В. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ
532
89.
Михайловина С. О.
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
536
90.
Нісходовська О. Ю., Корженівська Н. Л.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОМАСИ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ
541
91.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
549
92.
Савинець Є. М.
МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРИ І ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
560
93.
Савинець Є. М.
ЧИ ЗАГРОЖУЄ СВІТУ ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ПРО ЩО ГОВОРИТЬ КРАХ БАНКІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
564
94.
Савченко М. В., Івчук В. В.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
568
95.
Сідоров М. В.
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
576

 LEGAL SCIENCES

96.
Бабахін А. В., Корогод С. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
579
97.
Барабаш А. Г.
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
582
98.
Герелюк О. Н.
ПОРІВНЯННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
586
99.
Жданюк Я. М., Корогод С. В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
591
100.
Жмур Н. В., Самусь Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
594
101.
Махниборода О. О., Пінчук Є. А.
СПОРТИВНЕ ПРАВО В США
599
102.
Москаль Н. Р.
НАЛЕЖНІСТЬ І ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
603
103.
Москаль О. Р.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИТРЕБУВАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
609
104.
Писаревський Є. Ю., Корогод С. В.
УМИСЕЛ ТА ЙОГО ВИДИ
615
105.
Табріна М. О., Резникова М. О.
СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
618
106.
Тараненко О. О., Щипанова О. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
624
107.
Терещук М. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
628
108.
Шовкопляс О. В.
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
635

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: