XI Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 24-26 апреля 2022 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

24-26 апреля 2022 года в г. Берлин, Германия.

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-24-26-aprelya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Raimbekova Baktigul Tasbolatovna, Zholdasbek Gulnur Zholdasbek kyzy, Abdullaev Shakhmurod Mahmudzhanuly
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КАРТОПТЫҢ ВИРУСТЫҚ АУРУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚАРСЫ КҮРЕС ШАРАЛАРЫ
12
2.
Глєбова Ю. А.
АНАЛІЗ ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
17

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Божко Е. О., Ожинська Ю. О., Настека Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ РОСЛИННИХ КУЛЬТУР КИЄВА
22
4.
Боярська З. О., Перегончук А. Ю.
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я У ЖІНОК ПІСЛЯ 45 РОКІВ
29

 MEDICAL SCIENCES

5.
Fainzilberg L., Kharchenko A.
DETERMINATION OF THE PERSONAL HEARING STANDARD IN THE AUDIOMETER ON A SMARTPHONE
33
6.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
CAUSES OF FACIAL NEURITIS
40
7.
Rozumenko V. D., Liubich L. D., Staino L. P., Egorova D. M., Malysheva T. A.
BIOMARKERS OF BRAIN GLIOMA: THE ROLE OF PLATELETS
42
8.
Shahova O. O., Shvab A. M., Didkivska A. R., Hladkyi V. V.
COMPONENTS OF TOBACCO SMOKE AS A PREDICTOR OF THE DEVELOPMENT OF BRONCHONCONSTRUCTION IN ADOLESCENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
47
9.
Shapovalova A. S., Aliiev Rufat Bakhtiyar ogli, Rozova E. V.
A NEW APPROACH TO CORRECTION OF PULMONARY TISSUE ULTRASSTRUCTURE DAMAGE UNDER EXPERIMENTAL PNEUMONIA
50
10.
Tychonova L. V., Ternopol Yu. O.
SPECIFICITY OF EPILEPSY OF VASCULAR GENESIS
52
11.
Tychonova L. V., Adamovska O. S.
A CLINICAL CASE OF EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY ASSOCIATED WITH AN EEF1A2 GENE MUTATION
54
12.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Татарко С. В., Гоженко М. М.
АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЗАПОДІЯННЯ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ
56
13.
Аскарьянц В. П., Уйбикова Э. Ф., Пшениснова К. Г., Гуржиева В. И.
К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОЖИ
60
14.
Аскарьянц В. П., Хошимова Шохсанам Абдуманноп кизи, Абдувалиева М. Х., Илхомжонова Дилдорахон Мирзохид кизи
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ДИСФУНКЦИЯХ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
70
15.
Аскарьянц В. П., Яздонова Малика Рахмат кизи, Таирова Рухсорахон Абдувахид кизи, Матмуратова Мохинур Хамза кизи
ДИСФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
79
16.
Гошовська А. В., Гук А. М.
ДОПЛЕРОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ В МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ У ЖІНОК З ІНФЕКЦІЯМИ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ
86
17.
Дідківська А. Р., Шупер В. О.
COVID – 19 НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ. ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦЕПТОРИ РААС. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ В ДАНИХ УМОВАХ
90
18.
Логановський К. М., Логановська Т. К., Куц К. В., Перчук І. В., Крейніс Г. Ю., Антипчук К. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СИРОВАТКОВИХ РІВНІВ НЕЙРОТРОФІЧНОГО ФАКТОРУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (BDNF) ЛЮДИНИ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ ТА ПІСЛЯ БОЙОВОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
94
19.
Родич Д. А., Гузій О. В.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА РУХЛИВІСТЬ КОЛІННОГО СУГЛОБУ ОСІБ З ГОНАРТРОЗОМ
101
20.
Слабкий Г. О., Кручаниця В. В., Анікієнко Д. С.
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ПІДЛІТКАМИ ЯК ПРОБЛЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
106
21.
Соколов В. Н., Рожковская Г. М., Цвиговский В. М., Дорофеева Т. К., Корсун А. А., Дойкова Е. М., Диус Е. Н.
РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЛИМФОУЗЛАХ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
113
22.
Сосній К. А., Ясніковська С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19) У ВАГІТНИХ
120
23.
Стешиц М. Л., Донченко А. И., Малецкий В. В.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ И ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ВАЛЕОЛОГИИ
122
24.
Шумко Г. І., Трефаненко І. В., Бобринець А. В., Шубалий В. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СУЧАСНИХ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
127

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Бойко І. А., Бойко Ю. О., Шеріф Фіген
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕСТЕРІВ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ ТА НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА РУХЛИВІСТЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ СТРУКТУР РОГОВОГО ШАРУ ЕПІДЕРМІСУ
133
26.
Бойко І. А., Бойко Ю. О., Хаджар С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕСТЕРІВ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ НА ПРОНИКНІСТЬ РОГОВОГО ШАРУ ЕПІДЕРМІСУ
136
27.
Венгрин Н. М., Кричковська А. М.
АНАЛІЗ ЛОТУ ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
139
28.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Наумова М. І., Оліфірова Т. Ф., Коритнюк О. Я.
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ЇХ БІОДОСТУПНІСТЬ
143

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Farisieiev A., Nechepurenko Ye.
PREREQUISITES FOR THE USE OF NATURAL STRUCTURANTS IN THE PRODUCTION OF MARMALADE
149
30.
Farisieiev A., Petrov Ye.
PROSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MEAT PATE TECHNOLOGY
154
31.
Kosohov O. M.
APPLIED METHODS FOR MANAGING THE INFORMATION SECURITY OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF THEIR GLOBAL CONFRONTATION
158
32.
Prymyska S.
MATHEMATICAL MODELING OF POLLUTION DISTRIBUTION IN POROUS MATERIALS
162
33.
Tsiutsiura S., Yerukaiev A., Aliieva A., Verba M.
PRACTICE OF USING MICROSOFT EXCEL INSTRUMENTS FOR DATA ANALYSIS
165
34.
Силка І. М., Польовик В. В., Мар’ян О.
МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ У ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
170

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

35.
Zayachuk O. H., Krul H. Ya.
ANALYSIS OF EXCURSION ACTIVITIES OF UNESCO WORLD HERITAGE SITE (ON THE EXAMPLE OF THE RESIDENCE OF THE METROPOLITANS OF BUKOVINA AND DALMATIA)
175

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

36.
Мачулина С. А.
ЦИКЛОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯ РАВНИННОГО КРЫМА
181

 ARCHITECTURE

37.
Гасымова Фарида Рауф кызы
К ПРОБЛЕМАМ ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – НАУЧНОМ КЛАСТЕРЕ НА ПРОСПЕКТЕ Г. ДЖАВИДА Г.БАКУ
186

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Omelchenko I. V.
TEACHING ENGLISH IN FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES
192
39.
Базелюк В. Г., Білорус А. М.
ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ-ДОСЛІДНИКІВ
195
40.
Базелюк В. Г., Білоконь А. Г.
СТАН ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
201
41.
Башевський Є., Башевська М., Колеснікова М.
ДЕЯКІ МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ МУЗИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
206
42.
Воробйова В. В., Кисличенко В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
209
43.
Кравченко Т. М., Вантуш Е. А.
МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
214
44.
Крамаренко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ
221
45.
Курило Н. Г., Чаленко Т. В.
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРОВАНИХ ТА БІНАРНИХ УРОКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МОВНОЇ ОСВІТИ
225
46.
Міколута Д. О., Байдюк Л. М.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
232
47.
Попович Л. М.
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ РІЗНИХ ТИПІВ ТА ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
235
48.
Сушик Н. С.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК» ПОВНОЛІТНІХ СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ
239
49.
Сущенко П. Р.
СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
248

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

50.
Балабанова Л. М., Гульбс О. А., Балабанова К. В.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
251
51.
Сальнікова Т. В.
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ «Я-КОНЦЕПЦІЙНОЇ» МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
257
52.
Шеленкова Н. Л.
ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМІ
260

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

53.
Мельничук В. О.
СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
263

 JOURNALISM

54.
Маєвська М. М.
ЕМОЦІЙНА МОВА В ТЕОРІЯХ МИСЛИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
274

 HISTORICAL SCIENCES

55.
Пивовар С. Ф.
ЗБРОЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ В ГЕОПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
283

 CULTUROLOGY

56.
Костюченко К. І.
ПРАЦІ ПЕРШИХ ДОСЛІДНИКІВ РОЗВИТКУ ЮВЕЛІРНОЇ СПРАВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЯК КУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА МИКОЛИ БІЛЯШІВСЬКОГО ТА ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО НА ДОПОМОГУ СУЧАСНОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ
291

 POLITICAL SCIENCES

57.
Andriadze A.
WORLD PANDEMIC IMPACT ON GENDER: WOMEN’S STATUS CHANGE AND DEVELOPMENT
295
58.
Zaiachuk A. M., Ohinok S. V.
FEATURES OF RUSSIA’S MEMBERSHIP IN THE UN
300

 PHILOLOGICAL SCIENCES

59.
Lyshchenko O. T.
TRANSLATION OF THE KOREAN CULTURE-BASED WORDS INTO UKRAINIAN
306
60.
Silnova M. I.
LEXICAL TRANSFORMATIONS IN V.V. NABOKOV`S TRANSLATIONS OF “LOLITA” NOVEL
312
61.
Грон Ю. Г., Кравченко Т. М.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
316
62.
Польников А. Ю.
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА ЗАРУБЕЖНЫХ КИНОФИЛЬМОВ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ Л.В.ВОЛОДАРСКОГО)
323
63.
Сагадатова К. К.
LAWYERS’ COURTROOM SPEECHES AS TRANSLATION OBJECT (BASED ON WORKS OF FICTION)
328
64.
Тогжанова А. Б.
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МЕТАФОР С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕСЕН)
333

 ECONOMIC SCIENCES

65.
Lakhtionova L.
CAPITAL: DEFINITIONS OF THE CONCEPT
339
66.
Sherstiuk O. L.
MODIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS USERS EXPECTATIONS UNDER THE FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES INFLUENCE
343
67.
Talibli Leyla Muzaffar qizi
EVALIUATION OF THE IMPACT ON INNOVATION IN THE PRODUCTION OF COMPETITIVE PRODUCTS OF THE AZERBAIJAN INDUSTRY
348
68.
Забарна Е. М., Пєркова М. В.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
357
69.
Іващенко М. В.
ЕФЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ТА ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
364
70.
Мартин О. М., Швед Н. А., Дідух Х. О.
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ ТА АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ
368
71.
Матвєєв В. В., Матвєєва О. М.
БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
374
72.
Прохорова М. Е., Мельник Т. М.
ВІЙНА В УКРАЇНІ ТА ЗМІНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
379
73.
Степаненко С. В.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД АГРАРНОЇ СФЕРИ
385
74.
Череп О. Г., Кондратенко В. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ КРИТЕРІЯМИ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
389
75.
Чичкало-Кондрацька І. Б., Левченко І. В., Кондрацька Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У АГРО-БІЗНЕСІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
393

 LEGAL SCIENCES

76.
Андрусенко О. А., Леонов С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ
399
77.
Заболотна Л. В., Дурманова А. В.
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН XXI СТОЛІТТЯ
403
78.
Кузьменко М. М., Бублик Н. С.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
409
79.
Лелеченко А. П.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
413
80.
Метіль А. С., Решетникова М. Ю.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
420
81.
Педора О. О.
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
424
82.
Поліванова О. М., Бойко І. В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЄС
430
83.
Поліванова О. М., Полторацька В. А.
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ СФЕРІ ПІСЛЯ ВИХОДУ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
436
84.
Пономаренко Г. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВИХ ПРАВ
445
85.
Томаш Л. В., Калинка А. К., Казьмірук Л. В.
ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ В УКРАЇНІ
449
86.
Федченко В. М., Антипова А. К.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА
456

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: