XI Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 8-10.01.2024, Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

8-10.01.2024 року у м. Київ, Україна

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-8-10-01-2024-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Chen Rui, Dubovyk V.
THE EFFECT OF PUMPKIN ROOT STOCK GRAFTING ON THE GROWTH AND QUALITY OF MELONS
40

VETERINARY SCIENCES

2.
Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Палієнко С. О., Малецька Я. В., Савчук В. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ПАСАЛУРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ КРОЛІВ
43
3.
Тодоров М. І., Островська А. В.
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У РАЗІ ГОСТРИХ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ У ТЕЛЯТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІГНІНУ КОРМОВОГО
50

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Гайдаш І. С.
ПРИСУТНІСЬ БИЧКА-ГОНЦЯ (NEOGOBIUS GYMNOTRACHELUS) У РІЧЦІ УСТЯ, В МЕЖАХ МІСТА РІВНЕ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
56
5.
Гриб Й. В., Троцюк В. С., Ліщук І. І.
СУКЦЕСІЙНІ ЗМІНИ ВПЛИВУ БІОТИ І СТРАТЕГІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У РУСЛОВИХ ВОДОСХОВИЩАХ МАЛИХ РІЧОК
60
6.
Козичар М. В., Резнікова В. В., Подаков Є. С.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСЖИРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
67
7.
Кричковська Л. В., Близнюк О. М., Дубоносов В. Л.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ЕНДОГЕННОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ
74
8.
Курчій Б. О., Андрейченко С. В.
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ
80
9.
Меженський О. Р., Філіппов І. Б.
QUANTITATIVE DEFINITION OF COMPONENT’S ROLE IN ENDOTHELIUM-DEPENDENT ACETYLCHOLINE-INDUCED RELAXATION OF RAT AORTA
87
10.
Метельська І. С., Голіней Г. М., Прокоп’як М. З.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ НА ПРИКЛАДІ AGLAIS IO (LINNAEUS, 1758)
89
11.
Хохленкова Н. В., Кричковська Л. В., Двінських Н. В.
ТЕСТУВАННЯ ЖИВИЛЬНОГО КРЕМУ НА ТОКСИЧНІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЙПРОСТІШИХ ОРГАНІЗМІВ
93

MEDICAL SCIENCES

12.
Haydash I. S., Haydash I. A., Shabelnyk O. I., Glazkova N. O.
THE INFLUENCE OF EPICHLORHYDRIN ON THE ENZYMATIC SYSTEM OF ANTIOXIDANT PROTECTION OF ERYTHROCYTES IN VITRO
97
13.
Ахмедова К. М., Ільченко І. А.
АСОЦІАЦІЯ ЗАПАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ІЗ ЛЕТАЛЬНІСТЮ У ВІДДІЛЕННЯХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ВАЖКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
100
14.
Біловол А. М., Пустова Н. О., Стеценко А. В.
ІНФАНТИЛЬНОЇ ГЕМАНГІОМИ НА РАННІЙ ПРОЛІФЕРАТИВНІЙ СТАДІЇ
106
15.
Бондарь С. О., Ріжняк О. Л., Семеняченко О. А., Кобзар І. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТИМОЛОЛУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСНОВНІ ЗМІНИ В СУЧАСНІЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
109
16.
В’юн Т. І., Мкртчян А. А., Сайко О. Ю.
ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБИ ФАБРІ В АРИТМОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
113
17.
В’юн Т. І., Явтушенко А. Є., Ященко В. О.
ВПЛИВ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДОВГОСТРОКОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ СЕРЕДНЬОГО РИЗИКУ
115
18.
Васильєва А. О.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІЗНЯ ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА
118
19.
Ващенко Д. В., Денисова С. А., Сметанюк М. Р., Пономаренко Н. С.
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНІ
125
20.
Вербін М. В., Вахбех Рами Талеб Халед
ВІДДАЛЕННІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГОНАРТРОЗІВ ЗА МЕТОДИКОЮ МОНОКОНДИЛЯРНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ
129
21.
Вербін М. В., Вахбех Рами Талеб Халед
ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА СПИЛІ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ПРИ МОНОКОНДИЛЯРНОМУ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КОЛІННОГО СУГЛОБА
131
22.
Вус М. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
133
23.
Гайдаш І. С., Гайдаш І. А., Чернявський Б. І.
ГІДРОХІМІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДЕЯКИХ ПРИТОК ЗАХІДНОГО БУГУ
135
24.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Лук’янова А. І., Райзер С. В.
ПОРІВННЯ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ БЛАУНТА ТА РАХІТУ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ БЛАУНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
139
25.
Гвоздецька-Шаар М. Г., Лук’янова А. І., Райзер С. В.
ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 ТА ІНШИХ ГОСТРОФАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ХВОРОЇ 54 РОКИ З COVID-19
145
26.
Голозубова О. В., Нестерова А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАКУ ЛЕГЕНІВ
148
27.
Денисова М. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф.
ОКСИДАТИВНО-НІТРОЗАТИВНИЙ СТРЕС ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДОКСОРУБІЦИНІНДУКОВАНОЇ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ
152
28.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
НАУКОВА СПАДЩИНА ЧЕСЬКОГО ВЧЕНОГО ЯНА ЕВАНГЕЛІСТА ПУРКІНЄ
156
29.
Древаль М. В., Черкашина М. В., Ільченко Н. О.
ПАЛІННЯ ЗВИЧАЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ
159
30.
Дружковська О. М.
ВИЯВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ SALMONELLA В ВИПОРОЖНЕННЯХ ПАЦІЄНТІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ПРОТЯГОМ 2023 РОКУ
161
31.
Єрьоменко Р. Ф., Остапець М. О., Пономаренко Б. О.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ МАРКЕРИ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ КАРДІО-ЦЕРЕБРАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
163
32.
Завиленкова В. А., Бутко В. В., Трегуб П. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
166
33.
Калінін Д. Е., Журавель Я. В.
РОЛЬ ОСВІЧЕНОСТІ У СПРИЯННІ ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ЗАПОБІГАННІ ЗАХВОРЮВАННЯМ
169
34.
Коцар О. В., Черкашина М. В., Ільченко Н. О.
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ — ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ЖІНОК
172
35.
Ляшенко В. П., Нyсанов Є. А.
МЕНЕДЖМЕНТ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ МІОФАСЦИАЛЬНОМУ БОЛЮ У ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА
175
36.
Матютенко В. А., Сульська В. В.
РІВЕНЬ ЕОЗИНОФІЛІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ
182
37.
Мирка А. Є., Біловол А. М., Пустова Н. О.
ОРГАНІЧНА СІРКА (МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН) В БОРОТЬБІ ІЗ СТАРІННЯМ ШКІРИ
184
38.
Ніязметов Т. С., Семеник В. М.
ЗМІНИ ПЛОЩІ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У КІРКОВІЙ РЕЧОВИНІ НАДНИРНИКІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ОТРУТИ ГАДЮК ВИДУ VIPERA BERUS BERUS
188
39.
Панасовський М. Л., Максименко О. В., Літвін В. І., Цикало БМ.
ПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ
192
40.
Пашкова А. Є., Нечитайло С. С., Ащеулов О. М.
СОН ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ
198
41.
Петрова К. С., Журавель Я. В.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ ЛІКІВ І МЕДИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ І ЇХ ВЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
201
42.
Полякова А. О., Козирев С. Д., Данько Ю. С., Ячмєньова Е. С., Романов О. В., Давиденко П. Д., Морока Р. К., Чепурна В. Д., Карташева Д. М., Лібман С. Д., Крохмаль Г. Д., Шаповал Д. В.
АНДРЕАС ВЕЗАЛІЙ: ДЕКОДУВАННЯ АНАТОМІЇ ТА ФАБРИКА ЖИВОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ
208
43.
Приймак С. Г., Коваль В. О.
МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
213
44.
Приймак С. Г., Черпак Т. Р.
МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
217
45.
Саченко Д. В., Журавель Я. В.
ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА РОЗУМОВІ ЗДІБНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
221
46.
Сердюк К. А., Волошина Т. А., Біловол А. М., Пустова Н. О.
ОБІЗНАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ІНФЕКЦІЙ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
224
47.
Сотнік Є. М., Біловол А. М., Пустова Н. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
228
48.
Стражнікова М. М.
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ
232
49.
Cтрижак Н. В., Глухова О. І., Новак Є. С.
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
237
50.
Федорова Е. В., Кича І. І., Клименко О. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ХВОРИХ НА МУКОВІСЦИДОЗ
240
51.
Чернуха О. В., Трач В. В., Скакунов М. О., Суховєєва А. О.
ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ХАРКОВА НА ЗДОРОВ’Я ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕШКАНЦІВ МІСТА
248
52.
Шевелєва І. В., Журавель Я. В.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПАХОВИХ ТА ПУПКОВИХ ГРИЖ У ДІТЕЙ
254

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

53.
Hala L., Kavraiskyi D., Piddubna A.
WAYS TO OVERCOME VITAMIN D DEFICIENCY IN THE HUMAN BODY
258
54.
Nasibova T., Zeynalova G.
IN SILICO STUDY OF THE EFFECT OF PASSIFLORA INCARNATA ALKALOIDS ON CYTOCHROME P450 (CYP) ENZYMES
260
55.
Sakhanda I., Drofa K.
MARKET RESEARCH ON THE RANGE OF DRUGS FOR DISSOLVING URINARY CONCREMENTS
262
56.
Гала Л. О., Дерев’янко А. А.
УЧАСТЬ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ОСТЕОПОРОЗУ
265
57.
Довжук В. В., Гришко С. О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ СЕРЕД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
268
58.
Сікорський В. В., Ситник І. М.
МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОРНОКСИКАМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
271
59.
Хортецька Т. В.
АНАЛІЗ РИНКУ АНТИБІОТИКІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
273

 CHEMICAL SCIENCES

60.
Barbakadze V. V., Gogilashvili L. M., Merlani M. Io., Amiranashvili L S
POLYGLYCERIC ACID-BASED BIOPOLYMERS WITH NUMEROUS CATECHOL GROUPS ATTACHED: POLY [3-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)GLYCERIC ACID] FROM MEDICINAL PLANTS OF BORAGINACEAE FAMILY WITH THERAPEUTIC EFFICACY
277
61.
Rodionov V. M., Zaiats O. S.
SYNTHESIS OF BROMO-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRANONES AS PROSPECTIVE BUILDING BLOCKS IN ANTI-CANCER DRUGS
284
62.
Шестакова М. В., Іванова Р. Ю., Ляшенко О. Б., Шпота О. О., Перетяка С. М., Котенко О. В.
ОРГАНІЧНІ БАРВНИКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МОДИФІКАТОРИ ПОВЕРХНІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ
288

TECHNICAL SCIENCES

63.
Gorbatyuk Ie., Terentyev O.
CREATION OF AN INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF DESIGN SOLUTIONS DURING BUILDING CONSTRUCTION
292
64.
Kuliahin A., Narozhnyi V.
USING THE RESULTS OF DATA PROCESSING BY SEMANTIC CLUSTERING ALGORITHMS AS IMPLICIT USER FEEDBACK OF A RECOMMENDATION SYSTEM
297
65.
Rubashka V.
STUDY THE STABILITY OF PALLET RACKING STRUCTURAL ELEMENTS
303
66.
Sekhin Ye. M.
LINKED LIST DATA STRUCTURE
309
67.
Sydor A. R., Vasiutiak Yu. M.
TYPOGRAPHY AND ITS COGNITIVE OUTCOMES
314
68.
Voskoboinick V., Turick V., Voskoboinyk O., Masiuk S., Voskobiinyk A.
VELOCITY AND VORTICITY FIELD OF TURBULENT FLOW INSIDE TRANSVERSELY STREAMLINED TRENCH
317
69.
Аксак Н. Г., Констанченко О. Е.
СТРУКТУРНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТУ
326
70.
Антонюк О. І., Мушта І. А.
ФІЛЬТРАЦІЯ ХМАРИ ТОЧОК ОТРИМАНОЇ З LIDAR СЕНСОРУ
333
71.
Бабчук С. М., Винник Д. В., Бабчук І. С.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ З КОМУНІКАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ ШИНУ 1-WIRE ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЛСІМ-1
339
72.
Баранова І. В.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНІЙ АНАТОМІЧНІЙ ОСВІТІ
342
73.
Брисін П. В., Абрамов С. К., Абрамова В. В., Лукін В. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИДУШЕННЯ ШУМУ ДЛЯ ОДНОВИМІРНОГО ФІЛЬТРУ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
347
74.
Васиньов В. Ю., Дрожжин Д. Ю.
ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗУБНИХ ПАСТ
354
75.
Гіркало Д. К., Наточій А. Д.
РОЗВИТОК НАВИЧОК СТРІЛЬБИ З РІЗНИХ ВИДІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЇ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
357
76.
Гриндей А. О.
МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
361
77.
Гула В. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЕРЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВІГАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
364
78.
Дзюбенко С. І., Рубель О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА НЕЙРОМЕРЕЖ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ОБРОБЦІ МЕДИЧНИХ ДАНИХ
370
79.
Дідик Б. В., Ковалик М. М., Шиш В. В.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ДОСТУПУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ
376
80.
Дьогтєв І. О., Лі Фангфанг, Абрамов С. К., Лукін В. В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДВОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЖАНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВТРАТАМИ
382
81.
Іванов О. О.
ТРАДИЦІЙНІ ТА ГІБРИДНІ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ
388
82.
Карпюк І. А., Глібоцький Р. В.
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОШКОДЖЕНИХ БЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКОВИМ ПОЛОТНОМ
394
83.
Кірносов Д. С.
СТРУКТУРА НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕГКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА В УМОВАХ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЙОГО МАРШОВИХ ДВИГУНІВ
399
84.
Коваленко А. С.
ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
405
85.
Королюк В. В., Коробчук Ю. В.
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ
408
86.
Коротков В. С., Середа О. С.
ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ВІТРОГЕНЕРАТОРА В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
411
87.
Кошелєв О. О.
ОГЛЯД ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ
414
88.
Лавренчук Д. О.
РОЗРОБКА СЕРВІСУ ОРІЄНТОВАНОГО НА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
418
89.
Лютенко В. Є., Погорілий І. В.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОГАБАРИТНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ДОРОЖНІХ ОСНОВ І ПОКРИТТІВ
421
90.
Майстренко Г. В., Селіванов І. О.
СТАНДАРТИ ERC-721 ТА ERC-1155 У ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖАХ
428
91.
Мойсеєнко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ
431
92.
Морозова А. І., Гусина К. В.
ПЛАНУВАННЯ ІТ-ПРОЕКТУ ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ СИРЗАВОДУ
432
93.
Морозова А. І., Заполочний А. Д.
ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБСАЙТУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
436
94.
Морозова А. І., Курченко Є. А.
РОЗРОБКА МОДУЛЮ «ОБЛІК ВИТРАТ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ» ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ
441
95.
Морозова А. І., Остапенко Д. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЗА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
447
96.
Науменко В. М., Абрамов С. К., Лукін В. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ТА ЗІСТАВЛЕННЯ ОЗНАК ДЛЯ ЗАДАЧІ ВІЗУАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ
450
97.
Нечмиря Д. Є., Антонов А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОМЕРЕЖ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ
457
98.
Новіков Ю., Лукін В. В.
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОПОМІЖНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ В МІСЬКИХ УМОВАХ
460
99.
Ошаровська О. В., Плахотнюк І. О.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІДЕОКОДЕКІВ
465
100.
Падун А. О., Янко У. В.
ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
471
101.
Пономарьов С. М., Шрубенко Д. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ С++ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИМИ ПЛАТФОРМАМИ
474
102.
Ремарчук М. П., Чмуж Я. В., Суранов О. О., Галицький О. О., Кебко О. В., Куценко О. М.
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РУХОМИХ УЩІЛЬНЕНЬ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЗУСИЛЛЯ НА ТЕРТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ
477
103.
Рибницький М. А., Кривенко С. С., Макарічев В. О.
ВПЛИВ ВТРАТИ ЯКОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ MOBILENET-МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ З ВТРАТАМИ ЯКОСТІ
484
104.
Романюк Д. А.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СНЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
490
105.
Сайчук О. В., Сліпченко М. В., Скофенко С. М., Каліберда Л. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ ПНЕВМОСЕПАРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ
494
106.
Сайчук О. В., Скофенко С. М., Сліпченко М. В., Каліберда Л. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВООБ’ЄКТНОЇ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З КІНЕМАТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ
501
107.
Северин М. В., Антонов А. В.
ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
504
108.
Сєднєв П. В.
ЗНИЖЕННЯ ФАКТОРУ ВПЛИВУ ГАЗОПИЛОВИХ ВИКИДІВ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВОГО ВИБУХУ В КАР’ЄРІ
506
109.
Сивобородько А. В.
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ, ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, В ПИТАННІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
512
110.
Скакун О. В.
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕГАПОЛІСАХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРАХ
515
111.
Собода А. П.
МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПО ЗОБРАЖЕННЯМ ПОВІТРЯНОГО ОПТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
519
112.
Степанов Д. М., Редько Д. Е.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДОВЖИНИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ПІДСИЛЮВАЧА У ЛІНІЙНОМУ ТРАКТІ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ВОСП
524
113.
Степанов Д. М., Алянчиков О. Г.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИСТРОЇВ КОМПЕНСАЦІЇ ДИСПЕРСІЇ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ
530
114.
Фалько І. О., Бабенко М. О.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ РОЗМІРНОГО КАЛІБРУВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
537
115.
Хоренко А., Мітюк Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
540
116.
Черніков Д. О., Коган С. О.
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
547
117.
Чудак Я. О., Шибаєв Д. С.
ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
553
118.
Шахов А. А., Дмитрієва І. С., Стовпченко І. В.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ВОГНИЩА ЗА ВІДЕОДАНИМИ
555
119.
Шевага В. П., Калитчук П. П.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ ТА АВТОРИТЕТ ВИКЛАДАЧА ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»
559

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

120.
Kalaida A. F.
MY PRIORITY SCIENTIFIC ASSETS
565
121.
Гайдар Г. П.
ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЕФЕКТИ В КОМПЕНСОВАНОМУ ГЕРМАНІЇ n‑ТИПУ
570
122.
Косолап А. І., Петряєв Б. Д.
ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
574
123.
Павлюк Л. О.
ПОСТІЙНА ГАББЛА В МОДЕЛЮВАННІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ МОНД
577

GEOGRAPHICAL SCIENCES

124.
Гуров О. І., Ткаченко Д. Р.
ПЕРШИЙ ОПИС ОСТРОВА ЛИСЯНСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ПОДОРОЖІ…» Ю. ЛИСЯНСЬКОГО)
582
125.
Кравчинський Р. Л.
ТИПОЛОГІЯ ВОДОТОКІВ ВЕРХІВ’Я Р. ПРУТ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС
586
126.
Маковецька Л. О., Гарасимяк Л. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
591
127.
Стефурак О. М., Мотрук М. В., Кравчинський Р. Л.
ДОСВІД ВИВЧЕННЯ БУРИХ ГІРСЬКО-ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
597

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

128.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
PROJECTS OF LEBANON TERRITORY RECONNAISSANCE SURVEYING BY DIRECT-PROSPECTING METHODS IN ORDER TO DETECT BLOCKS FOR OIL, GAS AND HYDROGEN PROSPECTING
604
129.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ON THE POSSIBILITY OF OLD PHOTOGRAPHS FROM SITES OF RECONNAISSANCE AND DETAILED SURVEYING USING FOR FREQUENCY RESONANCE-PROCESSING DURING SEARCHING FOR ORE AND COMBUSTIBLE MINERALS
614
130.
Гаврилович К. М., Вовк О. П.
ВЛАСТИВОСТІ І ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО ТОПАЗУ
623
131.
Залуська М. В., Вовк О. П.
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
629
132.
Коваль Я. М., Федорів В. В., Яремак Р. Т., Федак І. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ В СТРИЙСЬКІЙ СВІТІ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОНИ
633
133.
Чеманова С. В., Вовк О. П.
КОШТОВНЕ КАМІННЯ УКРАЇНИ ЯК СИРОВИНА ДЛЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
640
134.
Шаріков С. І.
СУЧАСНЕ ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ РАДОНОВИХ ВОД В МЕЖАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
646

 PEDAGOGICAL SCIENCES

135.
Pikhtirova O.
FOSTERING TRAUMA HEALING THROUGH SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING IN UNIVERSITY ENGLISH CLASSES FOR WAR EXPERIENCED STUDENTS
652
136.
Polukarov Yu. O., Zemlyanska O. V., Polukarov O. I., Kachynska NF., Prakhovnik N. A., Synitska V. V.
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE METHODS OF TRAINING THE POPULATION IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION IN CONDITIONS OF FULL-SCALE WAR
656
137.
Popova O., Piskurska H., Vereshchak O.
FORMATION OF PROFESSIONAL VALUES OF MANAGERS IN THE PROCESS OF LINGUO-CULTURAL TRAINING
660
138.
Ryzhenko M., Anisenko O.
ONLINE AND OFFLINE LEARNING: THE DIFFERENCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
664
139.
Боберська Н. В.
ПРЕДМЕТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
668
140.
Богорад М. А., Саркісова О. Ю.
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА» ТА «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ
671
141.
Борисова Т. В., Мороз М. Ю.
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
678
142.
Верещак О. П., Попова О. В.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ЯК СКЛАДОВА МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ
684
143.
Гожева А. Г.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
688
144.
Головчанська Т. О.
УРОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ «ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ОКСИДИ, ОКИСНЕННЯ»
693
145.
Донченко С. В., Білаш С. М., Донченко Т. С.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ ОБҐРУНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
699
146.
Ільчук О. В.
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ВОЛОНТЕРСЬКИМ РУХОМ
703
147.
Каграманян К. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ
708
148.
Канунніков О. В., Юр’єва К. А.
МЮЗИКЛ. ЧИ МОЖЛИВИЙ ВІН У ШКОЛІ?
711
149.
Карасєвич М. П., Славічек А. О., Амірбєкова П. Е.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НУШ
717
150.
Кір’ян О. І.
РОЗВИТОК УВАГИ ТА УЯВИ ЯК СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
723
151.
Коренева І. М., Кириєнко О. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
728
152.
Кочарян А. Б.
ВПРОВАДЖЕННЯ GREENCOMP В ОСВІТУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
735
153.
Кречетова А. О., Янченко І. М.
МОЛОДІЖНИЙ ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
740
154.
Лавріненко В. М.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-КОМПЕТЕНТНИХ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
743
155.
Максименко Н. Т.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК САМОРОЗВИТКУ, САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
750
156.
Мартиненко К. О., Ядловська О. С.
СТУДОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ
752
157.
Мотуз Т. В., Булгакова І. Л.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЛАСАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ
757
158.
Науменко Д. В., Наточій А. Д.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ СТРІЛЬБ
763
159.
Нечитайло Л. Я., Греджук В., Блощичак І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МЕДИЦИНІ
766
160.
Нікітенко А. І.
ЗВ’ЯЗОК МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ІНШИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ В МЕДИЧНИХ ЗВО
769
161.
Олійник М. М.
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
772
162.
Панченко Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
777
163.
Пархоменко М. А., Ядловська О. С.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК НАГАЛЬНА ВИМОГА СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
782
164.
Пєнова В. І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
787
165.
Пєнова В. І.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
792
166.
Рикачевський О. В., Акімова О. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
797
167.
Розборська О. І.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ
801
168.
Сіра С. Д.
ЛОГОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕННЯ КОВТАННЯ
806
169.
Слободян В. О., Ярошик М. Я.
ВПЛИВ ІГОР НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
812
170.
Степа С. М.
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
819
171.
Суліма О. В.
ПЕРЕВАГИ STEM-ОСВІТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ
825
172.
Токарева М. П.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ КОМПЕТЕНТНІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
831
173.
Хоменко Н. В., Ілющенко І. О.
ЗВ’ЯЗОК РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ЗДО
836
174.
Цімерс А. С., Циніцкий Б. Л., Дубик А. М., Каджая С. Д.
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
840
175.
Цогла О. О.
МОТИВУВАННЯ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
847
176.
Черевань І. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
851
177.
Шароварський Г. Т., Юр’єва К. А.
ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПЛАТФОРМІ WEB OF SCIENCE
857
178.
Шевченко Ю. В.
ДІЛОВА ГРА ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
864
179.
Шевчук О. С.
ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
868
180.
Шепета С. В., Моркляк М. І.
ЗАЛУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ У ЯКОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
875

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

181.
Александров Ю. В.
СПЕЦИФІКА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИХ РОКІВ НАВЧАННЯ
883
182.
Астремська І. В., Позднякова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
889
183.
Богдан Т. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕСИВНОСТІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИХ СКАРГ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
893
184.
Больте О. В.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
897
185.
Борисова О. О.
ПСИХОЕДУКАЦІЙНА МОДЕЛЬ «ЧОЛОВІЧОК З КАМІННЯМ» ЯК ЛАКОНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ПРО ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД
904
186.
Василишин В. А.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ПРОЯВУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ СТУДЕНТІВ У ЧАС ВІЙНИ
909
187.
Ведмеденко М. П., Наточій А. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
914
188.
Гарасюта Д. В.
СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЯВУ ФРУСТРАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ДОРОСЛИХ ОСІБ У ПЕРІОД ПОДОЛАННЯ ВІКОВОЇ КРИЗИ
918
189.
Горгієва М. В.
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ
921
190.
Готич В. О.
ЗВ’ЯЗОК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСТОСТІ У РУСЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
924
191.
Даценко О. А.
ОСОБИСТІСНА ПАРАДИГМА ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ ЛЮДИНИ
927
192.
Дрозд О. В., Молчан Т. О.
РОЛЬ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВПЛИВУ УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
934
193.
Дубровський Д. П.
ЗАХОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ З ТРАВМАТИЧНОЮ АМПУТАЦІЄЮ
939
194.
Журавльова Л. П., Кудляк А. О.
ПРОФІЛАКТИЧНО-КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ОПТИМІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ
944
195.
Зайцева М. В.
МЕДИТАЦІЯ ТА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ
949
196.
Калантаєва Т. А.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
953
197.
Колодійчик Д. С., Цільмак О. М.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДОВОЇ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
957
198.
Криворучко Ю. О.
КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СИМВОЛДРАМИ
961
199.
Куровський О. О.
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧИМІ ЯКОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
965
200.
Лагун М. В.
РОЗВИТОК АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
969
201.
Лапшова Н. С., Вакась К. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
972
202.
Макоід Ю. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНІНГОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ У ФАХІВЦІВ СФЕРИ БІЗНЕСУ
977
203.
Метельська Н. Й.
ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ САМОСТАВЛЕННЯ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
981
204.
Мілютіна К. Л., Долінська Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ ПОВЕДІНКИ ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ
988
205.
Недзельська В. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ У ЖІНОК
991
206.
Нестеренко М. О., Гребенюк Н. С.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ПРИЙОМНІЙ РОДИНІ
997
207.
Онацька В. Д.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
1001
208.
Порпуліт О. О.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОДНОЛІТКІВ НА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ І ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
1006
209.
Самойленко О. А., Даценко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДЩИХ ШКОЛЯРІВ МЕТОДОМ КАЗКОТЕРАПІЇ
1012
210.
Стрілець Д. Г.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО УМОВ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1018
211.
Теслюк В. М., Бойко А. М.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В НЕПОВНІЙ СІМ’Ї
1023
212.
Ткаченко М. В., Рєпнова Т. П.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
1027
213.
Щепановський Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ
1031

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

214.
Pavelieva A. K.
SOCIAL SECURITY AND INCLUSIVE DEVELOPMENT: STRATEGIES AND IMPLEMENTATION
1036
215.
Єміна М. А., Ядловська О. С.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОДНА З ОЗНАК СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
1042
216.
Кримчак Л. Ю., Яковенко Г. В.
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ: ПІДХОДИ, СТРУКТУРА ТА СТРАТЕГІЇ НАСТАВНИЦТВА
1047
217.
Рибальченко А. А., Дмитрієва М. В.
СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА «ТIKTOK» ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ
1054
218.
Пархоменко М. А.
РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
1060

JOURNALISM

219.
Якименко Н. О., Міняйло А. Ю.
ДОСВІД СТВОРЕННЯ Й ПРОСУВАННЯ КОНТЕНТУ ДИТЯЧОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА ОДТРК «ЛТАВА» ТА СТУДІЇ «РАЗОМ»
1064

 ART

220.
Васкяліте В.
СИНКРЕТИЗМ ТА СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ДИЗАЙНІ
1069
221.
Єнчев М.
СЦЕНІЧНІ ВЕРИФІКАЦІЇ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ
1076
222.
Єнчева Н.
БРЕНДИНГ В МОДІ
1081
223.
Кисла С., Ареф’єва А.
ВОКАЛЬНА ПЕДАГОГІКА І ОПЕРА
1087
224.
Кульмінська А. А.
РЕВОЛЮЦІЯ КОКО ШАНЕЛЬ У СФЕРІ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ
1093
225.
Лопатніченко Л. О., Божко Т. О.
УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ЗНАКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ОРНАМЕНТІВ В ДИЗАЙНІ КНИГ
1099
226.
Найпак Т. О.
ВАЖЛИВІ ФУНКЦІЇ ВОКАЛЬНИХ РЕЗОНАТОРІВ
1109
227.
Цюряк І. О., Стецюк Є. Д., Грушак І. В.
ГОТОВНІСТЬ ДИРИГЕНТА ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕПЕТИЦІЙНОЇ РОБОТИ З КОЛЕКТИВОМ ВИКОНАВЦІВ
1116
228.
Чорна К. В.
СЦЕНІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ВИЯВ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
1123

HISTORICAL SCIENCES

229.
Kapanadze M. N., Kopaliani N. V.
EUROPEANIZATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND ISLAM
1128
230.
Zelinskyi M.
THE ROLE OF WAR IN THE DEVELOPMENT OF ZAIBATSU
1138
231.
Гольцов А. Г.
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР РОСІЙСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ У XVIII СТ.
1143
232.
Данилевич А.
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
1149
233.
Коркач С. О., Калінович О. І.
КОБЗАР Т. Г. ШЕВЧЕНКА 1860 Р. ІЗ ДАРЧИМ НАПИСОМ ПОЕТА РОДИНІ КОЗАЧКОВСЬКИХ
1157
234.
Кузьмінець Н. П., Стадник О. О.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЦЕРКОВ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ
1163
235.
Москаленко В. Г.
СТАНОВЛЕННЯ СТРОКІВ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20-30 РР.)
1170
236.
Парамонова А. І.
ВИЗВОЛЬНІ ІДЕЇ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА НАПРИКІНЦІ XVIII СТОЛІТТЯ
1177
237.
Шубер О. А., Гутік Д. О.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВЕКТОР ЗМІН У ПОГЛЯДІ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ЕНТОНІ БЛІНКЕНА
1182

CULTUROLOGY

238.
Ареф’єва Є. Ю.
ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТУ
1188
239.
Вілцане Л. С.
ПРОЄКТНИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1194

 LITERATURE

240.
Сірик В. В., Шаф О. В.
ТОПОС САДУ ЯК КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОПРОСТОРУ ЛЮБОВІ В ЛІРИЦІ В. СВІДЗІНСЬКОГО
1201

 POLITICAL SCIENCES

241.
Кузьменчук Д. Р.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
1206
242.
Мовчан В. К.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
1210
243.
Шамара О. О.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
1213
244.
Яценко Д. С.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
1218

 PHILOLOGICAL SCIENCES

245.
Hrybinyk Yu. I., Halai T. M.
SUBJECT-SPECIFIC VOCABULARY IN SPECIALIZED TERMINOLOGICAL SYSTEMS
1222
246.
Беспалова Л. В.
ІНКЛЮЗИВНА ЦИФРОВА ОСВІТА: СТВОРЕННЯ ДОСТУПНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ВСІХ
1228
247.
Вітюк К. О.
ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ В МЕРЕЖІ ІНСТАГРАМ
1235
248.
Гаркуша О. В., Стеценко В. В., Опанасенко В. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ У МЕДІАДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ XXI СТОЛІТТЯ)
1240
249.
Гуцал М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1244
250.
Клименко І. М.
ПОЕТИКА ПОЛІСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В «ЛІСОВІЙ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ
1247
251.
Клюфінська І. М.
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
1250
252.
Кобилінська В., Лазірко Н.
СИНТЕЗ ТРАГІЧНОГО І КОМІЧНОГО В НОВЕЛАХ О’ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК» ТА «ДАРИ ВОЛХВІВ»
1255
253.
Кулікова Т. В., Ляховенко А. М.
ПИТОМІ ВІЙСЬКОВІ АБРЕВІАТУРИ В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ
1259
254.
Кушнір В. В.
СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
1265
255.
Максимів Г. М.
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ
1270
256.
Матвійчук Г. В.
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ПЕРЕКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА «МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ»
1274
257.
Новікова Т. Л., Пастушок А. О.
АРГУМЕНТАТИВНА КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЗОБРАЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
1281
258.
Олійник Н. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
1286
259.
Рогова Н. В., Стеценко В. В., Опанасенко В. В.
ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ ТА САРКАЗМУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СЕРІАЛІ «ТЕОРІЯ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ»
1290
260.
Тарасенко Ю. В., Гелетка М. Л.
СТВОРЕННЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ГЛОСАРІЮ НА ТЕМУ «ОСНОВИ КОСМОНАВТИКИ»
1295
261.
Фарісєєв А. Г., Стеценко В. В., Опанасенко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ РЕКЛАМИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1300
262.
Чайковська О. М.
ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
1303
263.
Чапля Х., Лазірко Н.
МОРАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕРОЯ ПОВІСТІ «РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ» ЧАРЛЬЗА ДІКЕНСА
1307
264.
Яріш О. В., Опанасенко В. В., Стеценко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ МЕТАФОРИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ЕКОНОМІКО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
1312

PHILOSOPHICAL SCIENCES

265.
Довгалюк Ю. С., Попов В. Ю.
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
1316
266.
Місоченко С. Ю., Штанько В. І.
ПАРАДОКС ПОЛАНІ ТА РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, АБО ПРИЧИНА ЧЕРЕЗ ЯКУ БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ЗАМІНИТЬ ШІ
1321
267.
Попова О.Б., Бабій Б. А., Дуб В. О., Панчук М. А., Московчук К. О., Льовін Р. С.
КРАСА І ГАРМОНІЯ У ЖИТТІ ТА СПОРТІ
1328
268.
Попова О. Б.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЯХ М. КИЄВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
1333
269.
Старина Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ШКОЛІ
1336
270.
Штанько В. І., Сокіркаєв Д. В.
МОРАЛЬ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
1343

ECONOMIC SCIENCES

271.
Kakhaber Tsimintia
SHADOW ECONOMY IN GEORGIA
1347
272.
Бабій Л. І., Чуповська О. В.
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
1351
273.
Барчук П. Л.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1356
274.
Бірченко Н. О.
РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ
1359
275.
Бобловська О. О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
1362
276.
Варламова М. Л., Охріменко В. А.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
1365
277.
Василега В. Є.
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
1370
278.
Виниченко С. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
1377
279.
Волощук В. С.
РЕЛОКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ 2022-2023 рр. (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1382
280.
Григорʼєв К. О., Болотна О. В.
РИНОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ
1390
281.
Еш С. М.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА У БІРЖОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1396
282.
Захаров Д. С.
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
1400
283.
Іскра О. Л., Клименко Ю. О.
ЗАБОРОНА ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОКРЕМИХ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
1405
284.
Калинович А. Р., Рошко Н. Б.
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1411
285.
Капліна А. С., Топчій В. В.
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ПОВОЄННИЙ ЧАС В УКРАЇНІ
1416
286.
Каут О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ
1420
287.
Кисільова І. Ю., Коротич А. В., Назіна А. О.
ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1427
288.
Клеменко А. Ю.
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ
1431
289.
Клеменко О. Ю.
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФОРМА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
1438
290.
Коблянська І. І., Данілова С. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ
1445
291.
Козловський Є. В., Семенченко В. О., Семикоз О. М., Костерний В. В., Піскун М. С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ТУРИЗМУ
1455
292.
Колешня Я. О., Остаповець Я. В.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1460
293.
Компанець К. А., Науменко І. О.
УПРАВЛІННЯ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІЙНИ
1464
294.
Корейба В. Д.
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1470
295.
Кравчук М. А., Вдовенко Л. О.
ЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
1475
296.
Кравчук І. І., Ткачук Д. Р.
ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ
1479
297.
Кріцак О. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1483
298.
Кузьменко Д. М., Шегинська Н. З.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1488
299.
Літвін О. Г.
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ Й СУСПІЛЬСТВА
1493
300.
Лопата В. В.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1500
301.
Лук’яненко А. В., Ситник Н. І.
ГЕОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ
1505
302.
Неп’юк Р. М., Побігун С. А.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ
1509
303.
Овчарова Л. П., Бодеко В. П.
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
1514
304.
Ожелевська Т. С., Парфьонова О. Д.
ВИКЛИКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР
1521
305.
Олійник Н. М., Артюх О. В.
БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД
1528
306.
Онопрієнко О. В., Фесенко І. В.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
1531
307.
Півхлопко Д. Р., Захаркевич Н. П.
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ УДОСКОНАЛЕННЯМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
1534
308.
Погорелов Д. В.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФРАСТРУКТУРУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
1540
309.
Погребняк А. Ю., Лопатюк В. С.
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1546
310.
Погребняк А. Ю., Лопатюк В. С.
АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1550
311.
Сакун В. С.
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
1555
312.
Саміленко І. І.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1559
313.
Сахно С. В., Свічкарьова А. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
1562
314.
Сахно С. В., Чумак А. П.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
1568
315.
Сахно С. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ТУРІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
1573
316.
Сивоус М., Кравчук Р.
ІСТОРІЯ МИТНОЇ СПРАВИ
1579
317.
Скрипник Г. О., Киричук В. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
1583
318.
Смоляр Л. Г., Стрельський Д. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОРТФЕЛЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
1591
319.
Су Руї
МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ
1595
320.
Сук П. Л.
ЗДІЙСНЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ЗА МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПОДАТКУ З ОБОРОТУ
1602
321.
Сурду О. В., Сурду С. В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
1608
322.
Терлецький П. Г.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ
1614
323.
Устенко А. О., Стасюк Я. Я.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНТЕРНЕТ ФІРМІ
1619
324.
Цуркан М. Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРАТ «ІНГЗК» ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ БЕЗПЕЧНОГО РОБОЧОГО ПРОСТОРУ
1623

 LEGAL SCIENCES

325.
Cherkasova A. H., Bohatyrova M. O.
ENGLISH LANGUAGE IN THE WORK OF A LAWYER
1627
326.
Азаров І. Ю., Наточій А. Д.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1631
327.
Алєксєєва А., Гетманцев О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
1634
328.
Бабенко О. С., Логінова М. В.
РОЛЬ УЧАСНИКІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЇХ ПРОЦЕСУЛЬНИЙ СТАТУС
1638
329.
Бабенко О., Телійчук В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1642
330.
Бабіков О. П.
СПІВУЧАСТЬ У ВЧИНЕННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ СПІВУЧАСНИКІВ, ЗА ВІДСУТНОСТІ ВИКОНАВЦЯ, НА ПРИКЛАДАХ РЕАЛЬНИХ СПРАВ
1646
331.
Бабіч Д. Д., Волков Ю. М.
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
1652
332.
Байрак Н. В., Плахотний А. П.
ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ
1657
333.
Безкровний Є. В., Олексенко В. Г.
НЕГЛАСНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ЗАКОННІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
1660
334.
Болюбаш В. О., Бодирєв Д. А.
ВИКОНАННЯ ПРИЙОМІВ І ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ СТРІЛЬБИ З ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
1662
335.
Болюбаш В. О., Красюкова Г. С., Єфімов В. В.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1665
336.
Буркова О. М., Ядловська О. С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У РОЗРІЗІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОКАЗОВИХ ФАКТІВ
1668
337.
Васильковська О. О., Христова Ю.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
1674
338.
Волчок Д. Ю., Нагорна О. О.
ЯВИЩЕ ДИСКРИМІНАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
1678
339.
Гальона І. І., Федорчук І. О.
ПОНЯТТЯ «ЮРИСДИКЦІЯ» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1681
340.
Геник С. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО»
1687
341.
Глевич М. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
1690
342.
Гойда М. П., Скиба В. М.
ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ У ПРАВОТВОРЧОСТІ
1695
343.
Голуб Ю. Ю., Наточій А. Д.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1700
344.
Гречишкін Є. Ю., Максимова М. К.
ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ, ЕКОЛОГІЧНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
1705
345.
Григорчук Т. В., Логінова М. В.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1708
346.
Григорчук Т. В., Тимофєєв В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСВОЄННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1712
347.
Давидов М. В., Логінова М. В.
УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1717
348.
Давидов М. В., Логінова М. В.
ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
1720
349.
Диннік Д. С., Шевяков М. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НПУ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
1723
350.
Довгих В. Є., Телійчук В. Г.
ДО ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1727
351.
Доголич І. В.
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
1731
352.
Домашевська К. О.
СТІЙКІСТЬ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1735
353.
Дуденко М. О., Логінова М. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ, ДЖЕРЕЛА
1739
354.
Душеїна У. С.
ПІДРИВ КАХОВСЬКОЇ ГЄС: НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
1742
355.
Єфімов В. В., Коваль І. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
1747
356.
Жданюк Я. М., Наточій А. Д.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1750
357.
Жданюк Я., Телійчук В.
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ І НАСЕЛЕННЯ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1754
358.
Жилов Т. М., Нагорна О. О.
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
1758
359.
Жмурко Р. О., Байрак Н. В., Первій В. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1762
360.
Зікрач Д. О., Плахотний А. П.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
1765
361.
Зосімов А. О., Нагорна О. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
1768
362.
Зуб Д. О., Наточій А. Д.
СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ
1772
363.
Іваньков І. В., Новомлинець А. О.
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1777
364.
Іващук К. О., Наточій А. Д.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
1783
365.
Кадірова А. О., Логінова М. В.
ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
1787
366.
Калиновська Д. М., Чорна А. Г.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1790
367.
Карпенко К. С., Шевяков М. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СКАРГ ГРОМАДЯН
1794
368.
Кисельов А. О., Широкий Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ПРИКОРДОННИКАМИ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
1798
369.
Климосюк А. С.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
1803
370.
Коновалова О. С., Єфімов В. В.
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1808
371.
Копетан Д. С., Логінова М. В.
ПРАВОВА ДОПОМОГА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПО ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ
1810
372.
Копетан Д. С., Телійчук В. Г.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1813
373.
Копетан Д. С., Тимофеєв В. П.
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ МІСЬКОГО БОЙОВОГО СЕРЕДОВИЩА
1817
374.
Копетан Д. С., Тимофеєв В. П.
РОЛЬ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТАХ
1821
375.
Копійка М. Р., Логінова М. В.
ЦІННОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ, ЯК ФАКТОР ПЛИННОСТІ КАДРІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1825
376.
Костенко Ю. О., Матієць Д. В.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
1829
377.
Костенко Ю. О., Сандул Н. В.
МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1832
378.
Крес Н. О.
ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
1837
379.
Кузьмін Я. А., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1842
380.
Кузьмін Я., Телійчук В.
ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ І НАСЕЛЕННЯ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1846
381.
Кустов В. Ю., Плахотний А. П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1850
382.
Куц А. В., Шпомер А. І.
УЧАСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
1854
383.
Кучеренко Д., Логінова М.
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА І СТАДІЯ
1858
384.
Кучеренко Д., Логінова М.
НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ДІЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1862
385.
Кучеренко Д., Телійчук В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1866
386.
Лаврентьєва К. В., Логінова М. В.
ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1870
387.
Ларіонов Р. Д., Шевяков М. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1873
388.
Литвин О. М., Первій В. Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДОКАЗУВАННІ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КПК
1877
389.
Литвин О. М., Плахотний А. П.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКРАДЕННЯМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1880
390.
Лях Є. В., Плахотний А. П.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ НПУ “ПОЛІЦІЯ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ”
1884
391.
Макаренко Я. В., Миронець О. М.
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КОМУНІКАЦІЇ ОРАТОРА
1888
392.
Марданов О. С., Наточій А. Д.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1891
393.
Марченко О. М.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1894
394.
Мельник А. М., Нагорна О. О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ
1900
395.
Мінченко Є. В., Жеглінська Т. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1903
396.
Молитва К. О., Жеглінська Т. О.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ДИТЯЧА БЕЗПЕКА ТА ОСВІТА
1907
397.
Мусієнко А., Телійчук В.
ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
1912
398.
Мусієнко А. О., Логінова М. В.
ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1917
399.
Нагорна О. О., Галега А. В.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
1921
400.
Нагорна О. О., Городовиков О. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
1925
401.
Нагорна О. О., Коваль І. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
1929
402.
Нагорна О. О., Северин О. О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1933
403.
Нагорна О. О., Співаченко О. О.
ЩОДО ПРИВАТИЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1937
404.
Нагорна О. О., Шапошник М. Ю.
ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА СПОЖИВАЧІВ
1942
405.
Нагорна О. О.
ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1944
406.
Нагорна О. О.
ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА СПОЖИВАЧІВ
1947
407.
Нагорний О. Р., Наточій А. Д.
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВ ПЕРСОНАЛУ
1951
408.
Накрапас Д. В., Носенко Д. Р., Єфімов В. В.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
1955
409.
Наточій А. Д., Омельянець А. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1958
410.
Нечепоренко В. Р., Нагорна О. О.
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
1961
411.
Носенко Д. Р., Плахотний А. П.
ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦІЄЮ
1965
412.
Олейніченко М. О., Нагорна О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1970
413.
Олексенко В. Г., Кравець Д. Ю.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРЕСАХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
1973
414.
Олексенко В., Слабких З.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСІБ ПРИЧЕТНИХ ДО ЗБУТУ НАРКОТИКІВ
1976
415.
Олексенко В. Г., Широкий Б. В.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1980
416.
Олійченко І. М., Артеменко В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
1984
417.
Омельченко А., Срібний В., Телійчук В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
1989
418.
Омельянець А., Телійчук В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1993
419.
Остроумов М. О., Нагорна О. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
1998
420.
Ошийко М. А., Павлюх О. А.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВֺІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОֺРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНֺІСТЬ ЯК НОВИЙ ВИКЛИК СЬОГОДֺЕННЯ
2002
421.
Пархоменко К. В., Плахотний А. П.
ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ І В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
2007
422.
Пархоменко К. В., Плахотний А. П.
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ГОТОВНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНИЙ МОМЕНТ
2010
423.
Пашкевич О., Павлова Н.
ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
2013
424.
Пашкевич О., Олексенко В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
2016
425.
Писаревський Є. Ю., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЮ ВІЙСКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РФ
2020
426.
Пінікер М. О., Жеглінська Т. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
2024
427.
Покотило В. Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
2028
428.
Положевець О. В., Омельченко В. В., Єфімов В. В.
ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДІЗНАННЯ
2032
429.
Процько Д. О.
РОЗМЕЖУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
2035
430.
Пукас Я., Валєєв Р. Г.
ПРИНЦИП ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
2039
431.
Розумний Ю. В., Варава В. В.
ЩОДО ПРОТИДІЇ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НЕЗАКОННОМУ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
2043
432.
Самофалова А., Первій В.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
2047
433.
Северин О. О., Савенко В. П.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ
2050
434.
Семененко М. С., Ярошевська Т. В.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
2055
435.
Сидоренко Н. С., Плахотний А. П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ОСІБ ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ
2058
436.
Слєпцова О. В., Плахотний А. П.
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
2061
437.
Слєпцова О. В., Плахотний А. П.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
2065
438.
Смоленко Є. Г.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ (СУПЕРФІЦІЯ) ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
2069
439.
Смоляр В. В., Березняк В. С.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
2074
440.
Собильський Д. Г., Нагорна О. О.
СПАДКОВЕ ПРАВО
2079
441.
Спицький Я. М., Чорна А. Г.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
2082
442.
Срібний В. Ю., Логінова М. В.
УЧАСНИКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
2085
443.
Срібний В., Тимофєєв В.
ВИЯВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ
2088
444.
Степаненко А. В., Наточій А. Д.
ГАРАНТІЇ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ОЗБРОЄНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ
2092
445.
Степаницький І. І., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
2096
446.
Столяр А. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА
2102
447.
Суханов Д. М., Плахотний А. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ B УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
2107
448.
Суханов Д. М., Плахотний А. П.
ТАКТИКА ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ВОГНЕВОГО КОНТАКТУ ІЗ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
2110
449.
Таймасханов Халід Сайд-Магомедович, Павлова Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я
2114
450.
Таймасханов Халід Сайд-Магомедович, Сорокін Р. О., Олексенко В. Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СПРИЯННЯ ГРОМАДЯН ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
2117
451.
Тарасова Р. Р., Логінова М. В.
ІНТЕГРАЦІЙНІСТЬ ЯК ПРИМІТНА ОЗНАКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
2121
452.
Тарасова Р. Р., Наточій А. Д.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
2125
453.
Тарасова Р. Р., Наточій А. Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
2128
454.
Тер-Арутюнян В. М.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
2132
455.
Терещенко О. О., Захарченко О. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
2137
456.
Тимощенко В. О., Наточій А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАВООХОРОНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
2140
457.
Тимощенко В. О., Чорна А. Г.
ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ
2143
458.
Тисовський І. О., Бодирєв Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ
2147
459.
Ткачук Т. Р., Ковалик А. С.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2151
460.
Троцький Б. В., Плахотний А. П.
ОРГАНИ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ
2156
461.
Троцький Б. В., Чорна А. Г.
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВОПОРУШНИКІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КОРИСЛИВІ, УМИСНІ ВБИВСТВА
2160
462.
Труханова О. Б., Логінова М. В.
ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ ТА ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА
2165
463.
Тутова В. В., Логінова М. В.
ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
2169
464.
Тутова В. В., Логінова М. В.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ
2173
465.
Федоров Е. В., Логінова М. В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
2178
466.
Федоров Е. В., Логінова М. В.
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
2181
467.
Федоров Е., Тимофєєв В.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
2184
468.
Хода О. С., Первій В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
2188
469.
Хода О. С., Плахотний А. П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО, ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
2192
470.
Хоменко М., Шевяков М. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
2196
471.
Шевчук М. Д.
ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
2199
472.
Шипула Д. О., Бодирєв Д. А.
ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
2203
473.
Шипула Д. О., Плахотний А. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ПОДАННЯ СИГНАЛУ ТРИВОГИ ТА ВИКЛИКУ ДОПОМІЖНИХ СИЛ
2206
474.
Школьник Н. Б., Логінова М. В.
ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ. ДОКТРИНА ПЛОДІВ ОТРУЙНОГО ДЕРЕВА
2209
475.
Юр’єв Д. С.
ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ЗАТРИМАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
2212
476.
Яшан Я. Д., Логінова М. В.
ЩОДО ПИТАННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ В ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
2215
477.
Яшан Я. Д., Логінова М. В.
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ
2218

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: