XI Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 27-29.06.2024, Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

27-29.06.2024 року у м. Чикаго, США

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-27-29-06-2024-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Аврамчук В. І., Гарбар Л. А., Ткаченко Є. О.
ВОДОСПОЖИВАННЯ СОНЯШНИКУ ЗА ВПЛИВУ УДОБРЕННЯ ТА ДІЇ РЕТАРДАНТУ
11
2.
Яценко В. М.
ДИНАМІКА ЗМІНИ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО ВИДУ ЖИВЛЕННЯ
14

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Valiyeva G. A., Huseynova L. S.
GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AND RISK OF DISEASES
18
4.
Грунт М. А.
ІДЕЇ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ» 6 КЛАС
27
5.
Ханнанова О. Р.
АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
36

 MEDICAL SCIENCES

6.
Кязимова С. Б., Нестерцова С. О., Соловйова Є. Т.
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІННО-ВИБУХОВИХ ПОРАНЕНЬ, АКУБАРОТРАВМИ
39
7.
Музичка Ю. І., Петрух А. А.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРИНЦИПІВ
43
8.
Шаповалова А. С., Алієв Р. Б., Жадан М. К.
ГЕМОРАГІЧНИЙ НАБРЯК ЛЕГЕНЬ ПРИ ГРИПІ. КЛІНІЧНА КАРТИНА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА З КАРДІОГЕННИМ НАБРЯКОМ ЛЕГЕНЬ, МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
48

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

9.
Нєженцева А. А., Грицук О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОДУ ЕКСТРАКЦІЙНИХ РЕЧОВИН EQUISETUM ARVENSE L. У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИКОРИСТОВУВАНОГО РОЗЧИННИКА
51
10.
Пекліна Г. П., Хоменко Т. В., Смірнова Г. В., Селіверстова Г. С.
ВИБІР ПАЦІЄНТІВ У БОРОТЬБІ З ВІРУСАМИ XXI СТОЛІТТЯ
56
11.
Притула Р. Л.
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 2-(((3-(2-ФТОРФЕНІЛ)-5-МЕРКАПТО-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-4-ІЛ)ІМІНО)МЕТИЛ)ФЕНОЛУ, ЯК ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРОТИГРИБКОВОГО ЗАСОБУ
63

 TECHNICAL SCIENCES

12.
Chyhur L. Ya., Tsyapura O. V.
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR ADEQUATE IDENTIFICATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE MODE PARAMETERS AND THE INDICATORS OF THE DRILLING PROCESS OF OIL AND GAS BOREHOLES
65
13.
Chyhur L. Ya.
THE CHOICE OF A TIME SERIES ANALYSIS METHOD FOR SOLVING THE PROBLEM OF PDC-TYPE BIT WEAR CONTROL
69
14.
Trus O.
ORGANIZATION OF MANDATORY MEDICAL EXAMINATIONS AS A PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES
74
15.
Yavorskyi O., Korchak B.
REGENERATION OF USED OILS: RELEVANCE, PROBLEMS AND SOLUTIONS
78
16.
Василенко О. А., Шовкошитний І. І.
ПОГЛЯДИ ЩОДО НЕОБХІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЇВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, ЗАСТОСОВУВАНИХ У БОЙОВИХ УМОВАХ
85
17.
Гаврильченко Л. О.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ НА КТ-ЗНІМКАХ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
93
18.
Горовий К. Ю.
ПОГЛЯД НА АВТОМАТИЗАЦІЮ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
97
19.
Дорофєєв В. С., Зінченко Г. В., Хрущова В. В., Боєв А. В.
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
101
20.
Жовнірчик Л. І., Жовнірчик А. Р.
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
110
21.
Ігнатьєв М. М.
АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ ГРУПАМИ (РОЯМИ) РОЗВІДУВАЛЬНИХ ТА РОЗВІДУАЛЬНО-УДАРНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (МАШИННОГО НАВЧАННЯ)
114
22.
Комісаренко О. С., Баранов Г. Л., Мазур В. С.
ІНОВАЦІЙНА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТОКОВИХ МЕРЕЖ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
117
23.
Пфістер В. Р.
ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
126
24.
Савчук Т. О., Бондаренко А. О.
РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ
134
25.
Савчук Т. О., Доценко І. К.
РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ВЕДУЧОГО ГРИ “МАФІЯ”
138
26.
Супрун С. О., Білоус Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРОНІВ
142
27.
Терещенко Л. М., Ткаченко В. О., Абрамова Л. П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ В ОКОЛІ ПРОНИКНОГО ХВИЛЕЛОМУ
147
28.
Ткаченко Д. Д., Білоус Н. В., Агекян І. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БПЛА
153
29.
Хоружий М. М., Черначук Р. О.
ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ ФЕРМОВОГО ТИПУ
157

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Задорожний А. О., Стаховський О. В., Човнюк Ю. В., Козупиця С. І.
АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ СПРОЩЕНИХ РІВНЯНЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ У ЗАДАЧАХ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ПОЛОГИХ ТРАЄКТОРІЙ
163

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Галич Є. А., Прокофєв О. М., Рубель І. І.
ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ АНТАРКТИЧНОГО КОНТИНЕНТУ
173
32.
Мансарлійський В. Ф., Міщенко Н. М., Уманська О. В., Андріюк М. О.
ВПЛИВ ХМАРНОСТІ ТА ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НА ПОЛЬОТИ БПЛА
180

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Miedviediev Oleh, Miedviedieva Olha
DYNAMICS OF CHANGES IN THE WATER QUALITY OF LAKE YALPUG AND ASSESSMENT OF ITS QUALITY FOR IRRIGATION PURPOSES
184

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Terenko O. O.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ КОЛЕДЖІВ У США
192
35.
Гафюк О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
200
36.
Гриценко О. Е., Бородіна Т. В.
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ В РІЗНИХ ВИДАХ МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
205
37.
Коваленко В. Є., Савченко О. І.
ПРИЙОМИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ
209
38.
Мехралиева У. Б.
ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
214
39.
Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А.
МОРФОБІОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СТАТОЛОКОМОТОРНА ФУНКЦІЯ СТОПИ ЛЮДИНИ
221
40.
Родіков В. Г.
МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
231
41.
Тумбрукакі А. В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
235
42.
Тумбрукакі А. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
240
43.
Федорейко І. В.
МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
245
44.
Швець Т. А.
LEGO КОНСТРУЮВАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
249

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Postrihan O. V.
THEORETICAL ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF THE UKRAINE
254
46.
Губа Н.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
258
47.
Крамченкова В. О., Устінова П. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЙНОЇ КРИЗИ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї
265

 ART

48.
Білан В. В.
РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА ТЕАТРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (СЕЗОН 2023-2024 РР.)
271
49.
Громадський Р. А.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРОДЮСЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕРТНИХ ПОДІЙ
277
50.
Ялоха Т. О.
МИСТЕЦЬКІ ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ
282

 HISTORICAL SCIENCES

51.
Буравський О. А., Власюк І. М.
ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО
286
52.
Величко Е. С., Пустовая Е. С.
ОБЗОР НА «ПРОЕКТ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТУРКЕСТАНА» МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ
291
53.
Дживра О. І.
ІСТОРІЯ ХОЛОДНОГО ЯРУ ЯК ЯСКРАВИЙ ПРОЯВ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ
301
54.
Ткачук А. П.
РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ КАВКАЗЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я В 50–60 РОКАХ XVIII СТ.
311

 POLITICAL SCIENCES

55.
Kapanadze M. N., Kopaliani N. V.
TURKEY AND REGIONAL ORGANIZATIONS
322

PHILOLOGICAL SCIENCES

56.
Исаков Р. У.
О МОТИВАХ БЕЗДЕТНОСТИ В КАРАКАЛПАКСКИХ ДАСТАНАХ
330
57.
Ростоцька М. Є.
GAMIFICATION IN EDUCATION AS ONE OF THE WAYS OF STUDENTS’ MOTIVATION
334
58.
Савчук Г. О.
КОЛАЖ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЦИКЛІЧНОЇ ГІФ-АНІМАЦІЇ В ПОЕЗІЇ «”ЛЕМКИНЯ” П. ОБАЛЯ» І. КАЛИНЦЯ
344

 ECONOMIC SCIENCES

59.
Cherniavska I.
MODERN APPROACHES TO DEFINE CORPORATE CULTURE AND ITS ELEMENTS
348
60.
Cherniavska I.
THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
353
61.
Верба В., Яременко О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ СТРАХОВОГО РИНКУ
358
62.
Горбатенко О. А., Піскун А. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
367
63.
Гриценко С. І., Рябенко Д. Т.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
370
64.
Іванов А. М.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРК В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
377
65.
Кібальник Л. О., Кравченко О. О., Пилипенко В. О.
КАНАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
382
66.
Момот О. М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ КОМАНД В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
389
67.
Поляк Е. С.
ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ЄВРОПИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
393
68.
Ромашка С.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК КАТАЛІЗАТОР РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
399
69.
Хвастунов Н. О.
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
402

 LEGAL SCIENCES

70.
Богданов В. А., Острівний Д. М.
НЕПРЯМІ УЧАСНИКИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
406
71.
Вольвак О. М., Юзік О. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ БЕЗПЕКИ
415
72.
Казіміров М. М., Жеглінська Т. О.
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З НАТО: ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
419
73.
Коваль О. М., Клименко М. С.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
422
74.
Корінний С. О., Задніпряна-Корінна М. Ю.
РОЛЬ ТА СТАТУС МЕДІАТОРА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
427
75.
Макеєва О. М., Голух В. С.
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
430
76.
Микитин Р. С.
УЧАСНИКИ МЕДІАЦІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
434
77.
Фастовець Н. В., Мартиненко А. Р.
ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
440
78.
Фастовець Н. В., Полякова Д. А.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
444
79.
Цигікало Г., Жеглінська Т.
ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
449
80.
Чинчевич О. М., Олійник Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
453

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: