fbpx

X Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 12-14 декабря 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

12-14 декабря 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась X Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-12-14-dekabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Tretiakova S., Yatsenko A., Rumyk V., Tanasiichuk Ya.
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE WINTER WHEAT HYBRID KHIULIUKS.
16
2.
Берднікова О. Г.
ДОСЛІДЖУВАННЯ РІЗНО ІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
21
3.
Білько М. В., Успаленко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ДЕАЛКОГОЛІЗАЦІЇ ВИН НА ЇХ ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
28
4.
Бойчук І. В.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗА РІЗНОГО СОРТОВОГО СКЛАДУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
33

VETERINARY SCIENCES

5.
Гонтарь А. М., Северин Р. В., Войтенко Р. В., Кутько Є. І.
ПОШИРЕННЯ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ.
40
6.
Звенігородська Т. В., Мороз В. Ю.
АНАЛІЗ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СОБАК.
44

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Skoryk O.
STUDY OF INDICATORS OF PROOXIDANT-ANTIOXIDANT HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH NERVOUS DISEASES.
47
8.
Кур’ята В. Г., Поливаний С. В., Поливана А. С., Стебло Т. Л.
ЗМІНА МЕЗОСТРУКТУРИ ЛИСТКІВ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ ЗА ДІЇ ІНГІБІТОРІВ РОСТУ ЯК ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУЛЬТУРИ.
50
9.
Маленко Я. В., Головчак А. В.
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ХВОЙНИХ РОСЛИН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА.
55
10.
Оніпко В. В., Наумочкіна Т. О.
ФЛОРИСТИЧНИЙ СКЛАД ЗАПОВІДНИКА «КАМ’ЯНІ МОГИЛИ».
60

 MEDICAL SCIENCES

11.
Antsupova V., Lastivka І., Malieieva I., Shabelnyk O., Hlazkova N.
USE OF MODERN MOLECULAR GENETIC METHODS IN THE DIAGNOSIS OF TUBEROUS SCLEROSIS.
64
12.
Antymys O., Lozova H., Lypchuk N., Dmyterko O., Kryvyi O., Stetsiuk D.
POST HYPOTHERMIA CHANGES IN THE PERIOD OF THE SKIN.
68
13.
Babadzhan V., Fedorenko O., Koshkina M.
THE COMBINED CURRENT CHRONIC ARTERY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS TYPE 2 INFLUENCE ON OF THE LEFT ATRIUM REMODELING.
71
14.
Dutchak U., Ilnytskyi N., Horichok S., Kushla M., Kapitan Yu., Danyliv A., Shmihelska M., Melnyk K., Khanasyk Ya., Melnyk D., Ponaida Ya., Tsinik S.
MORPHOFUNCTIONAL CONDITION OF JOINTS AFTER THE INFLUENCE OF GENERAL DEEP HYPOTHERMIA.
73
15.
Hlushchenko T. A., Batig V. M.
THE STATE OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS AND METABOLIC SYNDROME.
77
16.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
FEATURES OF CEREBRAL BLOOD CIRCULATION DISORDERS IN THE HEMORRHAGIC TYPE.
80
17.
Pokidko M., Formanchuk T., Filippov S., Galunko V.
ANALYSIS OF METHODS FOR ESTIMATING THE SIZE OF THE WOUND DEFECT IN PATIENTS WITH CHRONIC WOUNDS.
83
18.
Virstyuk N. G., Lavrynovych O. M., Vasylechko М. М.
INFLAMMATION BIOMARKERS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN COMBINATION WITH OSTEOARTHRITIS.
85
19.
Ахраров Х. Х., Мирзамухамедова К. Ж., Юлдашева Х. Ф., Гафорова С.
К ВОПРОСУ О ДИСФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
89
20.
Бабаджанова Ф. А., Айталиева Дияра Данияр кизи, Комилова Севара Абдумурат кизи, Хамраева Ойбегим Рустам кизи
АНАЛИЗ ДИСФУНКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
94
21.
Буяк П. З.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПУРПУРЫ ШЕНЛЕЙН-ГЕНОХА У ДЕТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ОСТРЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ.
100
22.
Косілова О. Ю., Попова А. О., Тінчуріна С. Р.
ЯКІСТЬ СНУ ТА ЙОГО РОЗЛАДИ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
103
23.
Кузовик В. Д., Коломієць А. А.
TWINKLING-ЕФЕКТ ЯК АНОМАЛІЯ РОБОТИ ДОПЛЕРІВСЬКИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЙОГО ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.
105
24.
Решетняк Л. Р., Шевченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В ЛЮДИНИ.
109
25.
Сергета І. В., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л.
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СТАН АДАПТАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ.
112
26.
Тимофієнко В. О., Меленко С. Р.
COVID-19 ТА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ.
115
27.
Тихонова Л. В., Чупіна В. І.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СИНДРОМУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ЙОГО ТРИГЕРНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ.
120
28.
Юрженко А. В., Гангур І. Ю., Полянська А. В.
ВПЛИВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ОРГАНІЗМ ВАГІТНИХ, ВИБІР КОМПЛЕКСУ АНЕСТЕЗУЮЧИХ ЗАСОБІВ.
123
29.
Юрик О. Є., Сташкевич А. Т., Фіщенко Я. В., Улещенко Д. В., Шевчук А. В., Юрик Н. Є., Дуда Б. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ВТОМИ У ОСІБ З ГРИЖАМИ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ У ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА.
129

PHARMACEUTICAL SCIENCES

30.
Kozak D.
CURRENT CHALLENGES OF PHYSICIANS’ DRUGS SAFETY PERCEPTION IN EXPERIENCE AMONG PEDIATRIC PATIENTS.
135
31.
Решетняк Л. Р., Коломієць А. А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ У ФІКСОВАНІЙ КОМБІНАЦІЇ З С-PEPTIDE.
140

 TECHNICAL SCIENCES

32.
Abrazhan K. I., Homma A. S., Konovalyuk V. S.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIR TRANSPORTATION IN UKRAINE.
142
33.
Gasymov Shakir Vahid, Karimov Balaaga Asad
THE ESTABLISHMENT OF EFFECTIVE LOGISTICS CENTERS IN AZERBAIJAN IS THE MAIN PRIORITY FOR THE DEVELOPMENT OF THE CAUCASUS REGION.
146
34.
Marych M. V., Bagliuk G. A., Grypachevsky O. M., Goncharuk D. A.
SINTERED AND HOT FORGED POWDER EQUIATOMIC ALLOY TICRFENICUC: COMPARISON OF STRUCTURE AND PROPERTIES.
150
35.
Sun Jian, Voronova Ye.
CURRENT STATUS OF RESEARCH ON DRY SHRINKAGE PROPERTIES OF CEMENT STABILIZED MACADAM.
155
36.
Астаф’єв О. Ю., Вручинський А. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ.
160
37.
Верченко М., Топчій О. А.
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ЗБАГАЧУВАЧІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ПАШТЕТІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
165
38.
Глущенко О. Л., Беляєв М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ КОТЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ.
169
39.
Ковалевський В. М.
ЧУТЛИВІСТЬ СТРУМОВОГО СИГНАЛУ В ЛАНЦЮГУ КОНТУРУ КОРЕГУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ У АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА.
175
40.
Курганська К. Г.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ.
183
41.
Лебець Д. В., Узун Д. Д.
BLAZOR ДОДАТОК НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ З ПРОДАЖУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ.
189
42.
Міца О. В., Булина Я. В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДАНИХ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕВНИМ ЗАКОНАМ.
195
43.
Міца О. В., Ніколенко В. В., Мигалега П. П.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ І РОЗПІЗНАВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
200
44.
Мовчанюк О. М., Коваль А. М.
ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ РІДИНИ ВОЛОКНИСТИМ ШАРОМ АСЕПТИЧНОГО ПАКОВАННЯ.
206
45.
Монич В. В., Мулеса О. Ю.
РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРІВ ТА ЇХ ПАЦІЄНТІВ.
212
46.
Оксанич І. Г., Тараканова Н. О., Орловський М. І.
МЕТОДИКА ПОШУКУ ОСОБЛИВИХ ШЛЯХІВ МЕРЕЖЕВИХ ГРАФІКІВ.
215
47.
Оксанич І. Г., Федорова Я. В.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ.
220
48.
Стефанович П. І., Стефанович І. С., Стефанович В. І.
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
223
49.
Ткач А. І., Козуб Ю. Г.
СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ TENSORFLOW API.
230
50.
Удовенко А. Є., Козуб Г. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ІГОР.
233
51.
Узун Д. Д., Дем’яненко П. А.
ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ХМАРНОЇ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ.
236
52.
Ференс Д. Я., Коцовський О. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ФРЕЙМВОРКІВ.
241

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

53.
Muravyov V. M., Kureev O. V.
ANALYTICAL ASPECTS OF THE STUDY OF ALTERNATIVE ELECTRODYNAMICS.
244
54.
Козаченко Т. А.
ВРАЩЕНИЯ ВОЛЧКА ЛАГРАНЖА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО И ВОЗМУЩАЮЩЕГО МОМЕНТОВ СИЛ.
247

GEOGRAPHICAL SCIENCES

55.
Мельничук А. Л., Гнатюк С. С., Карташова П. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ТА БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
253

 ARCHITECTURE

56.
Демиденко Т. П., Мандріченко О. Є.
СТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОНОЛІТНИХ РЕЗЕРВУАРІВ У ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ REVIT.
260
57.
Євтушенко І. О., Каранда А. О., Войко Н. Ю.
КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПАРК СЕМИ СВІТІВ.
265
58.
Нестеренко Д., Тюрикова Е. Н., Погорелов О. А.
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ ПАРКА-ТЕАТРА В РЕШЕНИИ ОДЕССКИХ СКЛОНОВ.
270
59.
Тюрикова Е. Н., Недошитко О. М., Ву Мингли
АРТ-ДИЗАЙН В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ.
276
60.
Тюрикова Е. Н., Титинов В. В., Жирова А. П.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЫ — ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА.
281

 PEDAGOGICAL SCIENCES

61.
Piddubna A. A., Kotsiubynska O. V., Makoviichuk K. Y.
SYSTEMATIC APPROACH TO THE ORGANIZATION OF STUDENTS INDEPENDENT WORK.
287
62.
Slepets A. A., Mykhailova A. G., Pradyi T. P., Sanzhur T. S.
PECULIARITIES OF BIOORGANIC CHEMISTRY TEACHING TO FOREIGN STUDENTS IN MEDICAL UNIVERSITY.
292
63.
Uskova L., Chepurna M., Koval S.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (HEI) IN MODERN CONDITION.
297
64.
Апухтіна В. В., Дядя Я. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
300
65.
Бадіца М. В., Бесчастна Ю. М.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ В САМОСТІЙНІЙ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
303
66.
Балануца О. О.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИПЛОМАТІВ.
307
67.
Бородай Є. С., Харламова О. О., Скляр Т. В., Лихолат Ю. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
311
68.
Ганус О. В., Вантюх О. М., Куруц Н. В., Ганус Є. О.
ПРИРОДНИЧО-КРАЄЗНАВЧИЙ КВЕСТ ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
315
69.
Гогола І. О.
НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ В ЗДО.
322
70.
Денисенко Н. Г., Зайчук К. А., Яцик Т. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
327
71.
Кравченко Т. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНОЮ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СУЧАСНОГО ТИПУ.
335
72.
Кізім С. С., Куцак Л. В., Кіреєва О. І.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ.
340
73.
Ковальова О. В.
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
347
74.
Ковтун А. О., Кучерган Є. В., Марчик В. І.
РІВЕНЬ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИПУСКНОГО КУРСУ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
350
75.
Котяш І. С.
ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».
356
76.
Лимарєва Ю. М., Воронова І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНЗ ТА ЇХ СИСТЕМ: ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ.
360
77.
Лопатін В. В., Афанасьєва Д. Є.
МОТИВИ ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ КУРСАНТІВ У ЛУГАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА.
367
78.
Максименко О. В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ ПЕДАГОГІКИ.
370
79.
Наумец Е. А., Войтенко О. А., Пысьменнык О. В.
ВЛИЯНИЕ ПЛИОМЕТРИКИ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.
377
80.
Павленко Е. А., Рыжкова А. В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ).
390
81.
Полянський О. С., Дідюк Н. О., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ТУРИЗМУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗАСОБИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ОРГАНІЗОВАНОГО ТА СТИХІЙНОГО ВІДПОЧИНКУ ТУРИСТІВ.
398
82.
Потеряхин А. А.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 2021 ГОДА.
406
83.
Свириденко В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФІНАНСИСТІВ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
410
84.
Склярова Ю. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
414
85.
Татарченко Л. І., Гаврил М. В.
ІСТОРІЯ ТАНЦЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПСИХОТЕРАПІЇ.
422
86.
Фролова Л. С., Петренко Ю. О., Круценко О. С.
ВПЛИВ ТОЧНОСТІ ЗОРОВОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ НА ПРОСТОРОВО-ТОЧНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУХІВ СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ.
429
87.
Щербина Л. М.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.
435

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

88.
Алексеенко І. В.
ШЛЮБ І МАТЕРИНСТВО ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ.
441
89.
Горянська А. М., Гаврилюк К. С.
ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА.
448
90.
Ємець Д. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З КОЛЕКТИВНОЮ ТРАВМОЮ.
454
91.
Любчук О. К., Васильєв Д. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СПОСОБІВ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ.
459
92.
Любчук О. К., Кирпичникова М. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ФОРМИ ТА НАПРЯМИ.
466
93.
Пелешенко О. В., Ільченко О. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ.
472
94.
Пісоцький В. П., Смолінський К. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
479
95.
Пріснякова Л. М., Бандур Я.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ РЕВНОЩІВ.
486
96.
Пріснякова Л. М., Карасьова А.
ВПЛИВ НАПРЯМКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ТИПОЛОГІЮ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ.
490
97.
Пріснякова Л. М., Коваль-Деянова М. А.
ТЕНДЕНЦІЇ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН В СУСПІЛЬСТВІ З ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ.
494
98
Пріснякова Л. М., Рубан І. А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ БУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ ПЕРІОДІ.
497
99.
Туриніна О. Л., Чередніченко К. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ СЕРЕД МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ.
500

 JOURNALISM

100.
Tomchakovska Yu., Khodieieva A.
THE PHENOMENON OF «GONZO JOURNALISM».
507
101.
Горбань Л. В.
ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА ПАРАДИГМА ФОТОАЛЬБОМУ.
510
102.
Івасюк В. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ НА ПЛАТФОРМІ YOUTUBE.
514
103.
Казімірська І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВЕСІЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ.
520

ART

104.
Байгулакова Р. Т.
КАЗАХСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЖАНРЫ В ХОРОВЫХ СЦЕНАХ ОПЕРЫ «КЫЗ ЖИБЕК» Е. БРУСИЛОВСКОГО.
525
105.
Костюк О. П., Кравецький В. С.
БАРБЕРІНГ ЯК КУЛЬТУРНИЙ НАПРЯМОК.
531
106.
Тимошенко К. Д.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ У МОНОВИСТАВУ.
534
107.
Шмегельська Ю. В.
ЕТНІЧНИЙ ВПЛИВ СХІДНОЇ КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНУ МОДУ.
541

CULTUROLOGY

108.
Бильченко Е. В.
ГЛОБОЛОКАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКЕ РЕГИОНОВ: КОМПАРАТИВНЫЙ И КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ).
548
109.
Водяхін Є. В.
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ У РАДЯНСЬКУ ДОБУ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ).
555
110.
Пустовалов В. С.
ПОРІВНЯННЯ ШЛЯХІВ СТАНОВЛЕННЯ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ».
564

POLITICAL SCIENCES

111.
Basharova D. D.
THE PROBLEM OF PRESERVING THE NATIONAL IDENTITY OF THE FRENCH REVOLUTION.
567
112.
Naumova N. H., Abdel Razek Daniil Shawkiyovych
CHINESE FOREIGN POLICY IN THE AFRICAN REGION.
572
113.
Лугченко М. А.
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ.
576

 PHILOLOGICAL SCIENCES

114.
Михайленко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
583
115.
Федик Н. І.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОМОВИ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ.
588
116.
Щербина Л. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.
593
117.
Юхимець С. Ю., Головекно Д. П.
ЛЕКСИКО — СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Б. ОБАМИ ТА Д. ТРАМПА).
598

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

118.
Kyrychenko M. S.
THE MADNESS OF POWER: CANCER RELAPSE OF THE FASCIST REGIME OF TODAY IN ITS POST-PHILOSOPHICAL COMPREHENSION.
606
119.
Капіца В. Ф.
НООСФЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС З РОЗВИТКУ ТВОРЧО-ПРОДУКТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ПІЗНАВАЛЬНИХ СИЛ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ДІЯЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМІ НООНАУКОВОГО ВИРОБНИЦТВА.
611
120.
Лобань А. Ф.
СУЧАСНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ СЛЕНГ ЯК ЗАСІБ САМОВИРАЖЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ФЕЙСБУК, ТВІТЕР, ІНСТАГРАМ, ЮТУБ).
619

 ECONOMIC SCIENCES

121.
Feshchenko K., Ivanova O.
DIGITAL TRANSFORMATIONS AND TRENDS IN CUSTOMER EXPERIENCE.
624
122.
Lekiashvili D., Datuashvili P.
SUBJECT AND SUBJECTIVE PART OF THE CRIME.
628
123.
Ragulina N. V.
CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE AND PECULIARITIES OF ITS FINANCING.
633
124.
Ripnyi V. V., Koryakina S. M., Koryakina A. M., Chupakhin A. B.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF LOGISTICS MANAGEMENT.
639
125.
Bolikhov P. V., Voronova Ye. M.
OPTIMIZATION OF WAREHOUSE LOGISTICS PROCESSES AT THE ENTERPRISE.
644
126.
Варламова А., Мордвінова І. О.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН М. ЗАПОРІЖЖЯ ТА ОБЛАСТІ.
648
127.
Васьківська К. В., Васьківський Ю. П., Галімук Ю. О.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.
654
128.
Верескун М. В., Міхно О. Р.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.
661
129.
Гудзь М. В., Потапова А. О.
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЯХ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ.
665
130.
Гудзь М. В., Подоляк С. М.
МОЖЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ HR — ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.
670
131.
Єфремова Н. О., Демчук В. О.
SWOT-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АГРОБІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
675
132.
Кім Т. І., Демиденко Р. А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄС В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0.
679
133.
Коваленко Ю. М., Завадко А. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.
686
134.
Корчинська О. О., Андреєва А. О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
690
135.
Кушнір Л. П.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
695
136.
Лищенко О. Г., Савченко Г. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
700
137.
Любчук О. К., Каранда М. О.
ВІРТУАЛЬНІ ПОДОРОЖІ СУЧАСНОСТІ.
704
138.
Любчук О. К., Ярченко Ю. В., Терстуях Вал. І., Терстуях Влад. І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
708
139.
Мартинюк У. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ.
715
140.
Найденко О. Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.
720
141.
Підгурська В. П., Сус Л. В.
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ.
726
142.
Русавська В. А., Таран М. Д.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОВИХ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ СЕРІЇ ISO 9000.
731
143.
Терентьєва О. В.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ.
737
144.
Ткаченко А. А., Бобокало А. Ю.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРМАНЕНТНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ.
741
145.
Ткаченко І. П., Кравченко Р. А., Шенцов Є. В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ: НАРАТИВИ УПРАВЛІННЯ.
744
146.
Фатюха Н. Г., Прищепа В. І.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ОДЕРЖАЛИ ПРИБУТОК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.
755
147.
Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Шпикуляк О. Г., Крушельницький М. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ.
759

 LEGAL SCIENCES

148.
Гапонов А. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕЛЕМЕНТІВ СУДОВОЇ СИСТЕМИ КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
766
149.
Григорчук М. В., Ткачук І. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ.
770
150.
Дементьєва А. О.
АНАЛІЗ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, МОЖЛИВОСТІ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ОХОРОНИ ПРАЦІ УКРАЇНИ.
776
151.
Дроздовська Ю. В., Журавель О. А.
ПРО БЕЗПЕКУ ПРИ ЗАТРИМАННІ ПРАВОПОРУШНИКА.
779
152.
Коваль О. М., Ресницька Т. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УХВАЛЕННЯ ВИПРАВДУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.
782

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: