XI Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 11-13 мая 2022 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 мая 2022 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Запольська Н. М., Шендрик К. М., Саблук В. Т.
ХВОРОБИ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, СПРОВОКОВАНІ ФАКУЛЬТАТИВНИМИ ПАТОГЕНАМИ В РІЗНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ
15
2.
Кошицька Н. А., Проценко Л. В., Рижук С. М., Ляшенко М. І., Свірчевська О. В.
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГРАНУЛ ХМЕЛЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ СОРТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПИВОВАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
23

 VETERINARY SCIENCES

3.
Sokolenko S. V.
CONCEPT OF INFECTION CONTROL OF RABIES OUTBREAKS IN SERVICE DOGS
32

BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Рожкова Т. О.
РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ МОНІТОРИНГУ МІКОФЛОРИ НАСІННЯ ТА ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
36

 MEDICAL SCIENCES

5.
Bekjanova O. Ye., Abdulkhakova N. Sh.
CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION OF ANTISEPTIC TREATMENT OF THE ROOT CANAL SYSTEM IN THE TREATMENT OF APICAL PERIODONTITIS
42
6.
Bekjanova O. Ye., Zaitkhanov A. A., Rizayev E. A.
RELATIONSHIP OF PERIODONTAL LESIONS WITH COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION
46
7.
Bekjanova O., Egamberdiyev U.
ANALYSIS OF MEDICAL SERVICE IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF DENTAL CARIES
49
8.
Oliinyk A., Oliinyk G.
METHOD OF PREPARATION OF WATER-AEROSOL MIXTURE OF OZONATED TITANIZED DISTILLED WATER FOR TREATMENT OF LOCALIZED PERIODONTAL INFLAMMATIONS
52
9.
Pecheriaha S. V., Uzinskyi Ye. S., Molyn L. R.
THE RELATIVE VALUE OF ETIOPATHOGENETIC PREDICTORS IN THE PROBABLE MANIFESTATION OF FURTHER COMPLICATIONS OF FATTY LIVER DISEASE IN PREGNANT WOMEN
55
10.
Гошовська А. В., Горманюк Т. І.
ВПЛИВ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА РОЗВИТОК ПЛОДА. ОСНОВНІ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ХРОНІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
61
11.
Давидович О. Р.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПЛАСТИЧНИЙ БАЛЕТ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ДИТИНСТВА
66
12.
Довган Р. Р., Пальтов Є. В., Масна З. З.
ВПЛИВ ГІПОДИНАМІЇ НА КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ І СТЕГНОВУ КІСТКУ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАФІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
70
13.
Дудко А. Г., Кривоносов В. Е., Шайко-Шайковский А. Г.
БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЧНОЙ КОСТИ
74
14.
Коваль Г. М., Вакаров О. С., Опіярі Т. В., Сіліна Т. М., Сіліна Н. К.
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ І ЗАГРОЗИ БІОТЕРОРИЗМУ НА УКРАЇНІ (СТАН ПРОБЛЕМИ)
82
15.
Лещенко Б. Є.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЕРГОТЕРАПІЇ В ОСІБ ІЗ ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА
89
16.
Ліханова А. В.
ВПЛИВ ЗАХОДІВ ЕРГОТЕРАПІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОСІБ ІЗ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
94
17.
Масна З. З., Рудницька Х. І., Москвяк-Демків А. Є., Масна-Чала О. З.
ЗУБОЩЕЛЕПНІ АНОМАЛІЇ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА
100
18.
Процайло М. Д.
МІФИ ПРО ОСТЕОХОНДРОПАТІЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
104
19.
Слабкий Г. О., Ліщинський І. М.
ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ПІДЛІТКАМИ І СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
114
20.
Слінченко К. М., Кривошеєва В. В.
ГОСТРЕ ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У ПЕРЕДЧАСНО НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
121
21.
Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В., Кузік Л. О.
ПОШИРЕНІСТЬ КЛІНІЧНИХ МАРКЕРІВ СИНДРОМУ ПОРУШЕННЯ ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ У ДІТЕЙ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА ГЕРПЕСВІРУСНОЮ КОІНФЕКЦІЄЮ
126
22.
Сухолиткий Ю. Р., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД
133
23.
Фадєєнко Г. Д., Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА КИШКОВОЇ МІКРОБІОТИ У ХВОРИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ: ВПЛИВ НАДЛИШКОВОЇ ВАГИ ТА ОЖИРІННЯ
139
24.
Харченко О.
КОРЕЛЯТИВНИЙ АНАЛІЗ МІТОТИЧНОГО РЕЖИМУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ АТРОФІЧНИМ ГАСТРИТОМ, ХРОНІЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
149
25.
Чорна В. В., Сергета І. В., Хлєстова С. С.
ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
157

PHARMACEUTICAL SCIENCES

26.
Mykhkailiuk Ye. O.
ORGANIZATION OF DISTANCE EDUCATION FOR PRACTICAL PHARMACIST AT THE FACULTY OF POSTGRADUATE EDUCATION
165
27.
Венгрин Н. М., Кричковська А. М.
АНАЛІЗ РЕЄСТРУ ТА ПРОГРАМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ФІТОСТЕРОЛІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ В УКРАЇНІ
168
28.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Наумова М. І., Оліфірова Т. Ф., Коритнюк М. О.
ВПЛИВ ПРОСТОЇ ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ТА ІЗОМЕРІЇ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ЇХ БІОДОСТУПНІСТЬ
172
29.
Мартиросян Л. А., Саакян А. Е.
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ
177
30.
Семченко К., Прокапчук С.
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ A11A
184
31.
Цісак А. О., Еберле Л. В., Дубіняк Т. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КРЕМУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
186

TECHNICAL SCIENCES

32.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Novakivskii M. O.
PRACTICAL APPLICATION OF CHEMICALLY AGGRESSIVE WATER CONDENSATE IN GAS-FIRED BOILER PLANTS OF MUNICIPAL POWER
188
33.
Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Shevchuk S.
EXERGY EFFICIENCY OF THE METHOD OF BYPASSING FLUE GASES IN THE HEAT UTILIZATION SYSTEMS OF BOILER PLANTS
194
34.
Губар Л. Б., Губар Л. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
199
35.
Д’яконов В. І., Суска А. А., Войтов А. В., Д’яконов О. В.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НОВІ ПІДХОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ОПАЛОГО ЛИСТЯ
204
36.
Єрукаєв А. В., Отрошко П. А., Касянчук А. В.
СУБД “ORACLE» ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДАНИМИ
213
37.
Золотенко Е. О., Синюк О. М., Михайловський Ю. Б.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОДРІБНЮВАЧА
217
38.
Крайнюк О. В., Буц Ю. В., Богатов О. І.
ОХОРОНА ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
221
39.
Левашова Ю. С., Косенко Н. О., Крот О. П., Лебедєва О. С., Строгіна Т. С.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
225
40.
Мальцев А. С., Сурінов І. Л., Шумілова К. В.
ВИБІР ШЛЯХОВИХ ТОЧОК ПРИ ПЛАНУВАННІ РЕЙСОВОГО ЦИКЛУ СУДНА
230
41.
Петрова Р. В., Редькін К. С.
ПРИНЦИП РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО НОСА ТА СФЕРА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
243
42.
Рудянова Т. М., Рябоволенко Е. А.
ТЕХНОЛОГІЇ 3Д РЕНДЕРИНГУ В ІГРОВОМУ РУШІЇ UNREAL ENGINE 5
249
43.
Удодов С. О., Прибильський В. Л.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА У ВИРОБНИЦТВІ ЧАЙНОГО ГРИБУ
252
44.
Узун Д. Д., Онопрієнко О. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТУДЕНТСЬКОГО КАМПУСУ
256
45.
Хорошун Г. М., Рязанцев О. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВОГО РЯДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАДІЄНТНОГО БУСТИНГУ
264
46.
Церетели К. О.
О МЕТОДАХ РАСЧЁТА НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ
269
47.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Йовко М. М., Гончаренко Є. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
274
48.
Чернявський Б., Смирнова А.
ПСИХОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ САЙТІВ
282

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

49.
Абылкасымова А. Е., Бижанова А. С.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
286
50.
Калайда О. Ф.
НОВІ КЛАСИ ІНТЕГРОВНИХ НЕПОВНИХ НЕЯВНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
292
51.
Калайда О. Ф.
ПРО ІНТЕРЛІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ
294
52.
Масталиев Вагиф Юсиф оглы, Искандарова Улвия
O ЗАДАЧЕ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ В СЛУЧАЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОТНОСТИ
296

GEOGRAPHICAL SCIENCES

53.
Байцар А. Л., Манько А. М.
НАЗВА «УКРАЇНА — ДЕРЖАВА (ЗЕМЛЯ) КОЗАКІВ» НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАРТАХ XVII СТ.
299
54.
Ванда І. В.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ КРАЇН СВІТУ
309

ASTRONOMY

55.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
GEOLOGICAL ACTIVITY ON TITAN AND POSSIBLE VOLCANOES
318

 PEDAGOGICAL SCIENCES

56.
Fursenko T., Redziuk I.
TEACHING VOCABULARY TO ESL STUDENTS
328
57.
Liubchenko M., Mandrichenko О., Demydenko T.
FORMATION OF GEOMETROGRAPHIC SKILLS OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
332
58.
Miroshnik L. V., Al-Gazo N. V., Batkina M. V.
THE ROLE OF MASS OPEN ONLINE COURSES IN HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION
336
59.
Valyukevych T.
TEACHING SPEAKING
341
60.
Барсуковська Г. П., Бєлоус Г. Ю.
ПІШІ ПЕРЕХОДИ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
344
61.
Букреєв Д. О., Варениченко Д. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
350
62.
Васильєва С. А.
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
358
63.
Войналович О. О.
МЕТОДИЧНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
363
64.
Діденко В. В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
370
65.
Єгорова О. В.
ІМІТАЦІЙНІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
374
66.
Загородня А. А.
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
376
67.
Кudria I. P., Tretiak N. H., Prykhodko N. P., Shaposhnyk O. А., Popruha A. O.
IMPROVING THE QUALITY OF E-LEARNING: DEVELOPMENT OF INDEPENDENT LEARNING SKILLS OF MEDICAL STUDENTS
382
68.
Костюк І. С.
ТВОРЧІСТЬ МАРТИ ГРЕМ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ МОДЕРН ТАНЦЮ В ТЕХНІЦІ МАРТИ ГРЕМ
388
69.
Кравчук А. О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
395
70.
Левченко Ф. Г.
ПРОЕКТ: ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ
401
71.
Луців С., Луць Ю.
ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ: АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
405
72.
Муращенко О. В.
АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
410
73.
Мушкал Г. А., Мадибекова Г. М.
ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
414
74.
Невзоров Р. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ УКРАЇНИ
421
75.
Немилостива К. Ю.
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
427
76.
Пихтіна Н. П.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ У ЗДО
430
77.
Пісоцька Л. М.
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКІВ АКТИВНОСТІ ВІКОВОЇ ГРУПИ
436
78.
Пісоцький О. П.
ВИХОВАНІСТЬ У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ДОРОСЛИМИ
440
79.
Присяжнюк Є. О.
ПОРУШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
446
80.
Рудіна М. В., Гастинщикова Л. О.
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
449
81.
Стріхар О. І.
ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
458
82.
Трубіцина О. М., Шаботіна Д. І.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
466
83.
Черепанова М. О., Сайфудінова Р. П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ–ФАРМАЦЕВТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
476
84.
Ярошевська Л. В.
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
484

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

85.
Pototska I., Leshchenko V., Matsko N., Ilnytskyi H.
THE IMAGE OF THE IDEAL WOMAN OF A MODERN SINGLE MAN
493
86.
Колбасова Х. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
496

SOCIOLOGICAL SCIENCES

87.
Муха О. С., Попова К. В.
АНАЛІЗ ПОТРЕБ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ БАЗИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ М. СУМИ
501
88.
Туболець І. І.
СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
508
89.
Чернуха О. В., Тімченко К. С.
СЕКСИЗМ У МЕДИЦИНІ
512

 JOURNALISM

90.
Санакоєва Н. Д., Сопрун В. С.
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ ПРИ ПРОСУВАННІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
516

ART

91.
Denysenko Yu. M., Makarchuk Yu. V., Viter A. V.
TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES OF DESIGNERS IN THE PROCESS OF FINDING DESIGN SOLUTIONS
522
92.
Mizitova A.
ADVERTISING AS A MIRROR OF MUSICAL CULTURE
525
93.
Syzonenko I. G.
LANDSCAPE IN STANISLAV ZHUKOVSKY’S WORKS AS AN EMOTIONAL AND SPIRITUAL VALUE OF EUROPEAN CULTURE OF THE EARLY XX-TH CENTURY
535
94.
Марущак О. В., Довженко М. В., Івахова А. А., Лебідь С. О., Мудрак Н. В.
ЖИВОПИСНІ ЕТЮДИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
545
95.
Набоков Р. Г., Переданенко Ю. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТА-РЕЖИСЕРА НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
555

 HISTORICAL SCIENCES

96.
Ісар А. М.
ЛЮДСЬКІ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ В ДОХРИСТИЯНСЬКІ ЧАСИ НА РУСІ
561
97.
Корольова І. А.
СУПЕРЕЧЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІМ’Ї КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
566
98.
Скрипник Г.-М. І.
РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ВАНСЬКОГО ЦАРСТВА
571

 CULTUROLOGY

99.
Stoliar M. B., Bohun M. O.
IRONY AND HUMOR IN THE LAUGHTER PRACTICES OF JAMES ALFRED WHITE (JAMES HERRIOT)
576
100.
Кондрацька Л. А.
МЕТАФОРИЗАЦІЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ КУЛЬТУРИ
581

 LITERATURE

101.
Жила Т. Б.
КОНЦЕПЦІЯ РОДИННИХ ВІДНОСИН МАРТІНА ЕМІСА КРІЗЬ ПРИЗМУ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ
592

POLITICAL SCIENCES

102.
Morokhovets V.
CYBERTERRORISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY OF MODERN STATES
598
103.
Котеньова І. Ю., Яковець А. В.
МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ
607

 PHILOLOGICAL SCIENCES

104.
Kuprikova S. V.
UPDATING CULTURAL ENRICHMENT PROCESS IN FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE PRACTICE OF STUDENTS
624
105.
Kuznyetsova G., Kuznyetsova I.
ADDRESSEE OF A POLITICAL DISCOURSE: PROBLEMATIC ISSUES
632
106.
Susol L.
COMMUNICATION AS THE MAIN ASPECT OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES
639
107.
Галій Л. Г., Головня Д. А.
ПЕРЕКЛАД ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
643
108.
Исазаде Валида Джавид гызы
К ИСТОРИИ СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ В РОССИИ: А.Ф. КОНИ
651
109.
Кондратенко Ю. В., Ліпатнікова П. С.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (CAT-ІНСТРУМЕНТИ)
664
110.
Кононенко І. А.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ
669
111.
Луценко Л. О., Курочкіна А. С., Оксенюк Є. С.
ДО ПОНЯТТЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
676
112.
Шаповал А. С.
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
680

 ECONOMIC SCIENCES

113.
Koghuashvili P., Chechelashvili M.
REGIONAL AND SECTORAL GUIDELINES FOR FOOD PRODUCTION
684
114.
Lakhtionova L., Trush I.
ANALYTICAL STUDY OF THE ORGANIZATION OF LABOR IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW
694
115.
Lazebnyk Iu. O., Olaobaju Michelle Oluwadolapo
ANALYSIS OF MANAGEMENT AS A SYSTEM OF HEALTHCARE
701
116.
Pidlubnyi D. O.
LOGISTICS ASSESSMENT OF «GO HIGHWAY» PROJECT OF MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE
709
117.
Rostiashvili T., Soselia M., Podiashvili D.
STRESS MANAGEMENT AS A PART OF ORGANIZATION MANAGEMENT
713
118.
Жукова Л. М., Лобач І. С.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СТРАХУВАННІ
719
119.
Задоя В. О.
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
726
120.
Залюбовська С. С.
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА СУЧАСНИЙ ЕТАП ЇЇ РОЗВИТКУ
730
121.
Наумова М. А., Ткачук А. В.
ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
736
122.
Огренич Ю. О., Хмельковська Т. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
739
123.
Страшинська Л. В., Пєтухова О. М., Сімкін Д. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
743

 LEGAL SCIENCES

124.
Hrebeniuk D. O.
THE SUPERVISORY ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE PROCESS OF THE APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL LIABILITY DIRECTIVE
747
125.
Бударєва І. В., Наливайко Л. Р.
МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
753
126.
Варава І. П., Денисюк М. С.
ГАЙ ЮЛІЙ ЦЕЗАР — ПОЖИТТЄВИЙ ДИКТАТОР ТА ПРОГРЕСИВНИЙ РЕФОРМАТОР
762
127.
Величко К. М., Наливайко Л. Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ІМПІЧМЕНТУ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
766
128.
Іванченко А. О., Грицай І. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ В ОСВІТУ
770
129.
Комаринська Ю. Б.
СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ
774
130.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Сокаль В. А., Якубовська С. С.
ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАД ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
781
131.
Онофрейчук О. С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
788
132.
Солдатенко О. А., Пересунько І. О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
795
133.
Терещук М. М.
ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ
799
134.
Хирса А. В., Медяник В. А.
ПОНЯТТЯ ТА ПРОТИДІЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ
805

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: