X Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 15-17.06.2023 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

15-17.06.2023 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-15-17-06-2023-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Khomenko L.
SOURCES OF RESISTANCE OF TRITICUM AESTIVUM L. ДО LEAF DISEASES
13
2.
Боровик С. О., Тутова Т. Ю., Кудря С. І.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ ВІД ПОПЕРЕДНИКА ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЖИТА ОЗИМОГО
18

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Azizov A. P., Suleymanov S. Sh.
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR-GENETIC STUDIES OF THE CONTAMINATION EFFECTS ON SOME FISH AND CRUSTACEAN SPECIES IN THE CASPIAN SEA
26
4.
Линник Д., Лялюк-Вітер Г. Д.
БІОЛОГІЯ. ЯК НАУКА, ОСНОВА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ
32
5.
Лялюк-Вітер Г. Д., Липчук Н.
АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ІФНТУНГ)
36
6.
Погоріла І. О., Бурковський В. В.
ЗДАТНІСТЬ НЕЙРОНІВ ДО РЕГЕНЕРАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
41
7.
Тютюнник Ю., Горбань В. В.
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАВУКІВ М. ЗАПОРІЖЖЯ
44

 MEDICAL SCIENCES

8.
Mahklynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH MAXILLOMANDIBULAR ANOMALITIES ON THE BACKGROUND OF BUCCAL FRENUM
48
9.
Ostrovskyi M. M.
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF SPINAL CORD NEURONS IN PACLITAXEL-INDUCED NEUROPATHY AND ITS CORRECTION
52
10.
Shupiatskyi I., Molojanov I., Bazun Ya.
INNOVATIONS IN DENTISTRY
56
11.
Акентьєв С. О., Березова М. С.
ЗМІНИ ПОКАЗНИКА БІЛКУ КРОВІ ПІД ВПЛИВОМ ПЛАЗМОСОРБЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
66
12.
Вечерка Е., Соловей В. М.
РОЛЬ MYCOPLASMA GENITALIUM У ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ТА МАЛОГО ТАЗУ. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЇ
71
13.
Дибкалюк С. В., Білоножкін Г. Г., Процик А. І., Зоргач В. Ю.
СИНДРОМ КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ (ЕКСТРАВАЗАЛЬНА КОМПРЕСІЯ) КОРЕЛЯЦІЯ ІШЕМІЧНИХ ТА МІОТОНІЧНИХ СИНДРОМІВ
75
14.
Зеленська К. О., Толстая Т. Ю., Кришталь В. Є.
ПСИХООСВІТНІ ПРОГРАМИ У КОМПЛЕКСНІЙ СИСТЕМІ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ МОЛОДОГО ВІКУ
83
15.
Пентелейчук Н. П., Семенюк Т. О., Малик Ю. Ю.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВИМІРНОЇ БУДОВИ КЛАПАННОГО АПАРАТА СЕРЦЯ ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ
86
16.
Пучко М. С., Гончаренко В. М., Яковлев П. Г.
ОЦІНКА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СТРЕСОВИМ НЕТРИМАННЯМ СЕЧІ ДО ЛІКУВАННЯ
93
17.
Різник О. І., Хижняк О. А.
ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
101
18.
Саніна Н. А., Ботвінікова Л. А., Лигун А. М., Шелар Д. Є.
СИСТЕМА ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХОЗЛ
104

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Коритнюк Р. С., Печаєва Т. В., Мірошник Е. Г.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
113

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Distanov V. B., Shabanova G. N., Shumeiko V. N., Ivchenko P. P.
DEVELOPMENT OF SUPERPLASTICIZERS FOR CEMENT
118
21.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ НА ОКСИДНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ V–Sb–Bi–Zr/g-Al2O3 ПРИ ГЕТЕРОГЕННОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ 4-ХЛОР-о-КСИЛОЛА
126
22.
Сорока О. В., Іванченко А. В., Федоренко А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СОРБЕНТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД
134
23.
Токарик Г. В., Комісарова В., Хорт В., Хмарна В.
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС
137

 TECHNICAL SCIENCES

24.
Bodnarenko B. O., Ivanov Yu. Yu.
CONVOLUTIONAL TURBO-CODES DECODING USING SOVA MODIFICATIONS
144
25.
Ishchenko A., Rassokhin D., Nosovska O., Kapustin S., Kravchenko V.
PROSPECTS FOR THE USE OF COMPOSITE MATERIALS AND 3D PRINTING IN THE RESTORATION OF WORN-OUT EQUIPMENT
147
26.
Kholiavik O. V., Borys R. S., Samoilenko O. V., Thoruk I. S.
MODERN METHODS FOR CREATING GROOVES ON THE INNER SURFACE OF PRECISE TUBE BLANKS USING COLD PLASTIC DEFORMATION
152
27.
Nikolaienko D. S.
USE OF CLOUD COMPUTING IN THE FIELD OF BIG DATA
157
28.
Shesterenko V.
INNOVATIVE POWER CONTACT SYSTEMS WITH AUTOMATIC STABILIZATION OF TRANSIENT RESISTANCE BASED ON MATERIALS WITH “SHAPE MEMORY EFFECT” (SME)
162
29.
Soloviova L., Sintiurova M.
ANALYSIS OF WORKING CONDITIONS DURING RESTORATION WORK ON THE ROLLING STOCK OF CITY ELECTRIC TRANSPORT
171
30.
Алещенко О. В.
ТРИВИМІРНІ СХЕМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
173
31.
Бабич Ю. І., Ніколова Ю. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЛЬКУЛЯТОРА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ НА ВЕБСАЙТАХ ЗАБУДОВНИКІВ
176
32.
Безотосний В. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ГОСТЕЙ ГОТЕЛІВ
184
33.
Бовнегра Л. В., Шатохіна В. Г.
ТЕХНОЛОГІЇ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В ІНДУСТРІЇ МОДИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
189
34.
Восканян В. С., Петросян Н. Р., Григорян А. С.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ОСОБЕННОСТЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМЯНСКОЙ АЭС
198
35.
Дрейс Ю. О., Коломієць В. Ю.
WEB-ОРІЄНТОВАНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ СЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
208
36.
Дудніков В. С.
ГЕРМЕТИЧНА ХВИЛЬОВА ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
211
37.
Захара І. Я.
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ТА НЕВЕНТИЛЬОВАНИХ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ НА ВИПРОБУВАННЯХ ТИПУ І
218
38.
Іваненко В. В., Павлишко А. В.
РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ ГРИ У ЖАНРІ ВІДКРИТОГО СВІТУ
223
39.
Летута Т. М., Акмен В. О., Карбивнича Т. В., Кудряшов А. І.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ВИНОГРАДУ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ
228
40.
Маєвський О. В., Грицюта Р. А.
WEB-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
234
41.
Макоєдова В. О.
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗВО
237
42.
Малиніна І. О., Іноземцева С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОВИДІВ ПОКАДРОВОЇ АНІМАЦІЇ
241
43.
Марущак М. П.
МЕТОДИКА ВРІВНОВАЖЕННЯ НІВЕЛІРНОЇ МЕРЕЖІ З ЧОТИРМА ВУЗЛОВИМИ ТОЧАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОСІДАННЯ СПОРУД
247
44.
Ошовський В. Я., Капура І. А.
ШАРЖУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СПРЯЖЕНЬ ШИЙОК КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ БЕЗ ОБКАТУВАННЯ
251
45.
Павлишко А. В., Стрельбицький I. B.
UNREAL ENGINE — ЯК ПРОРИВ В ОБЛАСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ ТА ІГОР
255
46.
Тігарєв В. М., Солодкий Д. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ РОЗРОБКИ ВІДЕОІГОР ЖАНРУ ПЛАТФОРМЕР
262
47.
Туровська Г. І., Овсіюк В. О.
БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
269
48.
Хачатурян К. К., Гегия Н. А., Уклеба Э. Н., Рухадзе Т. А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНТОНИТОВ НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГРУЗИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
277
49.
Шиманський В. Я., Піндра М. В., Шиманська І. Б., Чернецька С. Б.
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОЖЕЖ НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОЗБЕРІГАННЯ
284
50.
Шостак О. В.
ДЕЯКІ ІНОВАЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
289
51.
Ялова А. М., Должиков Є. А.
АКТУАЛЬНІСТЬ УСТАНОВКИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛА ТА ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ
295

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

52.
Kuzma O.
ON ASPECT OF THE FORMATION OF ELECTROPHORETING COATING FROM NANO SUSPENSIONS UNDER ELECTRIC FIELD ACTION
300

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

53.
Свір Н. В., Балашова А. І.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ПОТОКУ МІСТА ХАРКІВ ДО ТА ПІД ЧАС ВІЙНИ
304
54.
Шуліка Б. О., Лебедь В. В.
АГРАРНИЙ ТУРИЗМ В ПОЄДНАННІ З ВИНОГРАДАРСТВОМ ТА ВИНОРОБСТВОМ У ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПОВОМУ КРАЇ УКРАЇНИ
310

 ARCHITECTURE

55.
Savokhina M., Kononenko H.
INFLUENCE OF LIGHT ON THE HUMAN BODY
316
56.
Гусейнова А. Р.
СОВРЕМЕННОГО МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ НА ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ НАХЧИВАНА
321
57.
Жарська М. М., Комлєва Д. В.
СКАНДИНАВСЬКИЙ СИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ БУДИНКУ
323

 PEDAGOGICAL SCIENCES

58.
Semenenko S. B., Chernei N. Ya., Peryzhniak A. I., Rudan K. V.
EDUCATION OF PROFESSIONAL ETHICS AND DEONTOLOGY IN THE STUDENTS OF THE SPECIALTY «NURSING»
329
59.
Богдан І. В.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ
334
60.
Гейдел А. М., Мачікіна М. А.
МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО / ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
341
61.
Коновальчук Н. О.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
348
62.
Мартинюк А. К.
ТУЛЬЧИНСЬКА ХОРОВА КАПЕЛА ІМЕНІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ КОНТИНУУМІ
354
63.
Осташук Т. В.
БУЛІНГ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ
361
64.
Полякова Г. П., Косар Д.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ
366
65.
Федчишин О. М., Шандрук Т. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
371
66.
Шимко М. Ю., Даниляк Т. В., Євлампієва С. Г., Малик Л. Б., Жепецька А. М.
ВПЛИВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
379
67.
Штельмах Г. Б., Поліщук О. Б.
ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
387
68.
Якутіна Т. Г.
ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНЕ ЧИТАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
393

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

69.
Кормило О. М., Яцків В. В.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
399
70.
Кочубей А. В., Свинарчук О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЛІДЕРА У СФЕРІ БІЗНЕСУ
404
71.
Мельничук М. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АДИКЦІЙ ПІДЛІТКОВОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ МОЛОДІ
408
72.
Несправа М. В.
СУТНІСТЬ ДОБРА І ЗЛА У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ФРАНКЛА
414
73.
Олексюк В. Р., Тареєва Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
421

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

74.
Gladysh M. O.
SOCIAL DESIGN AS AN EFFECTIVE MEANS OF SOLVING SOCIAL PROBLEMS OF UKRAINIAN COMMUNITIES
427

 JOURNALISM

75.
Поліщук Н. В.
РОЛЬ ВІЗУАЛЬНОЇ НОВЕЛИ У ФОРМУВАННІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ПІДЛІТКІВ
431

ART

76.
Пінчук О. І., Бондарєв П. С.
СПЕЦИФІКА КОМПЛЕКТУВАННЯ СПОРТИВНО-ТАНЦЮВАЛЬНИХ ДУЕТІВ У БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ
435

 LITERATURE

77.
Лавренчук Т. С.
МЕТОДОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ: АНАЛІЗ ФОРМАЛЬНИХ ОЗНАК
444
78.
Садовська Ю. В.
МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ МАСИ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ СВІДОМІСТЬ У РОМАНІ М. АСУЕЛИ «ТІ, ХТО ЗНИЗУ»
450

 POLITICAL SCIENCES

79.
Болотіна Є. В., Гурський Г. І.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
456
80.
Заславська О. О., Марчук В. А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО
467
81.
Петренко І. І.
ОСНОВНІ ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
473

 PHILOLOGICAL SCIENCES

82.
Perelyhina O.
TEST AS ONE OF THE FORMS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING CONTROL
478
83.
Shapa L. N.
THE POSSIBILITY OF INTRODUCING THE STRUCTURAL SYNTAX ELEMENTS IN THE PROCESS OF TRAINING THE TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS
482
84.
Гольцева М. І.
THE VIOLATIONS IN A DIPLOMATIC SPEECH
487
85.
Лобова О. К.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВВІЧЛИВІСТЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
491
86.
Марцін К. О.
АНАЛІЗ ОСБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
494

 ECONOMIC SCIENCES

87.
Dohtieva I. O., Rybalchenko Ye. O.
QUANTITATIVE AND FINANCIAL INDICATORS OF UKRAINIAN PARTICIPANTS HORIZON EUROPE
500
88.
Karpa M., Kankis I., Pelnens U.
FORMS OF CUSTOMS CONTROL IN UKRAINE AS A WAY OF IMPLEMENTING STATE CUSTOMS POLICY
506
89.
Sarkisіan S. L., Kutnia I. S., Stukalo O. A.
BENCHMARKING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
513
90.
Ализада А. И., Алиев С. И., Мурадов И. М.
РОЛИ ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
518
91.
Заяць Т. А., Заяць В. С.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ПОВОЄННІЙ РОЗБУДОВІ КРАЇНИ
524
92.
Корж М. В., Петров К. В.
ФОРМУВАННЯ «БІЛОГО СПИСКУ» ПІДРЯДНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ
529
93.
Лещенко І. А.
РОЗРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ПІД ЧАС РОБОТИ РЕМОНТНО-ОБСЛУГОВУЮЧИХ БАЗ
534
94.
Малкіна Д. Р.
ПРОДАЖІ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС
539
95.
Миронов В. В.
ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
541
96.
Міщенко Т. М.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
548
97.
Олексюк В. О.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
552
98.
Пашкуда Т. В., Карпенко О. О.
ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
555
99.
Пашкуда Т. В., Можарівська К. С.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ
562
100.
Пашкуда Т. В., Юхненко М. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ
567
101.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
572
102.
Сова С. О.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
583
103.
Танасійчук А. М., Вітова Б. О.
УКРАЇНА ЛІКУЄ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
586
104.
Фединець Н. І., Андрусяк А. О.
КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ
596

 LEGAL SCIENCES

105.
Бабій Ю. Ю.
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
600
106.
Зозуля І. І., Зозуля О. І.
ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДОВИМИ ЕКСПЕРТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЇХ СУПРОВОДЖУЮТЬ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ
606
107.
Корунчак Л. А.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ООН ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
612
108.
Сиромятнікова М. С.
ЩОДО ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
616
109.
Шевченко Є. С., Давидов П. Г.
ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
619

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні дані м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: