XI Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 1-3.07.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

1-3.07.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-1-3-07-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Банул С. О.
ПІДБІР СОРТІВ І ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО
9

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Valiyeva G. A., Huseynova L. S.
FREQUENCY OF GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY OF FAVIZM DISEASE
11
3.
Ключникова А. І., Бєльська Л. М., Лісяний М. І.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОТЕЇНОВИЙ СКЛАД СЕКРЕТОМ, ОТРИМАНИХ ІЗ РІЗНИХ ТИПІВ КЛІТИН
20

 MEDICAL SCIENCES

4.
Кихтенко О. В., Потапов С. М., Калужина О. В., Хліманцов П. В.
ВПЛИВ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ГІПОКСІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПЛОДА
27

 TECHNICAL SCIENCES

5.
Mahlovana T.
FOREST FIRES AND INNOVATIONS IN FIGHTING FIRES IN RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES
30
6.
Баранов Г. Л., Комісаренко О. С., Мазур В. С.
ПРОБЛЕМНІ ЗАПИТИ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ МАЙБУТНЬОЇ ГЕОНООСФЕРИ ТА ВІДГУКИ ПАРАДИГМАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ
33
7.
Беглова Н. М., Беглов Я. І., Беглов К. К.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОГРАМУВАННЯ ЗІ ШКОЛИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
39
8.
Савчук Т. О., Доценко І. К.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ УДОСКОНАЛЕНОГО WEB-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ВЕДУЧОГО ГРИ “МАФІЯ”
52
9.
Савчук Т. О., Бондаренко А. О.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ
55
10.
Тилебалдыева Б. Ш.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КОМПЬЮТЕРОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
59
11.
Штонда Р. М., Черниш Ю. О., Терещенко Т. П., Бокій О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ SECURITY OPERATIONS CENTER
64

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

12.
Yemelianov S. I.
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE WHILE LEARNING PROGRAMMING
69
13.
Калайда О. Ф.
ІНТЕГРУВАННЯ НОРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ОДИНАКОВИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ СТРІЧКИ
72

 ARCHITECTURE

14.
Проценко О. М., Сопов В. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНИХ ФУНКЦІЙ ДЕКОРАТИВНИХ ФАСАДІВ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
74

 PEDAGOGICAL SCIENCES

15.
Bohatienkova O.
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
81
16.
Корчак М. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
84
17.
Мусій В. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
91

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

18.
Євдокимова Н. О., Нікулін Д. І.
ПОНЯТТЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
95
19.
Пріснякова Л. М., Папірний О. В.
АГРЕСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
100
20.
Пріснякова Л. М., Папірна А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ
104

SOCIOLOGICAL SCIENCES

21.
Швець К. В.
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
109
22.
Швець К. В.
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
112

 ART

23.
Гордєєва О. С.
РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОКАЛЬНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ У ТЕАТРАЛЬНИХ І КІНОПОСТАНОВКАХ
117

 HISTORICAL SCIENCES

24.
Чепелєв О. В.
СПОРТ – ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ФАКТОР НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА МАКСИМІЛІАНА ХРИСТИЯНОВИЧА ГЕЛЬФЕРІХА «ГЕЛЬФЕРІХ-САДЕ»
120

 LITERATURE

25.
Данильчук О. М.
ТЕРАПЕВТИЧНА ФУНКЦІЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
123

 PHILOLOGICAL SCIENCES

26.
Воробець С. В.
АСПЕКТНИЙ ПІДХІД ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ПЕРЕКЛАДУ
132
27.
Ростоцька М. Є.
РОЛЬ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ЗАЛУЧЕННІ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
136

 ECONOMIC SCIENCES

28.
Petrenko D.
REGIONAL COOPERATION WITHIN MARKET COUPLING
142
29.
Дергачова В. В., Рудківська Д. Ф.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
148
30.
Кулігіна А. В., Антонюк К. І.
РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
153
31.
Поляк Е. С.
РОЗВИТОК РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
156
32.
Василенко О. В., Сімченко М. Р.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
163

LEGAL SCIENCES

33.
Барінов В. А., Федченко В. М.
ПРИВІД: ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРИВОДУ
167
34.
Богданов В. А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТЕЖІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОДУ QR
172
35.
Булавка С. О., Федченко В. М.
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
177
36.
Бурлаков О. М., Жеглінська Т. О.
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД І РОЗСЛІДУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
181
37.
Ващишин П. В., Гаркуша А. Г.
ПРАВА ОСІБ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
184
38.
Вольвак О. М., Грабовський В. В.
ВІДКРИТЕ ФІКСУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ
188
39.
Гріда В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ
191
40.
Жук І. В.
СИСТЕМА БАНКІВСЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ США
198
41.
Іващенко С. Є., Федченко В. М.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
203
42.
Кабиш А. Ю., Федченко В. М.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
208
43.
Краснокутський С. І., Федченко В. М.
СПІВРОБІТНИЦТВО ІНТЕРПОЛУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
212
44.
Крупченко В. В., Федченко В. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
216
45.
Масько А. Д., Федченко В. М.
ГРОШОВЕ СТЯГНЕННЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
220
46.
Махнюк К. К., Олійник Ю. В.
ІНТЕРПОЛ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
225
47.
Самсін Р. І.
ПРИЧИНИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КРИПТОВАЛЮТ
228
48.
Сафаро Д. М., Федченко В. М.
ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ
232
49.
Сінькевич Д. Р., Федченко В. М.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
237
50.
Смірнов Д., Федченко В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
242
51.
Хоменко О. В.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ПРАВО
246
52.
Чинчевич О. М., Логінова М. В.
ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
250
53.
Чорний В. О., Федченко В. М.
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ІНТЕРПОЛ, ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
254
54.
Явний О. І., Погребняк А. Т., Чорній Б. І.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
259

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: