X Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 25-27 июня 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

25-27 июня 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась X Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-25-27-iyunya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Rassadina I.
THE DYNAMICS OF THE FORMATION OF THE LEAF SURFACE OF THE SPRING CAMELINA DEPENDING ON THE FEATURES OF THE FERTILIZER
12
2.
Румянцев М. Г., Кобець О. В., Тупчій О. М.
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖОЛУДІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПІД НАМЕТОМ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
16

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Horbachova O., Pavliukh L.
MODERN TECHNOLOGIES OF ORGANIC WASTE MANAGEMENT
24
4.
Sherstiuk M., Li Sen
THE APPLICATION AND ANALYSIS OF THE «WINDOW» OF CHINESE GARDEN IN MODERN TIMES
30
5.
Романова Е. Е., Захаренко М. О., Курбатова І. М.
ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД БІЛКІВ ПЛАЗМИ КРОВІ РИБ ЗА РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГОРМОНУ НАНДРОЛОНУ У ВОДІ
35

 MEDICAL SCIENCES

6.
Glushchenko T. A.
DYNAMICS OF PERIODONTAL INDICES AS A RESULT OF TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
38
7.
Ilnytska O. M., Popovych Z. B., Katerynyuk V. Yu.
STUDY OF THE MICROBIOME OF PERIODONTAL POCKETS IN INDUSTRIAL WORKERS WITH HARMFUL FACTORS
42
8.
Repetska O. M.
INDEX EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS IN YOUNG PEOPLE WITH PRIMARY HYPOTHYROIDISM
46
9.
Serheta I., Makarova O.
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE FEATURES OF THE PROCESSES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MENTAL ADAPTATION OF MODERN PUPILS AND WAYS TO OVERCOME EDUCATIONAL STRESS
50
10.
Zherebiatiev O. S.
DISTURBANCE OF THE IMMUNITY IN RATS WITH INFLAMMATION OF THE ILEUM
54
11.
Аскарьянц В. П., Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Эргашов Камронбек Улугбек угли
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
56
12.
Балега М. І., Колядюк В. Р.
ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ ТА РЕЖИМУ ХАРЧУВАННЯ, СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПАРОДОНТИТ В ОСІБ ВІКОМ ВІД 16 ДО 22 РОКІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ М. РІВНЕ ТА РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ
63
13.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МОЛЕКУЛЯРНИЙ ПАТОГЕНЕЗ ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
66
14.
Дудник В. М., Фурман В. Г., Куцак О. В., Волощук С. Я., Волощук В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ХРЕБТА У ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ЛІМФОБЛАСТНИМ ЛЕЙКОЗОМ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК В ПЕДІАТРІЇ
71
15.
Малайко С. С.
FREQUENCY OF DEVELOPMENT OF PULMONARY EDEMA OF PATIENTS ACUTE CORONARY SYNDROME WITH DIABETES TYPE 2
76
16.
Осуховська О. С., Табачніков С. І., Коваленко Н. В., Синіцька Т. В., Калугін І. В., Салдень В. І.
ДО ПИТАНЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН З COVID-19 В АНАМНЕЗІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
78
17.
Солодка О. С., Соловей В. М.
ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПОЛІПУ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
81

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Deryaev A. R.
SPECIFICATION OF OPERATING PARAMETERS AND ACCOUNTING FOR PRESSURE LOSSES IN DOWNHOLE EQUIPMENT FOR DUAL COMPLETION OF WELLS
85
19.
Kireieva S. O.
QUANTUM CRYPTOGRAPHY AS A MEANS OF PROTECTING COMMUNICATIONS
90
20.
Korzhyk V., Khaskin V., Peleshenko S., Grynyuk А., Dong Chunlin, Illyashenko Y.
DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR RESEARCH OF HYBRID LASER-ARC WELDING PROCESSES OF PIPE STEEL
94
21.
Ostapchenko K., Borukaiev Z., Evdokimov V.
INFORMATION ENVIRONMENT FOR THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ELECTRICITY MARKET
99
22.
Yurchenko I., Kuzmin O., Zakharov V.
IMPLEMENTATION OF HACCP SYSTEM IN RESTAURANTS
106
23.
Венгринюк Т. П., Гетьман Ю. Е., Савчук В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПИСАННЯ АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО — ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ШТОКА БУРОВОГО НАСОСА
111
24.
Глушкова Д. Б., Багров В. А.
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РОБОТИ ШТАМПІВ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ НАПЛАВЛЕННЯМ МЕТАСТАБІЛЬНИМИ ТА ВТОРИННОТВЕРДІЮЧИМИ БЕЗНІКЕЛЕВИМИ СПЛАВАМИ СИСТЕМИ Cr-Mn-Mo-Ti НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА
115
25.
Данкевич Н. О., Козиряцький В. М.
СУЧАСНИЙ СТАН В СФЕРІ РОЗРОБЦІ ОПАЛУБНИХ СИСТЕМ ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
122
26.
Доценко Д. В.
КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН
129
27.
Дубина А. А., Дзюба Н. А.
БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНИЙ ГЕЛЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ SPORT-FOODS
134
28.
Літвін Р. Г., Скоп К. І.
СПОСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ АВТОМОБІЛІВ
137
29.
Петрушак В. С.
МЕТОД КОІНЦИДЕНЦІЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ПЕРІОДИЧНОГО СИГНАЛУ
142
30.
Скляренко Є. В., Воробйов Л. Йо.
ТЕРМОХІМІЧНА КОНВЕРСІЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ КИПЛЯЧОМУ ШАРІ
149
31.
Яшков І. О., Кирпота Ф. В., Васильченко Є. Р.
МЕТОДИКА ВИБОРУ ТИПУ БЕЗДРОТОВОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У СКЛАДНИХ УМОВАХ
155

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

32.
Калайда О. Ф.
ЩЕ ПРО НОВІ КЛАСИ ІНТЕГРОВАНИХ НЕПОВНИХ НЕЯВНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
162

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Huseynova B. A.
DYNAMICS OF HOUSEHOLDS OF MINORITY ETHNIC GROUPS POPULATING IN THE NORTHWESTERN REGIONS OF AZERBAIJAN AND FACTORS AFFECTING THIS TENDENCY
164

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

34.
Рузіна М. В., Терешкова О. А., Жильцова І. В., Кисельова М. Д.
РЕЧОВИННИЙ СКЛАД І ФАКТОРИ КОНТРОЛЮ МЕТАСОМАТИТІВ БІЛОЗЕРСЬКОЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
171

 PEDAGOGICAL SCIENCES

35.
Borysova T., Obolonska O., Badogina L., Riznyk A.
CONTROL OF THE FORMATION OF SKILLS IN V COURSE STUDENTS OF INTERNATIONAL FACULTY OF MEDICAL UNIVERSITY WITH DISTANS LEARNING
177
36.
Shamanska O. I.
PECULIARITIES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES USING IN THE CONTEXT OF ADULT EDUCATION IN UKRAINE
181
37.
Агасієва Ірада Абдулла кизи
ПЕРЕТВОРЮЄМО СТЕРЕОТИПИ: МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ІННОВАЦІЙНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НАВЧАЮТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
185
38.
Бобро Л. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ І ЗАСОБІВ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СУЧАСНИХ БАТЬКІВ
190
39.
Васюченко А. В., Агалаков В. С.
УКРІПЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВНЗ
195
40.
Гасымова Флора Байрам кызы
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
200
41.
Задоріна О. М.
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОГО СПРЯМУВАННЯ
204
42.
Крамаренко В. В.
СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ
210
43.
Нечепорук Я. С.
ІСТОРИЧНІ МАРКЕРИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЛЬОТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
213
44.
Онкович Г. В., Адаміа З.
ТЕОРІЇ СУЧАСНОЇ МЕДІАОСВІТИ
218
45.
Пилаєва Т. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ
227
46.
Федчишин О. М., Шандрук Т. А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
231
47.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ГЕМБЛІНГУ У ДІТЕЙ
238

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

48.
Мужанова Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ РОЗЛУЧЕНИХ ДОРОСЛИХ ПРЕДСТАВНИЦЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ
246

 JOURNALISM

49.
Sushchenko M. R.
INTERNET JOURNALISM AS A NEW FORM OF UNIVERSAL MULTIMEDIA
249
50.
Андросович О. І., Мельничук Ю. В.
ДО ПИТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ ПРО ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ
252
51.
Вусик Г. Л.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ВОЄННОГО ЧАСУ
258

 ART

52.
Гавриленко Ю. Д.
ОГЛЯД РІЗНИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ НА ОДНІ ТЕКСТИ Т. ШЕВЧЕНКА (М. ЛИСЕНКО)
265
53.
Підлісна О. В.
СВІТЛОДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА)
269
54.
Сизоненко И. Г.
ВЛИЯНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПОЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА СТАНИСЛАВА ЖУКОВСКОГО НА ЕГО ТВОРЧЕСТВО
277
55.
Ху Сянь
ПОНЯТТЯ МАКІЯЖУ ОБЛИЧЧЯ В КИТАЙСЬКІЙ ОПЕРІ
284
56.
Чжоу Сяо
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ КУЛЬТУР НА ХУДОЖНЮ ОБРОБКУ НЕФРИТІВ У ПЕРІОД ВЕЙ, ЦЗІНЬ, ПІВДЕННИХ І ПІВНІЧНИХ ДИНАСТІЙ
288

 HISTORICAL SCIENCES

57.
Буравський О. А., Власюк І. М.
ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ НАГІРНО-КАРАБАСЬКОГО КОНФЛІКТУ У ХХІ СТ.
294
58.
Пустовая Е. С.
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РЫНКАХ ТУРКЕСТАНА В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
299

 PHILOLOGICAL SCIENCES

59.
Kuzyk O.
IBT VS PBT — MODERNITY OR FUTURE
304
60.
Атаманчук К. М.
СПЕЦИФІКА ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
310
61.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
314
62.
Карпенко М. Ю., Тхоржевська А. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ В РЕКЛАМІ (НА МАТЕРІАЛІ АВТОРЕКЛАМИ)
319
63.
Ковалик Н. В., Тимочко Л. М.
КОНЦЕПТ «ВОДА»: ТЕМАТИЧНА ГРУПА «ВОДНІ ОБ’ЄКТИ-ВОДОТОКИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
325
64.
Миколаєнко М. Ю.
СЕМАНТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ІТАЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
332
65.
Пастушенко О. А.
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
338
66.
Стоянова Т. В., Кириченко Д. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ З ЕМОТИВНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ
342
67.
Шевченко О. П., Мамедова Матанат Мушвіг кизи, Єщенко Г. Л.
ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ
346

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

68.
Botsiura I. S.
HEDONISM AS A PHILOSOPHY OF LIFE IN THE CONTEXT OF MODERN WORLD
352
69.
Долгий А. І.
ФЕНОМЕН СОФІЙНОСТІ ТА ЙОГО ВИКЛИКИ У ДОБУ КІБЕРСУСПІЛЬСТВА
356
70.
Романова О. П.
ВПЛИВ НУМІНОЗНОГО НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ У ВИБОРІ ЛЮБОВІ
360
71.
Фарафонова І. А.
КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ К.Г.ЮНГА
365

 ECONOMIC SCIENCES

72.
Honchar L.
APPLICATION OF COMPLIANCE MANAGEMENT IN THE FUNCTIONALITY OF THE CONTROLLING SYSTEM OF ENTERPRISES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY
367
73.
Ukhanova I. O., Mindova O. I.
DYNAMICS OF FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE ODESSA REGION OF UKRAINE
372
74.
Бугай В. З., Назіна А. А.
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
379
75.
Демідова А. В.
ЗВИЧАЙНА ЦІНА ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ
386
76.
Демчишак Н. Б., Гриб В. М., Олійник Л. А.
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАРТАП-ІНДУСТРІЇ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
390
77.
Коваленко М. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
396
78.
Кузьмінський С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
400
79.
Мірошник О. Ю., Паншин В. С.
АУДИТ В БАНКАХ, АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
406
80.
Нагорна І. І.
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
412
81.
Пачева Н. О.
МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
419
82.
Пашкуда Т. В., Бабич О. Р.
ЕКСПОРТ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
425
83.
Пашкуда Т. В., Борозняк І. С.
ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
430
84.
Пашкуда Т. В., Денисюк О. М.
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
434
85.
Пашкуда Т. В., Марусенко А. С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
438
86.
Пашкуда Т. В., Рачок В. В.
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
442
87.
Пашкуда Т. В., Фердерер О. І.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
446
88.
Пашкуда Т. В., Хілобок В. А.
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ
452
89.
Солдак М. О.
ЩОДО ПРИНЦИПІВ ВІДНОВЛЕННЯ БРАУНФІЛДІВ ДЛЯ РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
456
90.
Фостолович В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ОСНОВА СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО
463

 LEGAL SCIENCES

91.
Hudik V. G.
SIGNS OF A PUBLIC PROMISE OF A REWARD WITHOUT ANNOUNCING A COMPETITION: LEGAL ASPECT IN UKRAINE
469
92.
Lykhova S.
MEANS OF PROOFING AND INVESTIGATING CYBER THREATS
473
93.
Петрова І. А., Кіпушева Т. В., Духненко Д. О.
МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
479
94.
Пожидаєв М. Ю.
ТАКТИЧНІ ДІЇ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ЗАРУЧНИКІВ
486
95.
Салыкова Д. О.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
489
96.
Черняєв О. С., Ігнатенко Н. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
494

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: