X Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 13-15 декабря 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 декабря 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась X Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-13-15-dekabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Войтенко Л. В., Заленська Є. А., Оне О.-В. З.
БУРОВІ ВІДХОДИ: ПЕРЕРОБКА МЕТОДОМ БІОКОМПОСТУВАННЯ.
15
2.
Михайликова В. В., Стребкова Н. С.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
22

 VETERINARY SCIENCES

3.
Bobrova V., Kravchenko S., Kanivets N., Karysheva L., Burda T.
ULTRASONOGRAPHIC FEATURES IN THE EXAMINATION OF THE PANCREAS IN DOMESTIC CATS DIAGNOSED WITH DIABETES MELLITUS: A PROSPECTIVE STUDY IN 7 CATS.
27
4.
Zayats K. R.
THYMUS. HISTOLOGY.
31
5.
Локес-Крупка Т. П., Бурда Т. Л., Зарицький С. М.
АЛЕРГІЇ У СВІЙСЬКИХ СОБАК (СХИЛЬНІСТЬ ТА КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ).
34

BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Zubenko O. G., Biliaieva K. O.
APHIDIID WASPS (HYMENOPTERA, APHIDIIDAE) PARASITIZING APHIDS ON HERBACEOUS LEGUMES (FABACEAE) IN THE CENTRAL WOOD-AND-STEPPE ZONE OF UKRAINE.
39
7.
Григорова Н. В., Єрмак О. Л.
ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЧОЛОВІКІВ ПОХИЛОГО ВІКУ.
45

 MEDICAL SCIENCES

8.
Ashurova O. Yu.
PHARMACOLOGY AS A SCIENCE ABOUT DRUGS.
49
9.
Chernobay L., Vasylieva O., Oksenenko Ju.
RESEARCH OF MEDICAL STUDENTS FUNCTIONAL RESERVES IN THE CONDITIONS OF ADAPTATION TO STUDY LOADS.
57
10.
Dudko O. G., Yakimyuk D. I., ShaykoShaykovskiy O. G., Reshma N. R.
TYPES OF BIODEGRADABLE MATERIALS FOR OSTEOSYNTHESIS OF LONG BONE FRACTURES.
60
11.
Golovaha M. L., Bilykh Ye. O.
CHRONIC KNEE PAIN PREVENTION AFTER ARTHROPLASTY WITH RADIOFREQUENCY NEUROABLATION.
66
12.
Kust V. V., Plakhtiienko I. O., Ivakhniuk T. V.
ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILE AMONG THE CAUSATIVE AGENTS OF OTOMYCOSIS.
68
13.
Антонова-Рафі Ю. В., Худецький І. Ю., Лагеза Д. В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СКОЛІОТИЧНИХ ВИКРИВЛЕНЬ ХРЕБТА.
72
14.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Бойко В. Н.
РОЛЬ ВИТАМИНА D В РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ.
82
15.
Іванько О. Г., Бондаренко В. М.
АНАЛІЗ МАРКЕРІВ СТАНУ КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ ЯК СПРОБА ВИЯВЛЕННЯ ЗАПАЛЬНОГО СТАНУ.
99
16.
Ляшук Р. П., Мігайчук Д. М., Сергій І. В.
НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ.
102
17.
Меренкова І. М., Арзуманова І. В., Базян А. А., Русанов О. Д.
ВПЛИВ ГІПЕРТИРЕОЗУ НА ПРОТІКАННЯ ВАГІТНОСТІ І КОРЕЛЯЦІЮ АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ.
107
18.
Соловьева Е. Т.
КЛЕТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СДВИГОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.
110
19.
Смолен Ю. О., Маринчина І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ТЕРМІНІВ ПЕРЕТИСНЕННЯ ПУПОВИНИ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ.
112
20.
Стахова В. В., Маринчина І. М.
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТИ І ПУПОВИНИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК В ДОПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ.
117
21.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ТА ТРИВОЖНО-ФОБІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ.
122
22.
Шманько В. В., Гніхдюх Р. В.
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ А1166С-ГЕНА РЕЦЕПТОРА АНГІОТЕНЗИНУ II ПЕРШОГО ТИПУ НА ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МЕШКАНЦІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
125
23.
Юсупов А. С., Маматкулов И. А., Файзиев О. Я.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВОДНОГО ПЕРИОДА АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ.
127
24.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Тбілєлі В. В., Тіхончук Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АНКІЛОЗИВНОГО СПОНДИЛОАРТРИТУ ТА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ НЬОМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
129

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Chitishvili V. V., Semenova L. V., Toryanik L. A., Plotnikova N. V., Filyanina N. M.
PHARMACY EDUCATION FOR FOREIGN STUDENTS.
132
26.
Решетняк Л. Р., Стаховська В. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ.
138

CHEMICAL SCIENCES

27.
Ziyadullayev A.
VINYLATION OF CYANURIC ACID BY ACETYLENE AT HIGH PRESSURE.
142
28.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ОДНІЄЇ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ ПІСНІ.
147

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Gordiienko S. M., Kalishevska Yu. V.
PEDESTRIAN SAFETY PROBLEMS ON GROUND PEDESTRIAN CROSSINGS.
153
30.
Kuznietsov S., Venger O., Stepanenko D., Grishuk A.
NEW CATALYSTS FOR CARBON MONOXIDE CONVERSION.
159
31.
Lokotarov Ye.
AN ANALYSIS OF THE USAGE COMPUTING RESOURCES IN BLOCKCHAIN NETWORKS.
162
32.
Pavlenko O., Pryshchepa Ye., Tymoshenko A.
DETERMINATION OF MAXIMUM VOLTAGE.
165
33.
Zyma O., Pahomov R., Redkin O.
USAGE OF GEOINFORMATION SYSTEMS (GIS) TO PREVENT EMERGENCIES.
171
34.
Завойських Ю. А., Козуб Ю. Г.
ДИНАМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ У ПРОЦЕДУРНО ГЕНЕРОВАНОМУ КОНТЕНТІ.
176
35.
Малюк С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ КОЛІСНИХ ПАР ШВИДКІСНИХ ТА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ.
180
36.
Моссур Д. Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ, КЕРУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СТАНІВ СПИСКІВ З ПОСТОРІНКОВИМ ВІДТВОРЕННЯМ.
184
37.
Одарченко Д. М., Сподар К. В., Карбівнича Т. В., Позднякова Л. О.
АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОМПЛЕКСНА ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЙОГУРТІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ.
189
38.
Сухомлин В. И., Плошенко Л. С., Евдокимова Т. А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ ПРОКАТКЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ.
195
39.
Тимошенко Ю. О., Скидан Б. О.
ОЦІНЮВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.
201
40.
Тимченко Н. М., Кузьменко О. Ю.
НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.
204
41.
Ушкаренко О. О., Малахова Н. Г., Лаптєв О. І., Волинський В. О.
ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ АНАЛОГОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.
210
42.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Степаненко М. О., Хмеленко Є. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ.
217
43.
Шаповал В. О.
АНАЛІЗ КОРИСТУВАЦЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ ВУЗЛАМИ БЛОКЧЕЙН-МЕРЕЖ.
222
44.
Янин А. Е., Новикова С. Н.
ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ УПРОЩЕННОГО ТИПА.
226

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

45.
Chernikov N. G., Chernikova I. D., Stanislavova N. A., Nedobega V. A.
RESEARCH OF THE ENERGY STRUCTURE OF THE SURFACE ARSENIDE GALLIUM AT ADSORPTION GERMANY.
233
46.
Філіпчук А. О., Вайсфельд Н. Д., Процеров Ю. С.
НАПРУЖЕНИЙ СТАН СКІНЧЕНОГО ЦИЛІНДРУ ПІД ДІЄЮ ВЛАСНОЇ ВАГИ.
241

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

47.
Любчук О. К., Гойман К. Д.
НОВІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ.
247

PEDAGOGICAL SCIENCES

48.
Chubar V. V.
PREPARATION OF THE FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGIES FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF SENIOR STUDENTS.
254
49.
Kazak Yu.
AN ACOLOGICAL APPROACH AS A STRATEGIC GUIDELINE IN A PROFESSIONAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS.
264
50.
Skaskiv A.
INTRODUCTION OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGY.
269
51.
Sultanbekova A., Yerkinbekova A.
A CRITICAL ANALYSIS OF CLIL APPLICATION IN PHYSICS CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL EXPLOITED IN NIS SCHOOLS IN KAZAKHSTAN.
273
52.
Tsuranova O., Musienko M.
DEVELOPMENT OF FEELING OF RHYTHM IN EARLY CHILDREN.
280
53.
Yashnyk S., Babak M.
SUCCESS OF GENDER SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS IN THE FAMILY.
283
54.
Бардус І. О., Бардус О. О.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ КОМАНДНОЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
290
55.
Гончаренко Н. М., Ткаченко А. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ.
295
56.
Євмененко О. В., Ніколаєва Т. А.
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО АНТИУТОПІЮ В ШКОЛІ: СИСТЕМА ПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ.
299
57.
Карпенко М. С., Бойко С. П.
ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ДАУНА.
303
58.
Кикоть О. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВЗАЄМНОМУ ПОРІВНЯННІ ДОСВІДУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ.
306
59.
Курило Н. Г., Вискребенцева А. В., Гончаренко Л. І., Северина В. С., Чаленко Т. В., Міщенко О. В., Андросова В. І., Паненко В. А.
ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ І РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
313
60.
Леонов І. В.
МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.
323
61.
Марков Р. А.
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.
329
62.
Майборода М. Н.
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — ОСНОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
332
63.
Мітяшкіна Т. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ РОБОТОТЕХНІКИ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КАМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА EMBEDDED-РОЗРОБНИКА У ВНЗ.
336
64.
Молотай Л. А., Пасечник С. В.
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА.
340
65.
Нечепорук Я. С.
СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
347
66.
Панченко Л. Ф.
ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
352
67.
Потеряхин А. А., Воронин И. Ю.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» 2020 ГОДА.
357
68.
Татаренко Г. В., Степанова Г. А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ.
361
69.
Трофімченко І. Є., Заводяна Н. В., Таушан О. Г., Шевчук О. Г., Боднар С. В., Гончарук А. Д., Симон Н. Г., Туркот А. В., Шаронова В. О., Малашевська І. А.
МИСТЕЦЬКО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ ТА ДОРОСЛИМИ МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ МАЙСТЕР-КЛАС «СВІТ МАНДРІВ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО».
368

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

70.
Воловик А. С., Єльчанінова Т. М., Жванія Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ НЕВРОТИЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ.
375
71.
Еверс І. М.
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
381
72.
Котлова Л. О., Ковальчук К. П.
ВНУТРІШНІ КОНФЛІКТИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ МЕХАНІЗМАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ.
384
73.
Лаас М. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЧИННИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІВЧАТ ТА ХЛОПЦІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ.
389
74.
Лукова С. В., Надьон В. П., Аркатова О. С., Коломійцев Г. А.
ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ.
394
75.
Хомуленко Т. Б., Туркова Д. М., Лєсніченко Н. П., Миронович Б. С.
СТРУКТУРА СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ТІЛА В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ СФЕР ТІЛЕСНОГО ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ.
401
76.
Шмалєй С. В., Нікулін Є. О., Фін Л. Є.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ.
406

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

77.
Заливанский Б. В., Самохвалова Е. В.
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ.
409

ART

78.
Берелет В. І., Берелет Л. І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І ТЕАТРАЛЬНОЇ МУЗИКИ.
415
79.
Данчук Л. І., Авраменко П. М.
ВИСВІТЛЕННЯ ГЕРОЇЧНИХ ТЕМ У ДУМАХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ І ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У СУЧАСНИХ ВИСТАВАХ.
419
80.
Дементенко О. Ю.
ХУДОЖНЯ ТА ІСТОРИЧНА ЦІННІСТЬ АФІШІ.
427
81.
Карпик В. Б.
КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБИ З ОРКЕСТРОМ А. ТОМАЗІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ.
432
82.
Медвейчук Я. Б.
УНІКАЛЬНІСТЬ СТИЛІСТИКИ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУСЛІМА МАГОМАЄВА.
439
83.
Шинкарук І. В.
ВИХОВАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕСТРАДНОГО СПІВАКА.
446

HISTORICAL SCIENCES

84.
Корнієнко А. Ю.
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ЖІНОК В США.
450

 CULTUROLOGY

85.
Градівський В. М.
ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.
452
86.
Рудковська О. В.
ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ ДНУ – ПАЛАЦ ПОТЬОМКІНА – ЯК ЕКСКУРСІЙНИЙ ОБ’ЄКТ В ЕПОХУ ІНТЕРАКТИВНОЇ КУЛЬТУРИ.
460

POLITICAL SCIENCES

87.
Клим Р. Д.
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ІМІДЖЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛГАРІЇ.
468

 PHILOLOGICAL SCIENCES

88.
Alizade Aliye Umran Ali Aga
THE BEAUTY OF SPEECH IN NIZAMI GANJAVI’S “TREASURE OF SECRETS”.
473
89.
Borovykova D.
FEATURES OF FILM TEXT TRANSLATION (BASED ON SCIENCE FICTION MOVIES).
480
90.
Варлакова А. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАНТНОГО АНАЛІЗУ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ.
486
91.
Войтенко Л. І.
КОЛИСКА ДЛЯ КІШКИ ЯК АНТИУТОПІЯ К. ВОННЕГУТА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ.
490
92.
Даскал Н. Г.
РОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІЧЧЯ У АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ.
495
93.
Каширіна І. О., Собчук В. Є.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ.
500
94.
Козка И. К., Баткина М. В., Шубладзе О. Э.
TEACHER’S DESIGNED LEXICAL FEEDBACK TASKS IN A MEDICAL LANGUAGE CLASSROOM.
503
95.
Луценко Л. О., Корецька Д. Д.
СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.
509
96.
Маріна О. С.
ДИГІТАЛЬНА ПОЕЗІЯ: МОБІЛЬНІСТЬ І «ЗАСТИГЛІСТЬ» МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО СМИСЛОТВОРЕННЯ.
515
97.
Медвідь О. М., Александренко А. І.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ.
520
98.
Медвідь О. М., Ципко Ю. О.
СТИЛІСТИКА БЛЕНДІВ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ: АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ.
526
99.
Медвідь О. М., Глобіна В. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ БЛЕНДИНГОВИХ ОДИНИЦЬ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ.
532
100.
Митнік І., Бакунович О.
ВОКАЛІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ГОВІРКИ СЕЛА ПАРЦЕВО НА ПІДЛЯШШІІ.
539
101.
Ядловська О. С., Тараніна М. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТАДЖИЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В РЕСПУБЛІЦІ ТАДЖИКИСТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
544

 ECONOMIC SCIENCES

102.
Dubnitskyi V. I., Dmytriieva A. O.
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE KIBS MARKET IN UKRAINE AND THE RELEVANCE OF KIBS MARKET RESEARCH IN THE MODERN ECONOMY.
551
103.
Hryhorevska O. O.
INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF MANAGEMENT OF DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES.
556
104.
Nebaba N., Serotyuk B., Jaheidr Emad Alburavi Ramadan
THE EMERGENCE PREREQUISITES AND DEPLOYMENT MECHANISM OF CRISIS PHENOMENA IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM.
560
105.
Skrypnyk M. I.
APPROACH TO CALCULATION OF PRODUCT COST ON THE BASIS OF «DIRECT COSTING».
564
106.
Дзьоба О. Г., Сторощук Х. Л.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ.
569
107.
Зюбак М. М.
НАПРЯМИ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ.
573
108.
Костюк У. З., Давимука Д. В.
РИЗИКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ.
578
109.
Кліпкова О. І., Цебенко О. О.
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
583
110.
Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Маслій В. О.
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ.
588
111.
Купінець Л. Є., Шершун О. М.
БЕНЧМАРКІНГ УКРАЇНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.
594
112.
Нуралиева Рагима Нурали гызы
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНА.
600
113.
Пархоменко С. Г., Бурукова М. В.
МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
611
114.
Полякова О. Ю.
ФАКТОР РОЗШАРУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.
615
115.
Синчак В. П., Чубенко Л. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
622
116.
Тищенко С. І., Сабіров Н. І., Предчук О. А.
BIG DATA І ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА: ЗАСТОСУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ.
631
117.
Топузова В. О., Сербіненко Н. В.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ.
636
118.
Чупир О. М., Рудкевич О. Л.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ГОЛОВНИЙ ВЕКТОР У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА.
643
119.
Эльдарлы Джавидан Азер оглы
НЕОБХОДИМОСТЬ В ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТНО НАПРАВЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ.
647

 LEGAL SCIENCES

120.
Kulak N.
CURRENT SYSTEM OF SOURCES OF LAW OF UKRAINE.
651
121.
Lykhova S.
INVESTIGATION OF RAPE DURING HOSTILITIES AS AN INTERNAL ASPECT OF NATIONAL SECURITY PROTECTION.
654
122.
Артем’єва К. Д., Наливайко О. І.
ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ.
659
123.
Гаргун С. С.
НАЯВНІ НЕДОЛІКИ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ.
664
124.
Заплітна І. А., Притула С. А.
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ УСИНОВЛЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.
673
125.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І., Анохін О. О.
ДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ КОНСОЛЬНО ЗАКРІПЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЛАНЕРА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ.
677
126.
Крикливець Д., Наливайко О. І.
ПРОБЛЕМА ДЕЛІМІТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ: РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНИЙ СТАН.
686
127.
Полюхович Є. Е., Савіщенко В. М.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ ЮРИСТА.
690
128.
Сєдих Ю., Рибалкін А. О.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ВАТИКАНУ.
694
129.
Солдатенко О. А., Богмацера В. В.
СУТНІСТЬ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
698
130.
Телестакова А. А., Мірзоян Р. А.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
702
131.
Ус Ю. О., Юдіна М.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.
710
132.
Ус Ю. О., Самсонова А. М.
РИМСЬКА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ.
713
133.
Ус Ю. О., Татусько Д. Ю.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЖІНКИ У РИМСЬКОМУ ШЛЮБІ.
717
134.
Ус Ю. О., Похил А. В.
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ У РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ.
720
135.
Чепурко Я. О.
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.
723
136.
Шакало Л., Іваниця А. В.
ПРИЧИНИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ.
731
137.
Шокотько Ю. Д., Наливайко О. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ.
735

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: