XII Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 8-10 июня 2022 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 июня 2022 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ivanov Ye., Shutyuk V.
AROMATIC COMPONENTS OF COFFEE REPLACEMENT DRINKS
17
2.
Сіщук М. М., Кацуляк Ю. Д.
КЕДРОВІ СОСНИ ТА ЇХ РОЛЬ У СТВОРЕННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛІСІВ У ВИСОКОГІР’Ї КАРПАТ
21

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Mirzayeva Sh. A., Babaeva I. T., Ganbarov Kh. G.
EFFECT OF ALCOHOLS ON THE GROWTH OF PROBIOTICS OF THE GENUS LACTOBACILLUS AND STREPTOCOCCUS
32
4.
Rozborska L. V.
RATIONALE FOR ENZYMATIC ACTIVITY OF WINTER WHEAT GRAIN IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE WITH REDUCTION OF CHEMICAL LOAD ON PLANTS
34
5.
Багацька Н. В.
ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
39
6.
Дичко Д. В., Бобирєв В. Є., Аллахвердієв А.
ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОТРЕБАМИ
45
7.
Захаренко М. О., Курбатова І. М., Поляковський В. М., Романова Е. Е.
ВМІСТ ГОРМОНІВ ТА МЕТАБОЛІТІВ ПРОМІЖНОГО ОБМІНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ РИБ ЗА ДІЇ НАНДРОЛОНУ
52
8.
Парцей Х. Ю., Ерстенюк Г. М.
СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ ЩУРІВ ВНАСЛІДОК СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНАПОЮ
56

 MEDICAL SCIENCES

9.
Prudnikova O., Ivanchov P.
DISCUSSION ISSUES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE COMPLICATIONS OF MALIGNANT STOMACH TUMORS
60
10.
Vahnier V., Burlaka O.
PROSPECTS OF HORMONAL CONTRACEPTION FOR ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN MILITARY WOMEN OF ACTIVE SERVICE
66
11.
Боднарюк О. І., Клоченко Я. І.
ЕНДОМЕТРІОЗ ЯК ПРИЧИНА БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК
68
12.
Боднарюк О. І., Горбачова О. О.
МІКРОЕКОЛОГІЯ СЕЧІ У ДІВЧАТ ІЗ САЛЬПІНГООФОРИТОМ, ЯКИЙ РОЗВИНУВСЯ НА ТЛІ ПІЄЛОНЕФРИТУ АБО ЦИСТИТУ
78
13.
Гайдай О. С., Паньків К. М., Дорощук С. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ
83
14.
Ергард Н. М., Біляков А. М., Миколюк В. В., Нікітін М. В., Кулій О. І.
МЕХАНІЧНА ТРАВМА: СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ
89
15.
Ковальова О. М., Іванченко С. В., Шапкін В. Є., Журавльова А. К.
СТРАТЕГІЯ КОНТРОЛЮ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
95
16.
Костиря І. А., Похил С. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А.
БЛАСТОЦИТОЗ. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ
100
17.
Кудокоцева О. В., Ломакін І. І., Бабійчук В. Г., Бабійчук Л. В., Мамонтов В. В.
ВИВЧЕННЯ ДІЇ РИТМІЧНИХ ХОЛОДОВИХ ВПЛИВІВ (-1200С) НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ МИШЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НА ТЛІ ФТОРУРАЦИЛОВОЇ ТОКСИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ
103
18.
Кузеванова М. В., Акимова Л. Г., Коссе М. Ю., Додуляк В. О., Малишев В. В., Шестаков В. І.
ПРОТИВІРУСНІ ЕФЕКТИ СУРФАКТАНТА ЛЕГЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННЯ COVID-19
110
19.
Малишев В. В., Чекалов І. В., Чеботок А. О., Ратушняк О. А.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛЕРИ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ. ЗАГРОЗА ЕПІДЕМІЇ У МІСТІ МАРІУПОЛЬ
119
20.
Осадчая Е. В.
АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИЕЙ
126
21.
Павлюк К. С., Гайденко В. Є., Миронець Л. О., Александрова Н. К.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА СТУПЕНЕМ ЇХНЬОЇ ДІЇ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ
130
22.
Печеряга С. В., Круліковська К. С.
УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ОЖИРІННІ У ВАГІТНИХ
140
23.
Різник О. І., Бухало Г. О., Федько К. О.
ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
145
24.
Севастьянова Т. В., Захарова А. О., Білопольська М. І.
ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ АЦЕТАМІНОФЕНУ
149
25.
Сидоренко Т. А., Мартинов А. В., Романова О. А., Погоріла М. С., Ігумнова Н. І., Юхименко В. І., Щербак О. М.
ВПЛИВ УФ-ІНАКТИВОВАНОЇ СИНЬОГНІЙНОЇ ВАКЦИНИ НА СЕКРЕЦІЮ ЦИТОКІНІВ ДЕНДРИТНИМИ КЛІТИНАМИ МИШЕЙ
155
26.
Смілянська М. В., Волянський А. Ю.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ВАКЦИНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ
162
27.
Смірнова І. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ МИРНОМУ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ВОЄННОГО СТАНУ
171
28.
Чєрняк В. А., Забулонов Ю. Л., Чухраєва О. М., Чухраєв М. В.
КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОЇ ДЕПРЕСІЇ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ЗНАХОДИЛИСЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
174
29.
Шупер В. О., Ліщук К. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ОБСТРУКТИВНОЇ ХВОРОБИ ЛЕГЕНЬ НА ФОНІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
183
30.
Шупер В. О., Юзвик І. С.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ КОНТРОЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
188

 CHEMICAL SCIENCES

31.
Terechenko M., Obushenko T., Tolstopalova N.
SOLVENT SUBLATION OF METHYLENE BLUE FROM WASTEWATER
197
32.
Генчева В. І., Дунаєва З. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАБРУДНЕННЯ У СТІЧНИХ ВОДАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ
199
33.
Писаренко С. В., Камінський О. М., Денисюк Р. О., Чигиринець О. Е., Онищук О. О., Барашивець І. С.
ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СТУПЕНЯ ФОТОКАТАЛІЗУ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО ВІД МАСИ КАЛІЙ ТИТАНАТУ
203

 TECHNICAL SCIENCES

34.
Dobrovolska L., Soldatov D.
DEVELOPMENT OF A SOFTWARE PACKAGE FOR ASSESSING THE GENERATION OF ELECTRICITY BY SOLAR
206
35.
Kalchenko Ya., Istratova D.
ANALYSIS OF THERMAL FIRE DETECTORS SYSTEM OPERATION
214
36.
Molodid Oleksandr, Molodid Olena, Plokhuta R., Musiiaka I.
USE OF THE MAIN CRITERION METHOD IN DECISION-MAKING BUILDING RENOVATION DECISIONS
219
37.
Tsykhanovska I., Alexandrov A., Gontar T., Kovilyov D., Vovk V.
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SOUR MILK CHEESE DESSERT «ENERGY» WITH THE ADDITION OF FOOD ADDITIVE MAGNETOFOOD
222
38.
Боженко М. Ф., Іжевська Т. Л.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ З ВИПАРНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
228
39.
Верес О. М., Піховський М. Р.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БАГАТОКАНАЛЬНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИЙМАННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ ПРО ВИМКНЕННЯ У ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
237
40.
Денисюк С. П., Бєлоха Г. С., Тараба М. О.
АНАЛІЗ РІВНІВ НЕОПТИМАЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ФРИЗЕ
241
41.
Діденко М. В., Мельник Л. І.
ПОЛІМЕРИ В ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
252
42.
Євпак В. В., Мельник Л. І.
КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ В АВІАБУДУВАННІ
255
43.
Іванов Є. М.
СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРУЖИН РОЗТЯГАННЯ В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR
260
44.
Кравцов В. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ МЕХАНІЗМІВ
266
45.
Кравченко В. О., Кравченко Ю. А.
МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ДАТЧИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
274
46.
Луцик Г. М.
ЕКСКЛЮЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СЕРВІСУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
282
47.
Мочурад Л. І., Свистович С. А.
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ВІКУ І СТАТІ ЛЮДИНИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
288
48.
Мусійчук Н. І., Бісікало О. В., Іванов Ю. Ю., Овчинников К. В.
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА АЛГОРИТМАМИ ЗГРАЇ СІРИХ ВОВКІВ ТА РОЮ ЧАСТОК
293
49.
Одарченко М. С., Сподар К. В., Карбівнича Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАРГАРИНУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
296
50.
Паславська Д. О.
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN PROGRAMMING AND CODING?
300
51.
Порєв Г. В., Зібаров П. С.
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ПЛАТФОРМА НА БАЗІ БЛОКЧЕЙНУ ETHEREUM
303
52.
Сингаївська К. С., Мельник Л. І.
ПОЛІМЕРИ В МЕДИЦИНІ
309
53.
Усата О. Ю., Вербівський Д. С., Микитенко О. О.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ARDUINO ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ КОМП’ЮТЕРА
312

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

54.
Abdullayeva Nargiz Ramiz
MODELING OF OIL AND GAS COMPRESSION PROCESS IN NON-HORIZONTAL LAYES
318
55.
Stepakhno I. V.
APPLIED MATHEMATICAL PROBLEMS IN THE PERSPECTIVE OF MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS
323

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

56.
Манько А. М., Процюк В. О.
ВОДНІ МАРШРУТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
330
57.
Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Алексійчук М. М.
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАСЕЙНУ Р. ГАПА (Р. ЯГОДИНКА)
340

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

58.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RECONNAISSANCE SURVEY OF LONGEVITY ZONE IN THE AREA OF DETLING VILLAGE (ENGLAND)
347
59.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
ВМІСТ ФТОРУ У ВОДНИХ ДЖЕРЕЛАХ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА (УКРАЇНА)
359

 ASTRONOMY

60.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F., Hrudynin B. O.
SEASONAL ACTIVITY OF «TIGER» STRIPES ON ENCELADUS
365

 PEDAGOGICAL SCIENCES

61.
Shamanska O. I.
GENERAL CONCEPTION OF ADULT EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE
376
62.
Vakulenko L., Obolonska O., Badogina L., Samsonenko S.
FEATURES OF DISTANCE LEARNSNG OF STUDENS OF THE V COURSE OF THE MEDSCAL FACULTYIN IN PEDIATRICS DURING MARTIAL LAW
380
63.
Апрєлєва І. В., Токар А. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
384
64.
Бабаева Хураман Алиаскер гызы
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
387
65.
Богуславська Л. Ф., Репетун А. К.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
392
66.
Брен О. Г., Подорожний С. М., Солоненко А. М., Брехер А. О.
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАСТІЛЬНОЇ ГРИ «PHOTOSYNTHESIS» НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
397
67.
Вільховченко Т. І., Сокіл Л. М.
СПЕЦИФІКА РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
401
68.
Гладка І. А., Гончарова Т. В., Романюк В. Л.
МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО АКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
409
69.
Горбенко Є. В., Маджар Н. М., Іотова І. М.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОНСПЕКТУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ В ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ
419
70.
Дворецька Л. П.
ПРО ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ
425
71.
Загородня А. А.
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ТА ЙОГО ВТІЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
432
72.
Карнаух Л. П.
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА В ПОГЛЯДАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
438
73.
Кісільова М. В.
ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ З БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
442
74.
Коваль І. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОТВОРЕННЯ ЖІНОЧОЇ ЗАЧІСКИ
448
75.
Кулиева Э. М.
ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ А. С. МАКАРЕНКО
458
76.
Мамедова Ирана Октай кызы, Мехралиева Нигяр Гасали кызы
«КЕЙС» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
464
77.
Начинова О. В., Брандальська Т. С.
КОРЕКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КАЗКИ ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ З КАЗКОТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З АЛАЛІЄЮ
471
78.
Пєхарєва А. С., Горбенко Є. О.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТІ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
478
79.
Рагозіна В. В.
СТАН ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЕННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 2022 РОКУ: ВИКЛИКИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
486
80.
Руденко Ю. А., Маркова М. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ОБІЗНАНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З УКРАЇНСЬКИМ ФОЛЬКЛОРОМ НА ЕТАПІ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
496
81.
Саєвич О. В., Федаш О. В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
502
82.
Сєваст’янова О. А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
506
83.
Соколова Г. Б., Михайлова Л. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНІСТЮ
517
84.
Тищенко В. О., Іванов К. Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
523
85.
Ткаченко В. Ю.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
526
86.
Федчишин О. М.
ЯКІСНІ ЗАДАЧІ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
532
87.
Форостовська Т. О., Мелешко Є. В.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ В КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
539
88.
Шпак О. В.
КАЛІГРАФІЯ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ
544

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

89.
Pastryk T.
CONCEPTUAL MODELS OF RELATIVES’ EXPRESSED EMOTION TOWARD SERVICE USERS WITH GASTROINTESTINAL DISEASE
548
90.
Бекмуратова С., Симоненко А., Тапалова О. Б., Жапаров Э.
ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИДЕОИГР НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ
558
91.
Боковець О. І.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ КЕРІВНИКА ЯК РЕГУЛЯТОР ДІЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
567
92.
Куцовська О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНОСТІ ЖІНОК ЯК УМОВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
572
93.
Оруджева С.
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
582
94.
Поліщук Д.
ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ МІЖОСОБОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
592
95.
Халилова А.
ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
598

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

96.
Байрамов И.
ГОСПОЖА МЕХРИБАН АЛИЕВА — УСПЕШНАЯ НАСЛЕДНИЦА СМЕЛЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЖЕНЩИН, ИМЕНА КОТОРЫХ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
604

 JOURNALISM

97.
Есенбекова У. М., Пернебекова А. П., Толегенова С. Т., Калбай А. Б.
МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
611
98.
Кіпоренко Я. В.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ВІННИЦЬКІЙ РЕКЛАМІ
616

 ART

99.
Берлач О. П.
ІКОНОГРАФІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ФОНДОВОЇ ЗБІРКИ МУЗЕЮ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ
625
100.
Мізітова А. А.
СЮЖЕТ АБАТА ПРЕВО В ОПЕРІ Д. ОБЕРА – Е. СКРІБА
630
101.
Павельчик О. П.
ФЕНОМЕН ЧАСУ У ПЛАВНОСТІ СИРУ НА СЮРРЕАЛІСТИЧНОМУ ПОЛОТНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ
641
102.
Самая Т. В.
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА: ЕСТРАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
645
103.
Слітюк О. О., Овчарек В. Є., Маркович С. Ю.
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЙНОЇ ТИЗЕРНОЇ РЕКЛАМИ
652
104.
Шевчук Х. І.
FASHION DECONSTRUCTION AND ARCHITECTURE OF DECONSTRUCTIVISM: INTERDEPENDENCIES AND CONNECTIONS
658

 HISTORICAL SCIENCES

105.
Павленко О. А., Сотниченко В. М., Курас Д. І., Бірюков П. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО УКРІПРАЙОНУ)
662
106.
Пивовар С. Ф.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИМУСОВОЇ РЕПАТРІАЦІЇ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ І ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ ДО СРСР (1944–1947)
669
107.
Чернуха О. В., Муріна М. О.
ЕТАПИ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІАНОВИЧА ПІДВИСОЦЬКОГО (ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
679
108.
Швець М. В.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
682

 CULTUROLOGY

109.
Ясюк Т. Л.
ЕТНОКУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ НАРОДНОЇ МУЗИКИ В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ НА ПРИКЛАДІ ОПЕРИ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» МИКОЛИ ЛИСЕНКА
690

 LITERATURE

110.
Нирка В. Б., Зубрилкіна А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРУ В ТВОРЧОСТІ Ч. ДІККЕНСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)
695

 POLITICAL SCIENCES

111.
Andriadze A.
GENDER ROLES IN POLITICS
700
112.
Кононенко І. А.
ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ
704
113.
Лісовий А. В.
КОНТЕКСТ ТЕРАКТІВ 11 ВЕРЕСНЯ ЯК ОСНОВНОЇ ПРИЧИНИ ПРОГОЛОШЕННЯ ПОЛІТИКИ ВІЙНИ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
707
114.
Павлов В.
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МІСТА
711

 PHILOLOGICAL SCIENCES

115.
Alibekova A. O., Kuandykova G. S.
PECULIARITIES OF ENGLISH PHYTONYMICAL PHRASEOLOGICAL UNITS
714
116.
Алиев В.
ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
718
117.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
723
118.
Карпенко О. Ю., Крилова Е. В.
ДІАЛОГІЧНЕ ТА ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ «PRIDE AND PREJUDICE»
728
119.
Куликова В. Г., Ніколайчук А. Б.
ЗАГОЛОВКИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕСИ: ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
737
120.
Лопушан Т. В.
СПЕЦИФІКА ПОБУТУВАННЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ ІДЕОЛОГЕМ КОЛОНІАЛЬНОГО ТА АНТИКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ У ТВОРЕННІ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ ПОВІСТЕЙ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО
743
121.
Луценко Л. О., Головченко А. О.
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
750
122.
Перелома Т. С., Жигалкіна Г. В., Адамкевичус К. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ У КИТАЙСЬКИХ СЕРІАЛАХ-ФЕНТЕЗІ
755
123.
Руденко С. М.
СЕМАНТИКА ТЕМПОРАТИВНИХ ЗНАКІВ МАСЛЯНОЇ-КОЛОДІЯ У ФРЕЙМІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗВИЧАЄВОСТІ
762
124.
Савенко О. П.
БИТВА НА КАЛЦІ 1223 РІК У ТЕКСТІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ
771
125.
Саган А. И.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РУССКОЙ РОК-ЛИРИКИ
778
126.
Сніжко Н. В.
ЛЕКСИЧНЕ ЯДРО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У НОВІТНІХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ
787
127.
Хома К. М.
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОТИВ САМОТНОСТІ У МАЛІЙ ПРОЗІ Р. ІВАНИЧУКА
798

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

128.
Matviienko L. H.
INTERNET CHAT AS A MODERN TYPE OF DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
805
129.
Yeremenko A.
ON CERTAIN DISPUTABLE PROPOSITIONS OF YUVAL N. HARARI’S CONCEPT
809

 ECONOMIC SCIENCES

130.
Сhaikovska M., Zhestikova M.
CRM-SYSTEMS AS A MODERN TOOL FOR INFORMATION CONVERGENCE IN HYPERMARKETING MANAGEMENT
813
131.
Dydiv I.
THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN TOURISM
818
132.
Karpa M., Ilmars Kankis, Uldis Pelnens
STATE FINANCIAL POLICY IN THE SPHERE OF BUSINESS UNDER MARTIAL LAW IN UKRAINE
821
133.
Mizina O., Khorunzhyi I., Amelnytska O.
RESEARCH OF LOGISTIC MANAGEMENT OF COAL MINING ENTERPRISE
826
134.
Ukhanova I. O.
CONCEPTS AND FEATURES OF INTERNATIONAL MARKETING ACTIVITIES IN THE FIELD OF INTERNATIONAL ENGINEERING
834
135.
Zhuvahina I.
WAR IN UKRAINE AND ITS ECONOMIC CONSEQUENCES
843
136.
Акімова Н. С., Топоркова О. В., Наумова Т. А.
ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО АУДИТУ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО МСФЗ ТА МСА
848
137.
Баєв В. В., Гагач В. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ ЯК ОСНОВА ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
858
138.
Бондаренко Н. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ ТА ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»
862
139.
Грановська І. В., Малишко В. В., Макарчук І. М.
АДАПТАЦІЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО УМОВ ВОЄННОГО ЧАСУ
870
140.
Джусов О. А., Корх Н. О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
874
141.
Есмагамбетов Э.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
880
142.
Жаров Д. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГЛОМЕРАЦІЙ
885
143.
Карбівнича Т. В., Лісніченко О. О.
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
889
144.
Кудін Б. П.
УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
892
145.
Марченко О. А., Постол А. А.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
895
146.
Ostapenko T. H., Orlov O. S., Kushnir O. V., Stetsenko N. S.
CORRELATION OF NANO-, MICRO- AND MACROECONOMIC LEVELS IN THE NEW MANAGEMENT SYSTEM
899

 LEGAL SCIENCES

147.
Drobchak A. L., Boinova A. O.
THE RIGHTS OF THE PEOPLE AS A FUNDAMENTAL CYNICISM OF DEMOCRATIC SUSPENSE
906
148.
Анісімова Г. В., Донець О. В.
ЕКОЛОГІЧНА МІГРАЦІЯ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
911
149.
Арцебарська О., Анісімов Д. О.
ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
923
150.
Виноградова А.
ГАРАНТІЇ ПРАВ СУДДІ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ НИМ СУДДІВСЬКОЇ СЛУЖБИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
926
151.
Залізко А. О., Гречко Я. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС
930
152.
Калашников В. М.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США
934
153.
Красозова А. В., Красозова Ю. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
944
154.
Любиш К. І.
АНТИУТОПІЯ КИТАЮ: СОЦІАЛЬНІ КРЕДИТИ ЗАМІСТЬ СВОБОДИ
954
155.
Мачуський В. В., Артьомцева О. Д., Міна А. О.
ОХОРОНА ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ДОМЕННІ СПОРИ
962
156.
Рогова О. Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
973
157.
Тімуш Д. І.
МЕЖІ НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІ У МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
982
158.
Шендрик Ю. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
986

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: