fbpx

XI Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 20-22 апреля 2022 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

20-22 апреля 2022 года в г. Чикаго, США. 

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-20-22-aprelya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Гогиташвили Э. В., Мучаидзе М. Н., Читашвили С. Ш.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГВОЗДИКИ ИМЕРЕТИНСКОЙ (DIANTHUS IMERETICUS (RUPR.) SCHISCHK. В КУЛЬТУРЕ
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Babinets L. S., Makhnicka I. V.
EVALUATION OF MORPHOLOGICAL GASTRODUODENAL CHANGES OUT-PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS AND CHRONIC H. PYLORI-GASTRITIS COMORBIDITY UNDER THE INFLUENCE OF AN OPTIMIZED COMPLEX TREATMENT PROGRAM
26
3.
Beliuk D.
DOMAINS OF SEROTONIN-1A (5-HT1A) RECEPTOR OF HUMAN
39
4.
Козловська І. М., Колотило О. Б., Кулачек Я. В., Москалюк О. П., Антонів А. А.
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА УМОВИ ЇХ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ
42
5.
Ternopol Yu. O., Lesniy V. V.
SURGICAL COMPLICATIONS OF CROHN’S DISEASE AND NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS
49
6.
Бакун О. В., Жар К. І.
ФУНКЦІЯ ФОЛІКУЛЯРНИХ ЦИТОКІНІВ: РОЛЬ ПІД ЧАС ДОЗРІВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА ІМПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНА
51
7.
Бакун О. В., Фрунчак Д. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ГЕСТАЦІЙНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
63
8.
Назарова Д. И., Абрамов С. В., Чайкина К. В., Шевченко М. В., Гордиенко Л. М.
ВЛИЯНИЕ SARS COV-2 НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
68
9.
Ракша-Слюсарева О. А., Слюсарев О. А., Боєва С. О., Ковалеко П. Г., Сєрих Н. О., Тарасова І. А., Рябко А. С.
КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ В УМОВНО ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ В ДИНАМІЦІ 2019-2021 РР. ПІД ЧАС ООС
75
10.
Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В.
ФОРМИ ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕСВІРУСНИХ КОІНІФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
82
11.
Тимченко О. М., Чигиринська Н. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРІВ СУМАРНИХ АНТИТІЛ ПРОТИ BLASTOCYSTIS SP. У ЗРАЗКАХ СИРОВАТКИ КРОВІ РІЗНИХ ГРУП ЛЮДЕЙ ТА ДІАГНОСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РНІФ ДЛЯ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
89

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

12.
Мельник Ю. М., Образенко М. С.
СИСТЕМА ФАРМАКОНАГЛЯДУ ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТА
99

 CHEMICAL SCIENCES

13.
Atayeva Vafa Elman
HEALING OF BURN WOUNDS WITH NATURAL BIOCOMPOSITES
103

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Kosohov O. M.
THEORETICAL BASIS OF THE MODERN INFORMATION WARFARE MEANS
108
15.
Єщенко О. І.
ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ КОМУНАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
115
16.
Котова Д. П.
СИСТЕМА РОЗМІЩЕННЯ, ОБРОБКИ ТА ПОШУКУ ЗЖАТОЇ УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
125
17.
Солдатова М. О., Вітюк А. Є., Мартинюк А. С., Чернобородюк В. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ. НЕЙРОМЕРЕЖІ В МЕДИЦИНІ
132
18.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Маріупольський О. К., Глеба Д. С.
ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ООП В СУЧАСНІЙ РОЗРОБЦІ
136

 ASTRONOMY

19.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
VOLCANOES ON TRITON AMONG THE KINGDOM OF ICE
141

 PEDAGOGICAL SCIENCES

20.
Grytsai S.
IDENTIFY THE SPECIFICS OF THE TEACHER’S PROBLEM AND CONDITIONS THAT SOLVE IT
151
21.
Operchuk N. I., Sukhovirska L. P., Nazarenko I. S.
PECULIARITIES OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES AND TEACHING INFECTIOUS DISEASES IN DISTANCE FORM OF LEARNING
157
22.
Yakunina A. N.
IN SEARCH OF PERSPECTIVE PATHS TO TEACH EVALUATING DETERMINANTS BY EXPANSION IN LINEAR ALGEBRA
162
23.
Байдюк Л. М., Міколута Д. О.
АУДІО-ВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
171
24.
Добридень А. В.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
174
25.
Євтушок М. В., Філатова З. І.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
181
26.
Зелінга Ю. О.
СВІТОГЛЯДНИЙ КОНТЕКСТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
186
27.
Іващенко І. І.
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД)
191
28.
Кахаров Р. Т.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
201
29.
Кравченко Т. М., Шпак Л. С.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ
211
30.
Полєвікова О. Б., Гаврилюк Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК У МОВЛЕННЄВІЙ РОБОТІ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
221
31.
Скакова А. М.
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО
227
32.
Сушик Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
233
33.
Філоненко О. В.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
238
34.
Шахіна І. Ю., Мосієнко В. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
241

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

35.
Гусейнова Нурана Эхтибар гызы
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНОГРАММЫ В РАБОТЕ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА
249
36.
Зоря Б. Г., Левчишина Н. Е.
ДЕТИ – РОДИТЕЛИ – АЛКОГОЛЬ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
255
37.
Клімаш Т. П.
УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПРОЦЕСІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
261
38.
Поладова-Алиева Севда Гурбан кызы
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ
265
39.
Руденко Я. С.
РОЗКРИТТЯ ЕМОЦІЇ СТРАХУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
273

 HISTORICAL SCIENCES

40.
Донець А. В.
БАТУРИН ТА БАХЧИСАРАЙ: ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ ДВОХ СТОЛИЦЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.
281

 LITERATURE

41.
Лебідь В. В.
КОШТОВНЕ КАМІННЯ ЯК ДЕКОРАТИВНА ФУНКЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
288

 POLITICAL SCIENCES

42.
Andriadze A.
THE ISSUE OF GENDER IN INTERNATIONAL RELATIONS
291

 PHILOLOGICAL SCIENCES

43.
Kushchev V. V.
THE POETICAL IMAGES OF THE POETESS ELSA LASKER-SCHULER IN THE “MY BLUE PIANO” COLLECTION
296
44.
Mahmudova Shelale Amirkhan gizi
THE MORAL AND UPBRINGING SIGNIFICANCE OF NIZAMI GANJAVI’S WORKS
300
45.
Mukhortova O. D., Tkachenko O. V.
HOW TO INTEGRATE READING AND WRITING SKILLS WHEN TEACHING MEDICAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS
304
46.
Myzyn T. O.
TRANSTERMINOLOGIZATION AS A MEANS OF WORD FORMATION
307
47.
Андрєєва О. Ю.
КОНЦЕПТ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
313
48.
Лазірко Н. О., Божко Н. В.
УТOПIЯ ЯК ЖAНР ЄВРOПЕЙCЬКOЇ ЛIТЕРAТУРИ ДOБИ ВIДРOДЖЕННЯ: РOМAН ТOМACA МOРA «УТOПIЯ»
321
49.
Луценко Л. О., Гумматова Гюльнар Зульфігар кизи
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА
328
50.
Огарєнко Т. А., Хитра В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯКІСНИХ, ВІДНОСНИХ, ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕЗІЯХ В. СИМОНЕНКА
331

 ECONOMIC SCIENCES

51.
Latynin M. A., Melnikov A. F., Kobzev I. V., Kosenko A. V., Kosеnko V. V.
A SYSTEMATIC APPROACH TO LEARNING NEEDS ANALYSIS
341
52.
Opalko V. V., Polishchuk V. V.
CALCULATION OF THE GRAVITY MODEL ON THE EXAMPLE OF THE DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA OF UKRAINE WITH THE EU
352
53.
Vasylchenko Z., Pylypenko A.
CURRENT TRENDS IN THE MARKET OF NON-CASH PAYMENTS IN UKRAINE
362
54.
Гриник Р. І.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
366
55.
Дмитренко А. В., Фурманчук О. С.
РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО І СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
370
56.
Олійник Л. В., Довгалюк Ю. С.
МИСТЕЦТВО ПОЕЗІЇ ЯК КРЕАТИВНА ІНДУСТРІЯ
378
57.
Плахотнік О. О., Тищенко В. А.
ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ – ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ
381
58.
Черепанова Н. А., Шевчук В. С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
387

LEGAL SCIENCES

59.
Zaіats R. Ya.
LET’S CHECK IT OUT! LET’S DO IT! REVIEW! – CURRENT DIRECTIONS OF METHODOLOGY DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN FORENSIC EXPERTISE IN UKRAINE
394
60.
Барабаш О. О., Греченко В. А.
ГЕРОНТОЛОГІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЧИННИКИ
399
61.
Буртовий М. О.
РОЛЬ ПРОКУРОРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ІНШІЙ СТОРОНІ
404
62.
Бутрин-Бока Н., Мацук С. Р., Бутрин С. М.
КОЛІЗІЇ У СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
410
63.
Герасимова А. М., Давидов П. Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
416
64.
Ізвіцька Г. В., Коршун А. О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
426
65.
Наливайко Л. Р., Лещенко А. С.
СТАТУС МОВИ В УКРАЇНІ
430
66.
Павлюк А. Ю., Федорчук М. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
433
67.
Свинаренко Ю. П., Леонов С.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
437

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: