fbpx

XII Международная научно-практическая конференция “THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, 1-3 июля 2021 года Лондон, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 июля 2021 года в г. Лондон, Великобритания. 

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // The world of science and innovation. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-1-3-iyulya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.

1.
Dobrovolska N., Kuzyk O.
TEACHING IN THE WORLD OF INNOVATION – TESTING OF THE 2020S.
9
2.
Gasimova Ye. I., Hasanova A. A., Maharramov S. A., Veliyeva T. F., Allahverdiyev T. Qa.
DEVELOPMENT STRATEGY OF FOOD AND LIGHT INDUSTRY IN AZERBAIJAN.
15
3.
Gubareva O. S., Yakovleva V.
RECOMMENDER SYSTEM AND THE WAY THE RECOMMENDATION ALGORITHM WORKS.
23
4.
Kish G.
STRATEGIC INNOVATION PLANNING AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE.
27
5.
Kondro M.
OBSERVATIONS REGARDING OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL PROSECUTION.
38
6.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
ETIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF CEREBRAL BLOOD CIRCULATION DISORDERS BY HEMORRHAGIC TYPE (LITERATURE REVIEW).
46
7.
Lazviashvili N., Rusieshvili E.
CONTROLLING AS A UNIFIED CONCEPT OF MANAGEMENT.
53
8.
Marzec-Jóźwicka M.
METHODICAL INSPIRATIONS OF THE LITERATURE TEACHER. OVERVIEW.
59
9.
Onyshchenko S., Hlushko A., Maslii O.
THREATS TO INFORMATION SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION.
69
10.
Pavliukh L. I., Hetman A. A.
METHODS FOR REMOVING OF AMMONIUM NITROGEN FROM WASTEWATER.
74
11.
Shevchenko О.
FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT TRENDS TECHNOLOGIES IN THE WORLD.
78
12.
Yatsenko V.
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF RETARDANTS ON SUNFLOWER CROPS.
84
13.
Yevdokymova I., Khapina O.
WAYS OF TEACHING ENGLISH INTONATION.
89
14.
Yevstihnieiev I. V.
SOME ASPECTS OF LYMPHOMA DIAGNOSIS.
95
15.
Бойчук О. М., Лопушняк Л. Я., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ.
102
16.
Бондаренко Ю. В.
ВПЛИВ КУНЖУТНОГО БОРОШНА НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІСТА.
106
17.
Бутузова Л. П., Софіюк С. В.
ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО УЧІННЯ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ.
110
18.
Войтов С. Г.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО МИТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.
120
19.
Гапуров Б. Э., Тожибоев Жамшидбек Низомжон угли
К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ДЕФИЦИТА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
126
20.
Давидова К. Д.
ВПЛИВ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У МАЛЯРСТВІ ПАВЛА ЛОПАТИ.
131
21.
Добровська Л. М., Гаврильченко Л. О.
СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗНІМКІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ XCEPTION ТА U-NET.
140
22.
Есназарова З.
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТА АЖИНИЯЗА.
148
23.
Исмаилова С. С.
СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК.
153
24.
Іноземцева С. В., Малиніна І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.
157
25.
Кабенова Д. М., Танина Д. О.
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
165
26.
Кечеджі О. В.
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ: СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ).
170
27.
Кожемякина И. Ф.
КОЛЕБАНИЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАЛКИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ С РЕССОРОЙ.
178
28.
Кондратенко П. О.
РОЛЬ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ В ФОРМУВАННІ ГАЛАКТИК.
186
29.
Коноз О. Б.
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: ДЕОНТОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
195
30.
Костина Л. Л., Костикова М. В.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
205
31.
Лопушанська Н. І., Горзов В. В., Мельник В. С., Лопушанська І. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ БАГАТОПЕТЛЕВОЇ ДУГИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ВІДКРИТОГО ПРИКУСУ.
211
32.
Лопушняк Л. Я., Дмитренко Р. Р., Бойчук О. М., Гончаренко В. А.
ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ.
214
33.
Лялюк-Вітер Г. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЯК ЧИННИКА ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.
218
34.
Мазур О. С., М’ясоїд Г. І.
ІСПАНІЯ — ТУРИСТИЧНА КРАЇНА, СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА.
222
35.
Малик Г. Д., Гутник Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФОРМ PARTICIPLE В РОМАНІ ЕРНЕСТА ГЕМІНҐВЕЯ «ПРОЩАВАЙ, ЗБРОЄ!».
227
36.
Маньковський Д. С.
ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ РИЗИКУ ПРИ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ.
232
37.
Михайлишин У. Б.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ.
238
38.
Нечерда В. Б.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПАРТНЕРСЬКІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ІЗ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.
243
39.
Олійник А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
249
40.
Онуфиенко О. В., Русакова М. Ю., Кащенко О. А., Шандра О. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ НА ПРОЦЕССЫ ПАМЯТИ АНТАГОНИСТОВ СЕРОТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ.
256
41.
Пирога С. А.
РЕЛЯТИВИСТСКИЕ АНАЛОГИ ПОЗИТРОНИЯ.
259
42.
Пічугін Є. Д., Дандалі Р. О., Мартинюк М. О., Слэсаренко М. С.
ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ.
269
43.
Погосян Ш. П.
УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ.
274
44.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Калітіна С. М., Комісаренко М. А., Комісаренко А. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ POPULUS ТА SALIX НА ЛАКТОЗОНЕГАТИВНІ ШТАМИ E. COLI.
280
45.
Рибалко С. Б., Мосенцева Д. А.
ВІЗУАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО ВІДЕОАРТУ: 1992-2000 РР.
285
46.
Рибалова О. В., Горбань А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРИ РЕКРЕАЦІЙНОМУ ВИКОРИСТАННІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
291
47.
Руденко М. В., Лойко В. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ.
300
48.
Рудь О. М., Грицай Є.
ПОРІВНЯННЯ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ.
305
49.
Скорик І. Г.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТІЛА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОНЯТЬ ОГОЛЕНОСТІ Й НАГОТИ.
310
50.
Солонина Н. Л.
АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ПРЕПАРАТУ «СИМБІТЕР» ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ.
315
51.
Сотниченко В. М., Павленко О. А., Бірюков П. В.
ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩИЙ ШКОЛІ ТА ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ.
320
52.
Тарасіч О. І.
ВИКОРИСТАННЯ КНИГИ У ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
325
53.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ.
335
54.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЛУШНИКА ШУМУ АВТОМОБІЛЯ КРАЗ-6322РА «БАСТІОН» ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОВОГО ЕКРАНУ.
341
55.
Філь Н. Ю., Жаравін Михайло Мушфіг огли
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТУ З ГОЛОСОВИМ УПРАВЛІННЯМ.
351
56.
Черниченко Н. І., Бурдільна Н. А., Шевцова С. В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
357
57.
Шрейнер С. В., Белінська Ю. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
362
58.
Юрова Т. М.
ПРАКТИКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИСТРЕСОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ.
368

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-197-6 и УДК, выходные данные г. Лондон, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: