X Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 13-15 апреля 2022 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 апреля 2022 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась X Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-13-15-aprelya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Вискуб Р. С., Ващенко В. В., Вінюков О. О., Бондарева О. Б.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО СОРТОВИПРОБУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В В УМОВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
13
2.
Ворожко С. П.
ЕНТОМОФАУНА АГРОЦЕНОЗУ ГОРОХУ ПОСІВНОГО
20
3.
Дубчак О. В.
СТВОРЕННЯ ОДНОНАСІННИХ СТЕРИЛЬНИХ МАТЕРИНСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
29
4.
Каркач П. М., Машкін Ю. О., Фесенко В. Ф.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
36
5.
Нечепоренко Л. П.
МОНІТОРИНГ СОРТІВ ВІВСА ЯРОГО НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ УРАЖЕННЯ КОРОНЧАСТОЮ ІРЖЕЮ
46
6.
Таценко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МЕХАНІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
56

VETERINARY SCIENCES

7.
Gachak Yu. R., Binkevich V. Ya., Mykhailytska O. R.
VETERINARY AND SANITARY INSPECTION OF OIL AND MILK FRUIT WITH PHYTOSYRUP «NUT» AND ITS TECHNOLOGICAL EXAMINATION
66

BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Korzhov Ye., Kutishchev P., Honcharova O.
ON THE ISSUE OF THE SPECIES COMPOSITION DYNAMICS OF PERCIDAE FAMILY FISHES IN THE MOUTH REGION OF THE DNIEPER IN DIFFERENT RESEARCH PERIODS
73
9.
Павлюченко О. В., Вовк О. А.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА НАТУРАЛЬНИМИ ЗООЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
78
10.
Пацюк М. К.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГОЛИХ АМЕБ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
83
11.
Шелюк Ю. С., Петрук К. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІТОПЛАНКТОНУ В КАСКАДІ МАЛИХ ВОДОСХОВИЩ (НА ПРИКЛАДІ ТЕТЕРІВСЬКИХ (БАСЕЙН ДНІПРА)
88

MEDICAL SCIENCES

12.
Cara O. N.
СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С КОМАРАМИ ANOPHELES MACULIPENNIS — ВЕКТОР ПЕРЕДАЧИ МАЛЯРИИ
95
13.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Nekrashchuk O. P., Chernachuk A. P., Yakobchuk D. R., Holubets A. V., Khotiachuk L. O.
INFLUENCE OF MUTATION IN HTRA1 GENE ON CARASIL DEVELOPMENT
101
14.
Makarov S.
AFFECTIVE CHANGES IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
106
15.
Tychonova L. V., Ternopol Yu. O.
A CLINICAL CASE OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN HIV INFECTION
108
16.
Гошовська А. В., Миронюк Д. В.
ПРОГНОЗОВАНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ
111
17.
Каськова Л. Ф., Чуприна Л. Ф., Моргун Н. А., Мархоцкая Ю. В., Артемьев А. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЯВЛЕННЫХ У НОГАЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ЗАПОРОЖЬЯ (ПО АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)
117
18.
Лютик М. Д., Процак Т. В., Чоповці І. І.
СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЛОМУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ
127
19.
Нелюбова Л. В., Малецкий В. В.
«ДИАГНОЗ 21/21» И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ МАРКЕРОВ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА
134
20.
Петрюк Б. В., Семенюк І. Є., Петрюк Т. А.
ДИНАМІКА МІКРОБІОЦЕНОЗУ ОПІКОВИХ РАН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВНУТРІТКАНИННОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЗАСОБІВ
139

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Макаренко О. В., Заславський Д. Д., Корнієнко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ З ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ТА МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
146

CHEMICAL SCIENCES

22.
Ilyasova Aytan Ilqar, Gurbanov Azizagha Shxlar
IMPROVING THE QUALITY OF BITUMEN VARNISH BASED ON THE MODIFICATION OF SPECIAL BITUMENS
149
23.
Кормош Ж., Шевчук М., Кормош Н., Боркова С.
ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 4-ХЛОРФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
160

TECHNICAL SCIENCES

24.
Kosohov O. M.
STRATEGIES AND METHODS OF NEGATIVE INFORMATION INFLUENCES AS COMPONENTS OF INDIRECT ACTIONS IN CONDITIONS OF INTERSTATE CONFLICTS
168
25.
Uriadnikova I.
DETERMINATION OF PRIVATE TECHNOGENIC RISK IN WATER TREATMENT SYSTEMS IN HEAT ENERGY
176
26.
Visochin’ska A. D., Honcharenko I. P., Novik A. V.
INFLUENCE OF NUT RAW MATERIALS ON THE STATE OF PROTEIN COMPLEX OF WHEAT FLOUR
183
27.
Азаренко К. О., Білько М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОЛОВИХ ВИН З ВИКОРИСТАННЯМ ДРІЖДЖІВ РОДУ METSCHNIKOWIA
187
28.
Геращенко О. В.
ВПЛИВ DIGITAL – ТЕХНОЛОГІЙ НА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ
192
29.
Канарський Є. О.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ
196
30.
Коломійцев О. В., Комаров В. О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ І ПОРІВНЯННЯ ВИЯВЛЯННЯ ТРІЩИН У СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТАХ КРИЛА ЛІТАКА МЕТОДАМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
201
31.
Москалюк О. Є., Гащук О. І., Медяник М. О., Ліпінський К. А.
М’ЯСО ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ – ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
211
32.
Омельченко С. Б.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ СУФЛЕ
218
33.
Савчук Т. О., Мазур А. О.
СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ДОГОВІРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
223
34.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Осокін А. С., Воронков А. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАЗ ДАНИХ
228

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

35.
Авдунова Г. Ш., Шуакаев М. К.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
234
36.
Лобань Г. М.
ГЕНЕРАЦІЯ ЛАБІРИНТУ НА ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРУ
241
37.
Шуакаев М. К., Аманкельдыұлы Қалмас
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ ПО АЛГЕБРЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
246

GEOGRAPHICAL SCIENCES

38.
Кузмічова К. М.
АНАЛІЗ КЛІМАТИЧНИХ ЦИКЛІВ НА ОСНОВІ ДАННИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ
256

 ASTRONOMY

39.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
LIFE IN EUROPA AND ON THE EARTH
264

PEDAGOGICAL SCIENCES

40.
Romanchuk N.
METHODOLOGICAL BASIS OF IMPLEMENTATION OF PERSONAL ORIENTED TEACHING IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
274
41.
Yevtushenko N., Srebnaya A.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER BY METHODS OF INTERACTIVE LEARNING
279
42.
Баймаханова Г. М., Кали М. М.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА УРОКАХ ХИМИИ
285
43.
Баланаєва О. В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ
298
44.
Башевський Є., Башевська М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
301
45.
Ергарина А. М.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ АКТЁРОВ НА УРОКАХ ВОКАЛА
304
46.
Зелінга Ю. О.
НАУКОВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ВЧИТЕЛЯ
310
47.
Ковалев Д. А.
ЭТАПЫ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА С ВОКАЛИСТОМ АКТЁРОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОНЦЕРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
314
48.
Кравченко Т. М., Бокоч Є. І.
ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ НАВЧАЛЬНИЙ МІКРОДІАЛОГ
320
49.
Кравчук О. Ю., Криськів М. Й.
ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
326
50.
Кузнецова Г. П.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
337
51.
Нечепорук Я. С.
ЩОДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ІСТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
347
52.
Савенко І. Р., Пуш О. А.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
350
53.
Текенова А. М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
358
54.
Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Чернявська О. А., Максимов А. В.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
364

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Баратюк А. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ В КОНСУЛЬТАТИВНІЙ РОБОТІ З АРАХНОФОБІЄЮ
369
56.
Йолчиева М.
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПСИХОАНАЛИЗЕ
378
57.
Курбатова А. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
386

JOURNALISM

58.
Файвішенко Д. С., Романченко М. Т., Файвішенко Є. І.
ОСОБИСТИЙ БРЕНД У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ INSTAGRAM: WAR-LIFE BALANCE
396

 ART

59.
Ілечко М. П.
МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: КУЛЬТУРОЛОГІЙНИЙ ТА МУЗИКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
399
60.
Осмачко Ю. О.
ТВОРЧА ПОСТАТЬ НАТАЛІЇ КОТОВИЧ В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
407
61.
Терида О. Р., Кугай Т. А., Гула Є. П.
СУЧАСНА ПОЛІГРАФІЯ ТА АСПЕКТИ ЕКОДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОГО ДІЗАЙНУ
411
62.
Шинкаренко К. Ю.
ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ: КОСТЕЛ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ ЯК РЕГІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ
418

 CULTUROLOGY

63.
Чернуха О. В., Хаустова М. М.
ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДОБУ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»
428

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Dobrovolska N., Antoniuk V.
THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN
433
65.
Duvanskaya I. F.
TYPOLOGY OF NOUN WORD FORMATION IN THE TEXTS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE
439
66.
Haieva P. O.
USING DIFFERENT TYPES OF TESTING TO TEST STUDENTS’ READING SKILLS IN PHILOLOGICAL SPECIALTIES
443
67.
Tymofiiva K. M.
THE LINGUISTIC MEANS OF THE ARTISTIC CONCEPT OF «WAR» REPRESENTATION WITH THE EMPHASIS ON THEIR NATIONAL ASPECTS IN R. ALDINGTON’S NOVEL «DEATH OF HERO»
451
68.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЮРКИЗМОВ С ИСКОННЫМИ РУССКИМИ СЛОВАМИ
460
69.
Дмитрошкін Д. Е.
СЕМАНТИЧНЕ ДЕКОДУВАННЯ СПОРТИВНОЇ КОМПОЗИТИ ЗА ЛЕКСИЧНИМИ ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ
467
70.
Заря Т. С., Бахов І. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ, ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
478
71.
Кайырбекова Н. К.
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА В ПАРЕМИЯХ В КАЗАХСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
483
72.
Кравченко Н. О., Авхутська А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ПОРТРЕТУ АКТОРА У ЗОБРАЖУВАЛЬНОМУ КІНОДИСКУРСІ ТА У ДИСКУРСІ ІНТЕРВ’Ю
489
73.
Купчишина Ю. А.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЕМАНТИКИ МОВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОРПУСІ
495
74.
Мінаєва П. А.
ПАРЕМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
501
75.
Нузбан О. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ВИРАЗІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
506
76.
Огарєнко Т. А., Потапчук К.
АПЕЛЯТИВИ В ПОЕМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
511
77.
Федишин О. М.
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
521
78.
Шутак Л. Б., Навчук Г. В.
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЧАСТИНА ЛІКАРСЬКОЇ ДЕОТОЛОГІЇ
528

PHILOSOPHICAL SCIENCES

79.
Білогур В. Є., Проценко А. А., Котова О. В., Суханова Г. П.
ФІЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНА ОСВІТА В СИСТЕМІ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАД
535

 ECONOMIC SCIENCES

80.
Kopytko M.
CHALLENGES FOR THE POLISH AND UKRAINIAN ECONOMY FROM MIGRATION PROCESSES DUE TO THE WAR IN UKRAINE
544
81.
Shalaieva A. M., Proskurnina N. V.
ANALYSIS OF THE EXISTING METHODOLOGY OF THE ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE IN THE INTERNATIONAL MARKET
547
82.
Андрушків Б. М., Шерстюк Р. П., Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Погайдак О. Б., Гагалюк О. І.
ПОГЛЯД НА ОКРЕМІ ДОСЯГНЕННЯ І ПРОРАХУНКИ В УПРАВЛІННІ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОГО, ЛОГІСТИЧНОГО ТА ІНШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ
556
83.
Буняк Н. М.
ЩОДО ВІДМІННОСТЕЙ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ «РИНОК НАСІННЯ» ТА «РИНОК СОРТІВ»
569
84.
Бурлака М. О., Дзюба О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
578
85.
Демчук А. В.
ОСОБИСТІ ФІНАНСИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ
583
86.
Івашина О. Ф., Пауль М. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЛАНУВАННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
587
87.
Коба О. В.
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГНОЗИ
594
88.
Ломсадзе-Кучава М. К., Казумашвили М. Г.
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
599
89.
Мартин О. М., Живко З. Б., Вітер О. М.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СТРУКТУРУВАННЯ: КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД
606
90.
Романова Т. В., Давиденко Л. П.
МОДЕЛІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
612
91.
Тагиева Гюльнара Адиль кызы, Багирова Тарана Адиль кызы
НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
619
92.
Угненко К. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
623
93.
Фединець Н. І., Химочка С. Р.
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ВИСОКОГО РІВНЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ
630
94.
Шерстюк О. Л.
ЧИННИКИ ОБЛІКОВОГО ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН
635
95.
Яцкевич І. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОНЦЕПЦІЇ SMART- ПАРАДИГМИ
642

 LEGAL SCIENCES

96.
Брусакова О. В., Греченко В. А.
ПРАВОВИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК ФОРМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ
648
97.
Кіяниця В. М.
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ
652
98.
Олійник А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
662

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: