X Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 4-6 мая 2022 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

4-6 мая 2022 года в г. Токио, Япония.

состоялась X Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-4-6-maya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Підпала Т. В., Петрова О. І., Шевчук Н. П., Хмилевський Б. О.
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
13

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Павліченко В. І., Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю.
ВЗАЄМОДІЇ МАЛЯРІЙНИХ ПЛАЗМОДІЇВ ТА ХАЗЯЇВ У ТЕРМІНАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ЕРИТРОЇДНОГО РЯДУ ССАВЦІВ
18

 MEDICAL SCIENCES

3.
Horot I., Kozak O., Areshkovich A.
INTERSTITIAL BRACHYTHERAPY IN SKIN CANCER
27
4.
Kravets O. V., Yekhalov V. V., Stanin D. M., Krishtafor D. A.
SOCIO-PSICHOLOGICAL IMAGE OF A MODERN MEDICAL INTERN IN A FIFTEEN-YEAR DINAMICS
34
5.
Lototska O. V., Havlich O. Ye.
DEPENDENCE OF VITAMIN DEFICIENCY IN PREGNANT WOMEN ON THE TERM OF PREGNANCY AND SEASON
43
6.
Obolonska O., Obolonskiy O., Burian S., Bondarenko V.
FORECASTING THE DEVELOPMENT OF NATAL INJURY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN
49
7.
Гошовська А. В., Марченко В. І.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЕКСТРАЕМБРІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ В РАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ
54
8.
Гошовська А. В., Тімощук Д. С.
ПЕРВИННА ОВАРІАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ТА БЕЗПЛІДДЯ
60
9.
Коваленко О. В.
ВПЛИВ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
65
10.
Колодяжний А. А.
ВПЛИВ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ АКТИВНОСТІ ТА УЧАСТІ ОСІБ ІЗ ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА
70
11.
Кудокоцева О. В., Бабійчук В. Г., Ломакін І. І., Бабійчук Л. В., Мамонтов В. В.
МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ СПОНТАННО ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
76
12.
Малик Н. В., Осіташвілі К. Д.
ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОТІКАННЯ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
83
13.
Рамусь А. М., Рамусь М. О., Козак Р. В.
СИМУЛЯЦІЙНІ ФАНТОМИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ НАВИЧОК ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ
86
14.
Слабкий Г. О., Глеба М. В.
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА, ЯК ПОВЕДІНКОВО ОБУМОВЛЕНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
91
15.
Слабкий Г. О., Шіпош Є. В., Білак-Лук’янчук В. Йо.
РОЛЬ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У ФОРМУВАННІ У НАСЕЛЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
98
16.
Тихонова Л. В., Зубрій О. В.
КРАНІАЛЬНІ МОНОНЕВРОПАТІЇ ПРИ COVID-19
103
17.
Тихонова Л. В., Тризна І. М.
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕВРОПАТІЇ ЛИЦЬОВОГО НЕРВУ
106

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Борисюк І. Ю., Цісак А. О., Розумняк Д. В.
АНАЛГЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ МАЗІ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ КВІТОК JASMINUN GRANDYFLORUM L.
108
19.
Гожамкулова Н. Я., Газизова. А. С., Тұрсынбек Ж.
ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
111
20.
Еберле Л. В., Цісак А. О., Корчмар Р. А.
ВМІСТ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ПЛОДАХ RUBUS IDАEUS
117

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Shixaliyev Karam Sefi
INVESTIGATION OF THE USE OF WASTE (LIMESTONES) IN THE POLYMER-BITUMEN COMPOSITION
120

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Presich G. O.
DECARBONIZATION OF ACID WATER CONDENSATE OF GAS-FIRED BOILER PLANTS BY FILTRATION METHOD
130
23.
Fialko N., Navrodska R., Shevchuk S., Sbrodova G.
FEATURES OF APPLICATION OF HEAT METHODS PROTECTION GAS-EXHAUST CHANNELS BOILER INSTALLATIONS
137
24.
Ilinska O. I.
IMPROVING OCCUPATIONAL SAFETY WHEN WORKING WITH FILTRATION ANALYSIS DEVICES OPERATING UNDER HIGH PRESSURE AND TEMPERATURE
143
25.
Malogulko Yu. V., Holovko T. I.
DESIGN OF A 9.5 MW PHOTOVOLTAIC POWER PLANT
146
26.
Shesterenko V.
INNOVATIVE POWER DEVICES, BASED ON MATERIALS WITH “SHAPE MEMORY EFFECT”( SME)
154
27.
Андрущак І. Є., Кошелюк В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ BLOCKCHAIN
161
28.
Єрукаєв А. В., Отрошко П. А., Нечипорук Р. С., Нечипорук Ю. Ю.
АРХІТЕКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СУБД
168
29.
Жеребецький О. В.
РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРІВ У ЗАВДАННІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЛЮДЕЙ В ОФІСІ
171
30.
Козловська Т. Ф., Панченко В. І., Нальотова Н. І., Дрогомерецька Г. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ НА СТАН ПРАЦЮЮЧИХ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПРИ РОБОТІ НА ПЕОМ
176
31.
Коломійцев О. В., Комаров В. О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
185
32.
Кузьменко А. І., Картьожникова М. А., Панченко О. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО ТЕРМІНАЛУ МОРСЬКОГО ПОРТУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
195
33.
Макаренко Л. М., Макаренко Я. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В СУДНОБУДУВАННІ
201
34.
Мацкула О. І.
ВИКОРИСТАННЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ШВИДКІСНИМ РЕЖИМОМ НА ДОРОГАХ
208
35.
Незліна О. А.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАМІНИ ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ВУЗЛІВ ДЕМПФІРУВАННЯ НА ЛОКОМОТИВАХ
211
36.
Нетилько С. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЗОБРАЖЕННЯ
215
37.
Турик О. Р.
ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕКТОРА ОЗНАК ЗОБРАЖЕННЯ
220

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

38.
Gorodetskyi V. G., Dubovyk V. G., Listovshchyk L. K., Polishchuk V. О.
INVESTIGATION OF THE HYDRAULIC HAMMER MODEL
225

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

39.
Манько А. М., Процюк В. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
228
40.
Рибалова О. В., Романчук Д. І.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
239

 ARCHITECTURE

41.
Сусла В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОДІЛЬСЬКОГО НАРОДНОГО ЖИТЛА В СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ
246
42.
Баран І. В., Мер’є О. В.
СЕЦЕСІЙНІ КОВАНІ ОГОРОДЖЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ ТЕРНОПОЛЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОРІЧ
252
43.
Штанько Д. С., Литвин О. Є.
ПІДЗЕМНИЙ ПАРКУВАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ЧАСТИНА ІНФРАСТРУКТУРИ
259

 ASTRONOMY

44.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
FEATURES OF THE ATMOSPHERE OF SATURN’S MOON TITAN
265

 PEDAGOGICAL SCIENCES

45.
Chubar V. V.
OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION OF SENIOR STUDENTS OF TECHNOLOGIES OF TRANSFORMATIVE ACTIVITY
276
46.
Romanchuk N.
PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
287
47.
Бабак Г. С., Краснова Н. В.
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У СПІВПРАЦІ АБО СУПЕРНИЦТВІ
292
48.
Барабаш С. М.
МУЗЕЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОКОМУНІКАНТАМИ
298
49.
Вільчинська Д. В., Дудчак Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
306
50.
Віцько С. М., Гуляєв В. В.
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНІ ТА МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
313
51.
Гордієнко Н. В., Навошицький М. Т.
ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАДАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НИМИ
323
52.
Гризоглазова Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
334
53.
Загородня А. А.
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (1871-1913)
339
54.
Короткова Ю. М.
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ (ГУМАНІТАРНИЙ СКЛАДНИК)
343
55.
Лі Хуйфан
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МУЗИКАЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ
347
56.
Марущак О. В., Красильникова І. В., Злагоднюк М. С., Сологуб Ю. С.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
353
57.
Пилипчук М. Л.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
363
58.
Силкова Е. В.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВОВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
372
59.
Ставська І. Ю.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ
378
60.
Трубіцина О. М., Сторожук А. С.
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
388
61.
Швидун В. М., Швидун Л. Т.
ДО ПИТАНЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ
399

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

62.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
407
63.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
414
64.
Шутяк І. А., Рябов М. О.
ПРОБЛЕМА ПОБУТОВОГО НАСИЛЛЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
421

 ART

65.
Єрошенко О. В.
РЕПЕРТУАРНЕ ПИТАННЯ У ВОКАЛЬНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-АКТОРІВ
425
66.
Селіванов І. С.
ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АСТРОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
428

 HISTORICAL SCIENCES

67.
Головко С. Г., Григоренко М. О.
ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939 РОКУ, ЙОГО ЗМІСТ І ОЦІНКА
436
68.
Разіцький В. Йо., Герасименко О. О.
КОНФЛІКТИ В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ В 20-30-Х РР. XX СТ.
441
69.
Чернуха О. В., Бєликова А. А.
ОЛЕКСАНДР ПАЛЛАДІН: БІОГРАФІЯ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ
447

 CULTUROLOGY

70.
Дребницька І. Д.
ОПИС ФРАГМЕНТУ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ ВИПІКАННЯ КОРОВАЮ
451

 POLITICAL SCIENCES

71.
Katamadze N.
NEGATIVE IMPACT OF DUBLICATE FUNCTIONS ON PUBLIC ADMINISTRATION EFFICIENCY
459

 PHILOLOGICAL SCIENCES

72.
Вознюк Л. А.
ВЛАСНА НАЗВА ЯК МОВНА ОДИНИЦЯ І ЇЇ ФУНКЦІЇ У МОВІ
464
73.
Заря Т. С., Бахов І. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ, ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
471
74.
Лавренчук М. А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ КИТАЙСЬКОЮ ІЄРОГЛІФІКОЮ
476
75.
Лесінська О. М., Микитюк І. М.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКОВОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
481
76.
Нікоряк Н. В., Марчук І. П.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ КОД РОМАНУ ЮКІО МІСІМИ “ЗАБОРОНЕНІ БАРВИ”
484
77.
Прокопчук Л. В., Самсонюк Т. О.
ПРОБЛЕМА АНАЛІТИЗМУ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
490
78.
Рарицька Н. О.
РІВЕНЬ МОВНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА
496
79.
Чуланова Г. В.
ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗАГРОЗИ COVID-19 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ
502

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

80.
Прищак М. Д.
ФІЛОСОФІЯ «СВІДОМОСТІ-Я» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КЛАСИЧНОЇ ПАРАДИГМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ
510
81.
Шкурдода Л. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
519

 ECONOMIC SCIENCES

82.
Aroshvili N.
CHALLENGES OF GLOBAL BUSINESS AND ITS IMPACT ON THE GEORGIAN ECONOMY
525
83.
Rodchenko S., Zhyvko Z., Rodchenko M.
COUNTERACTING TO ILLEGAL ECONOMIC ACTIVITY BY THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
532
84.
Горобінська І. В., Горобінський А. В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ ОЦІНКИ
537
85.
Кузьмінська О. Е.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЗОРОСТІ БЕНЕФІЦІАРНОЇ ВЛАСНОСТІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
540
86.
Плахотнік О. О., Ісупов І. В.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ТРАНСФЕРУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ
546
87.
Сензерліхт М. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
553
88.
Чаркіна Т. Ю., Орловська О. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
556
89.
Череп О. Г., Денисенко М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
560

 LEGAL SCIENCES

90.
Варава І. П., Бардачевська А. М.
МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ СЕРЕД ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
565
91.
Людвік В. Д., Хашев В. Г.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
571
92.
Олексін Ю. П., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ
577
93.
Прокопенко Н. О.
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ НЕПОМʼЯКШУВАНОГО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ІЗ ПРАВОМ НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ
588
94.
Савенко Г. Б., Ярошенко А. С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
596
95.
Серафимчук І. О., Федченко В. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБШУКУ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ОГЛЯДУ
599
96.
Твердохліб Я. В., Коренев А. О.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛIЗАЦIЇ ГАРАНТIЙ КОНСТИТУЦIЇ В УКРАЇНI
604
97.
Твердохліб Я. В., Припутень Д. С.
ПРОБЛЕМА ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ МIГРАЦIЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
609
98.
Твердохліб Я. В., Рибалкін А. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗДIЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНI ЯК ЗАХIД АНТИКОРУПЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ
614
99.
Федченко В. М., Антипова А. К.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПОВ’ЯЗАНОГО З ДОПИТОМ
618
100.
Федченко В. М., Ахтирський В. М.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
621

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: