X Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 26-28 марта 2022 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 марта 2022 года в г. Берлин, Германия.

состоялась X Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-26-28-marta-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Барилко М. Г., Захаренко В. А.
ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО (ЯРОГО) ЗА ОЗНАКАМИ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ.
8
2.
Рзаева Ульвия Ибрагим кызы, Гасанова Mехрибан Джабир кызы
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧАЕВОДСТВА.
16
3.
Холод С. М., Кузьмишина Н. В.
ІНТРОДУКОВАНІ ЗРАЗКИ З ІСПАНІЇ – ЦІННИЙ ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР.
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Kuts B. О., Kuryata V. G., Pryimak V. V.
INFLUENCE OF TEBUCONAZOLE ON FORMATION OF PIGMENT APPARATUS OF HORSE BEAN SEEDLINGS UNDER PHOTO — AND SCOTO MORPHOGENESIS.
31
5.
Kistaubaeva A. S., Bissenova U. M.
ANTIMICROBIAL SCREENING OF FLAVONOIDS ALLOCATED FROM DIFFERENT THERAPEUTIC PLANTS IN KAZAKHSTAN.
38

 MEDICAL SCIENCES

6.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
REHABILITATION OF PATIENTS WITH MOTION PROBLEMS.
40
7.
Гошовська А. В., Ряшко К. С.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДАНІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ.
42
8.
Гошовська А. В., Плиска Т. І.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ ТА АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ.
48
9.
Колотило Т. Р., Лакуста І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ШТАМУ «ДЕЛЬТА» ТА ЯК РОЗПІЗНАТИ ЙОГО.
54
10.
Обадех Бассам Абдель-Рахман Аль-Каралех
ОСОБЛИВОСТІ ШИРИНИ ДИСТАЛЬНИХ ЕПІФІЗІВ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КІНЦІВОК У ЧОЛОВІКІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ЛЕГКОГО ТА ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ.
57

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

11.
Sakhanda I., Savchuk A.
THE USE OF NATURAL SOURCES OF VITAMINS IN PHARMACY.
62

CHEMICAL SCIENCES

12.
Аманова Ж. С., Мадыбекова Г. М.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
66

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Prasol I., Yeroshenko O.
MODEL FOR CALCULATION SPECTRAL DENSITY ELECTROMYOGRAPHIC SIGNAL DURING ELECTROSTIMULATION.
73
14.
Solovei O.
PRACTICAL EXPERIMENTS FOR BINARY CLASSIFICATION MODEL EVALUATION BY NORMALIZED MATTHEWS CORRELATION COEFFICIENT AND Fβ SCORE.
77
15.
Voskoboinick V., Redaelli A., Voskoboinyk O., Voskobiinyk A.
HYDROACOUSTICS OF PULSATING FLOW INSIDE MECHANICAL BILEAFLET MITRAL VALVE.
82
16.
Ланська В. Д.
ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАРТОПЛЯНОЇ КЛIТКОВИНИ НА ТЕХНОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА ЯКIСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ.
91
17.
Носко С. В.
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВВОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ.
101

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

18.
Грібова В. В., Перстньова В. В., Сікіраш Ю. Є.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВИГИНИ ПЛАСТИН З ЛІНІЙНИМИ ОПОРАМИ.
108
19.
Уразбаева К. Т.
РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И ВИДА ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.
112
20.
Уразбаева К. Т.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ.
120

 ARCHITECTURE

21.
Дунаєвський Є. Ю.
АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ ТА КОМПЛЕКСІВ СХІДНОГО ОБРЯДУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ.
126

PEDAGOGICAL SCIENCES

22.
Feyzullayev Ramiz Abdulsamed, Badalova Natiga Khazeyin, Abdullazade Ilaha Mirzaaga
THE DESIGN OF THE INTENSIVE DIDACTIC SYSTEM ON THE EDUCATION DISCIPLINE.
133
23.
Oryshchyn I. S.
FORMATION OF ENGLISH SPEECH COMPETENCE IN LISTENING IN STUDENTS.
139
24.
Атаманчук П. С., Атаманчук В. П.
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ STEM-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ СИСТЕМИ ОСВІТИ.
146
25.
Грицкевич П. С.
НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
153
26.
Крамар С. Б., Жаріков М. Ю., Назарова Д. І., Бондаренко З. П.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ.
157
27.
Марков Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-КУРСАНТІВ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ.
162
28.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЗЮДОИСТОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
165
29.
Смирнова М. В., Рибій Л. А.
СТРАТЕГIЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННI IНОЗЕМНОЇ МОВИ.
172
30.
Тимчик С. Г., Бухала Б. М.
ЗДОРОВИЙ ХРЕБЕТ І ПРАВИЛЬНА КРАСИВА ПОСТАВА. КОМПЛЕКС ВПРАВ.
179
31.
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Якушко О. С., Левченко О. А., Данилів О. Д., Дубінін Д. С.
ТЕОРЕТИКО — МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ДЕРЖАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ.
186

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

32.
Гапоненко Л. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ЗВО В АСПЕКТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.
194
33.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ.
200

PHILOLOGICAL SCIENCES

34.
Bikezina A.
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD (LINGUISTIC HISTORIOGRAPHIC ASPECT).
206
35.
Война М. О.
ЕВФЕМІЗМИ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ КИТАЄМОВНИХ ЗМІ: ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ.
210
36.
Калмикова В. А., Вовк В. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
216
37.
Хоменко Т. А.
МІФОЛОГЕМА «ДРАКОН» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ.
224

 ECONOMIC SCIENCES

38.
Комліченко О. О.
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ.
229
39.
Колмакова В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ» В КОНТЕКСТІ ПІДХОДУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОСИСТЕМНОГО ОБЛІКУ.
234
40.
Чаркіна Т. Ю., Орловська О. В., Полішко Т. В.
ОСНОВНІ ЕТАПИ «ПЛАНУ МАРШАЛА» ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ.
239
41.
Ярема Т. В.
ПОЛІТИКА ЄС У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ.
243

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: