fbpx

XI Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 12-14 сентября 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

12-14 сентября 2021 года в г. Рим, Италия

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-12-14-sentyabrya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Zaviriukha P. D., Lomaha L. V.
RESULTS OF STUDY OF CORN HYBRIDS OF UKRAINIAN SELECTION BY ECONOMIC VALUABLE TRAITS IN CONDITIONS OF ZAKARPATTIA.
10
2.
Кормош С. М., Наливайко Т. І., Повлін І. Е., Митенко І. М.
РОЗШИРЕННЯ ВИДОВОГО І СОРТОВОГО СКЛАДУ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ВАСИЛЬКІВ (OCIMUM L.) НА ЗАКАРПАТТІ.
16
3.
Шапакидзе Е. Д.
К ВОПРОСУ МЕХАНИЗАЦИИ ПОСАДКИ СЕЯНЦЕВ В ШКОЛЕ САЖЕНЦЕВ ШЕЛКОВИЦЫ.
21

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Chirashna S. A.
THE INFLUENCE OF FOLIC ACID ON THE PREVENTION OF DERMOID SINUS IN THE THAI RIDGEBACK DOGS.
27

MEDICAL SCIENCES

5.
Kiro L., Zak M., Chernyshov O., Sverdlova M.
FEATURES OF FOOD BEHAVIOR IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FAT LIVER DISEASE ON THE BACKGROUND OF ABDOMINAL OBESITY.
33
6.
Malyk N. V., Penya K.
PECULIARITIES OF THE DISSEMINATED FORMS OF HERPESVIRUS INFECTION OF NEWBORN.
39
7.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НА 7 ТА 14 ДОБУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ.
42
8.
Крупик А. Р., Брездень О. М., Меленко С. Р.
ВПЛИВ ВІТАМІНУ С НА ПЕРЕБІГ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ.
48
9.
Колотвін А. О., Ільїна-Стогнієнко В. Ю., Квасневський О. А., Квасневський Е. А.
ДОСВІД КЛІПУВАННЯ МІХУРОВОЇ ПРОТОКИ ПОЛІМЕРНИМИ КЛІПСАМИ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ.
50
10.
Меленко С. Р., Мігайчук Д. М., Сергій І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦИНКУ ПРИ COVID-19.
52

PHARMACEUTICAL SCIENCES

11.
Бутко Я. О., Паутіна О. І., Дорошенко О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ МІСЦЕВИХ РАНОЗАГОЮВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА УМОВ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ.
54

 TECHNICAL SCIENCES

12.
Korzhyk V., Khaskin V., Babych O., Grynyuk A., Ganushchak O., Shevchenko V., Peleshenko S., Voitenko O.
IMPROVEMENT DESIGN OF THE ELECTRODES OF HYBRID PLASMATRON FOR PLASMA-GMAW.
57
13.
Korzhyk V., Khaskin V., Grynyuk A., Babych O., Illiashenko Ye., Oleinychenko T., Ganushchak O., Popov Ye.
OPTIMIZATION OF LASER AND HYBRID LASER-GMAW WELDING OF HIGH-STRENGTH STEELS BY STRENGTH CHARACTERISTICS.
61
14.
Potapova K., Klymchuk I.
SPEECH RECOGNITION METHOD IMPAIRED PEOPLE WITH LANGUAGE DISORDERS ON A SHORT DICTIONARY USING MEL-CEPSTRAL COEFFICIENTS.
64
15.
Voskoboinick V., Voskoboinyk O., Voskobiinyk A., Turick V.
VELOCITY FIELD INSIDE THE HEMISPHERICAL DIMPLE.
69
16.
Беляк М. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІТ В ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБІГУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ.
79
17.
Макарова Т. К., Любченко В. В., Кривошеєва Ю.
СПОРУДИ ТА ЗАХОДИ З БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ У М. ДНІПРО.
82
18.
Юр’єв І. О.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ СЕРВІСАМИ В ХОДІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
87

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

19.
Толок Д. В.
НАУКОВІ МЕТОДИ В МАТЕМАТИЦІ.
93
20.
Яковенко Н. Д.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ СВЯЗАННОСТИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ОБЛУЧЕНИИ.
98

 PEDAGOGICAL SCIENCES

21.
Антіпова Ж. І., Заверзаєв В. В.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
103
22.
Бондар В. О.
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ.
107
23.
Бондар О. С.
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ХІМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ MOODLE.
114
24.
Гордєєва К. С., Коюда Я. М., Звягінцев М. Ю., Заугольний К. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
118
25.
Зелінська-Любченко К. О., Стахова Л. Л.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ.
127
26.
Кожухова Х. В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
133
27.
Костюк С. С., Пальчикова О. О., Зінченко П. С.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
139
28.
Лимарь Т. Г.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РАС.
145
29.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Калмыкова Ю. С., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ В БОРЬБЕ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ.
150
30.
Прокопенко О. О., Руденко Я. С.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.
157
31.
Пруднікова О. А.
ГАРМОНІЯ ЯК ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ.
164
32.
Ремньова Н. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.
170
33.
Сіненко К. О.
СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ».
176
34.
Тищенко Т. Г.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
181
35.
Тулін К. С.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАКУЛЬТЕТОМ ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТНІХ НАУК У БУХАРЕСТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ РУМУНІЇ.
186
36.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
191
37.
Швидун Л. Т.
МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
196
38.
Шпілєва В. О.
СКЛАДОВІ АВТОРИТЕТУ СУЧАСНОГО СЕРЖАНТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
201

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

39.
Bulgak E. D.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MOBILE PALLIATIVE CARE IN UKRAINE.
207
40.
Демчук О. О., Лазарчук В. В.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА.
211
41.
Кравчук С. Л.
ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЩЕННЯ.
215

SOCIOLOGICAL SCIENCES

42.
Зінюк А. В., Змій Л. М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ.
218
43.
Хмеленко К. М., Ядловська О. С.
ҐЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ.
222

 ART

44.
Єрошкіна О. О., Іванов О. М.
ОБРАЗОТВОРЧІ І НЕОБРАЗОТВОРЧІ МОВИ В МИСТЕЦТВІ. БУДОВА ХУДОЖНІХ ПРЕДМЕТІВ.
231

 CULTUROLOGY

45.
Бондаренко В. І.
ПОНЯТТЯ «БІБЛІОТЕЧНЕ МОБІЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІБЛІОТЕЧНУ РОБОТУ.
234

POLITICAL SCIENCES

46.
Звєрєва К. С.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ.
240
47.
Лисецький Ю. М., Семенюк Ю. В., Павленко Д. Г.
РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
246
48.
Мішин С. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
253
49.
Мошак Д. С.
ПОЛІТИКО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТА ПОЛІТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ.
259

 PHILOLOGICAL SCIENCES

50.
Щербак О. В.
МОВНІ СУГЕСТОГЕНИ В СТРУКТУРНИХ БЛОКАХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КІНОТЕКСТІВ: ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ.
262

ECONOMIC SCIENCES

51.
Petrova I. P.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO ACHIEVE THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS OF UKRAINE.
267
52.
Vovk V. M., Sliuz A. Ya.
TAKING INTO ACCOUNT RISK ELEMENTS IN PRODUCTION MANAGEMENT.
273
53.
Аванесова Н. Е., Сергієнко Ю. І.
ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА.
280
54.
Андрієнко В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ.
286
55.
Березянко Т. В.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАНДАРТНИХ ТРУДОВИХ ПРАКТИК.
293
56.
Власенко О. О., Тюменцева Н. М.
УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ТОВАРІВ КІНЦЕВОМУ СПОЖИВАЧУ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ.
299
57.
Дещенко А. Ю.
МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
304
58.
Долгорукова С. В.
ЗAЙНЯТІСТЬ НAСEЛEННЯ В КОНТEКСТІ ДEРЖAВНОГО РEГУЛЮВAННЯ EКОНОМІКИ.
311
59.
Іванов С. М.
ПОБУДОВА КВАЗІ ІНВАРІАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТУ.
317
60.
Корешкова О. О.
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ РЕСУРСАМИ.
320

 LEGAL SCIENCES

61.
Кикоть В. М.
ГЕНЕЗИС СТАВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ.
327
62.
Новіков М. М.
ІСТОРИЧНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КВАЗІДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.
333

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: