XI Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 21-23 июля 2021 года Киото, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

21-23 июля 2021 года в г. Киото, Япония.

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-21-23-iyulya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

1.
Bocheliuk V. Yo., Pozdniakova O. L.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF REHABILITATION OF CHILDREN AND YOUTH WITH DISABILITIES.
8
2.
Gosteva O. V.
THE PLACE OF HERMENEUTICS IN THE MODERN WORLD.
18
3.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Ekimova A. A.
ACYLIMINE SALTS AS REAGENTS IN REACTIONS C-AND N-ALKYLATION.
25
4.
Kotova O., Hryhorieva V., Hniedkova O.
LINEAR ALGEBRA TEACHING USING MATHEMATICS SOFTWARE PACKAGES.
28
5.
Lominashvili-Pruidze M. S., Kikodze N. L., Lominashvili S. N.
ASPECTS OF INTERNAL CORPORATE CONFLICTS AND THEIR ANALYSIS.
34
6.
Muzyka D., Pavlovskyi O., Pivtorak D.
COMPARISON OF INFRARED AND BLUETOOTH REMOTE CONTROL SYSTEMS.
42
7.
Protsak T., Reshetilova N., Zabrods`ka O.
RELEVANCE OF THE STUDENT SCIENTIFIC CLUB.
48
8.
Pyroha S. A.
ELECTROMAGNETIC NATURE OF NUCLEAR FORCES.
53
9.
Vasilyeva T. A., Lyeonov S. V., Koibichuk V. V., Stelmakh I. V.
DESIGNING THE STRUCTURE OF DATABASES FOR INTERNAL FINANCIAL MONITORING BY ECONOMIC AGENTS.
63
10.
Yevstihnieiev I. V.
HISTOLOGICAL EXAMINATION OF LYMPH NODES IN LYMPHOMA.
68
11.
Барановська О. В.
МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.
75
12.
Булавіна О. А.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УСПІШНОГО ФАХІВЦЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ.
85
13.
Бурак В. Г.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
92
14.
Василенко А. Б., Уманенко И. В.
ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННОЕ ВИНОДЕЛИЕ.
97
15.
Васильєв Д. О.
МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ПРОЄКТАМИ В МУНІЦИПАЛЬНІЙ СФЕРІ.
105
16.
Волох Л. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ.
112
17.
Гринів Л. В., Григорчук А. Б., Процюк І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
117
18.
Демків В. Г.
ЗВ’ЯЗОК КРЕАТИВНОСТІ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ.
124
19.
Дудніков В. С.
ГВИНТОВІ ПЕРЕДАЧІ У СКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ПОВОРОТУ ЛОПАТЕЙ ВІТРОКОЛІС ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК.
129
20.
Євтух М. Б.
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ К. Д. УШИНСЬКОГО.
135
21.
Зіза О.
ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ.
141
22.
Кайсанова Г. Б., Сулейменов Б. У.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРАХ В УЗБЕКИСТАНЕ.
148
23.
Колесник О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КОНТРАКТНОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
157
24.
Кондратенко П. О.
УТВОРЕННЯ ПЛАНЕТНИХ СИСТЕМ У ВСЕСВІТІ.
166
25.
Коноз О. Б.
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНІ В 2010-х РОКАХ.
176
26.
Коротіч Г. В.
ІДЕЯ ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ.
183
27.
Кохан О. В.
УПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ.
191
28.
Кравчук В. Т., Човнюк Ю. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРУЖНОВ’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МОДЕЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ВІБРАЦІЙНЕ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ЯК КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ТІЛ. IIІ.
195
29.
Кравчук В. Т., Човнюк Ю. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРУЖНОВ’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МОДЕЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ВІБРАЦІЙНЕ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ЯК КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ТІЛ. ІV.
207
30.
Кубриш Н., Ісаєва М.
РОЛЬ ЗОБРАЖЕННЯ ЗА УЯВОЮ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ.
214
31.
Купрійчук В. М., Градівський В. М.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ.
222
32.
Кучинська І. В.
ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ТАБЛЕТОК «ЕКСТАЗІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОФІЛЮВАННЯ РЕЧОВИН.
231
33.
Кушнаренко О. П., Калінін В. В.
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ЗАЙНЯТОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.
236
34.
Литвиненко Д. С., Мітцева О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ ІТ ФАХІВЦЯ.
245
35.
Маланюк В. Я.
СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УРБАНІСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА».
249
36.
Маньковський Д. С.
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ: ПРОГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРИ ВТРУЧАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ.
255
37.
Михальчук В. В.
КОМПЛИМЕНТ ОТ МАСТЕРА: ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ ОЛЬГИ КАРПЕНКО.
261
38.
Мосякова И. Ю.
АВТОНОМИЯ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ В ТЕОРИИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ АБРАХАМА ГАРОЛЬДА МАСЛОУ.
267
39.
Никулин А. В., Наконечная Т. В.
СИСТЕМНОСТЬ И ЭДУКОЛОГИЯ КАФЕДРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ.
277
40.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В., Щеглова А. Ю.
СТАН НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
287
41.
Олійник М. І., Дзюба Н. А., Прохорова К. Р.
СПОСОБИ ВИДІЛЕННЯ КОЛАГЕНУ З ВТОРИННОЇ РИБНОЇ СИРОВИНИ.
292
42.
Палійчук І. І., Кобилянська І. В.
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ В ОБСАДНИХ ТРУБАХ У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ СВЕРДЛОВИНІ.
297
43.
Панов М. С., Позднякова-Кирбят’єва Е. Г.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ З ОДНОЛІТКАМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ КОРЕКЦІЇ.
305
44.
Полєвікова О. Б., Макарова А. П.
ПЕРСОНАЛІЗМ ЯК НАУКОВЕ ЯВИЩЕ: ВИТОКИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ.
315
45.
Поляновська В. С., Кубіцький С. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЗАХОПЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИМИ ІГРАМИ.
319
46.
Раджапова Ф. А., Атаджанова Н. Ш., Курбанова Р. Р., Мусаев Ф. М.
УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ВЛИЯНИЕ И ТИПОЛОГИЯ.
330
47
Сподіна В. О.
PAULÓWNIA ЯК АЛЬТЕРНАТИВА У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗБАГАЧЕННІ ЕКОСИСТЕМ.
336
48.
Степахно І. В.
СТАТИСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ.
342
49
Султанова Л. Ю.
ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ.
351
50.
Тадеуш О. Х., Ємельянова Д. В., Борсук Є. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ.
360
51.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
УДОСКОНАЛЕНИЙ ГЛУШНИК ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРА.
369
52.
Чепурко Я. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ОРГАНІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ.
378
53.
Шетеля Н. І.
КОНЦЕПТ АКСІО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І СУЧАСНА ПЕДАГОГІКА.
388

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-5-2 и УДК, выходные данные г. Киото, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: