XI Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 23-25.10.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

23-25.10.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-23-25-10-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Melnyk A., Moiseienko P., Petrivnyi R., Kolodyagniy A., Berezhnyy S.
CONDITION AND PROSPECTS OF RECEIVING PLANTING MATERIAL OF CONIFEROUS SPECIES IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE
11
2.
Mieniailova V.
PRINCIPLES OF SELECTION OF OBJECTS FOR GROWING IN AQUAPONICS
15
3.
Лемешик А. В., Рудько В. О., Бабенко В. М., Сук А. Г., Новицька Н. В.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОЇ ЗА ВПЛИВУ ХЕЛАТНИХ МІКРОДОБРИВ
19
4.
Мельник А. В., Погуляй К. О., Подоляка П. В., Дерев’янко С. М.
ВПЛИВ СТРАТИФІКАЦІЯ НА ГРУНТОВУ СХОЖІСТЬ ТА ВИХІД САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ FRAXINUS EXCELSIOR L. В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
25
5.
Міщук А. І., Манукіян А. В., Ковальчук І. В., Новицька Н. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВОМ ЕКОЛИСТ МОНО ЦИНК
29
6.
Станкевич С. В.
УМІСТ ЗАГАЛЬНОГО ГУМУСУ У ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
34

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Peretiaka O., Berehova O.
ECOLOGICAL STATE OF WORLD WATER RESOURCES
39
8.
Живило А. С.
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ
43
9.
Максименко Ю. В., Семенченко Д. В.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПАВУКІВ НА ЖИТОМИРЩИНІ
48
10.
Орликовська О. А., Максименко Ю. В.
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ
52

 MEDICAL SCIENCES

11.
Nabil Basim Yousif Haddad
WIDTH OF THE LIMBS LONG TUBULAR BONES DISTAL EPIPHYSES IN UKRAINIAN MEN WITH BENIGN NEVI
57
12.
Yakovtsova I., Antonov A., Uzbek T., Shilan V.
BLOODSTAIN PATTERN ANALYSIS
60
13.
Борщова З. Г., Голозубова О. В.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
63
14.
Варивончик Д. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ COVID-19 СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
67
15.
В`юн Т. І., Дроздова Н. І., Загорулько Я. О.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
72
16.
Гормаюк Т. І., Климович Д. С., Радомська Т. Д., Власова О. В.
ГОСТРІ ЛЕГЕНЕВІ ЗАГОСТРЕННЯ ПРИ МУКОВІСЦИДОЗІ: ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
75
17.
Гражданов Б. Р., Малик Н. В.
ЕНДОВАСКУЛЯРНА ТРОМБОЕКТОМІЯ ТА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ГОСТРОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ
82
18.
Жук С. В., Старішко О. М.
ФАКТОРИ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
85
19.
Зуфарова Нодира Иброхим кизи
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА, ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА, И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ
92
20.
Луста М. В., Воронкова О. С.
МОНІТОРИНГ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ STREPTOCOCCUS PYOGENES СЕРЕД ДОРОСЛОГО ТА ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
95
21.
Максімішин О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ЗАХИСТУ ВІД РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
99
22.
Малик Н. В., Шаріфулла Ріштін Шаріф
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ІНФЕКЦІЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У СІМЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ
105
23.
Останіна Т. Г., Сверкович Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ В ОСІБ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
108

 CHEMICAL SCIENCES

24.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME 2-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF TRICYCLO[5.2.1.02,6]DEСAN
115

TECHNICAL SCIENCES

25.
Hlushkova D. B., Kalinina N. E.
CHANGES IN THE PROPERTIES OF A NICKEL ALLOY DURING ITS MODIFICATION WITH TITANIUM CARBIDE
121
26.
Ibraimova S. E., Muldabekova B. Z., Ismatullaeva G., Sultankul M. B.
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CRUSHED JUNIPER FRUIT (JUNIPERUS COMMUNIS L) AND GARLIC
129
27.
Jishkariani M.
MINIMIZATION OF POTENTIAL DANGER TO THE ENERGY FACILITY
133
28.
Ryabikina M., Oliinyk I.
EFFECTS OF DIFFERENT TYPE OF FILLERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE
140
29.
Rysovana L., Alekseienko R.
INFORMATION PROTECTION ORGANIZATION OF THE «MYHEART.2.0» INFORMATION SYSTEM
145
30.
Serikbayeva A., Ibraimova S., Sengirbekova L., Djumabekova G.
THE ZONE OF SUPPRESSION OF THE GROWTH OF MICROORGANISMS BY AQUEOUS EXTRACTS OF VARIOUS PLANT RAW MATERIALS
149
31.
Бакулевський В. Л., Кольковськи Г. Н.
УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, ВИКОНАНИХ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ МАРКИ СІП-3
154
32.
Єзловецька І. С., Єзловецький О. С.
РІВЕНЬ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ГІДРОЕКОСИСТЕМ В БАСЕЙНІ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
160
33.
Колодненко В.
КОЛИВАЛЬНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ТРИВІСНОГО ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
165
34.
Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕЗИКУЛЯРНИХ І ДІАЗОТИПНИХ ПЛІВОК У МІКРОФІЛЬМУВАННІ
169
35.
Озерчук І. М.
BLUETOOTH LOW ENERGY: ВИКЛИКИ БЕЗПЕКИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
173
36.
Сагун А. В., Хайдуров В. В., Устяновська Н. В.
МОДЕЛЬ ЕВРИСТИЧНОГО АНАЛІЗАТОРА АНТИВІРУСНОЇ СИСТЕМИ
177
37.
Христич В. В., Маляров М. В., Бондаренко С. М., Дурєєв В. О., Антошкін О. А.
ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕШКАНЦІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ
184
38.
Цихановська І. В., Александров О. В., Нікулін А. С., Лазарєва Т. А., Нікуліна А. В., Блохін О. В., Євлаш В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДУ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ СУСПЕНЗІЙНОЇ НАНОДОБАВКИ
187

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

39.
Опр М.
РІВНЯННЯ В ЦІЛИХ ЧИСЛАХ У КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
192
40.
Хохлова Л. Г., Олійник В.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
196

 ARCHITECTURE

41.
Василишин Я. В., Василишин В. Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕСТЕТИКО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
201
42.
Кашуба О. М., Іренкова С. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ
205

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Haieva P. O.
THE USE OF SPEECH ASSISTANTS (SUCH AS SIRI OR ALEXA) TO LEARN ENGLISH AND THEIR IMPACT ON LEARNING
210
44.
Moshenets K., Pertseva N.
FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE HIGHER MEDICAL EDUCATION APPLICANTS AT THE CLINICAL DEPARTMENT
214
45.
Буховець Б. О., Долинський Б. Т., Заблоцький О. В., Шелестов І. В., Стиранець Є. С.
ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
216
46.
Гауряк О. Д., Рудь А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ
219
47.
Козленко В. Г.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
224
48.
Іншакова І. Є., Щербиніна В. С.
СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
229
49.
Прибора Т. О., Ковальчук Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
236
50.
Сікора О. В., Пукшин А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
241
51.
Фляга І. Л.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА
244

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Onatska V., Savkina T., Lymanska A.
REGARDING THE ISSUE OF COUNTERING INFORMATION WARFARE IN UKRAINE’S INFORMATION SPACE
250
53.
Гутиря М. О.
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИКА ПРЕВЕНЦІЇ КРИЗИ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
257
54.
Музиченко І. В.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
264
55.
Музиченко І. В., Сирота А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
268

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

56.
Оліневич С. Р.
НАПРЯМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА І ОСОБИСТОСТІ У МЕДІАПРОСТОРІ
273
57.
Шаровар Є. О., Романченко Т. О.
ВПЛИВ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІУМІ
280

 ART

58.
Антоненко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННІ
290
59.
Гіга С. С.
КОМПОЗИТОР-АРАНЖУВАЛЬНИК ЛЕВКО ДУТКІВСЬКИЙ ЯК ЗАЧИНАТЕЛЬ УКРАІНСЬКОГО БІГ-БІТУ
296

HISTORICAL SCIENCES

60.
Lomko O.
EUROPEAN LEVEL OF RECEPTION OF FOREIGN GUESTS UNDER IVAN MAZEPA (1687–1709)
300

 POLITICAL SCIENCES

61.
Василенко Ю. В.
РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТА КРОСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР
307
62.
Виговський Л. А., Кузь К. К.
ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
313
63.
Світла В. В.
ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
316

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Melek Mammadova Hidayat gizi
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON COMMUNICATION SKILLS
318
65.
Богатько В. В., Червінська Л. О.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
322
66.
Бурдіян К.
АВТОРСЬКА СВІДОМІСТЬ У «ЧИТАННІ ПРО ЖИТІЄ І ПОГУБЛЕННЯ БЛАЖЕННИХ СТРАСТОТЕРПЦІВ БОРИСА І ГЛІБА»
327
67.
Віт Н. П., Віт Ю. В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
333

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

68.
Гаджибейли Т. В.
THE PHILOSOPHICAL AND SOCIAL EXAMINATION OF SOLITUDE
338
69.
Данилів А. М.
РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ДЖОНА ВОЛЛІСА, ДУҐЛАСА НОРТА, БАРРІ ВАЙНҐЕСТА ТА ДЖЕЙМСА РОБІНСОНА І ДАРОНА АДЖЕМОГЛУ
340

ECONOMIC SCIENCES

70.
Zhylinska O., Moiseienko D.
ENSURING WORK-LIFE BALANCE: A GLOBAL MEASUREMENT CONTEXT
346
71.
Zinchenko O., Kutsenko M.
OPTIMISATION OF INVENTORY ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
353
72.
Акопян Е. А., Маркосян А. Х.
НЫНЕШНИЕ РЕАЛИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РА
358
73.
Даниленко С. О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
364
74.
Криворот О. Г., Мельянкова Л. В.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
367
75.
Павленко М. В., Лазнева І. О.
СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
373
76.
Підопригора Ю. А.
ЯКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
378
77.
Рунчева Н. В., Марченко О. А., Пилипенко К. А., Сальнікова М. В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
382

 LEGAL SCIENCES

78.
Berekashvili K.
DISPOSITION OF PROPERTY OWNED BY A MINOR — COURT CHALLENGES AND PRACTICE
387
79.
Бачинська Н. О., Ятчишина І. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
392
80.
Булкат М. С.
ПОНЯТТЯ «ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС» У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
399
81.
Риженко І. М., Богданова М. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
404

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: