fbpx

XI Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 1-3 ноября 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 ноября 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-congress-1-3-noyabrya-2020-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Аксьонов Є. О.
ВПЛИВ МАЛО КОМПОНЕНТНИХ КОМБІКОРМІВ НА ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКА КРОЛІВ РІЗНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ТА НА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ.
13
2.
Бутенко А. О., Бережний І. С., Дядечко А. В., Йосипенко Б. М., Боярко М. В.
ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НЕГАТИВНИМИ ЯВИЩАМИ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМИХ КУЛЬТУР.
18

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Алимжанова Х. А., Шайимкулова М. А.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ АЛЬГОФЛОРЫ И ЕЕ ИНДИКАТОРОВ ПО ВОДОЕМАМ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН.
25
4.
Алимжанова Х. А., Шайимкулова М. А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АЛЬГОФЛОРЫ РЕКИ АКБУУРЫ (КЫРГЫЗСТАН).
34
5.
Лисенко В. І., Недовізій Ю. Ю.
ДИНАМІКА АРЕАЛУ КАБАНА В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНІСТЮ.
42

 MEDICAL SCIENCES

6.
Ivanchov P., Prudnikova O., Kurbanov A., Peresh Ye.
URGENT SURGICAL TREATMENT OF ACUTE COMPLICATED GASTRIC CANCER.
47
7.
Kovalenko N. I., Zamazii T. M., Novikova I. V.
ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STREPTOCOCCUS SPP., ISOLATED IN NON-HOSPITAL PNEUMONIA.
50
8.
Бурмістров О. М., Заблоцька А.
ОГЛЯД СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНОЇ ВОДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
53
9.
Васюк Ю. В., Дубіцька В. В.
ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ МАСИВНИХ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ ТА ГЕМОРАГІЧНОГО ШОКУ: НОВІ ПОГЛЯДИ НА СТАРУ ПРОБЛЕМУ.
60
10.
Герасименко О. І., Герасименко К. О.
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ.
67
11.
Грищенко О. В., Гоман Т. І.
ВІТАМІН D СТАТУС ВАГІТНИХ ЖІНОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ.
71
12.
Клюс В. В.
МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ КОІНФЕКЦІЇ ВІРУСОМ ГРИПУ А ТА SARS-COV-2. ТАКТИКА БРИГАДИ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З СИМПТОМАМИ КОРОНАВІРУСУ.
77
13.
Куриленко Т. С.
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.
84
14.
Лантух І. В., Остапенко В. М., Лантух А. П.
МЕДИЧНА ЕТИКА ТА МЕДИЧНА ОСВІТА В ПРАКТИЦІ СЬОГОДЕННЯ.
89
15.
Мазур К. Б., Ібрагімова Ш. Е., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ.
96
16.
Орел Н. Ю., Малик Н. В.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНА СФЕРА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ.
99
17.
Підлісна В. В., Каглюк О. С.
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПИТАННЯХ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З КАШЛЕМ.
101
18.
Тофан Г. Д., Баняс Т. В., Висоцька І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ SARS-COV-2 У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ ТА РОЛЬ ДІТЕЙ У ПОШИРЕННІ ІНФЕКЦІЇ.
106
19.
Удод О. А., Борисенко О. М.
ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ДЕНТИНУ ПІСЛЯ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ АДГЕЗИВНОЇ СИСТЕМИ.
113
20.
Усачова О. В., Воробйова Н. В.
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ СИНДРОМУ МАЛЬАБСОРБЦІЇ ВУГЛЕВОДІВ ПРИ РОТАВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В РАННІ ТЕРМІНИ ХВОРОБИ.
116
21.
Федотова И. В., Сливина Л. П., Меновщикова О. И.
РОЛЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ СПОРТСМЕНОВ.
120
22.
Фікс Д. О.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТА ЗГІДНО ДАНИХ ГОСПІТАЛЬНОГО РЕГІСТРА ЛІКАРЕНЬ М. ВІННИЦІ (2017-2019 РР.).
126
23.
Фіщенко В. О., Маммадов Лачін Алі огли
КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВОГО ВВЕДЕННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ОДЕРЖАНИХ З ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КОЛІННОГО СУГЛОБУ.
133
24.
Халецкая В. Н., Алексеенко Н. В.
РОЛЬ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ.
136
25.
Хотімська Ю. В., Алексеєнко Н. В., Зелінський А. Л., Влад М. І., Білоус А. В.
ДИНАМІКА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНДЕКСІВ РМА ТА КРОВОТОЧИВОСТІ ЯСЕН В ПОРОЖНИНІ РОТА В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ЛІМФОБЛАСТНИЙ ЛЕЙКОЗ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО — ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ.
140
26.
Чураков А. Я., Гапоненко О. А., Диденко А. Б.
ПАНОРАМНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ.
147
27.
Шкраба Я. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПІДХОДИ.
155

PHARMACEUTICAL SCIENCES

28.
Ємець М. О., Владимирова І. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ ГРИБКОВИХ ІНФЕКЦІЙ.
162
29.
Пестун И. В., Мнушко З. Н.
ЗАВИСИМОСТЬ СБЫТОВОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
166

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Марченко І. Л., Бармак О. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІТАМІНІВ А І Е В РІЗНИХ РОСЛИННИХ ОЛІЯХ.
170
31.
Мельниченко А. С., Кустов М. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗОНИ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ В УМОВАХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.
173
32.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПЕРУАНСЬКИХ ВАЛЬСІВ.
180

 TECHNICAL SCIENCES

33.
Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Meranova N.
EXERGETIC LOSSES IN THE ELEMENTS OF THE COMBINED HEAT RECOVERY SYSTEMS FOR HEATING OF WATER AND BLAST AIR.
186
34.
Iegorov O., Glebova M., Bondarenko O., Naumov V.
STUDY OF THE INFLUENCE OF HIGHER HARMONIC COMPONENTS ON THE PARAMETERS OF A POWER TRANSFORMER.
191
35.
Kharchenko O. V., Nazarchuk V. V.
ULTRA-HIGH-MOLECULAR-WEIGHT POLYETHYLENE IN FRICTIONAL COUPLES.
195
36.
Kruglyak I., Sereda B., Kruglyak D., Sereda D.
FORMATION OF BORED COATINGS USING COMPOSITE SATURATING CHARGES.
199
37.
Tsybukh А. V., Lysychenko М. L.
DEVICE FOR DETERMINING THE COLOUR OF ANIMAL COAT.
205
38.
Zelinska D. O., Girdvainis V. A., Kolodnyi V. V.
INFORMATION TECHNOLOGY OF CONDUCTING AND PROCESSING OF EXPERT EVALUATIONS AND COLLECTIVE SURVEYS.
208
39.
Карпанасюк В. В., Пасічник О. А.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ.
216
40.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І., Анохін О. О.
КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УШКОДЖЕНЬ У СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТАХ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ПО ВІБРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.
223
41.
Марйоха І. М., Федорова Н. В., Романова З. М.
АНАЛІЗ ТА ПІДБІР РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОЇВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
233
42.
Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗ РАСПЛАВА ПОЛИМЕРНЫХ МИКРОКОМПОЗИТОВ.
241

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

43.
Запотоцька В. А., Симоненко К. Є.
СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБЛАСТІ ЕМІЛІЯ-РОМАНІЯ В ІТАЛІЇ.
248
44.
Нич Т. В., Нич М. М., Яворська К. В.
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ.
254

 PEDAGOGICAL SCIENCES

45.
Lushchyk Yu.
COMPONENTS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF HEI TEACHERS.
258
46.
Orishchenko G.
ДО ПИТАННЯ РЕПЕРТУАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АНСАМБЛІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДМШ НА ПРИКЛАДІ КОНКУРСІВ ДРОГОБИЧА.
264
47.
Verbova V.
АЛЕКСАНДР ПРИБЫЛОВ И ЕГО СОНАТИНА № 3: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
274
48.
Zaytseva I. V.
CHALLENGES AND RESPONSES OF HIGHER EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN UKRAINE.
283
49.
Бацман О. С.
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
288
50.
Борисенко Е. Г., Глухан М. С.
METHODS OF STATOKINETIC STABILITY DEVELOPMENT IN RHYTHMIC GYMNASTICS.
296
51.
Бокшиц О. М., Зозуля І. Д.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВИКОРИСТАННІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ (ОХОРОНИ ПРАЦІ).
300
52.
Галіцан О. А., Бартєнєва І. О.
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
305
53.
Гриценко О. Е.
ПАРАДИГМА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СЕГМЕНТ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ.
309
54.
Горбова І. С., Горбовий О. В., Дубік В. М.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ЗООРІНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК КЛЮЧ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ.
314
55.
Желуденко М. О.
ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.
321
56.
Ізянов К. І., Попова Р. Р.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК.
325
57.
Каменська І. С.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ.
332
58.
Косенко В. М., Пірожкова І. О., Мельник А. О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ АРТ-МЕТОДІВ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ.
337
59.
Лекерова Г. Ж., Исабаева А. С., Нигматуллина Ж. Ш., Есиркепова У. Р.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.
343
60.
Лім К. Е.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІІ УЧНІВ.
353
61.
Логінов А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРА ТА КОНСУЛЬТАНТА ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
356
62.
Міхно В. І.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
361
63.
Павленко В. О., Павленко Є. Є.
ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК МЕТОД АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
367
64.
Пермінова Л. А., Слюсарчук С. Ф.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВИХ ФОРМ РОБОТИ НА УРОКАХ В ЧЕТВЕРТОМУ КЛАСІ.
375
65.
Савка І. В., Яремко Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ЗВО.
379
66.
Степанюк А. В., Ямна І. С.
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ.
386

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

67.
Бочелюк В. Й., Ільїна К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
393
68.
Юсіфова А. А.
ДИНАМІКА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПІД ВПЛИВОМ МУЗИКИ.
401

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

69.
Ящук К. В., Бевза Л. Ю.
РОЛЬ РОДИНИ В АДАПТАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
408

ART

70.
Варганич Г. О., Салюкова К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ.
413
71.
Пандирєва Є. А.
ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І ШРИФТ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА.
424

 HISTORICAL SCIENCES

72.
Буравський О. А., Власюк І. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КИРГИЗСТАНУ У ХХІ СТ.
430
73.
Наперковська Д. В.
КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «КУЛЬТУРНА ТА ПРИРОДНА СПАДЩИНА».
436

PHILOLOGICAL SCIENCES

74.
Волошина В. В.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ У ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА.
441
75.
Горбова І. С., Кеба О. В.
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ВИКОРИСТАННЯ ҐАДЖЕТІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СВІТЛІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
444
76.
Каширіна І. О., Демиденко Д. С.
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК СУЧАСНА КОМПЕТЕНЦІЯ.
451
77.
Кінащук А. В.
МЕТОД ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ В АСПЕКТІ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА.
454
78.
Чуланова Г. В.
ПРАГМАТИКА СИНТАКСИСУ В РЕКОМЕНДАЦІЯХ ВООЗ ДЛЯ ГРОМАДЯН ЩОДО КОРОНАВІРУСУ (2019-NCOV).
459
79.
Шевченко І. Т.
НАРОДНОПОЕТИЧНА Й ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ВЕРСІЇ БАЛАДНОГО СЮЖЕТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ.
465

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

80.
Кравченко О. П.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ.
472
81.
Колодько І. М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ CLIL ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
478

ECONOMIC SCIENCES

82.
Tout R.
THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IN LEBANON AS A POINT OF ECONOMIC GROWTH.
483
83.
Артюх-Пасюта О. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
489
84.
Боденчук Л. Б., Ліганенко І. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЛОГІСТИКИ.
498
85.
Візіренко С. В., Іваніцький К. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ.
505
86.
Горбова В. О., Рудевська В. І.
ВПЛИВ СТАНУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ НА ДОСЯГНЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОЇ ЦІЛІ.
514
87.
Євтушенко Н. М., Виноградня В. М., Бурдонос Л. І.
АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ.
519
88.
Крышталь Н. И., Саркисов М. И.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА.
526
89.
Коркуна І. І., Графська О. І., Євдощенко О. В.
ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА.
533
90.
Максименко І. Я., Максименко Ю. О.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
538
91.
Метка О. С., Литюга Ю. В.
СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
546
92.
Носач А. М., Ядловська О. С.
ПРОЯВИ ІМПРЕСІОНІЗМУ ТА ЕКСПРЕСІОНІЗМУ В НОВЕЛІ М. ХВИЛЬОВОГО «Я (РОМАНТИКА)».
550
93.
Пазущан А. В.
ПОСТУЛАТИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІНСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА.
557
94.
Пилипенко І. О.
КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.
560
95.
Сейсебаєва Н. Г., Махмуд К. М.
СТАН БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНИ.
564
96.
Черкас В. В.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЯК ГОЛОВНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ.
569
97.
Шевців Л. Ю., Сподарик Т. І.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19.
573
98.
Яненкова І. Г., Князєв С. І.
ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ І КЛАСТЕРИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ.
579

LEGAL SCIENCES

99.
Khurtsidze T.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FRANCHISING AGREEMENT MAJOR CHALLENGES.
583
100.
Біліченко В. В.
ОСНОВИ ТАКТИКИ ДІЙ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИБУХУ АБО В УМОВАХ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ.
591
101.
Домбровська К., Бараненко Д. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛУЖБОВИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.
597
102.
Олійник А. Ю., Малов М. О.
КОНСТИТУЦІЙНА СВОБОДА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
601
103.
Солдатенко О. А., Паливoда В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ.
609

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: