fbpx

XI Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE” 1-3 июля 2020 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 июля 2020 года в г. София, Болгария
состоялась ХI Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 11th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
Aliyarbayova A. A., Gasimov E. K., Rzayev F. H., Gahramanova M. M.
MORPHOLOGICAL ASSAY OF SPECIFICITY OF THE GINGIVITIS: ASEPTICAL INFLAMMATION.
7
2.
Dmytriieva O. I.
DETERMINING THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE EUROPEAN EXPERIENCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE REGULATION FOR THE CONDITIONS OF UKRAINE.
13
3.
Gorodyska O., Kumanska Yu., Fedoruk I., Dubinskyi A.
ASSESSMENT OF SELECTED MATERIALS OF BUCKWHEAT ON DUTY RESISTANCE.
18
4.
Honcharenko I.
DEVELOPMENT FEATURES OF THE INNOVATION ENTREPREUNERSHIP IN UKRAINE.
23
5.
Marzec-Jóźwicka M.
THE UNDERSTANDING DIFFERENCES BETWEEN STUDENTS AS A WAY TO EFFECTIVE LEARNING AND SCHOOL COMMUNICATION. SELECTED ISSUES.
29
6.
Stovolos N.
STATE MARKET REGULATION AND REGIONAL INTEGRATION.
39
7.
Андрєєва О. В.
НОВІ КОМПОНЕНТИ І РІШЕННЯ ДЛЯ БЕЗПРОВІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЦИФРОВОГО БУДИНКУ.
44
8.
Бараненко Д. В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ.
50
9.
Берестовой А. М., Зинченко С. Г., Хлестова О. А., Берестовой И. О.
ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТА ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННО-АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ НАЛИЧИИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.
56
10.
Бейзик О. С., Оринчак М. І., Войтович Я. Б.
ВПЛИВ СОЛЕЙ – ІНГІБІТОРІВ НА РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКА ФІЛЬТРАЦІЇ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ НА МІНЕРАЛІЗОВАНІЙ ОСНОВІ.
66
11.
Бойманов Ф. Х., Шопулатов И. Б., Шойимов Ш. У.
ЧЕРЕПНО–МОЗГОВАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ.
71
12.
Бойманов Ф. Х., Гамидов Сеймур Шукур оглы, Мардонов Т. М.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПОСТРАДАВШИХ ПЕШЕХОДОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ.
74
13.
Великий Ю. Ю., Меламед В. А.
ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ.
81
14.
Гринчак Н. А.
СТРУКТУРУВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ.
89
15.
Зеленський В. М.
ПРИПИНЕННЯ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКА.
93
16.
Измайлова Г. Р., Габдрахманова К. Ф.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В НАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ.
98
17.
Каштан А. І., Каштан (Григорєва) О. В.
КОМІСІЙНА ЕКСПЕРТИЗА В АДМІНІСТРАТИВНО – ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
105
18.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ТА ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
111
19.
Корнєєва Ю. В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЇ ВЕЛИКІ ДАНІ.
122
20.
Коншина О. М.
СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ В ІСТОРИЧНІЙ АРХІТЕКТУРІ ТА ЙОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ.
127
21.
Кузь Т. Г.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА.
131
22.
Молодика А. О., Овсянко О. Л.
ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
137
23.
Моргун О. А.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ.
141
24.
Олексін Ю. П.
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
151
25.
Пашко А. О.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК.
156
26.
Приснякова Л. М., Агапова И. Н.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ.
162
27.
Репко І. П., Красногорська В. В.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
173
28.
Севостьянов И. В., Подлипна М. П., Горбаченко А. А.
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ АГРЕГАТОВ.
179
29.
Сербіненко Н. В., Крутько Є. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ.
183
30.
Смовженко Л. Г., Сорокина Н. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ.
189
31.
Топчій Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ГЕНДЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НГУ.
202
32.
Фабрика А. А.
АНОМІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
211
33.
Фарафонов Б. Я., Воронков М. И.
СЕМЕН ТИМОШЕНКО ТЕОРИЯ МОНТАЖА.
216
34.
Хамраева Ё. Н., Амонов Мухаммад Отабек угли
ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ.
226
35.
Чернишова Т. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙ В БІЗНЕСІ ТА МАРКЕТИНГУ.
231
36.
Ядловська О. С.
ВИЗНАННЯ У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. В УКРАЇНІ ЯК АКТУ ГЕНОЦИДУ.
236
37.
Якименко С. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 5-8 РОКІВ.
242
38.
Ярмак Т. В., Ленів З. П.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
247

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2 и УДК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: