fbpx

XI Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 24-26.07.2022 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

24-26.07.2022 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-24-26-07-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Тернавський А. Г., Слободяник Г. Я., Кецкало В. В., Пивовар В. В.
УРОЖАЙНІСТЬ ШПАЛЕРНОГО ОГІРКА ТА ЗМІНА МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ РОЗВИТКУ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ АБСОРБЕНТУ ТА МУЛЬЧУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
9

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Власик М. А., Погоріла І. О.
МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ХВОРОБИ КАВАСАКІ У ДІТЕЙ
15

 MEDICAL SCIENCES

3.
Анохіна С. І.
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ МЕЛАТОНІНУ НА ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ГІПЕРФУНКЦІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
19
4.
Максименко Я. Р., Кошель І. В.
ВПЛИВ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ ПОЛІПОЗНОМУ РИНОСИНУСИТІ НА ІНТРАОПЕРАЦІЙНУ КРОВОТОЧИВІСТЬ ТА ПЕРЕБІГ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
25
5.
Мурадова Севда Агарагим кызы, Гурбанова Сара Фикрет кызы, Сеидова Гюляр МирДжафар кызы, Щыхалиев Фахраддин Муса оглу, Гаджисой Явер Видади оглу
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОБРАЗЦОВ КРОВИ КОРОНАВИРУСНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СЕПСИС
28
6.
Прокопів М. М., Ілляш Т. І., Крилова В. Ю., Рогоза С. В.
РОЛЬ ПЕДІАТРА У ПРОФІЛАКТИЦІ ІНСУЛЬТІВ У ДІТЕЙ
33
7.
Слабкий Г. О., Дудник С. В., Зайцев В. О.
АСОЦІАЦІЇ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПЕДІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СМЕРТНІСТЮ ДІТЕЙ ДО П’ЯТИ РОКІВ ЖИТТЯ
36
8.
Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Каратаева Л. А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
43
9.
Ханюков О. О., Смольянова О. В.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ФОНІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЗНИЖЕНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ І ШВИДКОСТІ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
54

PHARMACEUTICAL SCIENCES

10.
Pazyniuk A. Yu., Kliuiko A. A.
THE IMPACT OF PHARMACEUTICAL WASTE ON THE ENVIRONMENT AND POSSIBLE WAYS TO REDUCE THE RISKS OF RUINING IT
59

TECHNICAL SCIENCES

11.
Deryaev A. R.
RECOMMENDATIONS FOR COMBATING ABSORPTION WHEN DRILLING DIRECTIONAL WELLS
61
12.
Mustafayev Safa Dadash oqlu, Kyazimov Fazil Kamal oqlu, Huseynova Rita Kerim qizi
DERIVATION OF THE EXACT FORMULA FOR THE FLOW RATE OF A RECTILINEAR LIQUID THAT IS HYDRODYNAMICALLY IMPERFECT IN THE STEPPE OF OPENING FORMATION OF A FLAT-BOTTOMED GALLERY IN A STRIP-LIKE FIELD
66
13.
Skuibida O.
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR PROCESSING OF “DIRTY” ALUMINUM ALLOYS
73
14.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. ІІ.
79
15.
Пашаев Эльчин Азер оглу, Мурсалов Агиль Али оглу
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОННЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
89

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

16.
Калайда О. Ф.
ПРО ТЕОРЕМУ КОШІ ПРО СЕРЕДНЄ
93
17.
Калайда О. Ф.
НОВИЙ КЛАС ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ ЛАГРАНЖА НА ЕКСТРЕМУМ ФУНКЦІЙ
96

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

18.
Baranov V. A.
FORMATION AND TRANSFORMATION OF A SPONGE STRUCTURE IN SANDSTONE QUARTZ
99

 PEDAGOGICAL SCIENCES

19.
Барбашова І. А.
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ЩОДО СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
106
20.
Бондаренко Д. Р.
ДЕЯКІ ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНУ ВЗАЄМОДІЮ УЧНІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ
113
21.
Діденко Н. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
117
22.
Исмаилова Айшан Фахраддин кызы
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАСЛЕДИИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
122
23.
Корякіна І. В.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
132
24.
Корякіна І. В., Ачкасова Н. С.
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ
138
25.
Михайлова А. Г.
РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ
145
26.
Седлецька О. В.
РОЛЬ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОСВІТІ БАКАЛАВРІВ
150
27.
Харківська А. А., Лунячек С. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
156

HISTORICAL SCIENCES

28.
Поливач М. А.
ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ – УЧАСНИКА ОБОРОНИ КИЄВА 1941 Р.
159

 LITERATURE

29.
Жарикова М. В.
КОНФЛІКТ ПРИРОДИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ОПОВІДАННЯХ Д. Г. ЛОУРЕНСА «SUN» І «THINGS»
164
30.
Комаров С. А.
МОТИВИ РОМАНУ М. ШЕЛЛІ «FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS» В КНИЗІ П. КЕРІ «MY LIFE AS A FAKE»
171
31.
Мельнійчук В. В.
КОМПЛЕКС МЕНШОВАРТОСТІ ТА ХУДОЖНІЙ СВІТ С. ПРАЦЮКА
177

PHILOLOGICAL SCIENCES

32.
Romaniuk Zh. G.
INNOVATIVE TEACHING METHODS USING MULTIMEDIA EDUCATIONAL CONTENT BASED ON TELEGRAM CHANNELS
181
33.
Zinenko A. R., Kravchuk V. V.
PECULIARITIES OF USING ARTICLES IN TECHNICAL TEXTS AND TRANSLATING THEM INTO THE UKRAINIAN LANGUAGE
184
34.
Герасімова О. М., Ямкова В. О.
PECULIARITIES OF MODAL VERBS TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF PUBLICISTIC DISCOURSE)
189
35.
Максьома М. М.
РОЛЬ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ
194
36.
Травенко Є. С., Кравчук В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВА ТА ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ
202

PHILOSOPHICAL SCIENCES

37.
Гончарова О. О.
АНАЛІЗ ТЕМПОРАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ГЕРОЇВ В РОМАНАХ ПИСЬМЕННИКІВ «ЗАГУБЛЕНОГО ПОКОЛІННЯ»: ДО ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ КРИЗ ПЕРЕЖИВАННЯ НАРАТИВУ ВІЙНИ
207

ECONOMIC SCIENCES

38.
Moskvin B.
REGIONAL FEATURES OF ENSURING BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY
215
39.
Андреєв В. А., Бєлова Т. Г.
ВИТРАТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
220
40.
Кравченко М. О., Лентовська М. А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
224
41.
Кулик А. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ І ВТРАТ СПРИЧИНЕНИХ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ
229

 LEGAL SCIENCES

42.
Арцебарська О. О., Засядько Ю. В., Чорна А. Г.
ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
235
43.
Клещенко Н. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ УНІФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
238
44.
Кулик К., Ілютенко А., Козловська А., Гіденко Є.
ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РУЧНОЇ ГРАНАТИ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ В ЗОНІ АТО
243
45.
Россінський Б., Біліченко В. В., Гіденко Є. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ У СЛУЖБОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
247
46.
Сторожук І. О., Ведєрніков Ю. А.
СПЕЦИФІКА ЗРАЗКОВИХ СПРАВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ
251

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-02-7 та УДК, вихідні данні м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: