XII Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 28-30 июня 2022 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 июня 2022 года в г. Токио, Япония.

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-iyunya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Молчанова О. Д., Баркар В. П., Бурлака Н. І., Луб’яна Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ APHIDOLETES APHIDIMYZA
14
2.
Усик С. В.
СТІЙКІСТЬ ОКРЕМИХ АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСТКИ ЗЕРНОФУРАЖНИХ КУЛЬТУР В СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ
19
3.
Шапакидзе E. Д., Мируашвили В. З.
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАСТБИЩ
24

 VETERINARY SCIENCES

4.
Локес-Крупка Т. П., Обідний Я. Р.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СОБАК БРАХІЦЕФАЛІЧНИХ ПОРІД
32

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Попельнюх В. В., Чумак Є. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ
37
6.
Яковійчук О. В., Галиця І. В., Галиця В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 4-((7-ЕТИЛ-3,7-ДИГІДРО-3-МЕТИЛ-1Н-ПУРИН-2,6-ДІОН-8-ІЛ)АМІНО)БУТАНОВОЇ КИСЛОТИ В УМОВАХ МОДЕЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ IN VIVO
46

 MEDICAL SCIENCES

7.
Grynchuk F. V., Dutka I. I., Plantus I. V.
POLYMORPHISM OF PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR GENE 1 (SERPINE 1) IN PATIENTS WITH ACUTE PEPTIC ULCERS BLEEDING
56
8.
Абишли Мурад Фархад-огли
ДОСВІД КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЛОГЕННИХ ФІБРОБЛАСТІВ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ОБШИРНИМИ ОПІКАМИ ШКІРИ
66
9.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Булавчик А. М.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ САЛЬПІНГООФОРИТІВ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
72
10.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А.
ПРОЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ МЕДІАТОРИ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА ТЛІ САЛЬПІНГООФОРИТІВ У ДІВЧАТ
80
11.
Боднарюк О. І., Саєвська Я. М.
ВПЛИВ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА НА ПЕРЕБІГ САЛЬПІНГООФОРИТІВ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
87
12.
Вінськевич Д. М., Соловей В. М.
ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ ШИЙКИ МАТКИ
94
13.
Кравець О. В., Єхалов В. В., Багуніна О. О.
ДИНАМІКА ЕНДОКРИННИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ЗАГАЛЬНІЙ НЕНАВМИСНІЙ ХОЛОДОВІЙ ТРАВМІ
99
14.
Лантух І. В., Меркулова Н. Ф., Гульбс О. А., Лантух А. П.
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я В АСПЕКТІ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ В ОСВІТІ МЕДИКІВ
110
15.
Romanenko Ye., Lisova I., Komskyi M., Lavreniuk Ya., Sribnyk P.
PATHOGENETIC DRUG CORRECTION OF DEGENERATIVE PROCESSES IN THE GINGIVA UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL GASTRODUODENITIS
114
16.
Слюсаренко О. Д., Дойкова К. М., Крупнік І. О., Ємельянова О. Ю.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК УСКЛАДНЕНОГО АУТОСОМНО-РЕЦЕСИВНОГО ПОЛІКІСТОЗУ НИРОК І ХВОРОБИ КАРОЛІ У ДИТИНИ
121
17.
Узбек Т. С., Єщенко Г. Л.
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ CD44 ПРИ ПЛОСКОКЛІТИННІЙ КАРЦИНОМІ ПОРОЖНИНИ РОТА
130
18.
Фера М. О., Фера О. В., Фегер С. М.
СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
134
19.
Шелест С., Малецкий В.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС MEDBIOTECH: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
140

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Kiose O., Savin S., Pushkarev Yu.
OBTAINING FILLED POLYMER COMPOSITES RECYCLING PRODUCT OF PET CONTAINERS
151

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Banzak H., Bansak O., Gaber A., Olenev N.
THE ANALYSIS OF PROBLEM OPTIMIZATION PARAMETERS OF PROCESS MAINTENANCE SERVICE
154
22.
Denisov V.
OPTIMAL COVERAGE PARAMETERS OF MAXIMUM LOAD SCHEDULE OF THE ENTSO-E AND UKRAINE UNITED POWER SYSTEM
161
23.
Deryaev A. R.
DETERMINATION OF CONDENSATE PRODUCTION OF A GAS FIELD DURING DEVELOPMENT BY THE METHOD OF DUAL COMPLETION
171
24.
Fialko N., Navrodska R., Presich G., Gnedash G.
MODERNIZATION OF THE COMPLEX HEAT-RECOVERY UNIT FOR HEATING AND HUMIDIFYING THE COMBASTION AIR OF GAS-FIRED BOILER PLANTS
174
25.
Fialko N., Dinzhos R., Meranova N., Sherenkovskii Ju.
HEAT CAPACITY AND DENSITY OF POLYMER MICRO- AND NANOCOMPOSITES BASED ON POLYCARBONATE
180
26.
Hubar T., Kuzmin O.
MODELS OF ENGINEERING IN RESTAURANT BUSINESS
186
27.
Khamdamov Burgut-Ali Shodmon ugli
PROSPECTS FOR THE USE OF LOW-GRADE WASTE HEAT IN UZBEKISTAN
192
28.
Lavrenko Ia.
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A HERMLE Z306 CENTRIFUGE
197
29.
Білан Т. Р., Згуровець О. В.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЧАСТИНІ ВУГЛЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
199
30.
Бруяка О. О.
ВПЛИВ ЧАСТКИ КАРБІДУ ТИТАНУ НА ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР В ТВЕРДИХ СПЛАВАХ, ЩО МІСТЯТЬ Al2O3, TiC
202
31.
Глушкова Д. Б., Багров В. А.
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОРОШКОВИХ ГАЗОПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ГІДРОПРИВІДІВ
209
32.
Грабовський А. П., Боронко О. О., Бабієнко І. І.
ВПЛИВ ЗНАКОЗМІННОСТІ НАВАНТАЖЕНЬ НА КІНЕТИКУ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ В КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ
219
33.
Гребеннік І. В., Коваленко О. А.
ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
230
34.
Дмитрієва Н. В., Малий Д. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕПЛАВЛЕНОГО ШЛАКУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ФЕМ
236
35.
Кожухар С. І., Сайківська Л. Ф.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ У ПРИМІЩЕННЯ
243
36.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПРИВАБЛИВІСТЬ ВКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНИЙ РИНОК МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ/ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ. І.
248
37.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПРИВАБЛИВІСТЬ ВКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНИЙ РИНОК МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ/ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ. ІI.
258
38.
Лабуткіна Т. В., Мороз Ю. І., Курносова С. В.
КОСМІЧНИЙ АПАРАТ НА ЕЛІПТИЧНІЙ ОРБІТІ ЯК АГЕНТ РОЗПОДІЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ТОПОЛОГІЄЮ І НАВАНТАЖЕННЯМ СУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ КОМУТАЦІЇ ПАКЕТІВ
269
39.
Лялюк О. Г., Христич О. В., Ходецький О. Р.
ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ СТІН
281
40.
Попов О. О., Дівізінюк М. М., Фаррахов О. В., Сулима А. П., Шевченко Т. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
290
41.
Церетели К. О., Кереселидзе Н. П.
ПРОБЛЕМА УЧЁТА ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЗАЗОРА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ
294
42.
Черних О. П., Гряник Г. В., Бондаренко Є. К.
НАВІГАЦІЯ НА ОСНОВІ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
302
43.
Черних О. П., Комендант О. О.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ «БЛОКЧЕЙН» НА ІГРОВУ ІНДУСТРІЮ
305
44.
Яременко В. А., Стрельбіцький В. В.
ДОСЛІДЖЕНЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДШИПНИКІВ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ У ПОРТАХ
307

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

45.
Черой Л. І.
ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ЕКОСИСТЕМУ ЧОРНОГО І АЗОВСЬКОГО МОРІВ
310
46.
Ярема Ю. М., Нанинець М. В., Субота Г. М., Попович В. І.
ГЕОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ НПП «СИНЕВИР» ТА ПРИРОДНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГРУНТОУТВОРЮЮЧИЙ ПРОЦЕС
313

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

47.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
DIRECT-PROSPECTING TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF APPROBATION ON THE JAPAN AND SOUTH KOREA OFFSHORE
323

 ARCHITECTURE

48.
Avdeeva N., Krut T.
REVENUE HOUSE AS A METHOD OF SOLVING THE PROBLEM OF AFFORDABLE AND COMFORTABLE HOUSING IN THE POST-WAR PERIOD
335
49.
Кучеренко Н. М., Рейцен Є. О.
ЯПОНСЬКА АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
339

 ASTRONOMY

50.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
TEMPERATURE ANOMALIES IN THE SOUTHERN POLAR REGION OF ENCELADUS
345

 PEDAGOGICAL SCIENCES

51.
Bokarieva Yu., Ippolitova V.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE FUTURE GRAPHIC DESIGNER CREATIVE THINKING
355
52.
Garmash S.
FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS (PROBLEMS, COMPARISONS, PROSPECTS)
361
53.
Kliunina N.
EDUCATION OF STUDENTS ON THE VALUES OF UKRAINIAN IDENTITY
368
54.
Voloshуna O. S.
DISTANCE LEARNING: HISTORY AND MODERNITY. UKRAINIAN ASPECT
374
55.
Zadorozhna T.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STUDENTS’ AUTONOMOUS ACTIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
385
56.
Алиева Тарана Саттар кызы
ОЦЕНИВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
388
57.
Архипова В. О., Муравйова О. М.
ТЕХНОЛОГІЇ CALL У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ЗВО
395
58.
Верголяс О. О., Верголяс М. Р.
ЕФЕКТИВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ
401
59.
Вецепура Н. В., Земліна Ю. В.
ВПЛИВ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
406
60.
Горбенко С. С.
ПРІОРИТЕТНІ РИСИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
414
61.
Загородня А. А.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ НА ЗМІСТ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)
420
62.
Зичков А. К., Зичкова В. О.
ВПЛИВ КЕРІВНИКА ГУРТКА НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
423
63.
Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А., Ільніцька К. С.
ЩОДО ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
428
64.
Мішин М. В., Короп М. Ю., Гращенкова Ж. В.
ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ПОДАЧ У СУЧАСНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ
435
65.
Москвичова В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
442
66.
Нечепорук Я. С.
КОРЕЛЯЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ ВИМОГ З ПРОФЕСІЙНОЮ ІНШОМОВНОЮ ПІДГОТОВКОЮ СУЧАСНОГО АВІАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ
450
67.
Стрікаленко Т. В.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ГОСТИННОСТІ
454
68.
Тарасова В. В., Котелевець А. С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
460
69.
Трубіцина О. М., Арешкіна Ю. О.
ПРИЙОМИ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОТРЕБ УЧНЯ
465
70.
Трухан А. Г., Кубіцький С. О.
ШЛЯХИ І МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
473
71.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК КОМПЛЕКСУ ІНШОМОВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
483
72.
Яременко Л. М.
ВПЛИВ ФЛОРІАНА ЛЕОПОЛЬДА ГАССМАНА НА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ АНТОНІО САЛЬЄРІ
488

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

73.
Herasimenko O., Fesiunin V.
THE PHENOMENON OF WOMEN’S PERSONAL IDENTITY SERVING SENTENCE IN PRISONS
494
74.
Орленко Н. А., Дейнеко І. В., Ракитіна Т. І., Величенко М. А.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ГРАВЦІВ У ФУТЗАЛІ В ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ
500
75.
Орленко Н. А., Скидан І. В., Гейченко С. П., Ключніков Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ УВАГИ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ
506
76.
Юркевич Г.
ДВА ВИДИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ : ЗДОРОВИЙ І ПАТОЛОГІЧНИЙ
509

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

77.
Ремесник Т. С., Долгальова О. В.
ЕЛЕМЕНТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
513

 JOURNALISM

78.
Андросович О. І., Зяткевич Ю. В.
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІЇ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ТЕЛЕКАНАЛІВ М. ЖИТОМИРА)
519

 ART

79.
Бугаєць Н. А., Мілінчук Л. А.
УТІЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВИДОВИЩНОСТІ У ЗМАГАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО SHOW DANCE У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ
526
80.
Глуханич О. М., Шпішак А. С., Фанта С. В., Кашубович Х. В.
МУЗИЧНІ ДІАЛЕКТИ ЗАКАРПАТТЯ
536
81.
Комаревич І. Л.
ЖАНР «LA MÉLODIE» В ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ
541
82.
Цебрій І. В.
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО МЕЖИРІЧЧЯ: ШУМЕР
547

 CULTUROLOGY

83.
Тимофеєнко А. В.
ЄВРОПЕЙСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ЯПОНСЬКОГО ВИХОВАННЯ (НА ПРИКЛАДАХ КІНОМАТЕРІАЛІВ 1945-2015 РР.)
556

POLITICAL SCIENCES

84.
Dymova O. V.
MODERNIZATION OF POLITICAL INSTITUTIONS IN UKRAINE THROUGH THE CHOICE OF A MODEL OF SOCIAL JUSTICE
560
85.
Шелест О. С.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУРИ, ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
568

 PHILOLOGICAL SCIENCES

86.
Ananiychuk B. O., Dekusar G. G.
THE IMPORTANCE OF ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN WORLD
575
87.
Aponenko I. M.
USING A COMPETENCE APPROACH IN TEACHING LATIN TO FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AT THE INITIAL STAGE
584
88.
Starostenko T. M.
POLITICAL NEOLOGISMS ON THE BATTLEFIELD OF THE INFORMATION WAR
588
89.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
593
90.
Мартиросян Л. І., Олунлойо Олуватомісін Піс, Ссалі Ібрахім, Олу-Обдеджі Дарасімі Елі, Акоудад Закаріа
ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУР І ТРАДИЦІЙ КРАЇН ЯК ОСОБЛИВЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
598
91.
Сабліна Л. В.
СЕМАНТИЧНО-ОПОЗИЦІЙНА ПАРА PEACE-WAR У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НА ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У ЗАХІДНИХ ЗМІ
604

 ECONOMIC SCIENCES

92.
Chubinidze N., Pantsulaia N.
BASIC REQUIREMENTS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF MANAGERS
610
93.
Doronin A., Bielikova N., Doronina M.
RESERVES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES OF ENTERPRISES
617
94.
Dubyna V., Ostapenko R.
METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ECONOMIC ANALYSIS OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
625
95.
Hrytsenko T. V.
FINANCIAL MANAGEMENT: ENTERPRISE FINANCE AND MANAGEMENT
629
96.
Tutova A.
FEATURES OF STIMULATING A TOP MANAGER IN A CRISIS
637
97.
Tymoshenko K.
APPLICATION OF ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP
640
98.
Ukhanova I. O., Mindova O. I.
FACTOR OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN ESTABLISHING INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
647
99.
Грень Р. Т.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
657
100.
Карпінський Б. А., Карп’як А. О.
МАСШТАБНА ЦІННІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
663
101.
Мещеряков А. А.
МОДЕЛЬ «ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД КОШТІВ», ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВСЕРЕДИНІ БАНКУ
673
102.
Нагорна І. І.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
681
103.
Приймаченко Н. В.
САУДІВСЬКА АРАВІЯ – НОВИЙ ГРАВЕЦЬ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
686
104.
Прохорова М. Е., Прохорова Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТА В УКРАЇНІ
697

 LEGAL SCIENCES

105.
Гіденко Є. С.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ
706
106.
Добренька Н. В.
ЦІННІСТЬ ПРАВА НА ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
710
107.
Олійник А. Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
714
108.
Оніщик Ю. В., Клименко М. С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
725
109.
Парімончік Б. В., Коренев А. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
731
110.
Сікун М. В., Колісникова Г. В.
АСПЕКТИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ СЬОГОДЕННЯ
737
111.
Солдатенко О. А., Токар М. В.
ПРОБЛЕМИ ЩОДО ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНАМИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
740
112.
Сторожук І. О., Ведєрніков Ю. А.
СПЕЦИФІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ: ІНСТИТУТ ЗРАЗКОВОЇ СПРАВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
745
113.
Таволжанська Ю. С., Лакоза А. М.
ДЕПОРТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС НЕСПРОВАКОВАНОЇ АГРЕСІІЇ РФ ЩОДО УКРАЇНИ
748
114.
Шпак Ю. Б., Духненко Д. О., Кондренко А. О.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
752

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: