fbpx

XI Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 22-24 июня 2022 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 июня 2022 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-22-24-iyunya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Andrushko O.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
13
2.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
16

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БИОЛОГИИ, ОТРАЖЁННЫЕ В НАУКЕ АУРОЛОГИЯ
27
4.
Корінчак Л. М.
ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
35
5.
Міхєєнко В. М., Марченко Н. В., Ліщина А. І.
ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ ТА МЕХАНІЗМ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ
40
6.
Філь В., Кузьо Н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛАБІЛЬНОСТІ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ
45

 MEDICAL SCIENCES

7.
Rozumenko V. D., Liubich L. D., Staino L. P., Egorova D. M., Malysheva T. A.
INDICATORS OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH MALIGNANT GLIOMAS ARE ASSOTIATED WITH PLATELETS’ PRO-TUMOR EFFECTS
55
8.
Абасова Севиндж Ариф кызы, Джафарова Рена Энвер кызы
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ Α-ТОКОФЕРОЛА, УРСОДЕЗОКСИХОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ И ФИТОКОМПЛЕКСА AZHEPOFİT
60
9.
Аскарьянц В. П., Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Исомадинова Гузаль Захриддин кизи, Эргашов Камронбек Улугбек угли
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВОЙ АППАРАТ
70
10.
Богоніс А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРИЙОМУ
77
11.
Боднарюк О. І., Ковтунік О. І.
АСОЦІАТИВНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВМІСТІ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА
84
12.
Боднарюк О. І., Кузь Х. В.
ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ
89
13.
Ергард Н. М., Михайличенко Б. В., Кобилянський О. Л., Миколюк В. В., Гаврильченко М. О.
СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
94
14.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД В МЕДИЦИНЕ, И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
99
15.
Козопас В. С.
ПЛОСКОСТУПІСТЬ: МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ
110
16.
Краснопортко Ю. О., Соловей В. М.
ЕНДОМЕТРІОЗ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
117
17.
Макац В. Г.
«АКУПУНКТУРНІ КАНАЛИ» ЯК БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ СХІДНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
121
18.
Мартюк В. І., Лотиш Н. Г., Папінко Р. М., Кравченко Т. Ю., Васильченко Л. В.
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНЕ ІНФІКУВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ: ПРОФІЛАКТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
133
19.
Миронець Л. О., Душик А. О.
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2022 (ГЕНДЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
136
20.
Печак О. В., Яніцька Л. В.
ПАТОГЕННІ МЕХАНІЗМИ ДІАБЕТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
140
21.
Сергєєв В. П., Кононко І. В., Кліпов В. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВУГЛЕЦЕВОГО НАНОСТРУКТУРНОГО МАТЕРІАЛУ В МЕДИЦИНІ
144
22.
Чумак Я. Я.
БАЗОВІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ З МАЛОРУХОМИМ СПОСОБОМ ЖИТТЯ В ОЗДОРОВЧОМУ ЦЕНТРІ “ЗДОРОВИЙ РУХ”
149

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

23.
Levachkova Yu. V.
BASEMENT OF COMPOSITION OF PESSARIES FOR THERAPY OF INFLAMMATORY DISEASES IN GYNAECOLOGY
153

 CHEMICAL SCIENCES

24.
Kornet M. M., Vnukov D. D., Totskyi D. S.
S-QUINOLINE-SUBSTITUTED CYSTEAMINES: SYNTHESIS AND BIOLOGICAL POTENTIAL
159
25.
Авдєєва О. Ю.
ТОНКОЩІ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ РЕЦЕПТУРИ ПАРФУМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ
163

 TECHNICAL SCIENCES

26.
Almazova O., Lysychenko M.
THE EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE KINETIC CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTES
168
27.
Deryaev A. R.
ANALYSIS OF DESIGN FEATURES OF EXISTING EQUIPMENT COMPLEXES FOR DUAL COMPLETION GAS CONDENSATE RESERVOIRS
174
28.
Lavrenko Ia., Lebedynskyi B.
SOLUTION OF THE CONTACT PROBLEM OF THE ELBOW ORTHOSIS
180
29.
Lobodzinskiy V., Belenok N., Svyatnenko V., Petruchenko O., Chunyak Yu., Kish R.
FORMATION OF AN INTELLIGENT PLATFORM FOR MANAGING THE NATIONAL ENERGY SYSTEM
184
30.
Morozova A. I., Kopysova Yu. S.
DIGITAL TRANSFORNATIONS IN E-COMMERCE
189
31.
Yefimenko N. A., Banzak O. V., Banzak H. V., Dobrovolbskaya S. V.
DEVELOPMENT OF MECHANISM FOR FORMATION OF INDUSTRIAL QUALITY INDICATORS IN MACHINE-BUILDING COMPLEX ENTERPRISES
193
32.
Yevheniev A., Dorofieieva K., Martynenko Ya., Tkachuk I.
LZW COMPRESSION ALGORITHM
202
33.
Yevstafieva A., Gubareva O.
WAREHOUSE LOGISTICS: THE SYSTEM FEATURES
210
34.
Доценко Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН В СИСТЕМАХ КІБЕРЗАХИСТУ
213
35.
Костенко Г. П.
ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ V2G В УКРАЇНІ
217
36.
Кузьменко О. Ю., Кузьменко В. С.
ЕЛЕКТРОННІ КАРТОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ, ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ
226
37.
Маляренко О. Є.
ОЦІНКА ПОВНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
237
38.
Сащук С. І., Комаров В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ОБ’ЄКТІВ ЗБРОЇ, ВІЙСЬКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ
247
39.
Трус О. М.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АКТА ПРО ВИРОБНИЧУ ТРАВМУ
256
40.
Якубаш І. В.
STRUCTURAL AND PARAMETRIC IDENTIFICATION OF FRUIT-AND-VEGETABLE RAW MATERIAL DRYING PROCESSES IN CHAMBER DRYERS AS CONTROL UNITS
262

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Lemeshko V., Obukhovsky V.
COMPOSITE COMPLEXES IN WATER-METHANOL SOLUTIONS
274

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

42.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОГРАММЫ В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛОВ И КРИСТАЛЛОВ
278

 ASTRONOMY

43.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
GEYSERS IN THE SOUTHERN POLAR REGION OF SATURN’S MOON ENCELADUS
286

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Алиева Тарана Саттар кызы
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК»
293
45.
Андріянова В. А.
ВАГОМІСТЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИМУШЕНОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
301
46.
Бондаренко В. О.
LEGO-ПЕДАГОГІКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
306
47.
Гіпська Т. П.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
310
48.
Гумбатова Чичек Бахрам кызы
РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
314
49.
Добровольський В. М.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
319
50.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ – НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ОБРАЗОВАНИИ
329
51.
Коновальчук Н. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТИХ КЛАСІВ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
338
52.
Косиченко В. А., Малько В. О.
ЗМІСТ І НАПРЯМОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 ХОРЕОГРАФІЯ
348
53.
Наказіна Н. І.
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ЯК ШЛЯХ ОПАНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ – ПРОВІДНИК МОЛОДІ У МАЙБУТНЄ
358
54.
Орленко Н. А., Скидан І. В., Гейченко С. П., Пахомов В. І.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ
361
55.
Прибора Н. А., Жукова Д. С.
РЕСУРСИ ВІДЕОЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДІВ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ХІМІЇ
366
56.
Столярова І. С., Столяров В. О., Мельник Т. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ БАГАТОГРАННИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІНОРИТУ, ЯК ТЕХНІКИ ВИСОКОГО ДРУКУ
372
57.
Сторож В. В.
ДЕОНТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
378
58.
Цись Я. Д., Солощенко Д. Ф., Матвійчук І. С., Зайцева В. В., Цись Н. О.
ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
385

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

59.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
392
60.
Яворський О. Л., Овчарук А. О.
ПОНЯТТЯ ЗРІЛОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ
402

 JOURNALISM

61.
Андросович О. І., Барановська І. А.
СПОРТИВНИЙ КОНТЕНТ У ЗМІ М. ЖИТОМИРА
407
62.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ АСПЕКТЕ: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТИННОСТИ МИРОЗДАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ, РАСТЕНИЯМИ, ЖИВОТНЫМИ И МИНЕРАЛАМИ
412

 ART

63.
Гавриленко Ю. Д.
ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ХОРОВІЙ МУЗИЦІ
420

 HISTORICAL SCIENCES

64.
Буравський О. А., Власюк І. М.
ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
424
65.
Мельник В. В., Прокопенко Н. П., Базиволяк С. М., Слободянюк Н. М., Гуленко М. О.
ЯРОСЛАВА РОМАНИНА (1921-2014): УКРАЇНСЬКА ЖІНКА У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ
430

 CULTUROLOGY

66.
Дунайна І. Г.
АВТОРСЬКІ РОБОТИ МИТЦІВ КИЇВСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КЕРАМІКО-ХУДОЖНЬОГО ЗАВОДУ В МУЗЕЇ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА КИЇВЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ
436

 LITERATURE

67.
Сабліна Л. В.
ОБРАЗНО-СИМВОЛЬНА СПЕЦИФІКА МОВИ КАЗКИ-ПРИТЧІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”
443

 POLITICAL SCIENCES

68.
Худик Д. І.
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕМОГИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗРІЗ
452

 PHILOLOGICAL SCIENCES

69.
Єріс Ю. В.
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
456
70.
Солощук Л. В., Трач Х. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ
462
71.
Якутіна Т. Г.
ПЛАН ЯК ОДИН З ЕТАПІВ КОМПРЕСІЇ НАВЧАЛЬНО — ФАХОВОГО ТЕКСТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
470

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

72.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
СТРАТЕГІЯ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» ЯК НАЙОПТИМАЛЬНІША СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ
476
73.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ В «ФИЛОСОФИИ РЕАЛИЗМА». ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЕДИНСТВА МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА
484
74.
Тимощук В. Д.
ІДЕЇ ТРАНСГУМАНІЗМУ ТА НЕРЕАЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО У КІНОСТРІЧЦІ “МАТРИЦЯ” 1999 Р.
492

 ECONOMIC SCIENCES

75.
Abdushkurova X. R.
TYPICAL MODEL OF THE QUALITY SYSTEM OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AND THE EFFECTIVENESS OF THE QMS
494
76.
Bilousova L., Kuzmin O.
INTERNATIONAL FRANCHISING AS A FORM OF TECHNOLOGY TRANSFER AND ENGINEERING SERVICE
499
77.
Pavliashvili S., Tokmazishvili M.
FORMATION OF MODERN CONCEPT OF AGRICULTURE AND NEW CHALLENGES OF GEORGIA
505
78.
Pulianovych O.
NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE
512
79.
Акімова Н. С., Янчева Л. М., Топоркова О. В., Янчева І. В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
518
80.
Архипенко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОКРЕМОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
527
81.
Графська О. І., Гарасимчук Н. А.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС
531
82.
Злотнік М. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИК ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
536
83.
Крикун О. О.
ПОБУДОВА БІЗНЕС-МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ
540
84.
Новак А. О., Пулянович О. В.
СТАН СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
545
85.
Онищенко С. В., Глушко А. Д., Маслій О. А.
КІБЕРСТІЙКІСТЬ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
551
86.
Пашкуда Т. В., Бовсуновська А. С.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
557
87.
Пашкуда Т. В., Кібець Є. І.
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ
563
88.
Порсюрова І. П.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ
568
89.
Приймаченко Н. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПО-НОВОМУ ПІДХОДИТИ ДО ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
576
90.
Семенча І. Є., Шлюсар Б. А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЗМІН
583
91.
Слєсар Т. М., Данілочкіна Л. О.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
587
92.
Фостолович В.
ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ПРИ ІНТЕГРУВАННІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ЗРОСТАННЯ
592
93.
Шубіна С. В., Мірошник О. Ю., Водолазська І. С.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
598

 LEGAL SCIENCES

94.
Лисенко С. О.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ
602
95.
Мазур А. В., Свередюк Т. С., Грек Д. В.
МИТНІ ПЛАТЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ
607
96.
Ручкіна К. Є.
ПРАВОВИЙ ЧАС: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
612
97.
Соколецькая К. М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НОВЕЛИ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ
621
98.
Солопова І. В.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ
627
99.
Тимошевська І. П., Мацнєва О. В.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
632

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: